X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

آرد استخوان برای تغذیه دام و طیور و آبزیان

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

مقدمه

 

آرد استخوان یکی از منابع تامین کلسیم و فسفر در تغذیه دام و طیور و آبزیان است . نظر به اینکه آرد استخوان در داخل کشور تولید میشود لذا با توجه به اهمیت تغذیه ای و بهداشتی که دارد تجدید نظر در استاندارد آن ضروری می نمود.اگر آرد استخوان بروش پخت تهیه شود  اصطلاحأ آن را آرد استخوان 1 و اگر درکوره و بروش سوزاندن تهیه گردد آن را خاکستر استخوان 2 می  نامند.

مقدمه

آرد استخوان یکی از منابع تامین کلسیم و فسفر در تغذیه دام و طیور و آبزیان است . نظر به اینکه آرد استخوان در داخل کشور تولید میشود لذا با توجه به اهمیت تغذیه ای و بهداشتی که دارد تجدید نظر در استاندارد آن ضروری می نمود.

اگر آرد استخوان بروش پخت تهیه شود  اصطلاحأ آن را آرد استخوان ۱ و اگر درکوره و بروش سوزاندن تهیه گردد آن را خاکستر استخوان   2   می  نامند.

  1  – هدف

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگیهای فیزیکی  ، شیمیایی و میکروبی  ، بسته‏بندی  ، نشانه‏گذاری  و روشهای آزمون آرد و خاکستر استخوان که به طور صنعتی تولید می‏شود است .

  2   – دامنه کاربرد

این استاندارد مربوط به آرد خاکستر استخوان است و بعنوان مکمل کلسیم و فسفر در تغذیه دام و طیور و آبزیان مصرف شده کاربرد دارد.

یادآوری چون احتمال انتقال بیماری جنون گاوی از طریق مصرف آرد استخوان (پخته ) در نشخوارکنندگان می‏رود بنابراین توصیه می‏گردد در این گروه از دام‏ها انحصارا از آرد استخوان سوخته (خاکستر) استفاده شود.

  3  – تعریف

آرد استخوان از قطعات کامل یا خرد شده استخوان های دام  های کشتاری بدست می‏آید به گونه‏ای که ابتدا استخوان‏ها را شست و شو داده و سپس با پختن در تانک های مخصوص و با حرارت   130درجه سانتیگراد به مدت سه ساعت و تحت فشار حدود  4/5آتمسفر چربی و ژلاتین و سایر مواد اضافی را از ان جدا می‏سازند.

آنگاه پس از خشک کردن استخوان را آسیاب نموده بصورت آرد در می‏آورند.

استخوان سوخته (خاکستر) از قطعات کامل یا خرد شده استخوان دام‏های کشتاری بدست می‏آید به گونه‏ای که پس از جدا کردن چربی  ، ژلاتین و سایر مواد اضافی بروش فوق استخوانها  را در کوره  های با حرارت ۵۵۰تا  600درجه سانتیگراد در مجاورت هوا تا سفید شدن کامل می‏سوزانند. سپس آنها را آسیاب کرده بصورت خاکستر در می‏آورند.

یادآوری واحدهای تولیدی این محصول باید دارای پروانه‏های مجاز تاسیس و بهره  برداری ،ساخت از کلیه مراجع قانونی و ذیصلاح کشور باشد.

۴– ویژگیها

۴۱– ویژگیهای فیزیکی خاکستر و آرد استخوان

۴۱۱– رنگ : کرم متمایل به سفید

۴۱۲– بو: دارای بوی مخصوص بخود و عاری از هرگونه بوی دیگر

۴۱۳– اندازه : ذرات آرد استخوان باید عمدتا یکنواخت بوده و اندازه ۹۰درصد ذرات آن از  2میلیمتر تجاوز نکند.

 

دانلود کامل تحقیق

ارسال نظر