X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

آشنایی باسیستم خنک کاری خودرو وسرویس نگهداری آن

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

رادیاتور:مخزن نگهداری آب ومحل تبادل حرارت آب موتور بامحیط می باشد. ساختمان آن ازدو مخزن فوقانی وتحتانی تشکیل شده است . این دومخزن توسط چند ردیف لوله به هم متصل می شوند .آب گرم از لوله متصل به مخزن فوقانی وارد شده وسپس از لوله های عمودی به مخزن تحتانی راه می یابد،وطی این مسیر حرارت خودرا از طریق شبکه لانه زنبوری (فین ها )که بین لوله های عمودی قرار دارند به محیط منتقل می نماید.
تعداد ردیف قرارگیری لوله های عمودی بنا به نیاز قابل تغییر می باشد. در صورت استفاده از خودرو در محیط گرم سیر می توان از رادیاتور با تعداد لوله های بیشتر استفاده نمود. مثلاًبه جای رادیاتور دو لول از رادیاتور چهار لول استفاده می نمایند.
عمده مشکلات رادیاتور مربوط به گرفتگی لوله ها و پوسیدگی لوله های آن می باشد جهت جلوگیری از گرفتگی لوله ها می بایست از آب بدون املاح استفاده نمود .بهترین آب برای رادیاتور آب مقطر بوده واز برفک یخچال قابل استحصال میباشد.

آشنایی باسیستم خنک کاری خودرو وسرویس نگهداری آن

سیستم خنک کاری:
هدف :  نگهداری دمای موتور در محدوده تعریف شده ومجاز . دمای مجاز کارکرد غالب موتورها در محدوده ۸۰ درجه سانتی گراد می باشد .

افزایش بیش از حد دمای موتور مشکلات زیر را بوجود می آورد:
۱) جوش آوردن آب رادیاتور وبیرون آن و کم شدن آب موتور
۲) تغییرشکل قطعات موتور ونهایتاً تاب برداشتن و متوقف شدن قطعات متحرک در هنگام کار موتور (اصطلاح گیرپاژکردن را دراین حالت به کار می برند)
۳) ذوب شد ن قطعات حساس موتور مانند شمع –سوپاپ ها-و…
۴) ایجاد خودسوزی درون موتور (قبل از تشکیل جرقه سوخت و هوا محترق شود.این مسئله به دلیل ایجاد نقاط سرخ درون فضای احترابق می باشد)
۵) کاهش قدرت وکشش موتور
۶) سوختن و تغییر شکل و خاصیت روغن مصرفی موتور

کاهش دمای موتور و کار موتور در دمای پایین باعث مشکلات زیر می گردد:
۱) افزایش اصطکاک قطعات به دلیل بالا بودن ویسکوزیته روغن در دمای کم
۲) نرسیدن روغن به قطعات متحرک انتهای مسیر روغن کاری
۳) تقطیر شدن گازبنزین درون مجاری مربوطه
۴) کاهش قدرت و کشش موتور

اجزای سیستم خنک کاری:
اجزای سیستم خنک کاری آبی عبارت از :
رادیاتور یا مخزن آب –درب رادیاتور-شلینگهای انتقال آب به موتور حوزینگ ترموستات-ترموستات-فشنگی آب (شمع آب)-درجه آب (آمپرآب)-فن یا پروانه-واترپمپ

وظائف اجزای خنک کاری :
رادیاتور:مخزن نگهداری آب ومحل تبادل حرارت آب موتور بامحیط می باشد. ساختمان آن ازدو مخزن فوقانی وتحتانی تشکیل شده است . این دومخزن توسط چند ردیف لوله به هم متصل می شوند .آب گرم از لوله متصل به مخزن فوقانی وارد شده وسپس از لوله های عمودی به مخزن تحتانی راه می یابد،وطی این مسیر حرارت خودرا از طریق شبکه لانه زنبوری (فین ها )که بین لوله های عمودی قرار دارند به محیط منتقل می نماید.
تعداد ردیف قرارگیری لوله های عمودی بنا به نیاز قابل تغییر می باشد. در صورت استفاده از خودرو در محیط گرم سیر می توان از رادیاتور با تعداد لوله های بیشتر استفاده نمود. مثلاًبه جای رادیاتور دو لول از رادیاتور چهار لول استفاده می نمایند.
عمده مشکلات رادیاتور مربوط به گرفتگی لوله ها و پوسیدگی لوله های آن می باشد جهت جلوگیری از گرفتگی لوله ها می بایست از آب بدون املاح استفاده نمود .بهترین آب برای رادیاتور آب مقطر بوده واز برفک یخچال قابل استحصال میباشد.
درب رادیاتور دارای دو سوپاپ فشاری و خلاء بوده وهر سوپاپ وظیفه مخصوص به خودرا انجام می دهد . سوپاپ فشاری در لحظه افزایش فشار درون رادیاتور در اثر تبخیر آب رادیاتور عمل نموده وبخشی از بخار درون رادیاتور از لوله سرریز رادیاتور به محیط یا به مخزن انبساط که در کنار رادیاتور قرار دارد راه می یابد . افزایش فشار درون رادیاتور در حد مجاز باعث افزایش نقطه جوش آب می گردد. حال اگر سیستم سرد شود درون رادیاتور افت فشار ایجاد می گردد،واحتمال مچاله شدن رادیاتور و شلنگ ها وجود دارد در این لحظه سوپاپ خلاء عمل نموده و فشار محیط را در حد جلوگیری از تغییر فرم رادیاتور به درون رادیاتور راه می دهد.

اگر لوله سرریز کنار رادیاتور درون مخزن انبساط قرار داشته باشد در این لحظه آب ذخیره درون مخزن به رادیاتور هدایت می شود (سیستم  خنک کاری مداربسته).
در این مدل از سیستم خنک کاری، رادیاتور هیچگاه کسر آب ندارد و می بایست سطح آب مخزن انبساط رادیاتور کنترل شود.
خرابی سوپاپ ها در رادیاتور باعث اخلال در خنک کاری شده و راندمان سیستم خنک کاری را کاهش می دهد.

واتر پمپ:
توسط واتر پمپ یا پمپ آب، آب در سیستم خنک کاری به گردش در می آیدطوری که از پایین رادیاتور به سیلندر هدایت می شود. حرکت واتر پمپ از ولی میللنگ تأمین می شود. توسط تسمه پروانه سه پولی میل لنگ، واترپمپ و آترناتور یا دینام با هم متصل می شوند.

فن یا پروانه:
تئسط پروانه جریان هوای مناسب از بیرون به درون موتور هدایت می کردد(در بعضی از وسائل موتوری جهت جریان از درون موتور به بیرون می باشد). در خودروهای قدیمی پروانه به پولی اتر پمپ متصل بوده و از همان ابتدای کار موتور حتی زمانی که موتور سرد است فعالیت می نماید.

 در خودروهای امروزی گردش پروانه توسط یک موتور الکتریکی صورت می کیرد. روشن شدن و خاموش شدن موتور الکتریکی با توجه به دمای آب موتور صورت می گیرد فرمان روشن و خاموش شدن موتور الکتریکی از یک کلید ترموالکتریک صادر می شود.

 محل نصب کلید ترمو الکتریک روی مخزن تحتانی رادیاتور و یا در محدوده حوزینگ ترموستات (پراید) می باشد.
تعداد پره های فن و جنس فن در راندمان خنک کاری موتور موثر است.

حوزینگ ترموستات:
محل قرار گیری ترموستات را حوزینگ ترموستات می نامند و در منتهی الیه خروج آب از موتور می باشد.

ترموستات:
دریچه خروج آب به رادیاتور می باشد و در لحظه گرم شدن بیش از حد تعریف شده، اجازه خروج آب از رادیاتور به موتور را می دهد. تأخیر و یا تعجیل در باز شدن ترموستات باعث کاهش راندمان سیستم خنک کاری موتور می شود.
درجه حرارت عملکرد ترموستات را بر حسب درجه سانتی گراد(C) و یا درجه فارانهایت (F) بر روی بدنه ترموستات حک می نمایند.

روش تست ترموستات:
برای کنترل عملکرد صحیح ترموستات می بایست ترموستات را درون ظرف آب قرار داد و سپس توسط  یک  منبع حرارتی گرم  نمود  بعلاوه باید درون ظرف آب یک  ترمومتر (دماسنج)  بگذاریم .  با رسیدن  به دمای  حک شده  بر روی  بدنه ترموستات می بایست دریچه آن باز شود در غیر این صورت ترموستات معیوب است. حال پس از باز شدن دریچه ترموستات اگر ترموستات را با آب ۲۵ درجه سانتی گراد سرد کنیم دریچه  باید  بسته  شود  و در غیر این  صورت  ترموستات معیوب است.

فشنگی آب (شمع آب) :
حس کننده دمای آب می باشد وروی حوزینگ ترموستات نصب می شود وعلائم الکتریکی را به درجه آب (آمپر آب) ارسال می نماید.

درجه آب (آمپر آب ) :
جلوی داشبورد نصب شده وعلائم الکتریکی ارسال شده از فشنگی آب را بصورت عقربه ای یا دیجیتال بر حسب درجه سانتی گراد یا درجه فارنهایت نشان می دهد.

روش تست و تفکیک عیب فشنگی آب ودرجه آب ( بصورت تجربی) :
در صورتی که سیستم متصل به فشنگی آب را به بدنه وصل  نمائیم  و سوئیچ  را در این حالت باز کنیم ، عقربه نشان دهنده درجه آب به سمت گرم حرکت می کند در این صورت می گوئیم سیم کشی مربوطه ودرجه آب سالم است و عیب مربوط به فشنگی آب بوده است .

ضد یخ:
محلول از خانواده الکل  گلیکول است  و خاصیت  ضد جوش  و ضد یخ  و نیز خاصیت شویندگی دارد ودر تمام فصول بایستی درون آب رادیاتور وجود داشته باشد .بهتر است طی  زمان تعریف شده  تجدید شود. رنگ موجود درضدیخ  به خاطر شناسائی این محلول بوده  واساسا\” محلول ضدیخ بدون رنگ است .

دلائل گرم کردن بیش از حد موتور :
۱- عیوب مربوطه به سیستم خنک کاری ( گرفتگی مجاری آب –  خرابی ترموستات  – خرابی درب رادیاتور – شل بودن تسمه پروانه – خرابی کلید ترموالکتریک و….)
2- تنظیم نبودن سیستم سوخت رسانی وسیستم جرقه
۳- فیلرگیری نا مناسب سوپاپ ها
۴- تایم غلط چرخدنده میل لنگ ومیل سوپاپ

         روشهای فعال نمودن سیستم خنک کاری:
۱- استفاده از رادیاتور با تعداد لوله های بیشتر
۲- استفاده از فن با تعداد پره های بیشتر
۳- استفاده از ترموستات با دمای عملکرد پائین
۴- استفاده از کلید ترموالکتریک با دمای عملکرد پائین
۵- کوچک کردن قطر پولی واتر پمپ ( سرعت گردش آب به دلیل دوران بیشتر واتر پمپ بیشتر میشود )
۶- بر طرف نمودن عوامل گرم کننده موتور

تذکر: ترموستات به هیچ وجه از روی موتور برداشته نشود . در صورت گرم کردن موتور روشهای عیب یابی وفعال کردن سیستم خنک کاری پیگیری شود .

 

منبع: پدیدا بزرگترین مرجع علمی ایرانیان

 

ارسال نظر