X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

آشنایی با مفهوم « صادرات و بازاریابی » و برخی اصطلاحات بازرگانی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

مقدمه :

در برنامه سوم و چهارم ، صادرات به عنوان یک عنصر موثر و کلیدی در توسعه اقتصادی کشور محسوب شده است و بر آمادگی زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی جهت بکارگیری استراتژی های صادراتی تأکید گردیده است .توسعه صادرات و ورود صحیح به بازارهای جهانی و حفظ شرایط ماندگاری در آن حاصل نمی شود مگر با ایجاد یک راهبرد مشخص و پایدار صادراتی که بصورت قانون غیر قابل تغییر درآمده و هر کدام از دستگاههای اجرایی مرتبط با امر صادرات و همچنین اتحادیه ها و تشکلهای صادراتی و سازمانهای خدمات رسانی تجاری از قبیل بانکها ، بیمه ، حمل و نقل و . . . به وظایف خود به خوبی عمل نمایند و در جامعه نیز آمادگی فرهنگی تولید بهترین کالا برای صادرات بوجود آید .

مقدمه :

در برنامه سوم و چهارم ، صادرات به عنوان یک عنصر موثر و کلیدی در توسعه اقتصادی کشور محسوب شده است و بر آمادگی زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی جهت بکارگیری استراتژی های صادراتی تأکید گردیده است .

توسعه صادرات و ورود صحیح به بازارهای جهانی و حفظ شرایط ماندگاری در آن حاصل نمی شود مگر با ایجاد یک راهبرد مشخص و پایدار صادراتی که بصورت قانون غیر قابل تغییر درآمده و هر کدام از دستگاههای اجرایی مرتبط با امر صادرات و همچنین اتحادیه ها
و تشکلهای صادراتی و سازمانهای خدمات رسانی تجاری از قبیل بانکها ، بیمه ، حمل و
نقل و . . . به وظایف خود به خوبی عمل نمایند و در جامعه نیز آمادگی فرهنگی تولید بهترین کالا برای صادرات بوجود آید .

در این گزارش بطور مختصر و مفید به مفهوم صادرات و بازاریابی می پردازیم با این
شعار که :

 

« در دنیای آینده ، بازاریابی جهانی و جهان بازاری شدن ملاک عمل قرار می گیرد . »

 

 

 

 

 

 

تعریف صادرات :

صادرات عبارتست از ارتباط و کارکردن با بازارهای حرفه ای و حرفه ای های بازار در آن سوی مرزها .

صادرات نقطه آغاز ارتباط برقرار کردن با دیگران است . صادرات برای رشد و توسعه اقتصادی کشور است که از فروش تولیدات یا خدمات به کشورهای دیگر برای کسب
درآمد ارزی حاصل می شود و در برقراری موازنه تجاری وایجاد تعادل اقتصادی کمک شایانی می نماید .

 

شرایط صادرات :

<!–[if !supportLists]–>1. <!–[endif]–> اولین شرط صادرات ، تسلط بر مهارتهای ارتباطی با انسانها و گروههای خارجی است .

<!–[if !supportLists]–>2. <!–[endif]–> دومین شرط صادرات کار کردن است کار به مفهوم جهانی یعنی هدف گرا کار کردن .

<!–[if !supportLists]–>3. <!–[endif]–> سومین شرط صادرات ، پیکار نمودن در میدان رقابت است .

<!–[if !supportLists]–>4. <!–[endif]–> چهارمین شرط صادرات ، پشتکار داشتن در امر صادرات است .

 

اصول و قواعد صادرات

یکی از قواعد و مقررات صادرات شناخت اصول و ضوابط حرفه ای و بین المللی بازار است .

بازار سه اصل دارد :

<!–[if !supportLists]–>1.         <!–[endif]–> هیچ چیز ثابت نیست .

<!–[if !supportLists]–>2.         <!–[endif]–> هیچ کس کامل نیست .

<!–[if !supportLists]–>3.         <!–[endif]–> هیچ چیز مطلق نیست .

 

 

حرفه ای های بازار پنج ویژگی دارند :

<!–[if !supportLists]–>1.     <!–[endif]–> تخصص داشتن علمی ، اخلاقی ، رفتاری و کاری در امر صادرات

<!–[if !supportLists]–>2.     <!–[endif]–> تعهد داشتن به صادرات

<!–[if !supportLists]–>3.     <!–[endif]–> تعلق داشتن به صادرات

<!–[if !supportLists]–>4.     <!–[endif]–> تداوم داشتن در امر صادرات

<!–[if !supportLists]–>5.     <!–[endif]–> تحول داشتن در امر صادرات

 

صادرات نیازمند حرفه ای شدن است چون کل صادرات شکارگاهی است که به قدرت فرصتهایی بدست می آید برای شکار ، در بازارهای جهانی فرصتها به ندرت بدست می آید و به سرعت از بین می رود .

صادرات یعنی بازاریابی فرامرزی یعنی حرکت در آنسوی مرزهای ملی که از نظر فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و اقلیمی با ما فرق دارند و لذا شیوه های برخورد ما هم باید متناسب با آن باشد . 

 

 

دانلود کامل تحقیق

ارسال نظر