X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

آهنگری دقیق

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

لغت آهنگری دقیق یک فرآیند مجزای آهنگری نیست تنها به معنایی از آهنگری نزدیک می‌شود. هدف از این نگرش تولید یک شکل خالص است یا حداقل نزدیک به آن در مقایسه با قطعه آهنگری شده.عبارت خالص نشان دهنده عدم نیاز به ماشینکاری یا فرآیندهای نهائی کردن سطح آهنگری شده می‌باشد. بنابراین یک شکل خالص آهنگری شده به هیچ کار اضافی در هیچ یک از سطوح آهنگری شده نیازی ندارد. گرچه اعمال ثانوی ممکن است برای ایجاد سوراخها، رزوه ها و جزئیاتی از این دست نیاز باشد.

آهنگری دقیق

 

لغت آهنگری دقیق یک فرآیند مجزای آهنگری نیست تنها به معنایی از آهنگری نزدیک می‌شود. هدف از این نگرش تولید یک شکل خالص است یا حداقل نزدیک به آن در مقایسه با قطعه آهنگری شده.

عبارت خالص نشان دهنده عدم نیاز به ماشینکاری یا فرآیندهای نهائی کردن سطح آهنگری شده می‌باشد. بنابراین یک شکل خالص آهنگری شده به هیچ کار اضافی در هیچ یک از سطوح آهنگری شده نیازی ندارد. گرچه اعمال ثانوی ممکن است برای ایجاد سوراخها، رزوه ها و جزئیاتی از این دست نیاز باشد.

 یک آهنگری نزدیک به خالص می‌تواند برخی سطوح و نه در تمام آنها  تنها نیاز به یک ماشینکاری حداقل یا نهائی کاری داشته باشد. آهنگری دقیق گاهی با آهنگری تلرانس بسته یاد می‌شود تا تا کیدی داشته باشد به هدف بدست آمده. فقط در طی عملیات آهنگری ابعاد و دقت نهائی سطوح مورد نیاز است در قطعه تمام شده.

فرآیند های آهنگری سرد به صورت سنتی، دقیق تلقی می‌شوند. ودر مباحث اکستروژن سرد در باره آن بحث خواهد شد.در این جلد درباره جزئیات صحبت نخواهد شد. به صورت مشابه فرآیند های آهنگری پودری نیز در گروه آهنگریهای دقیق طبقه بندی می‌شوند. (مبحث آهنگری پودری را ببینید) باید توجه شود که آهنگری پودری تنها هنگامی‌اقتصادی است که تهیه قطعه از یک توده خام قابل انجام نباشد.

 در بیشتر مواقع سعی شده دقت بیشتری روی فرآیند های سرد انجام شود. بطور سنتی آهنگریهای گرم جز فرآیندها ی دقیق به شمار نمی‌روند.

آهنگری نیم گرم حالتی است که در زیر دمای تک فاز انجام شود و مزایای هر دو روش آهنگری سرد وگرم را دارا می‌باشد. مثالهای این مبحث روی آهنگری فولاد متمرکز شده است.

اطلاعات جزئی تر مربوط به آهنگری دقیق آلیاژهای آلومینیوم و تیتانیوم نیز در مبحث آهنگری آلیازهای آلومینیوم و آهنگری آلیاژهای تیتانیوم قابل دستیابی است.

 

 

 

مزایای آهنگری دقیق:

در ارتباط با مشکلات دسترسی به تلرانسهای بسته و کیفیت سطح قابل قبول آهنگری گرم به صورت سنتی با یک وسعت ماشینکاری طراحی شده اند (در حدود  3mm   یا بیشتر). انگیزه برای  آهنگری دقیق حذف ویا کاهش فرآیند گران ماشینکاری است این هزینه ها نه تنها قیمت ماشینکاری است که هزینه مواد براده شده نیز شامل می‌شود.

صرفه جوئی ناشی از مواد به وضوح صرفه جوئی ناشی از ماشینکاری نکردن نیست ولی می‌تواند لحاظ شود.

وزن یک قطعه که به صورت سنتی آهنگری شده است اغلب دو برابروزن قطعه تمام شده ماشینکاری شده است.

و این مربوط به نوع قالبهائی است که استفاده می‌شود. یک مطالعه انجام شده توسط انجمن صنعتی آهنگری تخمین زد که حدود ۲۰ تا ۴۰ درصد وزن هر قطعه آهنگری شده پرت می‌باشد. گرچه گاهی اوقات جهت اطمینان از پر شدن قالب در تمامی‌گوشه ها این پرت ها ضروری است.

 

 

 

دانلود کامل تحقیق

ارسال نظر