X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

احادیث درباره دروغ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

رسول خدا (ص) در خطبه اش فرمود : از بزرگترین گناهان زبان ، دروغگویی است. بحارالانوار جلد ۲۱ صفحه ۲۱۱  ( مردی خدمت پیامبر (ص) رسید ، عرض کرد نماز نمی خوانم و عمل منافی عفت انجام می دهم ، دروغ هم می گویم ! کدام را اول ترک گویم ؟! پیامبر (ص) فرمود : دروغ را ، و در محضر پیامبر (ص) تعهد کرد که هرگز دروغ نگوید ، هنگامی که خارج شد ، وسوسه های شیطانی برای عمل منافی عفت در دل او پیدا شد ، اما بلافاصله فکر کرد که اگر فردا پیامبر (ص) از او در این باره سوال کن

احادیث درباره دروغ

مولا علی فرمودند : دروغگویی عیبی رسوا کننده است. ( چون معمولا دروغ بعد از مدتی آشکار میشود و انسان دروغگو در بین مردم رسوا میگردد )   بحارالانوار جلد ۶۶ صفحه ۳۱۳ حدیث 

مولا علی (ع) فرمودند : هیچ عاقلی دروغ نمی گوید ، و هیچ مومنی زنا نمی کند. ( انسان عاقل میداند که عاقبت دروغگویی رسوایی و بی اعتمادی و خواری است ، انسان با ایمان هم میداند که زنا عواقب وخیم و غیرقابل بخششی دارد ).  بحارالانوار جلد ۶۶ صفحه ۳۱۳ حدیث ۷

 

رسول خدا (ص) در خطبه اش فرمود : از بزرگترین گناهان زبان ، دروغگویی است. بحارالانوار جلد ۲۱ صفحه ۲۱۱  ( مردی خدمت پیامبر (ص) رسید ، عرض کرد نماز نمی خوانم و عمل منافی عفت انجام می دهم ، دروغ هم می گویم ! کدام را اول ترک گویم ؟! پیامبر (ص) فرمود : دروغ را ، و در محضر پیامبر (ص) تعهد کرد که هرگز دروغ نگوید ، هنگامی که خارج شد ، وسوسه های شیطانی برای عمل منافی عفت در دل او پیدا شد ، اما بلافاصله فکر کرد که اگر فردا پیامبر (ص) از او در این باره سوال کند ، اگر بگوید چنین عملی را مرتکب نشده دروغ است و اگر راست بگوید حد بر او جاری میشود ، و همین گونه در رابطه با سایر کارهای خلاف ، این فکر و ترک دروغ ، سرچشمه ترک همه گناهان او گردید. تفسیر نمونه جلد ۱۱ صفحه ۴۱۳

 

مولا علی (ع) فرمودند : هیچ بدی و زشتی بدتر از دروغگویی نیست.  بحارالانوار جلد ۷۲ صفحه ۲۵۹ حدیث ۲۳

 

حضرت محمد (ص) فرمودند : وای بر کسی که دروغ می گوید تا دیگران را با آن بخنداند ، وای بر او ، وای بر او !  کنزالعمال جلد ۳ صفحه ۶۲۱ حدیث ۸۲۱۵

 

حضرت محمد (ص) فرمودند : در پی راستی و راستگویی باشید ، اگرچه فکر کنید که مایه هلاکت است ، در صورتیکه راستگویی موجب نجات است و از دروغگویی پرهیز کنید ، اگرچه فکر کنید دروغگویی عامل نجات است ، در صورتیکه آن مایه هلاکت و نابودی است.  نهج الفصاحه صفحه ۲۲۶ حدیث ۱۱۲۷

 

حضرت محمد (ص) فرمودند : راستی پیشه کنید که آن دری از درهای بهشت است و از دروغ بپرهیزید ، که آن دری از درهای جهنم است.  کنزالعمال جلد ۳ صفحه ۳۴۶ حدیث ۶۸۶۲

 

امام حسن عسگری (ع) فرمودند : تمام پلیدیها و زشتیها در خانه ای نهاده شده که کلید آنها دروغگویی است. ( یعنی با دروغگویی در همه پلیدیها به روی انسان باز و زمینه انجام آنها فراهم میشود )  نزهه الناظر و تنبیه الخواطر صفحه ۱۴۵ حدیث ۱۳

 

مولا علی (ع) فرمودند : دروغگو با دروغ خودش سه چیز به دست میآورد : ۱٫خشم الهی بر او ۲٫اهانت به خودش از طرف مردم ۳٫سرزنش و نکوهش فرشتگان نسبت به او .  میزان الحکمه جلد ۳ صفحه ۲۶۷۸ حدیث ۱۷۴۶

 

عبید بن زراره گوید از امام صادق (ع) شنیدم که میفرمود : از چیزهای که خدا آنرا مایه رسوایی و زیان دروغگویان قرار داده است ، فراموشی است ( چون دچار فراموشی نسبت به دروغش میشود و رسوا میگردد.پس دروغگو بی حافظه است )  کافی جلد ۲ صفحه ۳۴۱ حدیث ۱۵

 

رسول خدا (ص) فرمودند : از دروغ بپرهیزید ، زیرا دروغ انسان را به فسق و فجور میکشاند و فسق و فجور هم انسان را روانه آتش جهنم میکند.  جامع الاخبار صفحه ۴۱۷ حدیث ۱۱۵۷

مولا علی فرمودند : دروغگویی عیبی رسوا کننده است. ( چون معمولا دروغ بعد از مدتی آشکار میشود و انسان دروغگو در بین مردم رسوا میگردد )   بحارالانوار جلد ۶۶ صفحه ۳۱۳ حدیث ۷

 

مولا علی (ع) فرمودند : هیچ عاقلی دروغ نمی گوید ، و هیچ مومنی زنا نمی کند. ( انسان عاقل میداند که عاقبت دروغگویی رسوایی و بی اعتمادی و خواری است ، انسان با ایمان هم میداند که زنا عواقب وخیم و غیرقابل بخششی دارد ( مانند انواع بیماریهای مقاربتی و بیماری آبرو بری مانند ایدز ).  بحارالانوار جلد ۶۶ صفحه ۳۱۳ حدیث ۷

 

رسول خدا (ص) در خطبه اش فرمود : از بزرگترین گناهان زبان ، دروغگویی است. بحارالانوار جلد ۲۱ صفحه ۲۱۱  ( مردی خدمت پیامبر (ص) رسید ، عرض کرد نماز نمی خوانم و عمل منافی عفت انجام می دهم ، دروغ هم می گویم ! کدام را اول ترک گویم ؟! پیامبر (ص) فرمود : دروغ را ، و در محضر پیامبر (ص) تعهد کرد که هرگز دروغ نگوید ، هنگامی که خارج شد ، وسوسه های شیطانی برای عمل منافی عفت در دل او پیدا شد ، اما بلافاصله فکر کرد که اگر فردا پیامبر (ص) از او در این باره سوال کند ، اگر بگوید چنین عملی را مرتکب نشده دروغ است و اگر راست بگوید حد بر او جاری میشود ، و همین گونه در رابطه با سایر کارهای خلاف ، این فکر و ترک دروغ ، سرچشمه ترک همه گناهان او گردید. تفسیر نمونه جلد ۱۱ صفحه ۴۱۳

 

مولا علی (ع) فرمودند : هیچ بدی و زشتی بدتر از دروغگویی نیست.  بحارالانوار جلد ۷۲ صفحه ۲۵۹ حدیث ۲۳

 

حضرت محمد (ص) فرمودند : وای بر کسی که دروغ می گوید تا دیگران را با آن بخنداند ، وای بر او ، وای بر او !  کنزالعمال جلد ۳ صفحه ۶۲۱ حدیث ۸۲۱۵

 

حضرت محمد (ص) فرمودند : در پی راستی و راستگویی باشید ، اگرچه فکر کنید که مایه هلاکت است ، در صورتیکه راستگویی موجب نجات است و از دروغگویی پرهیز کنید ، اگرچه فکر کنید دروغگویی عامل نجات است ، در صورتیکه آن مایه هلاکت و نابودی است.  نهج الفصاحه صفحه ۲۲۶ حدیث ۱۱۲۷

 

حضرت محمد (ص) فرمودند : راستی پیشه کنید که آن دری از درهای بهشت است و از دروغ بپرهیزید ، که آن دری از درهای جهنم است.  کنزالعمال جلد ۳ صفحه ۳۴۶ حدیث ۶۸۶۲

 

امام حسن عسگری (ع) فرمودند : تمام پلیدیها و زشتیها در خانه ای نهاده شده که کلید آنها دروغگویی است. ( یعنی با دروغگویی در همه پلیدیها به روی انسان باز و زمینه انجام آنها فراهم میشود )  نزهه الناظر و تنبیه الخواطر صفحه ۱۴۵ حدیث ۱۳

 

مولا علی (ع) فرمودند : دروغگو با دروغ خودش سه چیز به دست میآورد : ۱٫خشم الهی بر او ۲٫اهانت به خودش از طرف مردم ۳٫سرزنش و نکوهش فرشتگان نسبت به او .  میزان الحکمه جلد ۳ صفحه ۲۶۷۸ حدیث ۱۷۴۶

بیست وپنج حدیث درمزمت دروغ ازفرمایشات پیامبر(ص) وائمه:

 

۱- دروغ فسق ودروغگو فاسق است.

 

۲- دروغگو ایمان ندارد.

 

۳- دروغ ازقماربدتراست.

 

۴- دروغگو دشمن خداست.

 

۵- روب دروغگو سیاه است.

 

۶- دروغ ازشراب بدتراست.

 

۷- دروغگو بوی دهانش متعفن است.

 

۸- خدای تعالی دروغگو را لعنت می کند.

 

۹- بوی گند دهان دروغگو به عرش می رسد.

 

۱۰- دروغ مخرب ایمان است.

 

۱۱- دروغ مانع چشیدن طعم ایمان است.

 

۱۲- دروغگو تخم کینه درسینه ها می کارد.

 

۱۳- دروغگو مروتش ازهمه خلق کمتراست.

 

۱۴- به جهت یک دروغ،هفتاد هزارفرشته دروغگورا لعنت می کنند.

 

۱۵- دروغ علامت نفاق است.

 

۱۶- دروغ بدترین ریاهاست.

 

۱۷- دروغ فراموشی می آورد.

 

۱۸- دروغ دریست ازدرهای نفاق.

 

۱۹- دروغگو به عذابی مخصوص درقبرگرفتارخواهد شد.

 

۲۰- دروغ،محروم کند دروغگو را ازنمازشب وروز.

 

۲۱- دروغ سبب خذلان الهی است.

 

۲۲- دروغ سبب گرفتن صورت انسانی ازدروغگو است.

 

۲۳- دروغ،بزرگترین خباثت است.

 

۲۴- دروغگو،بزرگترین گناهکاران است.

 

۲۵- دروغ صاحبش را هلاک کند.

ارسال نظر