X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

اساس قرقره

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

بسیاری از اوقات بیش از یک قرقره به شفت وصل می شود در این مورد، هر قرقره به طور مستقل کار می کند اما باید در ارتباط با قرقره های دیگر عمل کند. برای قادر بودن برای به تصویر کشیدن گرافیکی و مطالعه تلاقی قرقره ها روی شفت، برنامه های جایگزینی متفاوتی را در یک ستون با نقاط آغازین و نقاط پایانی در خط جایگزین کنید مانند آنچه در شکل ۱۹-۵ نشان داده شده است. این یک تحول کامل را نشان می دهد و به یک برنامه زمان بندی بر می گردد و به عنوان مثال، در ۲۴۰ درجه به تصویر کشیدن موقعیت دقیق هر اهرم قرقره آسان است.

اساس قرقره

قرقره فراهم آورنده حرکت بخصوص و از قبل تعیین شده و پیش بینی شده است. این حرکات با استفاده از وسایل دیگر به راحتی حاصل نمی شوند.

شکل ۱-۱۵ نمایش دهنده اساس کار قرقره ها است در این مثال شفت چرخانی وجود دارد که یک دیسک با فرم مخصوص به آن وصل شده است. این دیسک قرقره است که در ادامه آن یک غلتک به آن وصل شده با حرکت دورانی شفت غلتک روی قرقره به حرکت در می آید و طبق خصوصیات قرقره بالا و پائین می رود.

غلتک بصورت محکم به قرقره اتصال داده شده توسط جاذبه یا یک فنر.

شکل ۲-۱۵ نمایانگر یک قرقره رد حالت استفاده می باشد. نمایانگر چگونگی انتقال حرکت شفت به پائین و بالاست.

قرقره ای که یک فالودر تخت را استفاده می کند در شکل ۳-۱۵ نشان داده شده است.

این نوع قرقره به عنوان مثال برای بالا و پائین بردن سوپاپ در یک موتور اتوموبیل استفاده میشود. یک فالوور قرقره تعریف شده برای تغییر

حرکت چرخشی شفت A به داخل بالا و پائین دسته گردشی استفاده میشود.

 

اساس انواع فالودرها

سرعت چرخش و توان حمل بالا برنده نوع فالوور برای مصرف را مشخص می کند. انواع مختلف فالوور وجود دارد. دایره ای- سرتیز-صاف و مخروطی شکل ۵-۱۵

 

مکانیزم قرقره

دو نوع اصلی قرقره در صنعت کاربرد دارند. نوع موجی طراحی شده و استوانه ای نوع موجی این توان را دارد که حرکت چرخشی را بصورت بالا و پائین تغییر دهد در نوع استوانه ای چرخش شفت مانند نوع موج طراحی شده و اما حرکت و طراحی فالوور کاملاً متفاوت است. در نوع موجی فالوور حرکت خاص را برای قرقره رقم می زند. شکل ۶-۱۵ برای مثال یک نوع ساده قرقره استوانه ای را نمایش میدهد. همینطور که  قرقره می چرخد فالوور آن را بطور پیاپی دنبال می کند. این فالوور بطور مستقیم به شفت محرک اتصال داده شده است. که به سمت چپ و راست حرکت می کند. این نوع شفت

چرخشی ندارد انواع حرکات قرقره در فصل‌های بعدی بحث خواهد شد.

 

دوره های قرقره

دایره کار کننده یک فاصله مساوی تا فاصله از مرکز شفت قرقره تا بالاترین نقطه قرقره در نظر گرفته شده است.

 

نمودار جایگزینی

نمودار جایگزینی یک طراح حرکت مورد نیاز برنامه ریزی شده قرقره است. این روی یک میله طراحی شده و طول آن یک تحول کامل قرقره را نشان میدهد. طول نمودار جایگزینی معمولاً مساوی با طول محیط دایره کار کننده است. این کاملا لازم نیست اما این یک نظر دراشیل برش عمودی قرقره میدهد. عرض نمودار جایگزین برابر با شعاعهای دایره کار کننده است (شکل ۸-۱۵) خط زیرین نمودار جایگزینی خط اصلی است تمام جهات باید از خط اصلی به سمت بالا اندازه گیری شوند. روی خود قرقره به مرکز قرقره به عنوان خط اصلی توجه کنید.

طول نمودار جایگزینی به خطهای مساوی یا میله تقسیم شده که هر

کدام از آنها درجاتی را در اطراف  قرقره را نشان میدهند. این تقسیمات میتواند ۰ ۳۰ و۰ ۱۵ و حتی۰ ۱۰ باشند هر چه تقسیمات بهتر باشند برش عمودی قرقره نهایی دقیق تر است. (شکل ۹-۱۵)

 

دوئل

دوئل مدت زمانی است که در آن فالوور حرکت نمی کند. این نکته به وضوح در ضلع راست این شی مشاهده می شود. در قرقره این وسیله در ادامه شعاع قرار می گیرد.

 

چرخش

چرخش قرقره به دو صورت ساعتگرد و پارسا عتگرد می باشد که هر کدام از این نوع چرخش ها مورد استفاده بخصوصی دارد.

اساس دور در قرقره

اساس دور در قرقره بر پایه نمایش فالوور استوار می باشد که بطور کامل در قسمتهای بعدی شرح داده می شود. این دو بگونه ای است که بطور کاملاً مساوی از مرکز بصورت یک شعاع فرضی قرار دارد. در مواقعی جابجایی حیاتی برای سهولت عمل نیز انجام می شود.

 

حرکت قرقره

چهار نوع خمیدگی را می توان برای استفاده بکار گرفت که گاهی اوقات برای کاربردی بخصوص از نوع خاصی استفاده می شود که در آن مورد بسیار ضروری است البته هر کدام از یک چهار نوع  با یک نوع حرکت و شفت بکار گرفته می شوند.

 

حرکت ها رمونیک

این نوع حرکت بسیار روان است اما می توان گفت که سرعت بسیار ایده الی ندارد. این نوع حرکت شروع و خاتمه ای آرام و بدون لغزش اضافی دارد. برای فهم و درک بهتر این نوع حرکت استفاده از نمودار خالی از فایده نمی باشد. نمودار این نوع حرکت بسیار متعادل می باشد و فراز و فرودها با هم هماهنگی کامل دارند. این گونه بالا و پائین ها در این نمودار تحت زاویه ۳۰ درجه می باشند در این نمونه ۶ خط مساوی این نمودار را تکمیل می کند. که

هر کدام از این خطوط وظیفه خاصی از این وسیله را به نمایش می گذارند.

 

حرکات ترکیبی

می توان گفت این نوع حرکات پوشش دهنده چهار نوع حرکت قبلی است. هر نوع ترکیب از این نوع حرکات برای اهداف خاصی بکار گرفته می شوند. شکل ۱۴-۱۵ نمایانگر نموداری است که توان از حکرت ها رمونیک استفاده شده است.

 

طراحی کردن قرقره از برنامه‌ جایگزینی

صرف نظر از نوع حرکتی که استفاده می شود، روند طراحی کاملاً یکسان است. دایره کار کننده مساوی با عرض برنامه جایگزین کشیده
می شود. دایره قرقره باید به تعداد قسمتهای مساوی کاملاً دقیق مانند قسمتهای برنامه جایگزینی تقسیم شود. (شکل A15-15) افزایش را در برنامه جایگزینی و دایره کار کننده هر دو نامگذاری کنید. در این مثال حرکت هماهنگ نشان داده شده است.

توجه کنید که حتی افزایش طرح قرقره در مقابل چرخش قرقره

نامگذاری شده است د این مثال، چرخش بر خلاف عقربه های ساعت است. بنابراین  نامگذاری خطهای شعاعی باید بر خلاف عقربه های ساعت انجام شود. هر فاصله از برنامه جایگزینی را به خط شعاعی متشابه انتقال دهید. شکل (B15-15) . با استفاده از انحنای نامنظم، طرح قرقره را کامل کنید.

 

فالوور رشته فرعی

فالوور قرقره معمولاً در خطی با خط مرکزی یکسان قرقره است. (شکل ۱-۱۵ را ملاحظه کنید) هر چند وقتی موقعیت یا فضا مشکل محسوب می شود. فالوور می تواند طوری تنظیم شود که روی خط مرکزی دیگری قرار گیرد و یا روی رشته فرعی همانطور که در شکل ۱۶-۱۵ نشان داده شده است برای طراحی کردن یک فالوور رشته فرعی لازم است قدم های متفاوت بیشتر از آنهایی که برای یک قرقره با قاعده استفاده می شود برداشته شود.

چگونه قرقره ای با یک فالوور رشته فرعی بکشیم؟

فرضیه قرقره، قرقره حرکتی هماهنگ، رشته‌فرعی فالوور،‌625 دایره اصلی، ۸۸ شاعتی، افزایش ۵۰/۱ دیامتری شفت. ۳۷۵ مسیر چرخش: برخلاف عقربه های ساعت فرضیه فالوور عمق فالوور: ۲۵۰ گرنده. ۳۷۵ دیامتر.

قدم ۱: طراحی و برنامه ریزی کنیدیک برنامه جایگزینی درست مانند برنامه با یک قرقره  .

قدم ۲: از مرکز شفت قرقره، دایره رشته فری را بسازید دایره رشته فرعی یک شعاعی برابر با رشته فرعی فالوور مورد نیاز از نقطه دوران یکسان دارد. دایره اصلی را طراحی کنید شعاع دایره اصلی برابر با فاصله از مرکز شفت تا مرکز چرخ فالوور در پایین ترین نقطه است. شکل B17-15.

قدم ۳: نقطه ای که یک خط عمودی ساخته شده را از خط مرکزی فالوور قطع می کند، نقطه A روی برنامه جایگزینی می باشد. (شکل C17-15) این پایین ترین نقطه چرخ فالوور را نشان می دهد. این خط عمودی خط اندازه گیری کننده است و می تواند برای طراحی نقاط دیگر اطراف قرقره استفاده می شود.

قدم ۴: دایره رشته فرعی را به تقسیمات مساوی مانند تقسیمات استفاده شده در برنامه جایگزینی تقسیم کنید. مثال، دوازه قسمت مساوی. بطور متوالی، تقسیمات دایره رشته فرعی را نامگذاری و یا عدد گذاری کنید. از پایین ترین نقطه قرقره شروع نید. در این مثال نقطه A نامگذاری و یا عدد گذاری کنید در یک مسر مخالف با گردش قرقره توجه کنید که نقطه A محل اصلی است که خط اصلی فالوور مماس با دایره رشته فرعی است . یک خط برجسته ۹۰ درجه طراحی شده از نقطه مماس دایره بسازید.

قدم ۵ : مسافتهای از برنامه جایزگینی را به خط اندازه گیری انتقال دهید. هر نقطه را نامگذاری و یا عدد گذاری کنید. با نقطه دایره روی مرکز شفت قرقره این مسافتها را به خطهای شعاعی مساوی دوران دهید. (بر گردید به شکل D17-15) . فراموش نکنید که قرقره را مخالف مسیر گردش طراحی کنید. این نقاط راه مرکز چرخ فالوور را نشان می دهند. این نقاط را به هم وصل کنید. (شکل E 17-15) .

قدم ۶: با تنظیم دایره در شعاعها برای گردش، اهرم را اطراف راه فالوور بکشید. در داخل نقاط بالای یان قوس ها ظاهر واقعی قرقره را نشان می دهد. (شکل F 17-15)

قدم ۷: تمام کارهای ساختی را چک کنید. اگر درست بود، قرقره را کامل کنید.

چگونه یک قرقره با فالوور سطح تخت بکشید؟

فرضیه قرقره: قرقره حرکتی هماهنگ ، دایره اصلی، ۷۵ شعاعی، افزایش ۵۰/۱ ، دیامتر، شفت ۳۷۵ ، مسر گردش: حرکت عقربه های ساعت.

فرضیه فالوور: فالوور سطح تخت، ۲۵/۱ دیامتری فاصله از سطح تخت. برنامه ریزی و راحی کنید یک برنامه جایگزینی دقیقاً مانند برنامه ای با قرقره در این مثال، بنرامه جایگزینی در شکل A17-15 استفاده می شود.

مرحله ۱: دایره اصلی را بکشید. دایره صالی با یک شعاع برابر با فاصله از مرکز شفت به طرف سطح فالوور در پایین ترین نقطه کشیده
می شود. دایره اصلی را به تقسیمات مساوی مانند آنچه در بنرامه جایگزینی استفاده می شود تقسمی کنید. بطور متوالی تقسیمات را عدد گذاری و یا نامگذاری کنید.

مرحله ۲:‌نقطه A را که فالوور با سطح تخت از پایین ترین نقطه را نشان می دهد جایگزین کنید. یک خط اندازه گیری کننده که از دایره اصلی شروع می شود بسازید و فواصل از برنامه جایگزینی را به خط اندازه گیری کننده انتقال دهید. هر نقطه را نامگذاری و یا عدد گذاری کنید.

فراموش نکنید که قرقره را مخالف مسیر گردش طراحی کنید.

مرحله ۳: این فوصال را بر جهت خطهای شعاعی مساوی دوران دهید.

مرحله ۴: از این فواصل، خطهای خاصلی از این خطها را در نقطه تلاقی بسازید.

مرحله ۵: قرقره را داخل این خطهای اصلی بسازید.

مرحله ۶: تمام کارهیا ساختی را چک کنید اگر درست بود قرقره را هاشور زده و کامل کنید.

توجه کنید به موقعیت فالوور سطح تخت در صفر درجه و نود درجه و موقعیتهای ۱۵۰ درجه.

 

برنامه زمان بندی

بسیاری از اوقات بیش از یک قرقره به شفت وصل می شود در این مورد، هر قرقره به طور مستقل کار می کند اما باید در ارتباط با قرقره های دیگر عمل کند. برای قادر بودن برای به تصویر کشیدن گرافیکی و مطالعه تلاقی قرقره ها روی شفت، برنامه های جایگزینی متفاوتی را در یک ستون با نقاط آغازین و نقاط پایانی در خط جایگزین کنید مانند آنچه در شکل ۱۹-۵ نشان داده شده است. این یک تحول کامل را نشان می دهد و به یک برنامه زمان بندی بر می گردد و به عنوان مثال، در ۲۴۰ درجه به تصویر کشیدن موقعیت دقیق هر اهرم قرقره آسان است.

بعد شناسی یک قرقره

یک قرقره باید به طور کامل بعد شناسی شود اندازه ابعاد قرقره با توجه به مرکز شفت، هر دو طول و درجه شعاعی از نقطه شروع ساخته می شود. همانطور که در شکل ۲۰-۵ نشان داده شده است. ابعاد مهم دیگر بستگی به اندازه سوراخ شفت و اندازه راه کلید دارد. و بر طبق استانداردهای کنونی بعد شناسی می شوند. سعی کنید که ابعاد را روی خود قرقره جایگزین کنید. آنها را اطراف شعاعها اگر امکان دارد جایگزین کنید.

 

مرور

۱- سه مثال از موارد استفاده یک قرقره ساده را نام ببرید.

۲- چه چیزی نوع فالوور قابل استفاده را تعیین می کند؟

۳- دو نوع اصلی قرقره ای را که در صنعت استفاده می شود نام ببرید. کار هر کدام را توضیح دهید.

۴- دایره کار کننده چیست؟

۵- توضیح دهید که برنامه جایگزینی چیست و چگونه استفاده می شود.

۶- طول و عرض برنامه جایگزینی چه چیزی را نشان می دهد در قرقره اصلی؟

۷- چهار نوع اصلی منحنی هایی را که در برنامه ریزی و طراحی برنامه جایگزینی قرقره استفاده می شوند نام ببرید کدامیک آرامترین حرکت را می دهند؟

۸- منظور از یک فالوور خط فرعی چیست؟

۹- توضیح دهید که چرا یک برنامه زمان بندی استفاده می شود.

۱۰- چرا قرقره مقابل جهت چرخش طراحی می شود.

موارد زیرین تمرین ساخت و برنامه ریزی برنامه های جایگزینی بر طبق برنامه های مورد نیاز برای انجام یک کارکرد خاص را ارائه می دهند. برنامه جایگزینی قرقره به طرح ظاهر قرقره اصلی منتقل می شود. طرح طراحی سرعت را برنامه ریزی می کند، همچنین حرکت هماهنگ و حرکات سرعتی مراحل طراحی قرقره که باید دنبال شوند عبارتند از:

مرحله ۱: تمام خصوصیات مورد نیاز را مطالعه کنید.

مرحله ۲: یک طرح جایگزینی قرقره مطابق با تمام خصوصیات مورد نیاز و ابعاد مورد نیاز بسیازد.

مرحله ۳: برنامه جایگزینی را طراحی کنید. بطور افقی تا آنجا که امکان دارد فضاسازی کنید.

مرحله ۴: منطقه را به فواصل مساوی که برابر با درجات اطراف قرقره است تقسیم کنید. هر خط را که درجات را نشان می دهد نامگذاری کنید.

مرحله ۵: دنبال کردن خصوصیات زیر انتقال قرقره را به برنامه جایگزینی افزایش می دهد.

مرحله ۶: تمام کارها را چک کنید.

مرحله ۷: داخل برنامه جایگزینی را هاشور بزنید.

مرحله ۸: برای طراحی شکل قرقره، مرکز قرقره را جایگزین کنید.

مرحله ۹: شفت، توپی، دایره کار کننده و کلید را بکشید . اگر لازم است این کار در در محل انجام دهید.

مرحله ۱۰: دایره کار کننده را به درجات مساوی برابر با آنچه مورد نیاز است تقسیم کنید.

مرحله ۱۱: مسیر انتقال را مورد نظر داشته باشید درجات اطراف دایره کار کننده را نامگذاری کنید بر خلاف مسیر انتقال

مرحله ۱۲: ارتفاع آغازین را تعیین موقعیت کنید و فالوور قرقره را از

نقطه شروع بکشید.

مرحله ۱۳: تعبیه قرقره را بکشید جزئیات مورد نیاز را دنبال کنید.

مرحله ۱۴: تمام مسافتها را از برنامه جایگزینی قرقره به خط درجه مساوی اطراف طرح قرقره انتقال دهید.

مرحله ۱۵: تمام نقاطی را که یک انحنای نامنظم را استفاده می کند وصل کنید.

مرحله ۱۶: تمام کارها را چک کنید.

مرحله ۱۷: تمام کار را هاشور بزنید.

مرحله ۱۸: تمام خصوصیات و ابعاد کشیدن را که مورد نیاز است بطور منظم اضافه کنید.

رای باید مورد زیر را شامل باشد:

– دیامتر شفت

– اندازه توپی

– کلید یا اندازه پیچ

– مسیر گردش

– اندازه دایره کار کننده

– تمام ابعاد برابر با استانداردهای کنونی (برای این موارد، فقط قسمت جلو را بعدشناسی کنید).

مسائل A1-15 و B1-15

یک برنامه جایگزینی قرقره به اندازه A 11 ×  8 ورق کاغذ در ابعاد داده شده بسازید.

یک قرقره با خصوصیات زیر طراحی کنید:

۱- دایره کار کننده ۵/۰ دیامتر

۲- شفت ۷۵/۰ دیامتر

۳- توپی ۲۵/۱ دیامتر

۴- کلید مربع ۱۸

۵- گردش : بر خلاف حرکت عقربه های ساعت

۶- فالوور ۱- دیامتر

حرکت مورد نیاز:

۱- افزایش ۹۰ درجه – سرعت تعریف شده ۵/۱

۲- گردش ۶۰ درجه

۳- کاهش ۶۰ درجه – سرعت تعریف شده ۷۵

۴- گردش ۳۰ درجه

۵- کاهش ۶۰ درجه – سرعت تعریف شده ۷۵

۶- گردش ۶۰ درجه

قرقره و فالوور اندازه A: 11 ×  8 ورق کاغذ در ابعاد داده شده بسازید و تمام ابعاد برنامه جایگزینی را به طرح قرقره انتقال دهید. تمام کار را چک کنید و تمام ابعاد مورد نیاز و خصوصیات را بر طبق استانداردهای کنونی اضافه کنید.

مسائل A2-15 و B- 2-15

یک برنامه جایگزینی قرقره به اندازه A :‌11 ×  8 ورق کاغذ در ابعاد داده شده بسازید.

یک قرقره با خصوصیات زیر طراحی کنید:

۱- دایره کار کننده ۵ دیامتر

۲- شفت ۷۵/۰ دیامتر

۳- توپی ۲۵/۱ دیامتر

۴- کلید مربع ۱۸

۵- گردش : خلاف عقربه های ساعت

۶- فالوور ۱ دیامتر

۷- شروع ۱ از مرکز.

حرکت مورد نیاز

۱- افزایش ۹۰ درجه، حرکت هماهنگ ۱

۲- گردش ۳۰ درجه

۳- افزایش ۹۰ درجه، حرکت هماهنگ ۵۰

۴- گردش ۳۰ درجه

۵- کاهش ۹۰ درجه، حرکت هماهنگ ۵۰/۱

۶- گردش ۳۰ درجه

قرقره و فالوور را اندازه A 11×  8 ورق کاغذ در ابعاد داده شده بسازید و تمام ابعاد جایگزینی را به طرح قرقره انتقال دهید.

تمام کار را چک کنید و تمام ابعاد مورد نیاز و خصوصیات را بر طبق استانداردهای کنونی اضافه کنید.

مسائل A 5-15  و B 5-15

یک برنامه جایگزینی قرقره به اندازه A 11 ×  8 ورق کاغذ در ابعاد دده شده بسازید.

یک قرقره با خصوصیات زیر طراحی کنید:

۱- دایره کار کننده ۵

۲- شفت ۶۳ دیامتر

۳- توپی ۱ دیامتر

۴- کلید مربع برای تنظیم

۵- گردش : خلاف عقربه های ساعت

۶- فالوور ۷۵ دیامتر

۷- شروع ۵/۲ از مرکز

حرکت مورد نیاز:

۱- افزایش ۱۸۰ درجه، سرعت ۵/۱

۲- گردش ۴۵ درجه

۳- افزایش ۹۰ درجه . سرعت ۵/۱

۴- گردش ۴۵ درجه

قرقره و فالوور به اندازه A: 11 ×  8 ورق کاغذ در ابعاد داده شده بسازید و تمام ابعاد را از برنامه جایگزینی به طرح قرقره انتقال دهید. تمام کار را چک کنید و تمام ابعاد و خصوصیات را بر طبق استانداردهای فعلی اضافه کنید.

مسائل A 4 – 15 و B 4-15

یک نمودار جایگزینی قرقره به اندازه A: 11 × 5/8 ورق کاغذ در ابعاد داده شده بسازید

یک قرقره با خصوصیات زیر طراحی کنید:

۱- دایره کار کننده ۲۴۵

۲- شفت ۲۸ دیامتر

۳- توپی ۴۴ دیامتر

۴- کلید مربع برای تنظیم

۵- گردش: خلاف عقربه های ساعت

۶- فالوور ۲۲ دیامتر

۷- شروع ۳۲ از مرکز

حرکت مورد نیاز:

۱- افزایش ۶۰ درجه ، حرکت هماهنگ ۲۵

۲- گردش ۱۵ درجه

۳- افزایش ۹۰ درجه ، حرکت هماهنگ ۳۸

۴- گردش ۱۵ درجه

۵- کاهش ۴۵ درجه، حرکت هماهنگ ۴۴

۶- گردش ۱۵ درجه

۷- افزایش ۳۰ درجه، حرکت هماهنگ ۱۸

۸- گردش ۱۵ درجه

۹- کاهش سطح اولیه ۷۵ درجه، حرکت هماهنگ ۳۸

قرقره و فالوور به اندازه A : 11 × 5/8 ورق کاغذ در ابعاد داده شده بسازید: و تمام ابعاد را از برنامه جایگزینی به طرح قرقره انتقال دهید. تمام کار را چک کنید. و تمام ابعاد مورد نیاز و خصوصیات را بر طبق استانداردهای فعلی اضافه کنید.

مسائل A5 – 15 و B 5-15

یک برنامه جایگزینی قرقره به اندازه A : 11 × 5/8 ورق کاغذ در ابعاد داده شده بسازید.

یک قرقره با خصوصیات زیر طراحی کنید:

۱- دایره کار کننده ۷

۲- شفت ۶۲۵ دیامتر

۳- توپی ۱ دیامتر

۴- کلید مربع برای تنظیم

۵- گردش جهت عقربه های ساعت

۶- فالوور ۱ دیامتر

۷- شروع ۱ از مرکز

حرکت مورد نیاز:

۱- افزایش ۲۰ درجه، سرعت تعیین شده ۵/۲

۲- گردش ۶۰ درجه

۳- کاهش ۳۰ درجه، سرعت تعیین شده ۷۵

۴- گردش ۳۰ درجه

۵- کاهش سطح اولیه ۹۰ درجه، سرعت تعیین شده ۷۵/۱

۶- گردش ۳۰ درجه

قرقره و فالوور به اندازه A: 11 × 5/8 ورق کاغذ در ابعاد داده شده بسازید و تمام ابعاد را از نمودار جایگزینی به طرح قرقره انتقال دهید. تمام کار را چک کنید. و تمام ابعاد و خصوصیات را بر طبق استانداردهای فعلی اضافه کنید.

مسائل A 6-15 و B6 – 15

یک نمودار جایگزینی قرقره به اندازه A: 11 × 5/78 ورق کاغذ در ابعاد داده شده بسازید.

یک قرقره با خصوصیات زیر طراحی کنید.

۱-  دایره کار کننده ۷۵/۷

۲- شفت ۵۶ دیامتر

۳- توپی ۸۸ دیامتر

۴- کلید مربع برای تنظیم

۵- گردش : خلاف عقربه های ساعت

۶- فالوور ۳۷۵ دیامتر

۷- شروع ۶۲۵/۱ از مرکز

حرکت مورد نیاز:

۱- کاهش ۹۰ درجه ، سرعت ۳

۲- گردش ۱۵ درجه

۳- افزایش ۶۰ درجه، سرعت ۲

۴- گردش ۱۰۵ درجه

۵- افزایش ۹۰ درجه، سرعت سطح اولیه ۱

قرقره و فالوور به اندازه A: 11 × 5/8 ورق کاغذ در ابعاد داده شده بسازید و تمام ابعاد را از برنامه جایگزینی به طرح قرقره انتقال دهید. تمام کار را چک کنید و تمام ابعاد و خصوصیات را بر طبق استانداردهای فعلی اضافه کنید.

یک نمودار جایگزینی قرقره متریک در ابعاد داده شده بسازید.

یک قرقره با خصوصیات زیر طراحی کنید.

۱- افزایش / کاهش

۲- شفت ۱۶ دیامتر

۳- توپی ۳۲ دیامتر

۴- کلید مربع برای تنظیم

۵- گردش خلاف عقربه های ساعت

۶- فالوور: سطح تخت ۳۴ دیامتر

۷- دایره اصلی ۲۶ شعاعی

۸- حرکت هماهنگ / یک چرخش کامل

قرقره و فالوور سطح تخت در ابعاد داده شده بسازید. همه کار را چک کنید و ابعاد مورد نیاز و خصوصیات را بر طبق استانداردهای فعلی اضافه کنید و سیستم متریک استفاده کنید. فالوور سطح تخت برای تنظیم برنامه ریزی کنید.

یک نمودار جایگزینی قرقره در ابعاد داده شده بسازید.

یک قرقره خط منحنی با خصوصیات زیر طراحی کنید.

۱- دایره خط منحنی ۲ دیامتر

۲- شفت ۷۵ دیامتر

۳- توپی ۲۵/۱ دیامتر

۴- کلید مربع برای تنظیم

۵- گردش : خلاف عقربه های ساعت

۶- خط منحنی فالوور ۱

۷- فالوور ۷۵ دیامتر

۸- دایره اصلی ۳۷۵/۱ شعاعی

 

حرکت مورد نیاز:

۱- کاهش ۷۵ درجه، سرعت ۷۵/۱

۲- گردش ۱۰ درجه

۳- افزایش ۳۵ درجه، حرکت هماهنگ ۷۵

۴- گردش ۵ درجه

۵- کاهش ۷۰ درجه، سرعت تعیین شده ۲۵/۱

۶- گردش ۱۵ درجه

۷- افزایش ۴۵ درجه، حرکت هماهنگ ۷۵

۸- گردش ۱۵ درجه

۹- افزایش ۶۰ درجه، سرعت ۵/۱

۱۰- گردش ۳۰ درجه

قرقره و فالوور به اندازه A : 11 × 5/8 ورق کاغذ در ابعاد داده شده بسازید و تمام ابعاد را از نمودار جایگزینی به طرح قرقره انتقال دهید. تمام کار را چک کنید. و تمام ابعاد و خصوصیات را بر طبق استانداردهای فعلی اضافه کنید.

 

 

 

منبع : پدیدا بزرگترین مرجع علمی ایرانیان

ارسال نظر