X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

استفاده از رسانه ها در کلاس درس

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ما می توانیم رسانه های دیداری، شنیداری، بویایی و چشایی را به کلاس درسمان بیاوزیم، زیرا مغز هنگام یادگیری به سختی می تواند به محرک های بیرونی اعتماد کند. این فقط یکی از دلایلی است که باید با استفاده از
رسانه هایی آموزش دهیم که برای مغز آشناست. به علاوه، باید فناوری را وارد کلاس درسمان کنیم، زیرا:

 • فناوری به چاردیواری کلاس درس محدود نمی شود
 • فناوری دانش یا فکری نیست  که به وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی دانش آموزان وابسته باشد، بلکه زمینه ی مشارکت دانش آموزان از هر طبقه ی اجتماعی ـ اقتصادی را در فعالیت های یادگیری ـ یاددهی فراهم
  می کند

مقدمه:

ما می توانیم رسانه های دیداری، شنیداری، بویایی و چشایی را به کلاس درسمان بیاوزیم، زیرا مغز هنگام یادگیری به سختی می تواند به محرک های بیرونی اعتماد کند. این فقط یکی از دلایلی است که باید با استفاده از
رسانه هایی آموزش دهیم که برای مغز آشناست. به علاوه، باید فناوری را وارد کلاس درسمان کنیم، زیرا:

 • فناوری به چاردیواری کلاس درس محدود نمی شود
 • فناوری دانش یا فکری نیست  که به وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی دانش آموزان وابسته باشد، بلکه زمینه ی مشارکت دانش آموزان از هر طبقه ی اجتماعی ـ اقتصادی را در فعالیت های یادگیری ـ یاددهی فراهم
  می کند،
 • فناوری فرصت برابری را برای یادگیری هر یک از دانش آموزان فراهم می کند.
 • فناوری با روشهایی که امروزه دانش آموزانمان برای یادگیری مورد استفاده قرار می دهند، سازگاری بیشتری دارد،
 • فناوری، بخشی از دنیای واقعی است که کاربرد آن به کلاس درس محدود شده است ـ برای مثال، دانش آموزان به دلیل وجود خطرات جانی، مالی و روانی، بسیاری از آزمایش های علمی را نمی توانند در منزل و یا جاهای دیگر انجام دهند، در نتیجه با استفاده از رایانه این گونه فعالیت ها را انجام می دهند ـ به بیانی دیگر از فناوری در آموزش برای ایجاد دنیای مجازی حقیقی استفاده می کنیم.

 

دلایل آشنا بودن رسانه برای مغز

بیشتر پژوهشگران، یادگیری سازگار با مغز را آن نوع یادگیری تعریف می کنند که در این شرایط رخ می دهد:

 • استفاده از روش های یادگیری برای یادگیرنده راحت تر است، زیرا مغز با این محیط های مربوط به یادگیری دیداری و عملی آشناست. بنابراین معلمی که از این روش های آموزشی در فرایند یادگیری ـ یاددهی استفاده می کند، باعث می شود که یادگیرندگان در این محیط های یادگیری بیشتر یاد بگیرند،
 • در محیطی که برای هر کسی آشنا و مثبت باشد و بر پایه ی انتظارات سطح بالا شکل بگیرد.
 • در کلاس درسی که از روش های یادگیری ـ یاددهی پژوهش محور استفاده می شود،
 • در کلاس درسی که فرصت های یادگیری گوناگونی برای یادگیرندگان فراهم می شود،
 • در کلاس درسی که از نظر مدت زمان،‌ منابع و ساختار انعطاف پذیر است،
 • در کلاس درسی که کیفیت یادگیری اهمیت زیادی دارد و به جای نمره از مقیاس درجه بندی توصیفی استفاده می شود و مشخص است که از دانش آموزان چه انتظاراتی داریم،
 • در کلاس درسی که استانداردهای آموزشی مورد استفاده قرار می گیرند و دانش آموزان می دانند که از آن ها چه انتظاراتی داریم، دانش آموزان برای مرور کارشان فرصت هایی را براساس استانداردها فراهم
  می کنند، حتی آنها در هر زمانی می دانند که عملکردشان بر پایه استانداردها در چه وضعیتی قرار دارد،
 • هنگامی که بازخوردهای ویژه به طور مکرر و یکنواخت ارائه می شود، باید گفت کیفیت یادگیری به
  اندازه ی کافی خوب نیست.

 

ما راهبردهای آموزشی مبتنی بر مغز را در کلاس درسمان تشویق می کنیم، یکی از بهترین روش های تشویقی در این زمینه، استفاده از رسانه ها در فرایند یادگیری ـ یاددهی است.

 

تأثیر رسانه بر شیوه های یادگیری دانش آموزان

در حدود ۹۸ درصد از تمام اطلاعاتی که به دست می آوریم، از طریق حواس وارد مغز می شود. این واقعیت نیز وجود دارد که بیش از ۸۷ درصد از یادگیرندگان ترجیح می دهند که به صورت دیداری و دست ورزی ابزاری یاد بگیرند. بنابراین، دستورالعملی برای برنامه ریزی های آموزشی آینده در اختیار داریم، اگرچه شروع هر آموزشی به روش شنیداری است. در رشد دیجیتالی (۱۹۹۸)، دان تاپ اسکات می گوید: کودکان این زمانه نسبت به والدینشان خیلی کمتر به تماشای تلویزیون علاقه نشان می دهند، زیرا تلویزیون رسانه ای تعاملی نیست،‌و این نسل ترجیح می دهند که در تمام کارها شرکت فعال داشته باشند.

 

تأثیر رسانه بر انگیزش یادگیری دانش آموزان

طبق نظر جنسون (۱۹۹۷) یادگیری تعاملی انتزاعی که استفاده از انواع رسانه ، صفحه های فشرده، اینترنت، یادگیری از راه دور، یا واقعیت مجازی را شامل می شود، نیازمند استفاده از انواع حافظه و کمی انگیزش طبیعی است. در صورتی که شکل های سنتی آموزش، هزینه های بسیاری همراه دارد و برای موثر بودن نیازمند انگیزش طبیعی بیشتری است. همچنین دانش آموزان باید برای انجام دادن فعالیت های سنتی یادگیری که برای آنان معنی دار نیست، تلاش کنند.

به علاوه، دانش آموزانی که به طبقه بندی اقتصادی ـ اجتماعی پایین جامعه تعلق دارند از طریق قرینه سازی ـ به حافظه سپردن ـ یاد می گیرند و به همین منظور، آنها در طی روز در محیطی که برای مغزشان آشنا نیست، اقدام به یادگیری می کنند و همین عامل باعث شکست آنان در یادگیری می شود. به همین نحو، یادگیرندگان زبان به محرک های دیداری نیاز دارند تا به آنها برای ذخیره سازی اطلاعاتی که درباره لغات به دست می آورند، کمک می کند. آنها اغلب مهارتهای اکتسابی زبان را برای ذخیره کردن مکالمه ی واقعی به گونه ای که در مواقع لزوم از آن استفاده کنند، ندارند.

یادگیری لغاتی که شرایطی را توصیف می کنند، در نظام حافظه ی رویدادی ذخیره می شوند که برای یادآوری بهتر است. در آینده، شما در مقام معلم نیاز دارید که دانش آموزان فهرستی از چیزها را به یاد بسپارند، و می توانید در این زمینه به آنها کمک کنید تا قدرت یادآوری شان افزایش یابد. استفاده از رسانه در شکل محرک های شنیداری یا دیداری می تواند در این زمینه به شما کمک کند.

 

تأثیر رسانه بر کنترل رفتار دانش آموزان

بیشترین مشکلات انضباطی در کلاس درس به سبب عواملی همچون کارهای حاشیه ای، درک نادرست اطلاعات، و شیوه های نادرست یادگیری ایجاد میشود. از سوی دیگر، می دانید که بیش از ۸۷ درصد از دانش آموزان هر کلاسی، یادگیرندگان دیداری هستند.

دانش آموزانی که به کلاس درس ما وارد می شوند، بخشی از دنیای چند رسانه ای ها را از زمان تولدشان تاکنون به همراه دارند. امروزه، کودکان از سه سالگی قادرند ویدیو یا دی وی دی را در داخل دستگاه مربوط قرار دهند تا تماشا کنند.

اگر آن ها بخواهند از چیزی آگاه شوند، قادرند از طریق جست و جوی اینترنتی این آگاهی را به دست آورند، بنابراین، نباید تعجب آور باشد که آنان نتوانند در طول کلاس های درسی که دارای امکانات فناوری سطح پایینی (مانند اورهد، وایت برد، وسایل صوتی، و امکانات نوشتاری به منزله منابع اصلی کسب اطلاعات) است، آرام بنشینند و مشکلات انضباطی نداشته باشند. دانش آموزان دیداری باید اطلاعات مورد نیاز خود را به صورت دیداری و
دانش آموزان شنیداری، به صورت شنیداری دریافت و تجربه کنند. ما از این واقعیت که دانش آموزانمان در یادگیری ریاضیات ضعیف اند، ناراحتیم،‌اما هنوز این درس اصلی را به صورت سخنرانی و انجام دادن تکالیف (مشق و تمرین) آموزش می دهیم. اگر بتوانیم راههایی برای کمک به این دانش آموزان پیدا کنیم که آنها چگونه کارهای ریاضی را انجام دهند و در دنیای واقعی ـ‌خارج از چاردیواری کلاس درس ـ از آن استفاده کنند، می توانیم انتظار داشته باشیم که دانش آموزان در درس ریاضی پیشرفت کنند. رسانه می تواند به ما کمک کند که به این انتظار زودتر دست یابیم.

 

تأثیر رسانه بر رسیدن به سطوح بالای تفکر

وب سایت های زیادی وجود دارند که تفکر در سطوح بالا (مانند خلاقیت، حل مسئله،‌مقایسه و مقابله، و ارزشیابی) را آموزش می دهند و تشویق می کنند و اگر ما آن ها را به دانش آموزانمان معرفی نکنیم،‌در حق آنان ظلم کرده ایم.

استفاده از رسانه ، کلیدی است که دانش آموزان را به سوی تفکر در سطوح بالا هدایت می کند. معلمان و دانش آموزان باید با نحوه‌ی استفاده از اینترنت و بسیاری از برنامه های نرم افزاری که آنان را به سوی دست یافتن به مهارت های تفکر در سطوح بالا هدایت می کند، آشنا شوند. ما به هدایت دانش آموزان به سوی تلاش بیشتر در استفاده از رسانه و فراهم کردن بازخورد نسبت به کارهایشان نیاز داریم. استفاده از رسانه ها در دنیای خارج از کلاس درس دانش آموزان را به سوی حل مسئله و تصمیم گیری هدایت کند.

در مطالعه‌ای که هارولدون گلینسکی(۱۹۹۸) درباره‌ی تاثیر رسانه بر یادگیری دانش آموزان پایه های چهارم و هشتم در درس ریاضی انجام داد، نتیجه گرفت زمانی که از رایانه برای حل تکالیفی که مفاهیم سطح بالای ریاضی درآن به کار رفته است،‌ همراه با معلمانی که در هدایت دانش آموزان برای کسب نتیجه از مهارت لازم برخوردارند استفاده کنیم، استفاده از رایانه با یادگیری مفید و معنی دار مرتبط می شود.

 

تاثیر رسانه بر کاربرد آموخته ها در دنیای واقعی

همان طور که می دانیم انگیزش با یادگیری و با کامل کردن تکلیف، ارتباط مستقیمی با درک مناسب دانش آموزان از یادگیری دارد. به نظر می رسد که همه‌ی یادگیری،‌ از سیستم مربوط به خود مغز شروع می شود. بدین معنا که این سیستم تصمیم می گیرد آیا مغز درگیر یادگیری بشود یاخیر. به کلامی دیگر ،‌سئوال اساسی که مغز ما درباره‌ی تعیین ارزش توجه کردن به اطلاعات از خودش می کند این است که آیا اطلاعات مورد نظر مهم هستند؟ اطلاعات می تواند برای معلم و دانش آموزان مهم باشد، مگر اینکه دانش آموزان به مهم بودن اطلاعات کمتر معتقد باشند، در نتیجه سیستم مربوط به خود مغز نیز آن اطلاعات را با اهمیت تلقی نمی کند.

ما معلمان ، باید نه تنها به دانش آموزان اجازه بدهیم که از اهمیت یادگیری آگاه شوند، بلکه آنها باید ازاینکه چگونه یادگیری برای شخصیتشان مهم است نیز آگاه شوند . اگر معلمان بتوانند کاربردهای یادگیری درخارج از چاردیواری کلاس درس رابرای دانش آموزان فراهم کنند ، استفاده از رسانه ابزار قوی برای آشنا کردن دانش آموزان با مثال های گوناگون کاربرد یادگیری در دنیای واقعی – خارج ازکلاس درس – به شمار می آید . برای آگاهی ازمثال هایی که چگونه معلمان به طور موثری می توانند اطلاعات ارائه شده درکلاس درس را با تجربه های خارج از کلاس درس پیوند بزنند.

 

منبع

Tileston ,Donna walker ,(2004). What Every Teacher should know About Media and Technology . United states of America : corwin press , INC.

www.padida.ir

 

ارسال نظر