X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

اقدام عجیب دختر آمریکایی برای جراحی سینه!!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

او که از این طریق در رسانه های محلی به شهرت زیادی رسیده است میگوید حتی اگر موفق به جمع کردن پول مورد نیازم نشوم حداقل توانسته ام لبخند را روی لب مردم بنشانم.

اقدام عجیب  برای جراحی سینه

یک دختر امریکایی در اقدامی عجیب برای انجام عمل جراحی سینه شروع به جمع آوری پول کرده است. روشی که وی برای این کار انتخاب کرده است از وی یک سوژه رسانه ای ساخت. او یک تابلوی صورتی براق در کنار خود حمل میکند که روی آن نوشته شده است: بی خانمان نیستم ، سینه های بزرگتر میخواهم.”او در حالیکه این تابلو را در دست دارد کنار اتوبان و تقاطع های پر رفت و آمد می ایستند و از عابران و رانندگان پول میگیرد

جراحی سینه

اقدام عجیب  برای جراحی سینه

وی در جواب خبرنگارهایی که برای مصاحبه با او به آن محل رفته بودند میگوید: از فیزیک بدنم راضی نیستم و دوست دارم سینه های بزرگتری داشته باشم برای همین تصمیم گرفتم عمل جراحی زیبایی انجام دهم و از آنجایی که پول کافی ندارم فکر کردم این روش بهترین کار برای جمع آوری پول است. وی اضافه میکند :” من صادقانه رفتار میکنم ، شاید اگر میگفتم بی خانمان هستم پول بیشتری جع میکردم اما من با همه صداقت دارم.
او میگوید بسیاری از رانندگان سخاوتمند کنار اتوبان پارک میکنند تا به او کمک کنند . وی می افزاید: ابتدا تصور میکردم مردم مسخره ام خواهند کرد اما اکنون متوجه شده ام که بسیاری از مردم مشتاق کمک کردن به من هستند.
او که از این طریق در رسانه های محلی به شهرت زیادی رسیده است میگوید حتی اگر موفق به جمع کردن پول مورد نیازم نشوم حداقل توانسته ام لبخند را روی لب مردم بنشانم.

جراحی زیبایی

اقدام عجیب دختر آمریکایی برای جراحی سینه

جراحی سینه

اقدام عجیب دختر آمریکایی برای جراحی سینه

جراحی سینه

ارسال نظر