X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

امنیت‌ اقتصادی‌

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

امروزه‌ امنیت‌ اقتصادی‌ مهم‌ترین‌ شاخص‌ توسعه‌یافتگی‌ است‌. بحران‌های‌سیاسی‌، جنگ‌های‌ داخلی‌ و بی‌توجهی‌ صاحبان‌ قدرت‌ به‌ منافع‌ جامعه‌،عواملی‌ است‌ که‌ هر لحظه‌ ضریب‌ شکنندگی‌ امنیت‌ را برای‌ سرمایه‌ها و نیروی‌انسانی‌ کارآمد افزون‌تر می‌سازد. اصولاً نظام‌ اقتصادی‌ در هر کشور تنها درسایه‌ امنیت‌ اقتصادی‌ تحقق‌ می‌یابد. کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ جوامعی‌ هستندکه‌ اوّلین‌ و مهم‌ترین‌ گام‌ برای‌ آن‌ها دستیابی‌ به‌ امنیت‌ اقتصادی‌ است‌ تا در پرتوآن‌ به‌ یک‌ نظام‌ اقتصادی‌ مطلوب‌ برای‌ ارتقای‌ تولید و کارایی‌ منابع‌ دست‌ یافته‌و آن‌گاه‌ به‌ رفاه‌ اقتصادی‌ یا تقلیل‌ کمبود کالاها و خدمات‌ که‌ هدف‌ نهایی‌ هرنظام‌ اقتصادی‌ توسعه‌یافته‌ است‌، برسند

 

امروزه‌ امنیت‌ اقتصادی‌ مهم‌ترین‌ شاخص‌ توسعه‌یافتگی‌ است‌. بحران‌های‌سیاسی‌، جنگ‌های‌ داخلی‌ و بی‌توجهی‌ صاحبان‌ قدرت‌ به‌ منافع‌ جامعه‌،عواملی‌ است‌ که‌ هر لحظه‌ ضریب‌ شکنندگی‌ امنیت‌ را برای‌ سرمایه‌ها و نیروی‌انسانی‌ کارآمد افزون‌تر می‌سازد. اصولاً نظام‌ اقتصادی‌ در هر کشور تنها درسایه‌ امنیت‌ اقتصادی‌ تحقق‌ می‌یابد. کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ جوامعی‌ هستندکه‌ اوّلین‌ و مهم‌ترین‌ گام‌ برای‌ آن‌ها دستیابی‌ به‌ امنیت‌ اقتصادی‌ است‌ تا در پرتوآن‌ به‌ یک‌ نظام‌ اقتصادی‌ مطلوب‌ برای‌ ارتقای‌ تولید و کارایی‌ منابع‌ دست‌ یافته‌و آن‌گاه‌ به‌ رفاه‌ اقتصادی‌ یا تقلیل‌ کمبود کالاها و خدمات‌ که‌ هدف‌ نهایی‌ هرنظام‌ اقتصادی‌ توسعه‌یافته‌ است‌، برسند. تولید کالای‌ امنیت‌، همواره‌ مهم‌ترین‌فلسفه‌ وجودی‌ دولت‌ها را تشکیل‌ می‌داده‌ است‌. در جوامع‌ اوّلیه‌ که‌ تهاجم‌خارجی‌، بی‌نظمی‌ها و شورش‌های‌ داخلی‌ و فقدان‌ ضمانت‌ برای‌ اجرای‌توافق‌ها و قراردادها میان‌ افراد، جان‌ و مال‌ و آبروی‌ افراد را دستخوش‌ خطرمی‌کرد، دولت‌ها به‌ وجود آمدند تا با ایجاد امنیت‌ افراد را در برابر این‌ خطرهامحافظت‌ کنند.

امنیت‌ اقتصادی‌ به‌ عنوان‌ مهم‌ترین‌ شاخص‌ توسعه‌یافتگی‌ دو بعد دارد:

۱٫ امنیت‌ سرمایه‌گذاری‌

۲٫ امنیت‌ اشتغال‌ و درآمد

البته‌ در ادبیات‌ اقتصادی‌، بُعد دیگری‌ نیز برای‌ امنیت‌ اقتصادی‌ در نظر گرفته‌شده‌ که‌ در دستورکار امنیت‌ ملّی‌ هر کشور قرار دارد. در واقع‌، این‌ بُعد را می‌توان‌«امنیت‌ اقتصادی‌ دولت‌» نامید که‌ با دو شاخص‌ «دسترسی‌ سریع‌ کشور به‌ کالاهای‌ضروری‌ و راهبردی‌» و «رشد نسبی‌ اقتصادی‌ کشور» ارزیابی‌ می‌شود.

از آن‌ جا که‌ در این‌ نوشته‌، «امنیت‌ اقتصادی‌ مردم‌» و نه‌ «دولت‌» مورد نظراست‌، به‌ تعریف‌ «امنیت‌ سرمایه‌گذاری‌» و «امنیت‌ اشتغال‌ و درآمد»می‌پردازیم‌. نکته‌ قابل‌ اشاره‌ این‌ که‌ امنیت‌ سرمایه‌گذاری‌ در سطح‌ بنگاه‌های‌اقتصادی‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ مطرح‌ است‌ ولی‌ امنیت‌ اشتغال‌ و درآمد برای‌ آحادملّت‌. در تعریف‌ امنیت‌ اقتصادی‌ معیار اصلی‌ و مشترک‌ برای‌ همه‌ ابعاد آن‌،این‌ است‌ که‌، نظام‌ اقتصادی‌ توانایی‌ حفاظت‌ از مردم‌ در برابر انواع‌ فشارهایی‌که‌ خارج‌ از کنترل‌ آن‌ها است‌، را بر عهده‌ داشته‌ باشد.

 

۱٫ امنیت‌ سرمایه‌گذاری

امنیت‌ سرمایه‌گذاری‌ چارچوب‌ نهادینه‌ای‌ ازشرایط‌ اجتماعی‌، سیاسی‌ و حقوقی‌ است‌ که‌ اعتماد پس‌اندازکنندگان‌ وسرمایه‌گذاران‌ را جلب‌ کرده‌، امنیت‌ جانی‌ افراد و امنیت‌ حقوقی‌ معاملات‌ راتضمین‌ می‌کند.

هر گاه‌ شاخص‌های‌ امنیت‌ سرمایه‌گذاری‌ در جامعه‌ای‌ وضعیت‌ مطلوبی‌ رانشان‌ دهد این‌ چارچوب‌ِ نهادین‌ موجب‌ رشد اقتصادی‌ خواهد شد. این‌شاخص‌های‌ کلّی‌ عبارتند از:

۱٫ برقراری‌ ثبات‌ سیاسی‌ در پرتوِ ثبات‌ دولت‌ و عملکرد اقتصاد (ثبات‌سیاسی‌ و سیاست‌گذاری‌ صحیح‌ اقتصادی‌).

۲٫ مشارکت‌ مردمی‌ در پرتوِ آزادی‌های‌ مدنی‌، حقوقی‌ و سیاسی‌

۳٫ نظام‌ حقوقی‌ سالم‌ در پرتوِ حاکمیت‌ قانون‌ و کاهش‌ خطر ابطال‌قراردادها توسط‌ دولت‌

۴٫ نظام‌ اداری‌ سالم‌ در پرتوِ کاهش‌ میزان‌ فساد مالی‌.

۵٫ کاهش‌ میزان‌ خشونت‌ سیاسی‌ در پرتوِ کاهش‌ تنش‌های‌ قومی‌، خطرهای‌جنگ‌ها و منازعات‌ داخلی‌ و میزان‌ تروریسم‌ سیاسی‌.

 

۲٫ امنیت‌ اشتغال‌ و درآمد

امنیت‌ اشتغال‌ و درآمد به‌ معنای‌ طرد هرگونه‌فشار خارج‌ از کنترل‌ افراد یک‌ جامعه‌ در مسیر اشتغال‌ و کسب‌ درآمد برای‌دستیابی‌ به‌ سطح‌ متوسط‌ رفاه‌ اقتصادی‌ آن‌ جامعه‌ می‌باشد.

طبیعی‌ است‌ امنیت‌ اشتغال‌ و درآمد در امتداد یا همراه‌ با امنیت‌سرمایه‌گذاری‌ امکان‌پذیر خواهد بود؛ بنابراین‌، شاخص‌های‌ پنج‌گانه‌ برای‌امنیت‌ سرمایه‌گذاری‌ در این‌ سطح‌ از امنیت‌ هم‌ می‌بایست‌ ملاک‌ باشد.

امنیت‌ اقتصادی‌(مجموعه‌ از چشم‌ انداز امام‌ علی (ع)) از ناصر جهانیان‌

 

منبع:بزرگترین مرجع علمی ایرانیان پدیدا

 

ارسال نظر