X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

اندازه گیری نقطه ذوب مواد

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

نقطه ذوب درجه حرارتی است که در آن درجه حرارت، ماده جامد به مایع تبدیل شود (درجه حرارتی که در آن فشار بخار مایع با جامد برابر گردد). در تمام مدت ذوب درجه حرارت ثابت میماند و در این درجه حرارت دو فاز در حال تعادل هستند. وجود ناخالصی در یک ماده، نقطه ذوب آنرا پایین می آورد و مخلوط دو ماده، دارای نقطه ذوبی پایین تر از هر کدام از دو ماده اولیه است.

دامنه ذوب، دمائی است که ترکیب شروع به مایع شدن میکند تا دمایی که به طور کامل مایع میشود. ترکیب خیلی خالص دامنه ذوب ۵/۰ درجه یا کمتر دارد. دامه ذوب ترکیبات خالص معمولی ۲-۱ درجه است.

تئوری آزمایش:

نقطه ذوب درجه حرارتی است که در آن درجه حرارت، ماده جامد به مایع تبدیل شود (درجه حرارتی که در آن فشار بخار مایع با جامد برابر گردد). در تمام مدت ذوب درجه حرارت ثابت میماند و در این درجه حرارت دو فاز در حال تعادل هستند. وجود ناخالصی در یک ماده، نقطه ذوب آنرا پایین می آورد و مخلوط دو ماده، دارای نقطه ذوبی پایین تر از هر کدام از دو ماده اولیه است.

دامنه ذوب، دمائی است که ترکیب شروع به مایع شدن میکند تا دمایی که به طور کامل مایع میشود. ترکیب خیلی خالص دامنه ذوب ۵/۰ درجه یا کمتر دارد. دامه ذوب ترکیبات خالص معمولی ۲-۱ درجه است.

خلوص ترکیب از دو طریق مشخص میشود: اول اینکه ماده خالصتر نقطه ذوب بالاتری دارد، دوم اینکه ماده خالصتر دامنه ذوب کمتری دارد یعنی بین درجه حرارت شروع و پایان ذوب اختلاف کمتری وجود دارد.

تعیین نقطه ذوب صحیح یک ترکیب آلی احتیاج به ماده کافی دارد تا با سرد و گرم کردنهای متناوب بتوان در بین فازهای مایع و جامد تعادل برقرار کرد و درجه حرارت آنرا اندازه گرفت. مقدار ماده ای که برای این عمل لازم است غالبا بیشتر از مقداری است که شیمیدان در دسترس دارد. از اینرو روشهای میکرو که چندان دقیق نیستند ولی احتیاج به مقدار ناچیزی از نمونه دارند و آسان هم هستند توسعه یافته اند. یکی از متداولترین روشها، استفاده از لوله مویین است. در کلیه روشهای میکرو نقطه ذوب را به صورت حدود تغییرات ذوب اندازه میگیرند. این حدود شامل درجه حرارتی است که عمل ذوب نمونه شروع میشود و بعد خاتمه می یابد.

 

در اندازه گیری نقطه ذوب با لوله مویین از گرم کن های گوناگونی استفاده میشود. این گرم کن ها از یک بشر ساده که محتوی مایعی با نقطه جوش بالاست و با چراغ گاز گرم و با دست همزده میشود، شروع شده و به وسایل کاملی میرسد که با الکتریسیته گرم میشود و بطور مکانیکی به هم میخورد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح عملی آزمایش:

لوله مویینی را برداشته و سر آن را در نزدیکی لوله حرارت چنان نزدیک می‌کنیم که فقط هاله زرد رنگ نور دیده شود با همین شرایط لوله مویین را دوران می‌دهیم تا به تمامی سر آن حرارت رسیده تا یک انتهای لوله بسته شود.

سپس از سمت سر باز لوله مویین ، نفتالین پودر شده را کم‌کم (همراه با زدن ضربه به لوله تا نفتالین به صورت کامل در انتهای لوله قرار گیرد) اضافه می‌کنیم طوری که  حجم لوله از نفتالین پر شود.

سپس لوله مویین حاوی نفتالین را از سمت سربسته با مخزن دماسنج (با علم به اینکه نقطه ذوب نفتالین از کمتر است از این دماسنج استفاده می‌کنیم) به طور هم‌سطح با دماسنج قرار داده و با چسب کاغذی به هم متصل می‌کنیم.حال با توجه به اینکه نقطه ذوب نفتالین از کمتر است آن را در حمام آب طوری قرار می‌دهیم تا حد‌الامکان از ایجاد حباب در ظرف جلوگیری شود.سپس با دقت با توجه به ترمومتر دمای اولین قطره را در هنگام جدا شدن از لوله ملاحظه کرده و آن را می‌نامیم و دما را در هنگام جداشدن تمام ماده از روی ترمومتر ملاحظه کرده و آن را می‌نامیم که طبق اندازه‌گیری‌های به عمل آمده در این آزمایش عبارتند از:

 

چون می‌باشد نشان‌دهنده خالص ‌بودن ماده است که صحت آزمایش را تایید می‌کند.

با تکرار آزمایش فوق با این تفاوت که به جای نفتالین از ماده مجهول استفاده می‌کنیم.با علم به اینکه می‌دانیم ماده مجهول دارای دمای ذوبی بالاتر از ۱۰۰ درجه سانتی‌گراد است از ترمومتر ۳۰۰ درجه سانتی‌گراد استفاده می‌کنیم.

لوله مویینی را برداشته و سر آن را در نزدیکی لوله حرارت چنان نزدیک می‌کنیم که فقط هاله زرد رنگ نور دیده شود با همین شرایط لوله مویین را دوران می‌دهیم تا به تمامی سر آن حرارت رسیده تا یک انتهای لوله به صورت کامل بسته شود.

سپس از سمت سر باز لوله مویین ، ماده مجهول پودر شده را کم‌کم (همراه با زدن ضربه به لوله تا ماده به صورت کامل در انتهای لوله قرار گیرد) اضافه می‌کنیم طوری که  حجم لوله از ماده پر شود.

همان طور که در شکل زیر محرز است لوله مویین حاوی ماده را از سمت سربسته با مخزن دماسنج (با علم به اینکه نقطه ذوب ماده مجهول از بیشتر است از این دماسنج استفاده می‌کنیم) به طور هم‌سطح با دماسنج قرار داده و با چسب کاغذی به هم متصل می‌کنیم. حال با توجه به اینکه نقطه ذوب ماده از بیشتر است آن را در حمام روغن طوری قرار می‌دهیم تا حد‌الامکان از ایجاد حباب در ظرف جلوگیری شود.

 

نمای چگونگی بستن لوله مویین به دماسنج

۱- مخزن دماسنج

۲- محل نمونه

۳- مایعی با نقطه جوش بالا

۴- چسب کاغذی

 

 

 سپس با دقت با توجه به ترمومتر دمای اولین قطره را در هنگام جدا شدن از لوله ملاحظه کرده و آن را می‌نامیم و دما را در هنگام جداشدن تمام ماده از روی ترمومتر ملاحظه کرده و آن را می‌نامیم که طبق اندازه‌گیری‌های به عمل آمده در این آزمایش  عبارتند از:

 

چون  می‌باشد نشان‌دهنده خالص ‌بودن ماده است که صحت آزمایش فوق را تایید می‌کند.

حال از روی جدول نزدیک‌ترین دما به دما‌های بدست آمده را خوانده و نتیجه می‌گیریم که ماده مجهول بنزوئیک اسید می‌باشد.

 

۲ نظر

  1. afshin گفته است :
    مهر ۲۵ام, ۱۳۹۰

    اقا با عرض شرمندگی "حدالامکان" غلط می باشد:) حتی الامکان صحیح است!!!

  2. عيسي گفته است :
    آبان ۱۴ام, ۱۳۹۱

    همان حدالامکان درست می باشد لطفا اطلاعات عمو می خود را بالا ببرید باتشکر

ارسال نظر