X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

انرژی زمین گرمایی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ر سال ۱۹۸۰، آتشفشان فعالی در واسینگتن به نام سنت هلن (Mt. St. Helens) فوران کرد و انرژی موجود در زمین را به همه نشان داد. اغلب فعالیت‌های آتشفشانی در اطراف حاشیه اقیانوس آرام به وقوع می‌پیوندد که به آن «حلقه آتش» می‌گویند.

انرژی آتشفشانی قابل مهار و جمع‌آوری نیست، اما در برخی جاها گرمای زمین که انرژی زمین گرمایی یا ژئوترمال (E.geothermal) نامیده می‌شود، می‌تواند جمع‌آوری شود. معمولاً مهندسین سعی در جمع‌آوری این گرما در جاهای کمیابی که پوسته زمین بخار و آب داغ رها می‌سازد دارند. در این محل‌ها آنها پوسته زمین را حفاری می‌کنند و اجازه رهایی بخار، آب داغ و گرما را می‌دهند. لوله‌ها آب داغ را به دستگاهی که بعضی از بخارها اجازه جدا شدن از آب را پیدا می‌کنند، می‌برند. سپس بخار به یک مولد ـ توربین برای تولید برق هدایت می‌شود.

انرژی زمین گرمایی، انرژی حاصل از هسته زمین

در سال ۱۹۸۰، آتشفشان فعالی در واسینگتن به نام سنت هلن (Mt. St. Helens) فوران کرد و انرژی موجود در زمین را به همه نشان داد. اغلب فعالیت‌های آتشفشانی در اطراف حاشیه اقیانوس آرام به وقوع می‌پیوندد که به آن «حلقه آتش» می‌گویند.

انرژی آتشفشانی قابل مهار و جمع‌آوری نیست، اما در برخی جاها گرمای زمین که انرژی زمین گرمایی یا ژئوترمال (E.geothermal) نامیده می‌شود، می‌تواند جمع‌آوری شود. معمولاً مهندسین سعی در جمع‌آوری این گرما در جاهای کمیابی که پوسته زمین بخار و آب داغ رها می‌سازد دارند. در این محل‌ها آنها پوسته زمین را حفاری می‌کنند و اجازه رهایی بخار، آب داغ و گرما را می‌دهند. لوله‌ها آب داغ را به دستگاهی که بعضی از بخارها اجازه جدا شدن از آب را پیدا می‌کنند، می‌برند. سپس بخار به یک مولد ـ توربین برای تولید برق هدایت می‌شود.

 

انرژی زمین گرمایی اولین بار در سال ۱۹۰۳ در ایتالیا برای تأمین برق بکار گرفته شد. در پایان سال ۲۰۰۲، ۴۳ دستگاه نیروی تولید کننده برق از انرژی زمین گرمایی در ایالات متحده وجود داشت.  تولید نیرو از منابع زمین گرمایی به مکان مخصوص نیاز دارد، بدین معنی که تنها در برخی جاهای بی‌نظیر از نظر زمین شناسی می‌توان برای تولید نیروی زمین گرمایی برنامه ریزی کرد. یکی از این محل‌ها در کالیفرنیا که ژیسر (Geyser) نام دارد، تقریباً به اندازه مجموع تمام محل‌های زمین گرمایی می‌تواند برق تولید کند. انرژی زمین گرمایی می‌تواند به عنوان منبع گرمایی مؤثر در کاربردهای کوچک به کار برده شود، اما مصرف کننده‌ها مجبور خواهند بود که نزدیک به منبع گرما واقع شوند. ریکجاویک (Reykjavik) پایتخت ایسلند، اغلب توسط انرژی زمین گرمایی گرم می‌شود.

 

انرژی زمین گرمایی صنعت زیست محیطی بزرگی دارد، زیرا آلودگی محیط زیستی که سوخت‌های فسیلی دارند را ندارد. انرژی زمین گرمایی تماس بسیار کوچکی با مجموعه ساخت و صنعت خاک دارد (چند جریب شبیه به عنوان روزنه کوچکی در نظر گرفته می‌شده). از آنجا که آب تقریباً خنک کننده به درون زمین مجدداً تزریق می‌شود، تنها یک مشکل کوچک وجود دارد، البته به جز مواردی که آبفشان یا ژیسر طبیعی در نزدیک محل باشد.

منابع و مآخذ

لینک: http://www.ngdir.ir/SiteLinks/Kids/html/energy-mafahim_zamine%20garmai.htm

ارسال نظر