X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

انواع سنگ ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

رنگ این سنگ یاه تند و همچنین سفید می باشد و دارای درخشندگی و چمک می باشد و از آن برای ساخت سرمه استفاده می کنند ، بیشتر در اصفهان بدست می آید ، مزاج آن سرد و خشک می باشد قابض بوده و برای چشم تقویت کننده است ، برای جریان تند حیض مفید می باشد . همراه با مشک برای بصارت بسیار مفید می باشد ، به همراه رسوت و ثماق برای دمه و خارش و کلاً بیماریهای چشم مفید می باشد . همراه با اقلیمیا و عسل ، سردرد را مداوا می نماید ، جوش را از بین می برد ، بر پیشانی اگر گذاشته شود سردرد و نکسیر را درمان می نماید ، محلول آن برای حیض بسیار مفید می باشد . همراه با مروارید و مصری چشم را تقویت نموده و بیماری های چشم را درمان می نماید .

 

به نام خدا

 

 

انواع سنگ ها

 

<!–[if !supportLists]–>1-   <!–[endif]–> سنگ سرمه :

رنگ این سنگ یاه تند و همچنین سفید می باشد و دارای درخشندگی و چمک می باشد و از آن برای ساخت سرمه استفاده می کنند ، بیشتر در اصفهان بدست می آید ، مزاج آن سرد و خشک می باشد قابض بوده و برای چشم تقویت کننده است ، برای جریان تند حیض مفید می باشد . همراه با مشک برای بصارت بسیار مفید می باشد ، به همراه رسوت و ثماق برای دمه و خارش و کلاً بیماریهای چشم مفید می باشد . همراه با اقلیمیا و عسل ، سردرد را مداوا می نماید ، جوش را از بین می برد ، بر پیشانی اگر گذاشته شود سردرد و نکسیر را درمان می نماید ، محلول آن برای حیض بسیار مفید می باشد . همراه با مروارید و مصری چشم را تقویت نموده و بیماری های چشم را درمان می نماید .

 

<!–[if !supportLists]–>2-  سنگ مرمر  :

رنگ آن خاکی بوده و اگر رنگ آن قرمز یا سبز باشد یا از هر دو رنگ باشد به آن موکتانه گفته می شود . در زبان عربی به آن حجرالطه یطه می گویند . مزاج آن سرد و خشک می باشد ، کشته آن لثه ها را محکم و بیماری آن را درمان میکند ، ضماد آن برای زخم و ورم مفید می باشد ، همراه با روغن و موم درد ، غم و هر گونه معده درد را درمان می کند .

 

<!–[if !supportLists]–>3- <!–[endif]–> سنگ جراحت :

رنگ این سنگ ، خاکی مایل به سبز ، مزاج آن سرد و خشک می باشد . از آن برای بسته شدن و درمان زخمها استفاده می نمایند . باعث خشک شدن و درمان زخم می شود . از هر گونه خونریزی در تمام اعضای بدن جلوگیری می کند . شربت آن همراه با گل ارمنی گل ملتانی برای اسهال مفید بوده خون ساز است . لثه ها و دندان ها را محکم می نماید برای لاغری صورت مفید می باشد .

<!–[if !supportLists]–>4-   <!–[endif]–> سنگ ستاره :

     در زبان هندی به آن سورنانگی و در انگلیسی به سنگ ستاه ( چرا سوپرس chrvsprase     ) می             

    گویند بعضی آن را از اقسام عقیق دانسته اند . بعضی هم از انواع بهیکهم عنوان نموده اند .

    بخاطر نشان های طلای که دارد این سنگ ظاهری زیبا و جالب داراست .

 

   ماهیت

    ماهیت و خواص عقیق را داشته و فرق آن با عقیق در این است که این سنگ بر روی خود نشان یا         

   خالهای طلایی دارد که آن را با عقیق و دیگر سنگها متمایز می نماید . به رنگهای سبز ، آبی و قرمز    

   با نشان های طلایی رنگ دیده می شود .

   استفاده زیاد از این سنگ نگ آن را زرد و خراب می کند . حرارت و نور خورشید نیز رنگ او را از بین    

   می برد ، از آن زیورالات ، صندوقچه ، دسته چترو عینک و دیگر اشیاء می سازند .

همچنین برای زدن نقش از آن اسفاده می شود .

 

<!–[if !supportLists]–>5-  <!–[endif]–> سنگ سیم :

به سنگ سیم در زبان هندی پیلو و در انگلیسی به آن ( جید jade    ) می گویند در زبان لاتین و یونانی به آن نفرایت گفته می شود که به معنای کلیه می باشد .

در چین نوع سفید رنگ آن وجود دارد که به آن یو گفته می شود که در زبان انگلیسی به آن سوپ استون ( soapstone     ) می گویند ، سنگ بی ارزشی می باشد .

سنگ سیم دارای دو نوع می باشد ، یکی سنگ سیم معمولی و دیگری سوسورایت که رنگ آن سبز مایل به سفید است . چمک ان بلورین و مرواریدی می باشد . سنگی محکم و سخت می باشد برنگهای سفید ، سفید شیری ، خاکی ، سبز و آبی وجود دارد ، نا گداختنی بوده و مشتعل نمی گردد اگر تراش بخورد سفید می گردد و از آن ظروف و دیگر اشیاء ساخته می شود .     

 

 

ارسال نظر