X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

ایمنی در تعمیرگاه مکانیک

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

پیش بینی و انجام کلیه موارد مربوط به سرویس و نگهداری اتومبیل و جلوگیری از بروز همه خرابیها امکان پذیر نمیباشد ولی با تفکرو برنامه ریزی صحیح در این رابطه میتوان از بسیاری از حوادث و پیآمدهای ناشی از این کا رجلوگیری نمود . مراعات وارد زیر باعث جلوگیری از صدات و خسارت احتمالی شده و نیز شرایط لازم ایمنی و پیشگسری از خطرات را ایجاد مینماید .

۱٫ یک دستگاه اطفاء حریق و جعبه کمکهای اولیه پزشکی را در دسترس داشته باشید .

ایمنی در تعمیرگاه مکانیک

پیش بینی و انجام کلیه موارد مربوط به سرویس و نگهداری اتومبیل و جلوگیری از بروز همه خرابیها امکان پذیر نمیباشد ولی با تفکرو برنامه ریزی صحیح در این رابطه میتوان از بسیاری از حوادث و پیآمدهای ناشی از این کا رجلوگیری نمود . مراعات وارد زیر باعث جلوگیری از صدات و خسارت احتمالی شده و نیز شرایط لازم ایمنی و پیشگسری از خطرات را ایجاد مینماید .

۱٫ یک دستگاه اطفاء حریق و جعبه کمکهای اولیه پزشکی را در دسترس داشته باشید .

۲٫ همیشه در هنگام عملیاتی مانند برشکاری و سنگ زنی از فینگهای ایمنی استفاده نمایید . در صورت استفاده از عینک طبی باید یشههای آن سختی و استحکام لازم را داشته باشند و تجهیز است همراه با آن از عینکهای ایمنی نیز استفاده شود .

۳٫ برای کار در کارگاه باطریسازی از عینکهای محافظ چشم در مقابل گازهایی که از باطری متصاعد میشوند استفاده نمایید باطریها محتوی مایع اسید سولفوریک هستند که در صورت تماس آن با پوست بدن و یا چشمها باعث ایجاد صدمات جدی میشود در چنین مواردی نقاط اسیدی را با آب کاملاً بشویید و یا در صورت لزوم برای پیشگیری از ضایعات به پزشک مراجعه نمایید .

۴٫ برای کا در زیر اتومبیل از پایههای مطمئن و با ایمنی کامل استفاده نمایید . جکهافقط برای بالا بردن اتومبیل مورد استفاده قرار میگیرند . برای مراعات موارد ایمنی در هنگام کار در زیر اتومبیل آنرا در روی پایههای مطمئن قرار دهید . قبل از بالابردن اتومبیل توسط جک تمز دستی را بکشید و جلوی چرخهایی را که در روی زمین قرار خواهند داشت با مانع مسدود نمایید .

۵٫ کارگاه یا واحدهایی که با گازهای شیمیایی سر و کار دارند باید مجهز به وسایل تهویه هوا باشند د هنگام استفاده از مایع روغن ترمز . ضد یخ ، رنگها و حلالها ، به دستورات کارخانجات سازنده جهت طریقه استفاده صحیح از آنها با ایمنی لازم توجه نمایید . مایعات مذکور سمی و خطر مرگ را بهمراه دارند همیشه پس از استفاده در پوش ظرف محتوی آنها را کاملاً بسته و آب بندی کنید و آنها را در جای امن و دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید . و هرگز آنها را در ظروف نوشیدنی نریزد .

 

۶٫ دقت لازم را در هنگام کار با کلاج و ترمزها بعمل آورید نفوذ ذرات مواد تشکیل دهنده صفحات و لنتها ترمز و کلاچ بداخل بدن احتمالاً باعث ابتلابه سرطانمیشود . قطعات و اجزاء مورد تعمیررا بوسیله پارچه مرطوب تمیز کرده و سپس پارچه را در ظرف زباله بیندازید .

۷٫ در هنگام کار بر روی مدارهای الکتریکی اتومبیل ، کابل منفی باطری را از آن باز کنید . مدار ثانویه سیستم جرقه، هادی جریانی تا حدود ۴ هزار ولت میباشد .

۸٫ از ابزارها بطور مناسب استفاده کرده و نگهداری و مراقبتهای لازم را د رمورد آنها بعمل آورید .لفی در دسته چکش عدم اتصال بدنه در مدارهای الکتریکی ، خوردگی بیش از حد در سنبهها ، قلمهای ناخنی و پیچ گوشتیها ، سائیدگی و ترک در آچار کلیسها و نیز آچارهای معمولی ، خرابی دسته جغجغه و اتصال غلط در مدارهای الکتریکی میتواند بنوبه خود خطر آفرین باشند .

۹٫ در هنگام استفاده از آچار قابل تنظیم ، فکهای آن لاید کاملاً با مهره یا سرپیچ درگیر شوند و نیروی وارد به آن در هنگام محکم کردن باید بر روی فک ثابت اعمال گردد .

۱۰٫ از آچاربکس و آچارهای دو سر با اندازه مناسب با سرپیچ یا مهره استفاده نمایید . آچارها در هنگام استفاده برای باز و بستن پیچ و مهرهها باید کاملاً بطور عمود یا مستقیم در روی آنها قرار داده شوند .

۱۱٫ در بعضی موارد برای درگیر نمودن آچار با پیچ و مهره میتوان از ضربات آرام چکش که در جهت عمود بر آنها نواخته استفاده نمود .

۱۲٫ قبل از شروع بکار در روی موتور در حال دوران ، ترمز دستی را بکشید و جلوی چرخهای محرک اتومبیل را با موانعی مسدود نمایید .

۱۳٫موتور اتومبیل را در محلهای فاقد تهویه مناسب میباشند روشن نکنید . تنفس گازهای خروجی از اگزوز خودرو مضر میباشد . د رمحیط سه بسته و تعمیرگاه باید از تهویه مناسب استفاده شود .

۱۴٫ در هنگام کار با وسایل و قطعات متحک و دوا را از لبلس کار مناسب استفاده کرده و از لباس گشاد استفاده نکنید . از کفشهای ایمنی مناسب استفاده نمایید . ساعتهای مارپیچی ، دستینه ، سگکهای تزئینی کمربند ، زنچیر گردن و وسایلی از این قبیل نیز میتواند در هنگام کار باعث صدمات و ضایعات زیاد میشود . موهای بلند سرداد مهار کرده و یا آنها را در زیر کلاه جمع کنید .

۱۵٫از جیب لباس کار خود بعنوان جعبه ابزار استفاده نکنید .

۱۶٫از استعمال دخانیت در هنگام کار د رمحیطهایی که مایعات قابل اشتعال وجود دارد خودداری کنید . مخصوصاُ در هنگام کار با باطری زیر ۱ گاز هیدروژن متصاعد شده باعث انفجار خواهد شد .

۱۷٫ دستهای خود را با بنزین تمیز نکنید . برای این کار از صابون و مایعات پاک کننده مناسب استفاده نمایید . سرب موجود در بنزین میتوند از طریق بریدگی دست وارد بدن شده و باعث ایجاد اعراض میگردد . همچنین بنزین چربیهای طبیعی پوست دست را از بین میبرد .

۱۸٫از انجام سرویس و تعمیرات دستگاه تهویه مطبوع در صورتیکه آمورش و توانایی و تخصص لازم را دراین مورد ندارید خودداری نمایید . تمایل برودت ۱۲F     گاز سمی خطرناک میباشد .

منابع و مآخذ

لینک:     http://mohammad2050.persianblog.com/1385_1_mohammad2050_archive.html

ارسال نظر