X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

ایمن در شاسی خودروها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

با نصب سپرهای ایمنی ضربه گیر ، شدّت بر خورد بدنه خودرو با مانع ، ملایم شده از تأثیر انتقال ضربه به اتاق و سرنشینان آن کاسته می شود .

نوعی سپر ایمنی که در شکل مشاهده می شود ، دارای محفظه ی گاز ، محفظه ی روغن و سپر ضربه گیر اضافی است در این شکل ابتدا اصابت سپر به مانع دیده     می شود . در این موقع . روغن از محفظه عقب به قسمت جلو عبور می کند . به علّت کوچک بود مجاری انتقال روغن ، نیروی وارد شده بر سپر، با جابه جایی کند و روغن به نیروی اصطکاک و حرارت تبدیل می شود . از طرف دیگر با ورود روغن به قسمت جلو ، پیستون به حرکت در می آید که در جلوی آن گاز قرار دارد . محفظه یگاز با جا به جایی پیستونی ، تحت فشار قرار می گیرد و انرژی ضربه را در خود ذخیره می کند بنابراین ، ضربه در دو مرحله به جابه جایی روغن و متراکم کردن گاز جذب می شود .

 

 

 

ایمن در شاسی خودروها :

هنگامی می توان خودرو را ایمن نامید که در موقع تصادف از قسمت جلو یا عقب در قسمت اتاق و سرنشینان آن کوچک ترین تغییر شکلی ایجاد نشود .

برای رسیدن به این خواسته آزمایش مختلفی در روی خودروها انجام می شود و آن ه را با سرعت تقریبی ۵ کیلومتری به ساعت به مانع بتونی می کوبند . نتیجه شکل بدنه خودرو را پس از صابت ضربه برروی بدنه آدامک داخل خودرو اندازه می گیرند . آن قدر در طراحی بدنه خودرو تغییر شکل به وجود می آورند که ضربه پذیری دمانه آن به حداکثر برسد .

سپرها ایمنی خودروها :

با نصب سپرهای ایمنی ضربه گیر ، شدّت بر خورد بدنه خودرو با مانع ، ملایم شده از تأثیر انتقال ضربه به اتاق و سرنشینان آن کاسته می شود .

نوعی سپر ایمنی که در شکل مشاهده می شود ، دارای محفظه ی گاز ، محفظه ی روغن و سپر ضربه گیر اضافی است در این شکل ابتدا اصابت سپر به مانع دیده     می شود . در این موقع . روغن از محفظه عقب به قسمت جلو عبور می کند . به علّت کوچک بود مجاری انتقال روغن ، نیروی وارد شده بر سپر، با جابه جایی کند و روغن به نیروی اصطکاک و حرارت تبدیل می شود . از طرف دیگر با ورود روغن به قسمت جلو ، پیستون به حرکت در می آید که در جلوی آن گاز قرار دارد . محفظه یگاز با جا به جایی پیستونی ، تحت فشار قرار می گیرد و انرژی ضربه را در خود ذخیره می کند بنابراین ، ضربه در دو مرحله به جابه جایی روغن و متراکم کردن گاز جذب می شود .

 

 

 

 

در شکل زیر آخر در هم فروریخته و روغن کاملاً جا به جا گردیده است و پیستون گاز را کاملاً متراکم کرده است .

 

 

 

در شکل زیر سپر از نیروی ضربه آزاد شده تحت تأثیر نیروی گاز ، روغن را به پشت مجرای تخلیه بازگشت می دهد .

 

 

 

 

 

در بعضی از سپرها برای جذب ضربه های وارد بر سپر ، از لاستیک ضربه گیر استفاده می شود .

در نوع دیگر از اهرام خم شونده – کم تحت تأثیر فنر قرار دارد – استفاده می کنند . در این نوع با اعمال ضربه به سپر نیروی ضربه صرف متراکم فنر نسبتاً قوی پشت اهرم می شود.

کارخانه های دوج و کرایسلر از سپرها ضربه گیر هیدرولیکی مشابه کمک فنر ، استفاده کرده اند ، دراین نوع پسر ایمنی ، سیلندر بیرونی به شاسی و سیلندر داخلی به سپر وصل می شود . وقتی که نیروی به سپر در حدود ده ها تن می شود . سوپاپ هیدرولیکی روغن باز شده روغن را از مجاری کوچک به پشت پیستون انتقال می دهد ، در حین عبور از این مجاری کوچک به پشت پیستون انتقال می دهد . روغن ، در حین عبور از این مجاری کوچک ، به شدت گرم شده ضربه ی وارد شده را به انرژی حرارتی تبدیل می کند و مانند کمک فنر ، به سپر حرکت ملایم داده مانع انتقال ضربه به اتاق خودرو می شود .

ایمن بدنه ی خودرو :

ایمن خودرو به دو صورت داخلی و خارجی تعریف شده است :

 

 

 

ایمن خارجی خودرو:

ایمن خارجی خودرو مربوط به کاهش خسارات و جراهاتی است کد از ناحیه خود رو به اشخاص پیاده ، موتور سواری ، دوچرخه سوار و… وارد آید میزان این خسارت به عوامل زیر بستگی دارد .

الف) تغییر شکل بدنه خودرو پس از وارد آمدن ضربه

ب) شکل خارجی بدنه خودرو

اولین نکته که در طراّحی بدنه خودرو از نظر ایمن بدنه مورد توجّه است کاهش دادن تأثیر ضربه شخص یا جسم خارجی است که با بدنه برخورد می کند . به این منظور از ایجاد نقاط تیز و بٌرّند و سخت ، در جلوی دماغه ی خودرو ، اجتناب می کنند . مانند :

–     چراغ های متحرک و بر جسته بر روی سپر و گلگیرها

–     تیزی و سختی سپر جلو خودرو

– جلو پنچره رادیاتور ، زه وار روی دماغه ، شکل جلو پنجره و شیشه جلو

–     ریل های آب برگردان دور شیشه ی جلو و کناره های بدنه

–      لبه های تیز گلگیر جلو و دستگیره ی قفل درها

ایمن داخلی خودرو : ایمن داخلی خودرو مربوط به طراّحی داخل اتاق خودرو است . به نحوی که در هنگام تصادف کم ترین خطر را برای سر نشینان ، به وجود آورده نکات مهم در طراّحی بدنه خودرو برای ایمن سر نشینان بدین شرح است .

۱-  تغییرات بدنه خودرو پس از تصادف

۲- استقامت اتاق خودرو و فضای باقی مانده مطمئن قسمت سرنشینان . در پایان تصادف

۳- عوامل بازدارنده از برخورد سر و بدنه رانند و سر نشینان با قسمت های داخلی خودرو

۴- نوع فرمان خودرو ( تلسکوپی ، خم شونده ، مجهز به کیسه ایمنی و…)

۵-  محافظت از نفوذ آتش به داخل اتاق خودرو

۶- سهولت فرار سرنشینان در هنگام بروز خطر پس از ایستادن خودرو

هر یک از عوامل یادشده ، نیاز به آزمایش خاصّی دارد . خودرو مطلوب ، خودرویی است که تمام مراحل آزمایش آن با موفقیت سپری شود و پس از اطمنیان از نتیجه ی آزمایش ، به مراحله ساخت و عرضه برسد . خودروهای مجّهز به تجهیزات ایمن فوق العاده غیر از استحکام زیاد کابین سرنشینان و خاصیّت ضربه پذیری قسمت جلو و عقب دارای کیسه ی ایمن باد شونده ای هستند که در هنگام وارد آمدن ضربه ی ناگهانی زیادی ، از وسط فلکه ی فرمان بیرون می پرد و در اثر سوختن سوخت جامدی  ، در مدت  ثانیه فضای بین سر و صورت راننده وفلکه فرمان را پرکرده از اصابت به فلکه فرمان جلوگیری می کند .        در هنگام اصابت ضربه محکم ، یک سنسور الکترومکانیکی به کار می افتد و علامت لازم را به دستگاه کنترل مرکزی می دهد . دستگاه کنترل مرکزی ، جریانی مواد پر شده ی خازنی را برای سوزاندن سوخت جامدی که در محفظه ی فرمان قرار دارد. به کار می اندازد بخار حاصل از گاز تولید شده در اسرع وقت کیسه را پر می کند . هم زمان با آن ، کمربند ایمن سفت شونده که اغلب دارای ماده ی منفجره است ، در هنگام تصادف پیستون داخل سیلندر آن ، در اثر انفجار کشیده شده کمربند را محکم می کند و رانند را به صندلی می چسباند .

این سنسور ، دارای محفظه ای است که در داخل آن یک ساچمه قرار دارد این ساچمه در حالت عادی به وسیله ی مگنت جذب شده از حرکت باز  می ماند در هنگامی وارد آمدن ضربه برق مگنت قطع شده ، ساچمه به طرف ترمینالها حرکت و مدار دستگاه محترق کننده ی سوخت وصل می شود .

کمربند های ایمنی :

کمربندهای ایمنی ، به صورت عادّی وسفت شونده ، ساخته می شوند . در این قسمت ، نقطه در مورد نوع ساده ی آن بحث می شود . دو نوع کمربند ساده وجود دارد :

الف ) نوع سگک مغناطیس

ب) نوع سگک مکانیکی

تجهیزات ایمنی فوق العاده :

سیستم های ایمنی در اتومبیل از نظر کمّی دچار رکود شده اند و لی با ایده های جدید و راهکارهای تازه ثمر بخش تر و کارایی آنها بالا رفته است . سیستم های ایمنی اتومبیل در آینده به کیسه های هوایی اضافی به طور آشکار اشاره ای    نمی شود . ولی در عین حال وضعیت ایمن سرنشینان یهبود پیدا خواهد کرد . به طور مثال برای سرنشینان صندلی عقب کمربندهای ایمنی باقفل و محدود کننده نیروی جدید در نظر گرفته شده است . زمان لازم برای رسیدن به فن آوری مورد نیاز جهت پوشش دادن این طرح در مرز دستیابی است اما در مورد طرح ایربگ های که روی کمربند ایمنی نصب می شوند و توسط رنو پیشنهاد شده قضیه شکل دیگری است . دستیابی به فن آوری لازم برای این طرح کوتاه مدت ممکن نیست زیرا اجرای این طرح به خاطر تکنولوژی خاص سنسورهای مورد نیاز آن بسیار پیچیده دشوار است . دراین طرح هوا و کمربندی ایمنی با یکدیگر تلفیق می شوند و به عبارتی این کمربند ایمنی است که باد می شودو به شکل یک بادکنک بلند در می آید این سیستم از شکسته شدن دنده سینه هنگام وقوع حادثه رانندگی جلوگیری می کند 

کارخانه اتولی و Autoiiv که درزمینه تجهیزات ایمنی فعالیت دارد به جای روش فوق یک نوع کمربند ایمنی ابداع کرده است که در چهار نقطه ه اتومبیل متصل می شود این کمربند سرنشینان را به طور مطمئن تری در جای خود ثابت نگاه می دارد وهنگام و نوع حادثه احتمالی ، آنان را بهترحفظ می کند . اما این کمربند ایمنی زیاد استقبال قرار نگرفته و فعلاً فقط در اتومبیل مسابقه ای مورد استفاده گرفته است در اصل کمربند های ایمنی هنگام تصادف ار روبرو کاملاً مؤثر نیست زیرا خطر لیز خوردن سر نشین و خارج شدن وی از زیر کمربند و جود دارد به همین علت کارخانه کیپر keiperکمان به خصوصی را طراحی کرده است که زیر صندلی جاسازی و در موقع لزوم فعال شده و سرنشین را در جای خود نگاه می دارد این سیستم توسط سنسورهایی که در برابر فشار حساس  هستند و درست ، کمی قبل از بروز حادثه فعال می شود .

برای اینکه ایربگ های جانبی درست قبل از وقوع تصادف فعال شود . هنوز جستجو گرهای مورد نیاز وجود ندارند در حال حاضر کارهایی نیز انجام شده است مثلاً شرکت TRW نوعی ایربگ شبکه ای ساخته که در زمان پایداری آن افزایش یافته است بطور که در تصادف های پیاپی تأثیر بیشتر دارد .

در خاتمه قابل ذکر است که در آینده ایربگ های جدیدی وارد بازار خواهد شد که وظیفه حفاظت از سرو گردن سرنشینان را به عهده دارند و بیشتر برای اتومبیل هایی روباز طرحی شده اند .

 

منبع : پدیدا بزرگترین مرجع علمی ایرانیان

ارسال نظر