X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

این مدل دماغ ۷۰۰۰ دلار!!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

دکتر توماس رومو از بیمارستان لنوکس هیل نیز می گوید اغلب خانم های جوان از استیل بینی کیت خوششان می آید و هنگام مراجعه برای عمل زیبایی، مدل وی را درخواست می کنند.

دلیل آن خوب معلوم است: جراحی زیبایی بینی! چند؟ ۷۰۰۰ دلار ناقابل!
حالا این همه هزینه برای یک بینی؟ که چه شود؟ بینی شما شبیه کیت میدلتون شود!
کیت میدلتون کیست؟ اینکه سوال کردن ندارد! عروس ملکه انگلیس است خوب!
دوشس کمبریج این روزها دوران بارداری خود را می گذراند و ملکه آینده را با خود حمل می کند، اما بینی او جذابیت پیدا کرده و دختران جوان ظاهرا علاقمند هستند که بینی خود را شبیه بینی کیت کنند.
به همین خاطر دکتر استفان در مانهاتان کارش سکه شده و برای ماه آینده ۲۰ درخواست را در نوبت جراحی قرار داده است.

اگر شبیه این بینی را می خواهید ۷ هزار دلار+عکس

دکتر توماس رومو از بیمارستان لنوکس هیل نیز می گوید اغلب خانم های جوان از استیل بینی کیت خوششان می آید و هنگام مراجعه برای عمل زیبایی، مدل وی را درخواست می کنند.

ارسال نظر