X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

با این ترفند دیگه سیستم شما هنگ نخواهد کرد !

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

کاربران رایانه میتوانند با انجام این مراحل،برنامه های هنگ کرده را ببندند.

۱ نخست صفحه یnotepad  را اجرا کنید و این کد را وارد کنید.

taskkill /f /fi “status eq not responding

۱٫۱ (شما میتوانید با دو کلید win+r و نوشتن notepad از صفحه ی run آن را اجرا کنید)

۲ سپس  save as…را از file  انتخاب کنید و پس از نام گذاری پسوند آن را .bat  قرار دهید.

۳- از این پس هر برنامه ای که هنگ شد را میتوانید با اجرای این کد آن را از کار بیندازید.

ارسال نظر