X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

بختک چیست؟ و راه درمان آن!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 خیلى پیش میاد که ازشمادرباره (بختک) سوال میکنن!احتمالا خودتون هم، بختک در خواب رو تجربه کردید!

 بختک به حالتى میگویند که فرددرحالیکه درخواب عمیق است، ناگهان بیدارشده واحساس میکند چیزى رو قفسه سینه اش سنگینى میکند(معمولا حس میکندموجودى روى سینه اش نشسته است) و بهیچوجه نمیتواند بدنش راتکان بدهد تاآن موجود راکنار بزند! فرد ابرازمیکندکه کاملا به محیط اطرافم آگاه بودم امااصلا نمیتوانستم تکان بخورم!گاهى فردصداهایى را نیزمیشنود وحتى چیزهاى عجیبی میبیند! درمواردى فردحس میکند که موجود دیگرى هم دراتاق حضوردارد! یاحتى احساس میکندکه درحال خارج شدن از جسم خود است!! اینها مواردیست که افراد براى توصیف بختک بکار میبرند…!

بختک چیست

-اماحقیقت ماجرا چیست؟
درپزشکى به این حالت فلج خواب (SLEEP PARALYSIS)
میگویند!
این یک اختلال شایع خواب است که ٢۵٪ انسانها درزندگى آنراتجربه کرده اند!
درحالت عادى وقتى بدن شماوارد فاز عمیق خواب میشود (فاز REM) شروع به دیدن رویامیکند! بطور طبیعى دراین فاز، فرماندهى مغز ازروى بدن برداشته میشود وپیغامى از مغز به عضلات نمیرسد! دلیل آنهم مشخص است!شما وقتى خواب دویدن میبینید،نباید پیغام ازمغز به عضلات برسد وگرنه حین خواب ازجایتان بلند میشوید وشروع به دویدن میکنید در اتاقتان!!
وقتى هم که رویابه پایان میرسد وفرد ازفازعمیق خواب خارج میشود،بلافاصله مغزکنترل بدن رامجدد دردست میگیرد!
امادرافرادى که فلج خواب دارند،این نظم بهم میریزد و وقتى که ازخواب عمیق خارج و درحال بیدار شدن هستند، هنوز کنترل مغز به روى عضلات برنگشته است! لذافردبیدار است وتمام حواسش کارمیکند اما نمیتواندتکان بخورد!!و این حالت چندثانیه یاحتى دقیقه طول میکشد که به آن فلج خواب میگویند

-علت فلج خواب(بختک)چیست؟

خستگى روزانه! اضطراب زیاددرزندگى،داروهاى خواب آور، برخى آنتى هیستامین ها، غذاى زیادقبل خواب، کم خوابی! ترس، نوشیدن زیادِ کافئین

-درمان این مشکل چیست؟
اولا بدانیدبختک هیچ خطرى ندارد! نه خطرجسمى ونه روحى!
درلحظه اى که دچارفلج خواب(بختک) شده اید،سعى کنید روى یک نقطه از بدنتان(مثلاانگشت شصت دست راست) متمرکزشوید وفقط آن نقطه راتکان دهید! بلافاصله مشکل برطرف خواهدشد

براى تکرارنشدن این مشکل سعى کنید: ورزشهاى منظم درروزانجام دهید، استرس واضطرابتان راکاهش دهید!قبل خواب زیاد چاى ننوشید، کمتر غذابخورید،طاقباز نخوابید!
اگر بیش از شش ماه است که این مشکل رادارید به پزشک مراجعه کنید..

ارسال نظر