X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

بد بو شدن بدن انسان پس از مرگ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

به درستی که خداوند عزوجل می فرماید: من بر بندگانم به سه نعمت منت نهادم

۱- بدن آنها را بعد از خارج شدن روح بدبو کردم و اگر چنین نبود هیچکس جنازه (خویشان و یا)دوست خود را دفن نمی کرد.

۲- بعد از مصیبت و بلا فراموشی را بر آنها مسلط کردم و اگر چنین نبود هیچ کس زندگی خوش و گوارایی نداشت

۳- و این جنبده را آفریدم و بر گندم و جو مسلط کردم و اگر چنین نبود فرمانروایان آنها همه این گندم ها و جوها را مثل طلا و نقره جمع می کردند و ذخیره می نمودند

منبع: (خصال ج۱ص ۱۱۲)

 

ارسال نظر