X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

بررسی مسائل اجتماعی ایران

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

بررسی مسائل اجتماعی ایران از دروس اصلی و الزامی رشته علوم اجتماعی است. پیش نیاز این درس روش تحقیق و نظریه های جامعه شناسی ۲ است. در این درس دانشجو با نحوه طرح مسئله در حوزه اجتماع آشنا می  گردد. همچنین  برخی از عمده ترین مسائل اجتماعی جامعه ایران مطرح می شود و از این طریق دانشجو  شاهد کاربرد بحث های نظری رشته جامعه شناسی در تحلیل مسائل جامعه خود خواهد بود.

در مورد ازدواج کاهش عمومیت ازدواج ، افزایش میانگین سنی ازدواج ، تک زیستی و انزوا به دنبال دارد که ریشه روان پریشی اجتماعی است.افزایش سن ازدواج بخصوص در مورد زنان فاصله فراغت از تحصیل و ازدواج را بالا می برد . چنانچه راهی برای گذران اوقات فراغت نباشد مسائل خاص دوران جوانی را افزایش می دهد.

 

 بررسی مسائل اجتماعی ایران از دروس اصلی و الزامی رشته علوم اجتماعی است. پیش نیاز این درس روش تحقیق و نظریه های جامعه شناسی ۲ است. در این درس دانشجو با نحوه طرح مسئله در حوزه اجتماع آشنا می  گردد. همچنین  برخی از عمده ترین مسائل اجتماعی جامعه ایران مطرح می شود و از این طریق دانشجو  شاهد کاربرد بحث های نظری رشته جامعه شناسی در تحلیل مسائل جامعه خود خواهد بود.

در مورد ازدواج کاهش عمومیت ازدواج ، افزایش میانگین سنی ازدواج ، تک زیستی و انزوا به دنبال دارد که ریشه روان پریشی اجتماعی است.افزایش سن ازدواج بخصوص در مورد زنان فاصله فراغت از تحصیل و ازدواج را بالا می برد . چنانچه راهی برای گذران اوقات فراغت نباشد مسائل خاص دوران جوانی را افزایش می دهد.

 

 

دانلود فایل power point

 

پسورد :www.padida.ir

ارسال نظر