X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

برنامه نویسی CNC

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

این فصل مقدمه ای برای تکنیکهای برنامه نویسی CNC در کتاب حاضر می باشد.  که در رابطه با اکثرتکنیکهای که قسمتی از یک برنامه را به یک روش سازماندهی شده درآوریم صحبت می کند. به همین منظور با استفاده از یک نقشه ساده مهندسی پروسه های مورد نیاز جهت برنامه نویسی نهایی را بررسی می کنیم. در گام بعدی با نوشتن پله به پله برنامه، مراحل برنامه نویسی را طبقه بندی می کنیم . این کار برای آن است که برنامه نویسCNC با توجه به تعدد مراحل، مراحل را با یکدیگر اشتباه نکند . برای مثال تغییری در انتخاب و نصب یا  sctup ابزار در عرض یا عمق برش می تواند تأثیر بگذارد . به این نکته تا پایان فصل توجه کنید .

این فصل مقدمه ای برای تکنیکهای برنامه نویسی CNC   در کتاب حاضر می باشد.  که در رابطه با اکثرتکنیکهای که قسمتی از یک برنامه را به یک روش سازماندهی شده درآوریم صحبت می کند. به همین منظور با استفاده از یک نقشه ساده مهندسی پروسه های مورد نیاز جهت برنامه نویسی نهایی را بررسی می کنیم. در گام بعدی با نوشتن پله به پله برنامه، مراحل برنامه نویسی را طبقه بندی می کنیم . این کار برای آن است که برنامه نویسCNC   با توجه به تعدد مراحل، مراحل را با یکدیگر اشتباه نکند . برای مثال تغییری در انتخاب و نصب یا  sctup   ابزار در عرض یا عمق برش می تواند تأثیر بگذارد . به این نکته تا پایان فصل توجه کنید .

برنامه نویسی نقشه :‌

نقشه زیر در این فصل مورد ارزیابی ه قرار می گیرد، این نقشه شامل همه جزئیات مورد نیاز ،‌ محاسبات و توضیحات اختصاصی هر مرحله برای نوشتن برنامه CNC   می باشد . نقشه شامل تعدادی از عملیاتهای ماشینکاری مرسوم مانند روتراشی سوراخکاری ،‌مسیر زنی<!–[if !supportFootnotes]–>[1]<!–[endif]–> ،‌گود تراشی دایره ای<!–[if !supportFootnotes]–>[2]<!–[endif]–> و یک شیار فرزکاری شده می باشد . نقشه و طرح عمدا ساده در نظر گرفته شده است .

ارزیابی نقشه :‌

اولین کاری که یک برنامه نویس CNC   بایستی همیشه  بایستی قبل از نوشتن برنامه به یاد داشته باشد این است  که نقشه را به منظور گرفتن یک ایده کلی درباره قطعه مورد ارزیابی قرار دهد . که هر ارزیابی شامل چندین مشاهده خلاصه شده زیر می تواند باشد :‌

۱) واحدها و مقیاس نقشه ،‌ 2) نوع اندازه گذاری ،‌ 3)  شکل ،‌ نوع ،‌ اندازه و جنس مواد ،۴) ‌صافی سطح مورد نیاز ،‌5)  اطلاعات جدول ،۶) ‌ تجدید نظر نقشه ،‌ 7) هزینه مواد اگر در دسترس می باشد ، اشتباهات یا از قلم افتادگی نقشه در نقشه مورد تحلیل واحدهای اندازه گیری مستقیما مشخص نشده اند ،‌اما همانطور که  از نقشه مشخص است این اندازهها در واحد متریک می باشند . مقیاس همیشه در نقشه ذکر نمی شود این به این دلیل است که انواع کپی های مختلفی که از این نقشه گرفته می شود ممکن است با نقشه اصلی مطابقت نداشته باشد . نقشه مورد نظر یک نقشه با مقیاس یک به یک ( ۱:۱) می باشد و تمامی اندازه ها نیز لحاظ شده اند ابعاد نقشه همیشه برای برنامه نویس CNC مهم می باشد حداقل به دو دلیل :‌

 یک :‌ به منظور انتخاب و بنای یک شکل خام برای قطعه و

دو : جهت ارزیابی مبناء صفر قطعه اندازههای نقشه از گوشه سمت چپ و پائین قطعه اندازه گذاری شده اند . در این مورد این قسمت برای صفر قطعه بسیار مناسب است .  این را به خاطر داشته باشید که همیشه این دلیلی برای مبنا دهی نمی باشد. تلرانسها بسیار به اندازه ها وابسته اند . این نقشه شامل همه تلرانسها  نمی باشد بنابراین برنامه نویس (و اپراتور )‌باید از استانداردهای کلی (شرکتی )‌استفاده نماید .همه نقشه ها جنس  قطعه را ذکر نمی کنند ، برنامه نویس باید بتوانند قطعه را از نظر  شکل ،‌وضع ،‌نوع و اندازه بلوک خام مورد ارزیابی قرار دهد.  جنس قطعه و اندازه آن در نقشه مشخص شده است  . جنس قطعه از  آلومینیوم ۶۰۶۱  است که امکان ماشین کاری آسان و امکان استفاده از سرعتهای برشی و پیشروی بالا جهت ماشین کاری را فراهم می آورد.  می دهد .

ولی قبل از آن خودرو ها،کامیون ها و حتی اتوبوس هایی با موتور دورانی تولید شده بودند.سرآغاز آن ها نیز Cosmo sportدر ۱۹۶۷ بود.آخرین سالی که RX-7 در آمریکا فروخته شد سال ۱۹۹۵ بود ولی موتور دورانی در آینده ی نزدیک به بازار برمی 

ارسال نظر