X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

بلوک

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

در مرز بین دو دیوار از نوار خود چسب استفاده و یا توسط ملات گچ به دیوار چسبیده می شود و از کنار به آرامی دیوارک را به آن متصل می نمایند. برای سقف ترجیحاً قبل از کارگذاردن آخرین ردیف بلوک ها توصیه می شود این نوع نوار اتصال کارگذاردن آخرین ردیف بلوک ها توصیه می شود این نوع نوار اتصال کارگذارده شود در ضمن آخرین ردیف بلوک ها باید قبلاً در قسمت سر آنها بصورت اریب بریده شود و محل خالی توسط گچ(ملات) مخصوص صنعتی یا گچ بتونه پر و متصل گردد. این قسمت از کار را بهتر است در پایان کار خاتمه کاری ساخت دیوار انجام داد.

۱-مواد

بلوک های ( بلوک ) جدا کننده پیش ساخته گچی توپر ( یا مجوف ) فقط از مواد گچی ساخته شده اند.

ابعاد بلوک :

طول : ۶۶۶ میلیمتر ( هر سه عدد دیوارک برابر با یک کتر مربع می باشند)

عرض : ۵۰۰ میلیمتر

ضخامت : ۶۰ و ۷۰و ۸۰و ۱۰۰ میلیمتر

وزن مخصوص ظاهری این دیوارکها بستگی به ساختار و بافت گچ داشته و تعیین کننده وزن آن می باشد.

شکل ۱

ضخامت به میلیمتر

وزن مخصوص ظاهری (خام ) بهKg/dm3

 

۷/۰

۹/۰

۲/۱

۷/۰

۹/۰

۲/۰

 

وزن دیوارک ( بلوک)به kg

وزن دیوار kg/m2

۶۰

۰/۱۴۰

۰/۱۸

۰/۲۴

۴۲

۵۴

۷۲

۸۰

۷/۱۸

۰/۲۴

۰/۳۲

۵۶

۷۲

۹۶

۱۰۰

۴/۲۳

۰/۳۰

۰/۴۰

۷۰

۹۰

۱۲۰

جدول ۱- بلوک و وزن آنها

بلوک دارای فاق و زبانه در طول و عرض بطور ممتد می باشد . استاندارد آلمانDIN18163 و استاندارد ۲۷۸۶ ایران دیوارکهای گچی شرحی در مورد خواص و درخواستها و آزمایشات آنرا بیان می نمایند.

متعلقات ( ملزومات )

– گچ درز بندی ( یا بتونه صنعتی ، ملات مخصوص ) طبق استاندارد DIN1168 : به منظور اتصال بلوک ها به یکدیگر ، برای اتصالات کناره ها و لبه های دیوار بجهت صافکاری و چسبندگی .

– گچ سفید کاری معمولی طبق استاندارد DIN1168 :

برای هموار کردن سطح کف و مخلوطی از این گچ و گچ درز بندی برای اتصال بلوک به کف و سقف ( مقدار گچ مورد نیاز برای هر متر مربع ۵/۱ الی ۲ کیلوگرم و برای صافکاری دیوارکها نیز برای هر متر مربع یک کیلو گرم برای ضخامت یک میلیمتر کافی می باشد.

– نوارهای اطرافی کناره درز گیر برای اتصال الاستیکی ( درز گیر و لرزگیر ):

نوارهایی از نمد : چوب پنبه ، اسفنج سخت ، پشم سنگ یا شیشه و غیره

– پروفیل اتصال :

بمنظور اتصالات لغزنده سقف دیوار و همچنین اتصالات کفی پروفیل های U – شکل یا L – شکل از جنس ورق گالوانیزه ، آلومینیوم یا مواد مصنوعی دیگر .

– پروفیل نبشی :

برای محافظت لبه دیوارها از نبشی های فلزی ضد زنگ و پلاستیکی استفاده می شود.

مواد عایق کننده الیافی :

برای دیوارهای دو جداره جهت صدا و حرارت و غیره .

لوازم کار :

ظرف مخلوط و آماده کردن ملات گچ ، اره دنده درشت ، تراز ، کمچه، ماله کاردک ، رنده ، چکش

۲- حمل و نقل و نگهداری

طریقه تحویل : بطور کلی بصورت بسته یا فویل و یا بدون فویل و بر اساس نوع سفارش حتی با پالت و بارزدن توسط جره ثقیل یا لیفتراک و گاهی نیز بادست .

نگهداری : دیوارکها در مکانهای صاف ، هموار و خشک از طرف فاق بر روی حداقل دو تکیه گاه قرار داده شود و نگهداری بلوک در محیط باز و بدون سرپوش حتماً توسط پوششهای ( پلاستیک ) ضد آب پوشیده و محافظت شود.

۳– ابعاد مجاز ساخت دیوار از دیوارک گچی

بر اساس استاندارد DIN4103 قسمت ۲، دیوارهای جدا کننده غیر حمال از قطعات پیش ساخته گچی با ابعاد مجاز در جدول زیر آورده می شود.

 

محدوده ساخت طبق استاندارد DIN4103 قسمت ۱

ارتفاع مجاز (h) به میلیمتر با دیوارکهایی با ضخامت

 

۶۰mm

PW/GW/SW

۸۰mm

۱۰mm

PW/GW/SW

pw

GW/SW

۱

۳۵۰۰

۴۵۰

۰

 

۷۰۰

۲

 

۲۷۵

۰

۳۵۰۰

۵۰۰۰

جدول۲- ارتفاع مجاز (ا) برای دیواری که از بالاو پائین متصل و یک طول دلخواه (l ) داشته باشد می تواند دارای بریدگیها و سوراخهایی با ابعاد بزرگی نیز باشند.

۱) محدوده ساخت طبق استاندارد ۲ نوع می باشد.

محدوده ۱: محدوده ای که افراد کمتری در رفت و آمد می باشند مانند: منازل ، هتل ،دفاتر ، فضاهای بیمارستان ، فضاهای راه پله و غیره .

محدوده ۲: محدوده ای که رفت و آمد بیشتری را در بر می گیرد مانند : تالار

کنفرانس ، اتاق مدارس سالنهای تدریس دانشگاهی ، فضاهای نمایشگاهی ، فروشگاهها و غیره .

Pw = دیوارکهای متخلخل با وزن مخصوص ظاهری ۶/۰ الی ۷/۰ کیلوگرم بر دسیمتر مکعب .

GW = دیوارکهایی با وزن مخصوص ظاهری ۷/۰ الی ۹/۰ کیلوگرم بر دسیمتر مکعب .

SW= دیوارکهایی با وزن مخصوص ظاهری بیش از ۹/۰ کیلوگرم بر دسیمتر مکعب.

 

 

ابعاد نوارها باید به اندازه ضخامت دیوارک مطابقت داشته باشند.

این نوع اتصال از هر گونه بارهای ناخواسته جلوگیری کرده و تغییر شکل های بوجود آمده در دیوارهای غیر گچی یا گچی را ثرده و تحمل می نماید علاوه بر آن باعث بهتر شدن و شکستن امواج صوتی و مانع عبور آنها می گردد. این مکانهای اتصال نباید توسط گچ و یا ملات های دیگر پوشانده شوند.

اتصال کفی :

نوار کناره را بر روی ملات گچ قرار داده و توسط تراز آنها صاف و تراز تنظیم می نماید. در صورتیکه کف صاف و هموار باشد فقط مقدار کمی ملات گچ ریخته می شود و سپس نوار را روی آن قرار می دهند. نوار را قدری با ضربه به کف محکم و ثابت می نمایند تا بخوبی با کف در تماس و چسبیده شود. اگر قرار است از پروفیل U- شکل استفاده شود آنرا بر روی نوار کف قرار می دهند و در فواصل یک متری توسط رولپلاک و پیچ به زمین (کف) محکم پیچ می کنند.

 

 

شکل ۲

مثالی برای اتصال الاستیکی کناره ها

اتصال به دیوار جنبی و سقف :

در مرز بین دو دیوار از نوار خود چسب استفاده و یا توسط ملات گچ به دیوار چسبیده می شود و از کنار به آرامی دیوارک را به آن متصل می نمایند. برای سقف ترجیحاً قبل از کارگذاردن آخرین ردیف بلوک ها توصیه می شود این نوع نوار اتصال کارگذاردن آخرین ردیف بلوک ها توصیه می شود این نوع نوار اتصال کارگذارده شود در ضمن آخرین ردیف بلوک ها باید قبلاً در قسمت سر آنها بصورت اریب بریده شود و محل خالی توسط گچ(ملات) مخصوص صنعتی یا گچ بتونه پر و متصل گردد. این قسمت از کار را بهتر است در پایان کار خاتمه کاری ساخت دیوار انجام داد.

اتصال لغزشی :

در محدوده مرز محلهای اتصال به قطعات ساختمانی که دارای تغییر شکل های برگشت پذیر و یا برگشت ناپذیر وجود دارد توصیه می شود از اتصال لغزنده استفاده گردد. دیوار ساخته شده را توسط پروفیلهای U- شکل از بالا و یا از پهلو با پروفیل L- شکل ، از فلز یا پلاستیک نگهداشته و لبه های بلوک را می پوشاند و می گیرد. فضاهای خالی بجا مانده در پروفیل مانع از انتقال نیرو به دیوارهای هم مرز ( قطعات ساختمان ) با دیوار گچی می گردد . با کار گذاری یک نوع ماده عایق کننده مرغوب در فضاهای خالی می توان جذب صوت و ضد آتش بهتری بدست آورد.

اتصال به دیوار جنبی و سقف :

در محل و مرز قطعات ساختمانی با قطعات پیش ساخته از پروفیلهای L و U شکل که در فاصله های یک متری به دیوار محکم و ثابت گردیده است استفاده می شود . بلوک های گچی باید با عمق بیشتری در پروفیلها فرو رفته باشند مثلاً پروفیل U با ضخامت ۶/۰ میلیمتر با ارتفاع ۳۵ میلیمتر حتماً حداثل تا ۱۵ میلیمتر آن باید دیوارک را بپوشاند.

اتصال ثابت :

در این نوع اتصال فرض بر این است که تحرکاتی در ساختمان نبوده یا بسیار ناچیز و قابل اغماض باشد و هدایت صوت و غیره از اهمیت کمتری بر خوردار گردد.

اتصال کف :

اولین ردیف دیوار گچی مستقیماً بر روی ملات گچ قرار می گیرد و ناهمواریهای جزئی توسط تراشه چوب یا سنگ در زیر صفحه های گچی قرار می گیرد بر طرف و تراز می گردد.

اتصال به دیوار جنبی و سقف :

در اتصال ثابت بلوک گچی به دیوار معمولی مستقیماً انجام گرفتنه و توسط ملات گچ محکم می گردد و کلیه درزهای توسط ملات پوشیده می شوند. آخرین ردیف اتصال به سقف قبلاً بصورت اریب برش داده می شود.

شکل ۳

مثالهایی برای اتصال کناری لغزنده

شکل ۴

اتصال کناره ای ثابت

وبرای پر کردن فضای خالی آن قسمت اریب از مخلوط ملات گچی یا بتونه صنعتی  غیره استفاده می شود.

اتصال بلوکهای گچی به یکدیگر :

اتصال بلوک ها با همدیگر بصورت متقایل ، صلیبی و یا زاویه ای بطور جابجایی یا مستقیم انجام بگیرد و توسط گچ ملات درزگیری و متصل بهم می شود.

شکل ۵

طریقه اتصال زاویه ها

اتصال نوع زاویه ای یا گوشه ای :

اتصالی که بین بلوک ها صورت می گیرد( شکل ۱۴) باید طبق زیر انجام شود

– اتصال T شکل به دیوار

ردیف بلوک ها  را بطور جابجایی بر روی هم قرار دهید.

– اتصال صلیبی

ردیف بلوک ها را بطور جابجایی کار گذارده و می توان از دو طرف بصورت معمول دیوارک را به دیوارک دیگر چسباند.

– اتصال گوشه ای : بلوک ها را بطور جابجایی از گوشه شروع کرده و قرار داده شود و قطعات مورد نیاز برای اتصالات گوشه ای قبلاً آماده و اره می گردد.

در صورتیکه دیوارهای دو جداره ساخته می شود نباید مواد عایق کننده در این مکانهای اتصال بلوک ها از یکدیگر جدا شود.

شکل ۶

طریقه اتصال T- شکل بلوک ها

۵- روند کاری

قرار دادن دیوار :

محل دیوار طبق نقشه اندازه گیری ، خط کشی و ملات گذاری می گردد و محل اتصال به دیوارهای دیگر توسط شاقول مشخص و علامتگذاری می شود . برای بوجود آوردن بریدگیها قبلاً نیز علامت گذاری و اندازه گیری می گردد. اگر باید این بلوک ها با دیوارهای ( قطعات ساختمانی ) دیگری متصل شوند آن قسمت را باید آماده کرد ( اگر دیوار کاشی یا چیز دیگری است) و همچنین محل چهارچوبها را آماده نمود.

آماده کردن کف پایه :

قبل از کار کردن باید کف مورد نظر را از نظر هموار بودن معاینه کرد و در صورت ناصاف بودن قدری صاف و هموار نمود. بر روی کفهای سخت و سفت فقط استفاده از ملات گچ بتونه ( صنعتی ) کافی می باشد همچنین به منظور جلوگیری از نفوذ رطوبت از کف به دیوار نیاز به نوار ضد آب ( نوار قیر گونی ، نوار ایزوگام ) بوده و باید کار گذارده شود. عرض این نوار با توجه به نیاز معمولاً بین ۲۵-۲۰ سانتیمتر کافی خواهد بود.

ساخت ملات گچ:

برای اتصال و کار گذاری بلوک ها باید حتماً از ملات مخصوص ( بتونه ) صنعتی) استفاده نمود. برای ساخت ملات گچ مخصوص در یک ظرف تمیز مقداری آب تمیز ریخته و گچ بتونه را بر روی آب طور یکنواخت پخش و میپاشند به منظور جلوگیری از چسبندگی بهمدیگر و گلوله شدن و تولید کلوخه های بزرگ آنرا خوب همزده و مخلوط می نمایند.

قرار دادن یا کار گذاردن اولین ردیف بلوک ها :

اولین ردیف پس از شاقول و خط کشی و تراز بر روی کف قرار گرفته می شود. پیشنهاد می شود فاق دیوارک ها بطرف بالا قرار بگیرد و قسمت زبانه درپائین قرار بگیرد و توصیه که این قسمت زبانه را توسط اره یا چکش مخصوص (تبر) از دیوارک برای ردیف اول جدا نمایند.

شکل ۷

تراز کف توسط ملات گچ

شکل ۸

قرار دادن نوار کناری

 

شکل ۹

اتصال دیوارکها بهمدیگر

نصب ردیف های دیگر :

با ادامه قرار دادن ردیف های دیگر بر روی هم ، در صورتیکه نیاز باشد می توان دیوارکها را با اره برید و جاسازی نمود و آخرین ردیف را در صورت تطابق با ابعاد مورد درخواست می توان در ارتفاع طولی قرار داد.

برای اینکه بتوان دیوار کاملاً محکم و متصل بهم خوب بدست آورد باید قبل از کارگذاری ، سطوح فاق و زبانه را با ملات پوشاند که خوب دو بلوک بهم چسبیده شوند و مقدار ملات طوری باشد که از درزها قدری ملات گچ به بیرون جاری گردد که در این صورت در داخل فاق و زبانه بحد کافی ملات وارد شده است و سپس ملاتهای اضافی وبیرون آمده از درزها را توسط ماله یا کاردک صاف و جدا نمود.

شکل ۱۰

تراز کردن اولین ردیف بلوک ها

شکل ۱۱

تمیز و یا صاف کردن ملات گچ خارج شده از درزها

شکل ۱۲

برش بلوک برای اندازه و ابعاد مناسب

 

شکل ۱۳

ریختن ملات گچ بر روی فاق و زبانه

شکل ۱۴

فاق و زبانه نصب دیوارک  را آسانتر می کند.

شکل ۱۵

نصب جابجایی دیوارکها

ساخت و خارج کردن بریدگیها ( دریچه ها و سوراخها ):

دریچه های بزرگ (مانند درب و پنجره ) را می توان قبل از اجرای دیوارک ها جاسازی و مشخص ثرده و یا پس از کار گذاری آنرا توسط برش با اره خارج نمود.

دریچه های کوچک که ابعاد آن کمتر از یک چهارم ارتفاع یا عرض دیوار باشد یا جمع کل سطح آن یک دهم سطح دیوارک باشد طبق جدول ۲و ۳ مجاز می باشد و می توان با اره یا مته و غیره برش داد.

کارگذاری چهارچوب درب :

برای کار گذاری چهارچوب می توان ابتدا قبل از ساخت دیوار کار گذارد یا بعد از ساخت دیوار توسط بلوک ها و در هر دو صورت امکان پذیر می باشد. چهارچوب فلزی را باید قبلاً با ضد زنگ محافظت نمود.

 

 

چهارچوب گذاری باید به روش زیر صورت بگیرد:

چهارچوب را اندازه گیری و در جای می گذارند و دیوارک ها را از دو ظرف بطور یکنواخت کار گذارده و دیوارک را در داخل دهانه پشتی چهارچوب جا داده می شود و قلابها را جا سازی کرده و توسط ملات گچ کاملاً پوشش می دهند در صورتیکه قلابهای دربها ثابت باشد باید قبلاً برای آنها در بلوک جاسازی نمود پس از کار گذاری مجدداً داخل آن با ملات مخصوص گچ پوشش و پر می شود.

برای کار گذاری چهارچوب پس از ساخت بلوک ها باید بریدگی محل چهارچوب به اندازه ای باشد که چهارچوب در آن جای گرفته و بقیه مکان های خالی توسط ملات گچ پر شود.

شکل ۱۶

کار گذاری چهار چوب درب

شکل ۱۷

جای گذاری آخرین ردیف دیوارک

۶- ساخت دیوار دو جداره از بلوک پیش ساخته

دیوارهای تأسیساتی :

دیوارهایی که در آن عملیات تأسیساتی انجام می گیرد از دو بلوک با فاصله کمی از یکدیگر قرار دارند که ما بین آنها لوله ها و مجاری و یا مواد عایقکاری را وارد می نمایند. اگر از لوله هایی با قطر زیاد  استفاده می شود باید طبق شکل ۱۸ انجام پذیرد.

دیوار با جذب صوت زیاد :

دیوارهایی که باید جذب صورت بسیار زیادی داشته باشند و امواج را از خود عبور ندهند تشکیل شده از :

A : از دو جدار مجزا با فاصله از یکدیگر با ومواد عایق کننده الیافی که در بین آنها قرار می گیرد.

B : از یک بلوک گچی با عایق و اتصال تماسی به دیوار معمولی دیگر .

C : یک دیوار با عایق و طرف دیگر آن از روکش گچ ( ورق های گچی که دوطرف آن با کارتن پوشش شده است ) که ماده عایق کننده در بین این دو قرار می گیرد.

ساخت :

هر بلوک گچی بطور تنها طبق دستورالعمل داده شده اجرا و دومین بلوک پس از نصب تأسیسات و مواد عایق کننده کارگذاری می شود. طراحی و ساخت اجزا دیوار (مانند ضخامت دیوار گچی و فاصله آن با دیگری نوع مستحکم کردن مواد عایق کننده) قبلاً باید آماده و مشخص باشد. لوله ها نباید بدون واسطه به بلوک گچی چسبیده و در تماس باشند. بست های لوله را باید عایق صوتی نمود و لوله ها از نقطه نظر انبساط حرارتی و انتقال آنها و همچنین انتقال صوتی در نظر گرفته شود.

 

 

کارگذاری مواد عایق کننده :

قطعات الیافی عایق کننده را طوری باید به بلوک نصب نمود که از سر خوردن آن جلوگیری شو.د. صفحات عایق کننده کاملاً بطور چسبیده و در تماس به دیوار باید باشد و توسط ملات گچ که بطور قطعه قطعه به بلوک میگذارند چسبانده می شود.

۷- تأسیسات

شیارهای محل نصب لوله های تأسیسات را توسط دستگاه فرز مخصوص و یا بوسیله دیگر از دیوار گچی خارج می نمایند. از ضربه زدن توسط چکش و غیره خود داری شود. این شیارها را پس از اجرای تأسیسات توسط ملات گچ مخصوص طوری پر نمائید که حداقل یک سانت روی قطعات نصب شده تأسیساتی را بپوشاند.

شکل ۱۹

برای جا سازی قوطی های برق و شیارها می توان با وسیله های مختلف سریعاً اجرا نمود.

 

طول شیار های افقی که در دیوار گچی بوجود آورده می شود نباید از یک متر تجازو نماید و این در صورتی است که عمق این شیارها از نصف ضخامت دیوارک گچی بیشتر نباشد . عمق شیارهای طویل باید حداکثر یک سوم ضخامت دیوار باشد. فاصله شیارهای موازی باید حداقل ۵۰ سانتیمتر  از یکدیگر باشد. لوله های انتقال مواد بطور فقط یکی یکی در شیارها قرار داده شود یعنی در هر شیار فقط یک لوله قرار بگیرد و فاصله هر شیار در هر بلوک از یکدیگر حداقل به اندازه ضخامت خود دیوار باشد.

عمق شیارهای عمودی نیز باید حداکثر بیش از نمصف اندازه ضخامت دیوارک گچی باشد و می تواند به هر طول دلخواهی شیار زنی نمود. در صورتیکه عمق آن بیشتر باشد نباید طول آن شیار از یک متر بیشتر گردد.

شیارهایی که طبق دستورالعمل قبل شیار زنی شده اند هر گز اثری بر روی استحکام بلوک نخواهد گذاشت و پایداری آنرا تأثیر گذار نیست.

برای جلوگیری از بوجود آمدن عرق های لوله و ترک خوری در اثر انبساط حرارتی در این مکانها توصیه می شود لوله ها را بوسیله مواد عایق کننده مناسب پوشش داد.

۸- اتصال و انتصاب

بر روی دیوارکهای گچی می توان اجزاء و قطعات سبک و همچنین سنگین ( مانند دستشوئی و توالت و غیره ) با اتصالات معمولی عرضه شده در بازار متصل نمود.

۱۰- نکاتی در مورد محافظت حرارتی

بلوک های گچی حتی با ضخامت و وزن بسیار کم دارای حفاظت بسیار عالی در مقابل حریق و آتش سوزی می باشند. بلوک گچی قابل احتراق نبوده و جزو گروه کلاسه A1 طبق استاندارد DIN4102 قسمت ۴ می باشد.

اطلاعات چندی در مورد این نوع بلوک ها و مقاومت و پایداری آنها در جدول ۸ نشان داده می شود . در این جدول با اطلاعات داده شده ، نصب تأسیسات و برق در نظر گرفته شده است.

جدول ۷- کلاس پایداری و مقاومت حرارتی دیوارهایی از دیوارکهای گچی

دقت نمائید :

۱- فقط از بلوک گچی طبق استاندارد DIN18163 استفاده شود .

۲- مابین دیوارکها و درزها کاملاً توسط ملات گچ مخصوص پر شده باشند.

۳- اتصالات الاستیکی در صورتی می تواند وجود داشته باشد که نوار الیاف سنگ یا شیشه بکار برده شود.

۴- در اتصال لغزنده باید از هر دو طرف بلوک نبشی فولادی ( ورق با ضخامت ۲ میلیمتر) بکار برده شده باشد. ضلع نبشی باید بیش از ۳۰ میلیمتر بلوک را پوشش بدهد . کلیه فضاهای خالی بلوک و محل اتصال آنها به یکدیگر باید توسط الیاف عایق نوع A1 پوشش و پر شود.

۵- الیاف عایق باید دارای وزن مخصوص ظاهری بیشتر از ۳۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مکعب ونقطه ذوبی بیش از ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد داشته باشند.

 

۱۱- نکاتی در مورد محافظت صوتی

بلوک های گچی از نقطه نظر صنعت صوتی جزو گروه ثابت و سخت و غیر انعطاف محسوب می شوند . عایق هوائی صوت دیوارکهای گچی پیش ساخته بستگی زیادی به وزن بلوک یعنی وزن مخصوص ظاهری آن و همچنین بافت مواد داخلی آن دارد.

بلوک هایی که به قسمت دیوار دیگری در تماس محدود میگردد اگر توسط اجسام عایق کننده دور تا دور عایق نمایند و بصورت اتصال الاستیکی باشد به مقدار ۲ الی ۳ دسی بل در مقابل اتصال ثابت کاهش می یابد. علاوه بر آن اتصال الاستیکی و لغزنده در امتداد اتصال به دیوار هدایت صوت طولی را قطع می نمایند . این واقعیت برای ساختمانهایی که در چند طبقه با دیوار یکنواخت و ممتد در تمام طبقات می باشد دارای اهمیت زیادی است . بنابراین برای ساخت دیوار از بلوک های گچی به منظور محافظت در مقابل صوت تذکرات زیر را باید مراعات نمود:

۱- بلوک ها و محل اتصالات باید کاملاً کیپ و جفت هم باشند.

۲- نوارهای کناری باید یکنواخت و بدون بریدگی با دیوار در تماس باشد و نباید توسط ملات گچ و مواد دیگری پوشانده شوند. این موضوع بخصوص برای اتصال کف به منظور جلوگیری از هدایت صوت طولی در این مناطق اتصالی به کف دارای اهمیت بیشتری است.

۳- در محل اتصال دیوار و سقف باید عاری از هر گونه مواد زائد یا مواد تمیز کاری دیگر بوده و توسط ماله از دیوار گچی جدا شوند.

 

ارسال نظر