X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

بهم خوردن نامزدی دو هالیوودی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

نامزدی بین آلیسون پیل و جی پاروچل بهم خورد . و این زوج تصمیم گرفته اند که از هم جدا شوند .هیچ مراسم ازدواجی بین آلیسون پیل و جی پاروچِل وجود نخواهد داشت. این زوج هنرمند تصمیم بر آن گرفته اند که هر یک مسیر خود را بروند. این اتفاق زمانی‌ رخ داده که بیش از ۲ سال از نامزدی آنها می‌ گذرد. در اواسط فوریه، پاروچِل در تویتر خود خبر جدایش را از پیل به اشتراک گذاشت و بعد از چند ساعت آن را پاک کرد, ولی‌ مگر می شود چیزی از دست خبرنگار‌ها در برود!؟؟

biil

ارسال نظر