X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

بورس و اوراق بهادار

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

اوراق بهادار:

در تحقیقاتی که در زمینه ی بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته بیشتر رابطه ی اطلاعات داخلی شرکتها و وضعیت مالی انها با قیمت سهام شرکت بررسی شده و کمتر به خود بازار به عنوان یک عامل تاثیرگذار بر قیمت سهام شرکتها توجه شده است.

واقعیت اینست که در بسیاری از موارد تغییر قیمت سهام شرکتها ناشی از تعییر وضعیت مالی انها نیست بلکه ناشی از عوامل روانی و درونی بازار است.

همچنین در غالب تحقیقات تاثیرات انتشار اطلاعات شرکتها بررسی شده ،حال انکه در این تحقیق به تاثیر انتشارات اطلاعات بازار و استفاده ی معامله گران از بازار موضوع تحقیق است.و از اینرو اساسی ترین اطلاعات که از سوی سازمان بورس از وضعیت معاملات منتشر می شود مورد نظر قرار گرفته است.امار معاملات سهام روزانه تقریبا در تمام روزنامه های کثیرالانتشار به چاپ رسیده و به اطلاع عموم می رسد.

اوراق بهادار:

در تحقیقاتی که در زمینه ی بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته بیشتر رابطه ی اطلاعات داخلی شرکتها و وضعیت مالی انها با قیمت سهام شرکت بررسی شده و کمتر به خود بازار به عنوان یک عامل تاثیرگذار بر قیمت سهام شرکتها توجه شده است.

واقعیت اینست که در بسیاری از موارد تغییر قیمت سهام شرکتها ناشی از تعییر وضعیت مالی انها نیست بلکه ناشی از عوامل روانی و درونی بازار است.

همچنین در غالب تحقیقات تاثیرات انتشار اطلاعات شرکتها بررسی شده ،حال انکه در این تحقیق به تاثیر انتشارات اطلاعات بازار و استفاده ی معامله گران از بازار موضوع تحقیق است.و از اینرو اساسی ترین اطلاعات که از سوی سازمان بورس از وضعیت معاملات منتشر می شود مورد نظر قرار گرفته است.امار معاملات سهام روزانه تقریبا در تمام روزنامه های کثیرالانتشار به چاپ رسیده و به اطلاع عموم می رسد.

انتشار امار معاملات سهام به شکل موجود چند پرسش اساسی در ذهن خوانندگان ایجاد
می کند: ۱-تعداد سهام معامله شده و تعداد دفعات معامله ی هر روز چه چیز را نشان میدهد و چه اهمیتی دارد؟

۲-سهم های گرانقیمت چه تفاوتی با سهام ارزان قیمت دارند و کدامیک برای سرمایه گذاری بهتر است؟

۳-تغییر قیمت روزانه ی سهام چه اهمیتی دارد و ایا بهتر نیست تغییر قیمت نسبت به ماه قبل،یا نسبت به هفته ی قبل و یا…اعلام شود؟

در این مقاله کوشش شده به چنین پرسش هایی پاسخ داده شود.

بیان موضوع یکی از معیارهای اصلی در سرمایه گذاری کوتاه مدت قابلیت نقد شوندگی سرمایه گذاری است.

سهامی که در بازار خریداران زیادی دارند و پرمعامله هستند از قابلیت نقدینگی بیشتری برخوردارند.بی تردید تعداد دفعات معامله ی هر سهم و تعداد سهام معامله شده یک سهم شرکت می تواند نشانی از قابلیت نقدینگی سهام باشد.

تغییر قیمت سهام در بورس تهران با دادوستد انجام می گیرد.اگر معاملات به نحو جهت داری قیمت سهام یک شرکت را به سمت افزایش یا کاهش هدایت کند، قیمت سهام شرکت تغییر خواهد کرد لیکن این پرسش مطرح است که برای انجام هر تغییر قیمت چه حجم معاملاتی باید انجام بگیرد؟

ایا فرایند تغییر قیمت از معاملات روز قبل سهام نیز می تواند تاثیر پذیرد یا خیر؟پاسخ به این سوالات قسمتی از این تحقیق را تشکیل می دهد.

شرکت ها از طریق افزایش سرمایه می توانند قیمت سهام خود را تغییر دهند.در این حالت به دلیل افزایش سرمایه قیمت سهام تغییر می کند.چه قیمتی در این حالت مناسب است؟مقدار عددی قیمت سهام باید در سطحی باشد که از ریسک تغییر قیمت کمتری برخوردار باشد و از سوی دیگر افزایش قیمت نباید موجب کاهش میزان معاملات سهام شرکت شود.

به همین دلیل به صورت جنبی در این تحقیق به این موضوع پرداخته شده است.در این مقاله، بدون توجه به اطلاعات ارائه شده هر شرکت به طور کلی موضوع نحوه ی معاملات و وضعیت معاملات در بورس تهران بررسی شده است.

اهمیت تحقیق انچه برای سازمان بورس اوراق بهادار تهران،کارگزاران و مقام های مالیاتی حائز اهمیت است حجم مبادلات است.زیرا کارمزد و منافع همه ی سازمان های مذکور بر اساس تعرفه هایی از حجم مبادلات تعیین می شود و در واقع تمام انها بیش از انچه که از افزایش یا کاهش قیمت سهام سود ببرند از حجم مبادلات سود می برند.

بررسی حجم مبادلات بازارها از دیدگاه اقتصاد کلان نیز اهمیت دارد.هرچه حجم مبادلات بازار در اقتصاد یک کشور بیشتر باشد سهم بزرگتری از ان اقتصاد را به خود اختصاص می دهد و اهمیت بیشتری در ان اقتصاد دارد.یکی از وظایف اصلی بورس ها هدایت نقدینگی مازاد موجود کشور به سوی فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری های سالم است و واضح است که افزایش حجم مبادلات در بورس نیل به این اهداف را هموار می سازد.

خریداران و فروشندگان نیز می توانند از حجم مبادلات نتایج موثری کسب کنند انها می توانند از طریق حجم مبادلات وضعیت عرضه و تقاضای هر سهم را بررسی کنند و در تصمیمات خود از این ابزار استفاده کنند.

 

اهداف تحقیق

هدف اصلی انجام تحقیق حاضر درک بیشتر روحیات حاکم بر بورس تهران و بررسی نحوه ی انتشار اطلاعات و امار معاملات است.دیگر اهداف اصلی این تحقیق را می توان به شرح ذیل بیان کرد:

۱-شناخت عوامل روانی بازار که منجر به عرضه یا تقاضای زیاد یک نوع اوراق بهادار شده و یا موجب افزایش میزان مبادلات یک نوع اوراق بهادار می شود.

۲-وضعیت پراکندگی عرضه و تقاضا در بورس تهران

۳-بررسی تاثیر مقدار عددی قیمت هر سهم بر ریسک و مبادلات سهام

۴-بررسی روند تغییر قیمت در برس تهران

۵-شناحت نوع معاملات انجام گرفته در بورس تهران و اهداف انجام معاملات
قلمروی تحقیق چارچوب مکانی تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران می باشد.چارچوب موضوعی: در موضوع تحقیق بیشتر به شرکت های پرمعامله در بورس تهران توجه شده و رابطه ی حجم مبادلات و قیمت انها مورد توجه قرار گرفته است.

چارچوب مکانی:دوره ی مورد معامله ی این تحقیق از مرداد ۱۳۷۴ لغایت اذرماه ۱۳۷۸ به مدت ۵ سال متوالی است.

 

فرضیات تحقیق

در این تحقیق رابطه ی بین متغیرها در قالب ۱۱ فرضیه ی زیر ازمون شده است:
۱-تعداد دفعات معامله ی هر روز با تعداد سهام معامله شده در ان روز رابطه ی هم جهتی ندارد.

۲-قدرمطلق تغییر قیمت سهام هر روز نسبت به روز بعد با تعداد دفعات معامله ی روز مورد نظر رابطه ای ندارد.

۳-قدرمطلق تغییر قیمت سهام هر روز نسبت به روز قبل با تعداد سهام معامله ی شده ی روز مورد نظر رابطه ی هم جختی ندارد.

۴-قدر مطلق تغییر قیمت سهام هر روز نسبت به روز بعد با تعداد سهام معامله شده ی روز مورد نظر رابطه ای ندارد.

۵-قدر مطلق تغییر قیمت سهام هر روز نسبت به روز قبل با تعداد سهام معامله شده ی ان روز رابطه ی هم جهتی ندارد.

۶-تغییر قیمت سهام هر روز نسبت به روز قبل با تغییر قیمت سهام هر روز نسبت به روز بعد رابطه ی هم جهنی ندارد.

۷-میانگین مقدار عددی قیمت سهام با میانگین تعداد دفعات معامله ی روزانه رابطه ای ندارد.
۸-انحراف معیار قیمت روزانه ی سهام با میانگین مقدار عددی قیمت سهام رابطه ای ندارد.
۹-میانگین مقدار عددی قیمت سهام با میانگین تعداد سهام معامله شده روزانه رابطه ای ندارد.
۱۰-انحراف معیار قیمت روزانه سهام با میانگین تعداد دفعات معامله رابطه ای ندارد.
۱۱-انحراف معیار قیمت سهام با میانگین تعداد سهام معامله شده ی روزانه رابطه ای ندارد.در فرضیه ها،رابطه ی بین متغیرها به شرح جداول الف و ب مورد بررسی قرار می گیرد.

روش تحقیق

ابتدا ۲۴ شرکت پرمعامله ی بورس انتخاب شد امار معاملات سهام انها طی مدت مورد نظر از سازمان بورس اخذ گردید سپس با چند برنامه ی کامپیوتری با استفاده از امار معاملات مزبور متغیرهای مورد نظر تحقیق محاسبه و سپس مورد ازمون قرار گرفتند.

در صورتی که توزیع متغیرهای مورد مطالعه از توزیع نرمال تبعیت کرده باشد از ازمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است و در صورتی که توزیع این متغیرها نرمال نباشد از ضریب همبستگی رتبه ای استفاده شده است.همچنین در مورد هر رشته ی اطلاعاتی با انجام محاسبات اماری میانگین مقدار عددی قیمت سهم و انحراف معیار ان و میانگین تعداد دفعات معامله و میانگین تعداد سهام معامله شده ی هر رشته محاسبه شد و در مرحله ی دوم ارتباط بین متغیرها مورد بررسی قرار گرفتند.

به دلیل اینکه در این تحقیق ما به دنبال یافتن ارتباط،اعم از خطی و غیر خطی بودیم و در اغلب موارد توزیع متغیرهای ما نرمال نبود از ازمون ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن(Spearman   )که ازمون ناپارامتری است استفاده کرده ایم.تمام ازمون ها نیز در سطح خطای ۵ درصد انجام گرفته است.

درضمن برای اطمینان از اتفاقی نبودن نتایج مرحله ی اول ازمون ها از ازمون نسبت استفاده شده است.

نتایج ازمون ها

در جدول (ج) نتایج ازمون فرضیات در مرحله ی اول قید شده است.

در ستون نتیجه ازمون R   به معنای ردشدن فرضیه H0   و A   به معنای قبول شدن فرضیه H0   است،بنابراین R   به معنای وجود رابطه بین متغیرها و A   به معنای عدم رابطه بین انهاست.

در جدول(د)نتایج مرحله ی دوم ازمون ها اورده شده است.

 

بنابراین نتایج ازمون فرضیات را به شرح زیر می توان بیان کرد.

۱-تعداد دفعات معامله ی هر روز با تعداد سهام معامله شده ی ان رابطه ی مستقیم دارد به عبارت دیگر با افزایش تعداد دفعات معامله موجب افازایش تعداد سهام معامله شده و برعکس می شود.

۲-تعداد دفعات معامله و تعداد سهام معامله شده ی هر روز رابطه ی معناداری با میزان افزایش یا کاهش قیمت سهام در روز بعد ندارد.

۳-تعداد دفعات معامله و تعداد سهام معامله شده ی هر روز رابطه ی معناداری با میزان افزایش و یا کاهش قیمت سهام در همان روز دارد.

۴-افزایش یا کاهش قیمت سهام هر روز با افزایش یا کاهش قیمت سهام در روز بعد رابطه ی مستقیم دارد.

۵-تعداد دفعات معامله ی سهام رابطه با مقدار عددی قیمت ان ندارد و با تعداد سهام معامله شده ان رابطه ی معکوس دارد.به عبارت دیگر با افزایش مقدار عددی قیمت سهام تعداد سهام کمتری طی روز مورد معامله قرار می گیرد ولی تعداد دفعات معامله ی ان سهم طی روز تغییر نمی کند.

۶-انحراف معیار قیمت روزانه ی سهام با مقدار عددی قیمت سهام رابطه ی مستقیم دارد.به عبارت دیگر پراکندگی قیمت سهم های گرانقیمت تر بیشتر از سهم های ارزان قیمت تر است.

۷-انحراف معیار قیمت سهام با میانگین تعداد دفعات معامله ی روزانه رابطه ای ندارد ولی با میانگین تعداد سهام معامله شده ی روزانه رابطه ی معکوس دارد بنابراین تعداد سهام معامله شده ی روزانه با ریسک سهام مربوط است.

 

نتیجه گیری

در این تحقیق قسمتی از اطلاعاتی که از امار معاملات سهام روزانه قابل استخراج هستند مورد بررسی قرار گرفته اند.همانطور که مشاهده کردیم در ساختار معاملات بازار روابطی وجود دارد و تعداد دفعات معامله و تعداد سهام معامله شده و تغییر قیمت سهام روزانه با یکدیگر رابطه ی مستقیم دارند،لیکن این ارتباط در فاصله ی زمانی یک روز وجود ندارد بنابراین تغییر قیمت سهام از تعداد سهام معامله شده و تعداد دفعات معامله شده ی هر روز قبل نشات نمی گیرد،ضمن اینکه تغییر قیمت سهام طی روزهای متوالی از یک روند صعودی و نزولی تبعیت می کند.

همچنین مقدار عددی قیمت سهام شرکت ها مورد بررسی قرار گرفت و رابطه ی میزان مبادلات سهام و ریسک سهام تحلیل شد.در این تحقیق به طور مشخص وضعیت بازار و معاملات و نقش اطلاعات در این بازار بررسی شده و بازار به عنوان یک عامل تعیین کننده در ارزش سهام مورد بررسی قرار گرفته است این تحقیق ابتدای مسیری است که انتهای ان به شناخت بیشتر بازار و پیش بینی تصمیمات معامله گران ختم می شود.به همین دلیل می بایست با انجام پژوهش همسو نتایج این تحقیق را بسط و گسترش داد ضمن اینکه عوامل دیگری را که بر وضعیت معاملات بازار سهام حاکم هستند مورد شناسایی قرار داد تا بتوان از جمع بندی تمام این تحقیقات درباره تصمیمات بازار قضاوت نمود.

در این تحقیق به‌طور اختصار عوامل نسبتا موثر بر تغییرات قیمت سهام بررسی می‌گردد تا شاید بتوان در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مدنظر قرار داد.

۱-‌ بودجه شرکت و پیش‌بینی سود هر سهم‌

شاید بتوان مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر قیمت سهم را در این قسمت جست‌وجو کرد به همین خاطر دقت هرچه بیشتر و بررسی کلیه اجزای گزارش‌های بودجه‌ای از اهمیت زیادی برخوردار است. توجه به بودجه سالانه شرکت و پیش‌بینی تولید، فروش و سود هر سهم و کنترل بودجه در گزارشات میان دوره‌ای و میزان تحقق پیش‌بینی‌ها و تعدیلات بودجه‌ای طی دوره در تغییرات قیمت سهام تاثیر بسزایی دارد.

۲- تغییرات قیمت سهام در سالیان گذشته و میزان تولید و فروش یکسان‌

بررسی سابقه تاریخی تعدیلات قیمت سهام در دوره‌های مالی متواتر و تغییرات متغیرهای بودجه‌ای در مقاطع سه‌ماهه و میزان تحقق تولید و فروش و سود هر سهم در هر مقطع و بررسی علل جهش ناگهانی در مقاطع بررسی می‌گردد.

البته این موضوع را نیز باید در نظر داشت که میزان تحقق پیش‌بینی فروش مهم‌تر از تولید و سایر عوامل است.

زیرا رشد تولید در صورت عدم فروش می‌تواند باعث هزینه‌های انبارداری، بهره‌ بانکی و فرصت از دست رفته و غیره شود. همچنین فصلی بودن فروش را می‌توان ملحوظ کرد.

 3‌- وضعیت خاص صنعت‌

بررسی وضعیت خاص هر صنعت نیز در قیمت سهام شرکت‌های زیرمجموعه آن صنعت موثر است در این زمینه طبقه‌بندی‌های مختلفی از صنایع به عمل آمده و نسبت‌های تطبیقی صنعت نیز تعریف شده است.

در کشورهای صنعتی، صنایع در حال رشد شامل شرکت‌های کامپیوتری و مهندس ژنتیک و پزشکی هستند و یا صنایع تدافعی شامل شرکت‌های غذایی و دارویی و صنایع حساس و نرخ بهره مانند شرکت سرمایه‌گذاری هستند.

البته در کشورهای مختلف مزیت‌های نسبی تعیین‌کننده هستند که در کنار موارد فوق نباید فراموش کرد. وجود بحران در یک صنعت در اثر عوامل مختلفی همچون واردات، کاهش تقاضا و غیره می‌تواند شرکت‌های موفق را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد.

۴- سیاست‌های پولی و مالی کشور

سیاست‌های کلان حاکم بر اقتصاد و تغییرات نرخ ارز و سیاست‌های انبساطی و انقباضی عوامل تاثیرگذار بر سوددهی شرکت‌ها و قیمت سهام است، برای مثال کاهش نرخ بهره در سال ۱۳۸۰ باعث شد نسبت قیمت به عایدی هر سهم (P/E  ) در بورس اوراق بهادار تهران افزایش یابد.

۵- تقسیم سود سهام‌

سیاست تقسیم سود سهام عامل مهمی در تغییرات قیمت سهام است میزان تقسیم سود و نسبت درصد سود نقدی بر سود هر سهم و همچنین زمان پرداخت سود سهام همگی می‌تواند بیانگر وضعیت مطلوب سهام یک شرکت باشد و سهامداران را به خرید سهام شرکت قبل از برگزاری مجمع عمومی سالانه ترغیب کند.

 

      نکاتی در مورد معاملات در بورس اوراق بهادار تهران

 1. بورس اوراق بهادار، بازار خاصی است که در آن داد و ستد اوراق بهادار،‌توسط کارگزاران بورس طبق مقررات مربوطه، انجام می‏گیرد.
 2. اوراق بهادار عبارتست از سهام شرکتهای سهامی، واریزنامه‏های صادراتی، اوراق مشارکت و اوراق قرضه صادر شده از طرف شرکتها، شهرداریها و مؤسسه‏های وابسته به دولت و خزانه‏داری کل که قابل معامله و نقل و انتقال باشد.
 3. در حال حاضر در بورس، فقط اوراق بهاداری مورد معامله قرار رمی‏گیرد که از طرف مؤسسات ایرانی صادر گردیده و مورد قبول هیآت پذیرش واقع شده باشد.
 4. معامله‏های بورس باید در جلسه‏های رسمی بورس،‌ که با حضور و تحت نظارت نماینده هیأت مدیره بورس تشکیل می‏گردد، طبق مقررات آئین‏نامه ذی‏ربط، انجام گیرد.
 5. معامله در بورس به طریق حراج انجام می‏شود و کارگزاران موظفند پیشنهادهای خرید و فروش خود را با توجه به سفارشات مشتریان به ترتیب دریافت سفارشات با ذکر مبلغ و تعداد اوراق بهادار به سامانه وارد نمایند.
 6. معاملات بورس پنج روز در هفته به استثنای روزهای تعطیل و پنجشنبه در یک جلسه معاملاتی پیوسته از ساعت ۹ تا ۱۲:۳۰ انجام می‏شود. در صورت لزوم تغییر ساعت معامله، پس از تصویب هیأت مدیره سازمان آگهی خواهد شد.
 7.  سفارش : تقاضای خرید یا فروش اوراق بهادار بوده که توسط مشتریان به کارگزاران ابراز می‏گردد و دارای قیمت و نوع سفارش است.
 8.  قیمت سفارش : قیمتی است که توسط مشتری به کارگزار ابراز و به یکی از اشکال قیمت باز یا قیمت محدود می‏باشد.
 9.  قیمت سفارش باز : در مواقعی که خریدار یا فروشنده تعیین قیمت را به کارگزار واگذار می‏نماید کارگزار دارای سفارش معامله با قیمت باز می‏باشد.
 10. قیمت سفارش محدود : در مواقعی که خریدار یا فروشنده حداکثر یا حداقل قیمت را برای سفارشات خود تعیین می‏نماید کارگزار دارای سفارش معامله با قیمت محدود می‏باشد.
 11. نوع سفارش : نوع اوراق بهاداری است که توسط مشتری به کارگزار ابراز و به یکی از اشکال سفارش باز یا محدود یا مشروط می‏باشد.
 12. نوع سفارش باز : در مواقعی که خریدار یا فروشنده تعیین اوراق بهادار را به کارگزار واگذار می‏نماید کارگزار دارای سفارش باز می‏باشد. در این نوع سفارش مبلغ کل سفارش باید مشخص گردد.
 13. نوع سفارش محدود : در مواقعی که خریدار یا فروشنده نوع اوراق بهادار را مشخص نماید کارگزار داری سفاش محدود می‏باشد. در این نوع سفارش نیز مبلغ کل سفارش باید مشخص گردد.
 14. نوع سفارش مشروط : در مواقعی که خریدار یا فروشنده سفارش خود را تحت شرایط خاصی به کارگزار ابراز نماید کارگزار دارای سفارش مشروط می‏باشد. شرط در این نوع سفارش باید مصرحاًً قید گردیده و امکان اجرای آن فراهم باشد

 

برخی آمار سهام عدالت از دیدگاه خبرنگاران

سازمان گسترش و نوسازی صنایع، واگذار می‏شود

عضو انجمن حسابداران رسمی ایران گفت: سهام شرکت سازمان گسترش و نوسازی صنایع به عنوان اولین شرکت در طرح سهام عدالت توزیع می‌شود. غلامرضا سلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با بیان اینکه طرح سهام عدالت به طور کلی طرح مناسبی است، افزود: باید دید هدف از ارائه این طرح چیست؟ اگر هدف این باشد که مردم را در داراییهای دولت سهیم کنیم، به هر حال این اولویت اول آنها برای کسب دارایی نیست. سلامی افزود: آنها نیازهای دیگری دارند که با سهام مشکلاتشان حل نمی‌شود مگر اینکه سهم را بفروشند و تبدیل به پول کنند و به این ترتیب سهام دست عده‌ای دیگر می‌افتد.

وی اظهار داشت: اگر نتوانند سهام خود را بفروشند تا بیست سال هم باید اقساطش را بدهند و دارایی که نتوانند از آن استفاده کنند نفعی برای آنها ندارد و در واقع سودی به آنها نمی‌رسد.


عضو انجمن حسابداران رسمی ایران با بیان اینکه چارچوبهای مطرح در خصوص این طرح باید مشخص شود گفت: ممکن است ۵۰ درصد جمعیت ایران مشمول این طرح شود که شناسایی آنها کار مشکلی است. به گفته وی به دلیل تنوع شرکتهای دولتی از نظر سودآوری ممکن است به گروهی سهام پرسودده برسد و به گروهی سهام زیان ده یا کم سود‌ده برسد. وی تصریح کرد: برای اینکه چنین وضعی پیش نیاید باید یک برنامه کاری مشخص شود.

سلامی ادامه داد: سهام قابل واگذاری در شرکتهای سرمایه‌گذاری به صورت صندوقهای تعاونی سرمایه‌گذاری و مشترک که سرمایه آنها باز است در آنجا قرار داده شود و از سهام مختلف سبدی مشخص شود و این سبد قیمت بخورد و بعد وقتی سبد شود سود و زیان مخلوط می‌شود و عدالت بیشتری رعایت می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه اجرای این طرح باید با مطالعه و بررسی بیشتر صورت گیرد افزود: اگر سهام سازمان گسترش و نوسازی صنایع به مردم تعلق گیرد این سهام پرسودده است و افرادی که باقی می‌مانند ممکن است سهام شرکتهای زیان‌ده یا کم سودده به آنها تعلق گیرد.
سلامی با بیان اینکه مدیریت این شرکتها با توجه به اینکه ۵۱ درصد دولتی است گفت: کما کان این شرکتها در دست دولت باقی خواهد ماند و مدیریت دولتی نشان داده که شرکتها روز به روز به سمت کم بازدهی بیشتر سوق داده می‌شود و کسانی که سهام می‌خرند امیدی به آینده بهتر برای سهام خود ندارند. وی معتقد است: شناسایی افرادی که مستحق دریافت این سهام هستند بسیار مشکل است. به گفته وی، چندین سال است طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را دنبال می‌کنیم اما نتوانسته‌ایم راه مناسبی برای شناسایی اقشار کم درآمد بیابیم. وی بر برنامه‌ریزی دقیق در خصوص طرح سهام عدالت تاکید کرد.

 

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران

کردزنگنه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: طی یک افق ۲ ساله بالغ بر ۲۰ میلیون نفر از اقشار کم‌درآمد جامعه سهامدار خواهند شد. با تقسیم سود شرکت‌های سودده دولتی گامی در جهت ارتقای کم‌درآمدترین افراد جامعه برداشته می‌شود.

به گفته وی، در مرحله اول توزیع سهام عدالت، ۷۰۰ هزار نفر از اقشار کم‌درآمد استان‌های ایلام، کهگلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، و سیستان و بلوچستان مجموعا ۳۵۰ میلیارد تومان (هر نفر ۵۰۰ هزار تومان) برخوردار شدند. قرار است تا پایان مهرماه مجموعا ۸ میلیون نفر از سهام عدالت برخوردار شوند.

ارسال نظر