X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

بویلر ‎Heat recovery steam Generatary HRSG

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

بویلر بخار را با فشارهای متوسط و بالا برای توربین بخار در تمام حالات عملکرد آن تولید می‎کند و بخار را با فشار بالا و متوسط سوپرهیت می‎نماید و برای سیستم بخار کمکی، بخاری با فشار متوسط تهیه می‎کند و برای پیشگرم کردن دی اراتور و ایجاد فشار گاززدایی مناسب، بخار کم فشار را تهیه می‎کند. هر و احد ‎ton/h87/147 بخار با فشار بالا و ‎ton/h38 بخار با فشار متوسط تولید می‎کند و بخار ورودی به توربین مشخصات دمایی °C540=T برای بخار فشار بالا و ‎°C227 T =  بخار با فشار متوسط را دارد و فشار آنها به ترتیب ‎bar 53/84 P =  و ‎bar 6/6P= می‎باشد که این مقدار برای عملکرد واحد بخار در حا لت نامی می‎باشد مشخصات فنی در نقشه در جاهای مختلف نشان داده شده است.

بویلر بخار را با فشارهای متوسط و بالا برای توربین بخار در تمام حالات عملکرد آن تولید می‎کند و بخار را با فشار بالا و متوسط سوپرهیت می‎نماید و برای سیستم بخار کمکی، بخاری با فشار متوسط تهیه می‎کند و برای پیشگرم کردن دی اراتور و ایجاد فشار گاززدایی مناسب، بخار کم فشار را تهیه می‎کند. هر و احد ‎ton/h87/147 بخار با فشار بالا و ‎ton/h38 بخار با فشار متوسط تولید می‎کند و بخار ورودی به توربین مشخصات دمایی °C540=T برای بخار فشار بالا و ‎°C227 T =  بخار با فشار متوسط را دارد و فشار آنها به ترتیب ‎bar 53/84 P =  و ‎bar 6/6P= می‎باشد که این مقدار برای عملکرد واحد بخار در حا لت نامی می‎باشد مشخصات فنی در نقشه در جاهای مختلف نشان داده شده است.

تجهیزات ابزار دقیق برای بویلر و توربین

 · ترانسدیوسرهای نصب شده روی بویلر و توربین: برای اندازه‎گیری درجه حرارت فشار سیال، دبی و سطح، اندازه‎گیری موقعیت و مکان ناظر وضعیت شعله کوره بویلر و تجزیه و تحلیل ترکیب شیمیایی گازها و وسایل ابزار دقیق توربین بخار به کار برده می‎شود.

 · محرکهای کنترلی: عناصر تصحیح کننده‎ای چون دامپرها و الوها را برای کنترل حرارت در توربین و بویلر به حرکت درمی‎آورند.

ترانسدیوسرها و سیستم‎های حس‎کننده سیگنالهای زیر را به وجود می‎آورند:

۱- سیگنالهایی که اطلاعات را به مانیتورها در اتاق فرمان و جاهای دیگر ارسال می‎‌کند.

۲- سیگنال برای سیستم اتوماسیون و اینترلاک و حفاظت که توسط ابزاری که موقعیت محرکها و سوییچگیرها را نشان می‎دهد ایجاد می‎شود.

۳- سیستم‎های اتوماتیک حلقه بسته

۴- کنترلهای دستی واقع در اتاق فرمان مرکزی و تابلوهای محلی مانند باز و بسه شدن والوها.

اندازه‎گیری درجه حرارت

۱- اندازه‎گیری درجه حرارت با استفاده از ترموالکتریک

دو هادی که در نقطه اتصال اندازه‎گیری به هم وصل می‎شوند تشکیل ترموکوپل می‎دهند ترموکوپل‎ها انواع مختلف دارند ‎N و ‎T و ‎J و ‎E و ‎K که برای مثال ترموکوپل نوع ‎K در محدوده درجه حرارت‎های °C1100 کاربرد دارد. ترموکوپل بسته به محیطی که قرار است درجه آن اندازه‎گیری شود نیاز به حفاظت دارد و حفاظت آن به شکل غلاف‎گذاری می‎باشد.

در روش غلاف‎گذاری باید جریان سیال بتواند در ترموکوپل ارتعاش ایجاد نماید محیطی که قرار است درجه آن اندازه‎گیری شود باید درجه فشار بالایی داشته باشد و ترموکوپل خوب نصب شود یعنی تعداد اتصالات مدار اندازه‎گیری حداقل باشد و سیم مثبت و منفی رساناها به هم متصل شود.

عوامل مؤثر بر پایداری ترموکوپل عواملی چون تغییر ترکیبات فیزیکی تغییرات ساختاری و اثرات میدان مغناطیسی می‎باشند.

ترموکوپل نوع ‎N: ترموکوپلهای جدید با استفاده از آلیاژهای نیکروسیل و نیسیل می‎باشند و باید شرایط پایداری ترموکوپل و عوامل مؤثر بر آن همچنین سیمهای ارتباطی ترموکوپل و اتصال مرجع آن و محفظه‎های ترموکوپل تعبیه شود درجه حرارت فلز در بویلر سنجیده شود و سپس درجه حرارت سطح مسیرهای تخلیه و دمنده بویلر اندازه‎گیری شود.

در نیروگاهها معمولاً سیگنالهای میلی ولت ترموکوپل‎ها و یا تغییر مقاومت عناصر مقاومتی قبل از اینکه بتوانند برای نشان دادن، ثبت یا کنترل استفاده گردند نیاز به تعدادی پردازش دارند. ترانسمیترها در جاهایی که وسائل قرائت در دور دست هستند و یا در کنار حلقه‎های کنترل اتوماتیک قرار می‎گیرند و سیگنال خروجی آن باید به صورت جریان مستقیم ‎mA 20-4 باشد و ممکن است کاربر آن تقویت سیگنال، خطی‎سازی، نشان دادن خرابی ‎Sensor در صورت دریافت سیگنال بیش از محدده کاری، فرو نشاندن صفر و اطمینان از اینکه نشانگر مستقل از مقاومت حلقه ترموکوپل است.

۱- تقویت سیگنال برای افزایش سیگنال از سطح میلی‎ولت (خروجی ترموکوپل‎ها) به سیگنالی که برای انتقال بهتر است (۲۰-۴ میلی‎آمپر)

۲- خطی‎سازی برای عنصر مقاومتی یک عمل اصلی است چرا که رابطه مقاومت  درجه حرارت یک مقاومت پلاتونیوم غیرخطی است و نیاز به آماده‎سازی دارد

۳- نشان دادن خرابی ‎Sensor در جاهایی مهم است که به وسیله اندازه‎گیری درجه حرارت، سیگنال متغیر اندازه‎گیری را به سیستم کنترل اتوماتیک می‎فرستد و خراب شدن وسیله اندازه‎‌گیری منجر به درخواست حداکثر توان توسط سیستم کنترل می‎شود.

 4- فرو نشاندن صفر در جاهایی که اندازه‎گیری درجه حرارت فقط در محدوده کمی مورد نیاز است به کار می‎رود. ترانسمیترها را روی خود وسیله یا در اتاق  تجهیزات می‎توان قرار داد که شرایط محیطی برای ترانسمیترهایی که روی وسیله قرار می‎گیرند بدتر است.

۴- اندازه‎گیری درجه حرارت به روش ترمومترهای انبساطی

در این ترمومترها از این اصل استفاده می‎شود که فشار بخار و یا مایع محبوس در حجم ثابت در اثر حرارت دیدن تغییر می‎کند و سه نوع سیستم پر شده وجود دارد. پر شده با مایع و پر شده با بخار فشاردار مایع فرار و پر شده با گاز. برای نشان دادن درجه حرارت یاتاقان و غیره در محل است.

 

معرفی مختصری از انواع سیستمهای خنک‎کن

یکی از سیستمهایی که تأثیر به سزائی در تولید برق نیروگاهی حرارتی دارد سیستم خنک‎کن نیروگاه می‎باشد که هم به لحاظ سرمایه‎گذاری اولیه و هم به لحاظ نقشی که در بهره‎برداری از توربین و ایجاد فشار مناسب در بخار خروجی از توربین جهت تولید برق دارد می‎بایست مورد مطالعه قرار گیرد.

به طور کلی می‎توان سیستمهای خنک‎کاری نیروگاهی را به سه گروه اصلی زیر تقسیم‎بندی نمود:

– سیستم خنک‎کاری یک بارگذر ‎once Through Cooling sys

– سیستم خنک‎کن تر ‎wet Cooling sys

– سیستم خنک‎کن خشک ‎Dry Cooling sys

در سیستم خنک‎کن یک بارگذر آب از یک منبع طبیعی همانند رودخانه، دریا و دریاچه به درون کندانسور پمپ می‎شود و در آنجا پس از مبادله حرارت و گرم شدن به منبع اولیه باز می‎گردد. این نوع سیستمهای خنک‎کن از نظر ترمودینامیکی بالاترین راندمان را دارند. علت بالا بودن راندمان، پایین بودن دمای منبع سرد و یا چگالنده بوده که باعث افزایش راندمان کل سیکل می‎شود.

در سیستمهای خنک کننده‎تر، آب بعد از عبور از چگالنده وارد وسائل و تجهیزات مربوطه می‎گردد تا بتوانند حرارت جذب شده را به محیط مبادله نمایند. در این سیستمها تبادل حرارت عمدتاً از طریق تبخیر آب صورت می‎گیرد. لذا بایستی یک منبع آب جهت جریان آب تبخیر شده در دسترس باشد. به عنوان مثال میزان آب مورد نیاز برای یک نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی با راندمان ۴۰% که دبی آب در گردش آن در حدود ‎m3/S 8/35 است تقریباً ‏‎m3/S63/0 می‎باشد که این مقدار آب تقریباً ۳/۱ درصد آب در گردش سیستم خنک‎کن است.

در سیستمهای خنک‎کننده خشک، وسایل استفاده شده جهت تبادل حرارت مابین آب در گردش و محیط از نوع مبدلهای حرارتی فشرده می‎باشد به گونه‎ای که تبادل حرارت تنها در اثر اختلاف دمای آب و محیط صورت می‎گیرد. بنابراین در چنین سیستمی نیاز به در دسترس بودن یک منبع بزرگ آب نبوده و یا به عبارتی دیگر مصرف آب چنین سیستمی تقریباً صفر است.

با توجه به مسأله کم آبی در کشور بخصوص در فلات داخلی، سیستمی خنک‎کن نیروگاههای حرارتی می‎بایست اجباراً از نوع خنک‎کننده خشک انتخاب شود. رایج‎ترین انواع سیستمهای خنک‎کن خشک مورد استفاده در کشور، سیستم خنک‎کن خشک غیرمستقیم با مکش طبیعی (هلر) و سیستم خنک‎کن خشک مستقیم با چگالنده هوائی ‎(A-C-C) می‎باشد.

 

دانلود کامل مقاله

ارسال نظر