X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

تاریخچه شهرنشینی و شهرسازی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

شهر چیست ؟

شهر مجموعه‌ای از ترکیب عوامل طبیعی، اجتماعی و محیط های ساخته شده توسط انسان است که در آن جمعیت ساکن متمرکز شده است. جمعیت در این مجموعه به طور منظمی درآمده و آداب و رسومی را برای خود ابداع کرده است.

تعاریف مختلف شهری :۱- تعریف عددی۲- تعریف تاریخی۳- تعریف حقوقی

۱– تعریف عددی :

مرکزی از اجتماع نفوس که در نقطه‌ای گرد آمده و تراکم و انبوهی جمعیت در آن از حد معینی پایین تر نباشد. بر این اساس در بیشتر ممالک حد جمعیت شهر ۲۵۰۰ نفر است.

۲– تعریف تاریخی :

برخی از علما معتقدند ، که مراکزی که از قدیم نام شهر به آن اطلاق شده است، به عنوان شهر شناخته می شوند.

تاریخچه شهرنشینی و شهرسازی

 

۱- کوچ نشینی بر مبنای صید و شکار

۲- کوچ نشینی بر مبنای زندگی شبانی

۳- کوچ نشینی بر مبنای ییلاق و قشلاق

۴- کوچ نشینی بر مبنای کشاورزی ابتدائی

۵- یکجانشینی بر مبنای کشاورزی و به گزینی مواد کشاورزی

 


 

شهر چیست ؟

شهر مجموعه‌ای از ترکیب عوامل طبیعی، اجتماعی و محیط های ساخته شده توسط انسان است که در آن جمعیت ساکن متمرکز شده است. جمعیت در این مجموعه به طور منظمی درآمده و آداب و رسومی را برای خود ابداع کرده است.

تعاریف مختلف شهری :۱- تعریف عددی۲- تعریف تاریخی۳- تعریف حقوقی

۱– تعریف عددی :

مرکزی از اجتماع نفوس که در نقطه‌ای گرد آمده و تراکم و انبوهی جمعیت در آن از حد معینی پایین تر نباشد. بر این اساس در بیشتر ممالک حد جمعیت شهر ۲۵۰۰ نفر است.

۲– تعریف تاریخی :

برخی از علما معتقدند ، که مراکزی که از قدیم نام شهر به آن اطلاق شده است، به عنوان شهر شناخته می شوند.

۳– تعریف حقوق :

در دوره‌های گذشته، شهرها دارای امتیازاتی بودند، که در روستاها نبود. مانند حق داشتن بازار و خدمات نظامی . 

عوامل پیدایش شهرها

۱- مازاد تولید محصولات کشاورزی

۲- توسعه شبکه راهها و تمایل بشر به ایجاد یک زندگی دسته جمعی

۳- توسعه مبادلات کالا و پیشرفت های تاریخی

۴- عوامل طبیعی مانند وجود آب، مساعدت زمین و خاک

 

عوامل گسترش شهرها :

۱- تحول در حمل و نقل و سرعت مبادلات .

۲- پیدایش تخصص و تقسیم کار

۳- ازدیاد جمعیت

۴- توسعه مهاجرت ها

۵- تمرکز صنعت و مهاجرت

۶- توسعه مراودات اقصادی

۷- بالا رفتن سطح درآمد

۸- تنوع در مشاغل

۹- پیدایش و گسترش وسایل ارتباط جمعی

شهرسازی چیست ؟

مجموعه روشها و تدابیری که متخصصین امور شهری بوسیله آن شهرها را بهتر می سازند به شهرسازی یا علم تنیسق شهرها شهرت دارد.

از دیدگاه دیگر ، شهرسازی عبارتست از مطالعه، طرح ریزی و توسعه شهرها با در نظر گرفتن احتیاجات اجتماعی و اقتصادی .

 

تاریخچه و خاستگاه شهرسازی :

۱- لوکوربوزیه معتقد است : « آغاز شهرسازی معاصر به پایان قرن هفدهم، زیالی لوئی چهاردهم است و او را نخستین شهرساز دنیای غرب بعد از تمدن روم می داند »

۲- زیگفرید معتقد است : «آغاز شهرسازی معاصر به سالهای آخرین قرن شانزدهم بر می‌گردد. یعنی – دوره پاپی سیکستوس پنجم – که وی را اولین شهرساز مدرن می داند.

۳- زیرلو معتقد است : «نظام جدید خانه‌سازی در حومه‌ها که امکان جرایی یک نفر از همسایه‌اش را میسر می سازد، ترجمان تجملی خانه‌های بشر اولیه است.

در ادامه ی همین تحقیق در قسمت «تحولات شهرسازی» به صورت مفصل وجامع تری به این موضوع خواهیم پرداخت .

وظایف شهرسازی :

۱- طرح و تنظیم نقشه‌های جدید

۲- توزیع صحیح تأسیسات شهری و برنامه‌ریزی جهت حمل و نقل شهری

۳- بسط روابط اجتماعی و اقتصادی

۴- ایجاد محیط‌های راحت و سالم

۵- کاستن از اثرات سوء زندگی شهری

 

شهر ساز کیست ؟

در حقیقت شهرسازی یا طرح و برنامه‌ریزی شهری عبارت از دو پدیده محیط و انسان هستند، که در کنار هم جوامع زیستی را به وجود آورده اند.

شهرساز به ایجاد رابطه‌ای منطقی بین انسان و محیط زیست مبادرت می کند.

امروزه متخصصین شهرسازی در زمینه مسائل شهرسازی، در دو رشته اصلی برنامه‌ریزی شهری (Urban planning) و طرح ریزی شهر (Urban Design) ایفای نقش می‌پردازند.


ارسال نظر