X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

تجزیه و تحلیل بیومکانیکی دوی سرعت

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

استارت کوتاه: در این نوع استارت دو بلوکه از یکدیگر فاصله کمی دارند(۳۰ سانتی متر). مزایای بیو مکانیکی استارت کوتاه: مرکز ثقل بالاتر قرار گرفته، در نتیجه فرد تعادل کمتری داشته و سریع از جای خود بلند شده و اولین گام را با سرعت بیشتری برمی دارد.

معایب بیومکانیکی استارت کوتاه: چون پاهای دونده زمان نسبتاً کوتاهی با بلوکه ها در تماس است، ضربه کمتری بر بلوکه ها وارد می نمایند، در نتیجه سرعت دونده به هنگام ترک بلوکه محدود می شود.

شروع دوی سرعت با تنه خم  و گام های متوالی زیاد، باعث غلبه بر لختی بدن شده و اندازه حرکت زیادی به دونده   می دهد. تمایل بدن مستقیماً نتیجه شتاب دونده است.  

قانون سوم نیوتون در حرکت خطی: هرچه دونده نیروی بیشتری را به زمین وارد نماید زمین نیز همان مقدار نیرو در جهت مخالف به وی وارد می نماید.

قانون سوم نیوتون در حرکت زاویه ای: فلکشن بازوی راست باعث ایجاد فلکشن در ران راست و بالعکس می شود. عمل دست و پای مخالف به حفظ تعادل دونده و انتقال اندازه حرکت کمک می نماید.

 استارت کوتاه: در این نوع استارت دو بلوکه از یکدیگر فاصله کمی دارند(۳۰ سانتی متر). مزایای بیو مکانیکی استارت کوتاه: مرکز ثقل بالاتر قرار گرفته، در نتیجه فرد تعادل کمتری داشته و سریع از جای خود بلند شده و اولین گام را با سرعت بیشتری برمی دارد.

معایب بیومکانیکی استارت کوتاه: چون پاهای دونده زمان نسبتاً کوتاهی با بلوکه ها در تماس است، ضربه کمتری بر بلوکه ها وارد می نمایند، در نتیجه سرعت دونده به هنگام ترک بلوکه محدود می شود.

شروع دوی سرعت با تنه خم  و گام های متوالی زیاد، باعث غلبه بر لختی بدن شده و اندازه حرکت زیادی به دونده   می دهد. تمایل بدن مستقیماً نتیجه شتاب دونده است.  

قانون سوم نیوتون در حرکت خطی: هرچه دونده نیروی بیشتری را به زمین وارد نماید زمین نیز همان مقدار نیرو در جهت مخالف به وی وارد می نماید.

قانون سوم نیوتون در حرکت زاویه ای: فلکشن بازوی راست باعث ایجاد فلکشن در ران راست و بالعکس می شود. عمل دست و پای مخالف به حفظ تعادل دونده و انتقال اندازه حرکت کمک می نماید.

 


 

دانلود فایل powerpoint

 

 

پسورد :www.padida.ir

 

ارسال نظر