X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

ترس از مدرسه

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

رس از مدرسه، اجتناب از مدرسه و امتناع از مدرسه ، اصطلاحاتی اند که نوعی اختلال اضطرابی را در بچه هایی توصیف می کنند که ترسی پایدار و غیر منطقی از مدرسه رفتن دارند. رفتار این گونه بچه ها با بچه های مدرسه گریز که هیچ نگرانی از عدم موفقیت در مدرسه ندارند، متفاوت است. بچه هایی که دارای ترس از مدرسه اند، می خواهند که در تماس نزدیک با والدین یا پرستارشان باشند، در صورتی که بچه های مدرسه گریز این گونه نیستند. بچه هایی که دارای ترس از مدرسه اند، اغلب نامطمئن و حساس اند و نمی دانند چگونه برهیجاناتشان فائق آیند. آنان مضطرب به نظر می رسند و ممکن است با حضور در مدرسه از نظر جسمی ناخوش و مریض گردند.

 

ترس از مدرسه

ترس از مدرسه، اجتناب از مدرسه و امتناع از مدرسه ، اصطلاحاتی اند که نوعی اختلال اضطرابی را در بچه هایی توصیف می کنند که ترسی پایدار و غیر منطقی از مدرسه رفتن دارند. رفتار این گونه بچه ها با بچه های مدرسه گریز که هیچ نگرانی از عدم موفقیت در مدرسه ندارند، متفاوت است. بچه هایی که دارای ترس از مدرسه اند، می خواهند که در تماس نزدیک با والدین یا پرستارشان باشند، در صورتی که بچه های مدرسه گریز این گونه نیستند. بچه هایی که دارای ترس از مدرسه اند، اغلب نامطمئن و حساس اند و نمی دانند چگونه برهیجاناتشان فائق آیند. آنان مضطرب به نظر می رسند و ممکن است با حضور در مدرسه از نظر جسمی ناخوش و مریض گردند.

نشانه های ترس از مدرسه عبارتند از :

<!–[if !supportLists]–>·  <!–[endif]–> شکم دردهای مکرر و دیگر ناراحتی های جسمانی از قبیل تهوع، اسهال، خستگی یا سردرد که علل جسمانی ندارند.

<!–[if !supportLists]–>·  <!–[endif]–> محکم چسبیدن به والدین یا پرستار، یا کج خلقی و وحشت زدگی در هنگام جدا شدن از آنان.

<!–[if !supportLists]–>·       <!–[endif]–> ترس از تاریکی یا تنها بودن در دیدن کابوس های شبانه.

<!–[if !supportLists]–>·       <!–[endif]–> وحشت از خوابیدن یا دیدن کابوس های شبانه.

<!–[if !supportLists]–>·  <!–[endif]–> ترس های اغراق آمیز ازحیوانات، غول ها و دیوها، مدرسه و غیره.

<!–[if !supportLists]–>·       <!–[endif]–> نگرانی مداوم در مورد سلامت خود با دیگران.

هنگامی که به دنبال یافتن عوامل دخیل در خودداری کودک از رفتن به مدرسه ایم، باید هم به مسائل خانه و هم به مسائل مدرسه توجه کنیم.

علل ناشی از مسایل خانه وخانواده

<!–[if !supportLists]–>·  <!–[endif]–> تجربه کردن یک تغییر خانوادگی مانند: جابه جایی، مریضی، جدایی، متارکه،مرگ، افسردگی،یا مشکلات مالی.

<!–[if !supportLists]–>·       <!–[endif]–> عدم حضور در مدرسه به علت یک بیماری دراز مدت.

<!–[if !supportLists]–>·  <!–[endif]–> برخورداری از توجه تمام و کمال یکی از والدین، هنگام حضور درخانه.

<!–[if !supportLists]–>·  <!–[endif]–> داشتن یک پدر یا مادر بیش از حد حامی که این فکر را تقویت کند که دور شدن از خطرناک است.

<!–[if !supportLists]–>·       <!–[endif]–> نگرانی از وقوع یک فاجعه قریب الوقوع در خانه.

<!–[if !supportLists]–>·  <!–[endif]–> اجازه داشتن برای تماشای تلویزیون، انجام بازی های کامپیوتری و بازی با اسباب بازی های، به جای انجام کامل تکالیف مدرسه .

<!–[if !supportLists]–>·  <!–[endif]–> ترس از این که هنگامی که وی در مدرسه است ممکن است یک بزرگسال به اعضای خانواده صدمه بزند.

<!–[if !supportLists]–>·       <!–[endif]–> ترس از خشونت همسایگان، توفان، سیل، آتش سوزی، وغیره.

علل ناشی از مسایل مربوط به مدرسه

<!–[if !supportLists]–>·  <!–[endif]–> ترس از عیب جویی ، تمسخر، درگیری یا تنبیه توسط معلم یا دیگر کارکنان مدرسه.

<!–[if !supportLists]–>·  <!–[endif]–> داشتن مشکلات یادگیرِ، مثل ترس از خواندن با صدای بلند، امتحان دادن، نمره کم گرفتن،فراخوانی توسط معلم برای پاسخ دادن به یک سئوال یا اجرای یک نمایش.

<!–[if !supportLists]–>·       <!–[endif]–> ترس از نگرفتن نمره بیست .

<!–[if !supportLists]–>·  <!–[endif]–> حساسیت نسبت به یکی از فعالیت های مدرسه مثل: خواندن یک سرود خاص، انجام یک بازی ویژه ، شرکت در یک گردهمایی در مدرسه، خوردن غذا در ناهارخوری، یا عوض کردن لباس ها برای یک فعالیت آموزشی در جلوی هم کلاسی ها.

<!–[if !supportLists]–>·  <!–[endif]–> ارائه توانایی های بدنی ضعیف، آخرین نفر انتخابی بودن هنگام یارگیری تیم ها، یا مورد تمسخر واقع شدن به خاطر عملکرد ضعیف.

<!–[if !supportLists]–>·  <!–[endif]–> ترس از مسخره شدن توسط دیگران به خاطر قیافه ظاهری، وضعیت لباس ها، وزن، قد وغیره.

<!–[if !supportLists]–>·  <!–[endif]–> احساس ضعف در عملکرد اجتماعی، به سبب کمبود مهارت های تعاملی.

<!–[if !supportLists]–>·  <!–[endif]–> قربانی یکی از همسالان قلدر بودن در مدرسه، در هنگام پیاده روی در مسیر مدرسه یا در اتوبوس مدرسه .

<!–[if !supportLists]–>·       <!–[endif]–> تهدید به کتک خوردن.

<!–[if !supportLists]–>·       <!–[endif]–> داشتن مشکل سازگاری با مدرسه جدید.

<!–[if !supportLists]–>·       <!–[endif]–> داشتن مشکل برای توالت رفتن.

<!–[if !supportLists]–>·  <!–[endif]–> داشتن حساسیت های محیطی، نسبت به فرش جدید، لوازم تمیز کننده معطر، یا عدم تهویه مناسب کلاس.

والدین چه کارهایی می توانند انجام دهند؟

۱ـ یک معاینه پزشکی از فرزندتان به عمل آورید تا بفهمید آیا واقعاً دچار یک بیماری است.

۲ـ به صحبت های فرزندتان در مورد مدرسه گوش کنید تا ازاین طریق هر نشانه ای را که علت ترس وی را از مدرسه نشان می دهد، کشف نمایید.

۳ـ با معلم فرزندتان، روان شناس مدرسه یا مشاور مدرسه صحبت کنید ونگرانی هایتان را با آن ها در میان بگذارید.

۴ـ دلیل  یا دلایل احتمالی ترس فرزندتان از مدرسه را با یکدیگر بررسی کنید.

۵ـ یک برنامه عملی مناسب برای تغییر محیط مدرسه و خانه تنظیم کنید تا فرزندتان کمک کند که خود را با مدرسه سازگار نماید.

پیش نهادهایی برای ایجاد تغییراتی درمدرسه

ـ از معلم یا دیگر کارکنان مدرسه از قبیل مشاور مدرسه تقاضا کنید که رابطه ای صمیمانه با چنین کودکی برقرار کنند.

ـ با یکی از کارکنان مدرسه قرار بگذارید که هنگام ورود کودک به مدرسه به او و والدینش خوشامد گفته، از آنها استقبال نماید و دانش آموز را تا کلاس همراهی کند.

ـ اعتماد به نفس وی را با تاکید بر توانایی ها و نقاط قوت او و نیز فراهم کردن فرصت هایی که در
 آن ها سرآمد و ممتاز باشد، تقویت کنید.

ـ فعالیت هایی را که انجام آن ها لذت می برد و فعالیت هایی که وی را مضطرب می سازد، شناسایی کنید.

ـ بررفتارهای قلدرمآبانه و تهدید آمیزی که در بعضی از جاهای مدرسه صورت می گیرد، نظارت کنید.

ـ دانش آموز مبتلا به ترس از مدرسه را در یک گروه دوستانه، که به وسیله مشاور تعیین شده است، بگنجانید.

ـ تکالیف دانش آموز را طوری تنظیم کنید که با مهارت های تحصیلی وی هماهنگ باشد.

ـ اگر دانش آموز دارای اختلال ترس از مدرسه مهارت های تحصیلی ضعیفی دارد، او را وا دارید که در کلاس های آموزشی ویژه ثبت نام کند.

ـ از یک قرارداد رفتاری استفاده کنید و با دادن پاداش هایی مثل برچسب، وی را تقویت کنید.

ایده هایی برای ایجاد تغییراتی در خانه

ـ فرزندتان را یاری کنید که با روبرو شدن تدریجی با ترس از مدرسه، بر آن غلبه کند.

ـ در زمانی که کودک باید در مدرسه حضور داشته باشد، هیچ گونه فعالیت سرگرم کننده و مفرحی در خانه وجود نداشته باشد.

ـ ببینید حضورکدام یک از والدین(پدریا مادر) برای کودک تقویت کننده تر است ، از آن والد بخواهید که فرزندانش را تا مدرسه همراهی نماید.

ـ از یکی از دوستانش بخواهید که با هم به مدرسه بروند.

ـ کتاب هایی را برایش بخوانید که در آن ها شیوه های بروز احساسات و مهارت های مقابله ای را به وی بیاموزند.

ـ موقعیت هایی را فراهم کنید که با هم کلاسی هایش بازی کند تا به این وسیله دوستی بین آن ها تقویت شود.

ـ به فعالیت های مربوط به مدرسه وی توجه نمایید.

ـ با استفاده از در آغوش کشیدن و کلمات و عبارات تحسین آمیز، وی را از حمایت خانواده مطمئن سازید.

ـ فنون آرام سازی را به فرزندتان بیاموزید.

ـ با نگرانی ها و مسایلی که برای خانواده تان پیش می آید به طور سازنده برخورد کنید و در صورت لزوم از متخصصان برای حفظ و ارتقای بهداشت روانی خانواده یاری بجویید.

 

منابع

برگرفته از نشریه ماهنامه آموزشی ـ تربیتی پیوند

پدیدا بزرگترین مرجع علمی ایرانیان

 

ارسال نظر