X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

تصاویر دیده نشده از جنگ جهانی اول و دوم

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

تصاویر کمتر دیده شده از جنگ جهانی دوم

تصاویر زیر گوشه هایی از نبرد گوادال کانال در جنگ جهانی دوم را نشان می دهند که جان ۷۰۰۰ آمریکایی را گرفت. این نبرد بر سر یک جزیره کوچک در اقیانوس آرام سر گرفت. وقتی ژاپنی ها جزیره گوادال کانال را اشغال کردند، آمریکا هم بیکار نماند و در شرق دور با ژاپنی ها درگیر شد. این اتفاق یکی از خونین ترین نبردها بین ژاپن و آمریکا را رقم زد.

تصاویر کمتر دیده شده از جنگ جهانی دوم

در این تصاویر صحنه هایی دردناک را می بینیم، مثلا وقتی سربازان آمریکایی بقایای بدن انسان ها را در جنگل های جزیره پیدا کرده اند، همین طور تصویر سر سوخته یک سرباز ژاپنی که به یک تانک آویخته شده و از آن زمان نماد خشونت در نبرد گوادال کانال محسوب می شود.

تصاویر کمتر دیده شده از جنگ جهانی دوم

تصاویر کمتر دیده شده از جنگ جهانی دوم

تصاویر کمتر دیده شده از جنگ جهانی دوم

تصاویر کمتر دیده شده از جنگ جهانی دوم

تصاویر کمتر دیده شده از جنگ جهانی دوم

تصاویر کمتر دیده شده از جنگ جهانی دوم

تصاویر کمتر دیده شده از جنگ جهانی دوم

تصاویر کمتر دیده شده از جنگ جهانی دوم

تصاویر کمتر دیده شده از جنگ جهانی دوم

تصاویر کمتر دیده شده از جنگ جهانی دوم

تصاویر کمتر دیده شده از جنگ جهانی دوم

تصاویر کمتر دیده شده از جنگ جهانی دوم

تصاویر کمتر دیده شده از جنگ جهانی دوم

تصاویر کمتر دیده شده از جنگ جهانی دوم

تصاویر کمتر دیده شده از جنگ جهانی دوم

تصاویر کمتر دیده شده از جنگ جهانی دوم

تصاویر کمتر دیده شده از جنگ جهانی دوم

تصاویر کمتر دیده شده از جنگ جهانی دوم

تصاویر کمتر دیده شده از جنگ جهانی دوم

تصاویر کمتر دیده شده از جنگ جهانی دوم

ارسال نظر