X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

تعاریف اقتصاد

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

مقدمه:

تا کنون بارها کلمه­ی «اقتصاد» را در گفته ها و نوشته هایمان به کار برده­ایم و ده ها بار نیز این کلمه را در نوشته ها و کتابهای مختلف خوانده­ایم و یا در صحبت ها و سخنرانیها شنیده­ایم و یا شاید کمتر کسی را بتوان یافت که به نوعی با «اقتصاد» و عوارض و آثار مستقیم و یا غیر مستقیم درگیر نباشند. در کوچه و یا خیابان، در مدرسه و یا مسجد و یا در اتوبوس و تاکسی و … از طرف مردمان عادی و یا افراد وارد به این مسائل مطرح می شود و بالاخره نظرهای متفاوتی درباره­ی اوضاع اقتصادی، خرابی، آبادی و آینده آن به فراخور فهم و تجربه و دانش افرادی که بحث می کنند، ارائه می شود. روی هم رفته دنیای افراد ما مملؤ از مباحث و پدیده های اقتصادی است و همه کم یا زیاد با آنها در تماس هستند.

مقدمه:

تا کنون بارها کلمه­ی «اقتصاد» را در گفته ها و نوشته هایمان به کار برده­ایم و ده ها بار نیز این کلمه را در نوشته ها و کتابهای مختلف خوانده­ایم و یا در صحبت ها و سخنرانیها شنیده­ایم و یا شاید کمتر کسی را بتوان یافت که به نوعی با «اقتصاد» و عوارض و آثار مستقیم و یا غیر مستقیم درگیر نباشند. در کوچه و یا خیابان، در مدرسه و یا مسجد و یا در اتوبوس و تاکسی و … از طرف مردمان عادی و یا افراد وارد به این مسائل مطرح می شود و بالاخره نظرهای متفاوتی درباره­ی اوضاع اقتصادی، خرابی، آبادی و آینده آن به فراخور فهم و تجربه و دانش افرادی که بحث می کنند، ارائه می شود. روی هم رفته دنیای افراد ما مملؤ از مباحث و پدیده های اقتصادی است و همه کم یا زیاد با آنها در تماس هستند.

 

نظام اقتصادی اسلام:

در نظام اقتصادی اسلام، انگیزه و هدف انسانها از تولید صرفاً مادی نیست بلکه آنان به مصالح و منافع اجتماع دارند و با توجه به آن به تولید می پردازند و یا به ارائه خدمات اقدام می کنند. اما این مطلب به معنای آن نیست که انسانها هدف مادی ندارند. در این نظام اقتصادی انسانها می توانند بر عوامل تولید مالکیت خصوصی داشته باشند. البته دولت همواره چون ناظر هوشیاری، اوضاع اقتصادی را مورد مطالعه قرار می دهد. با این که بخش خصوصی آزادی فعالیت اقتصادی دارند لیکن هر موقع دولت احساس کند مصالح جامعه ایجاب می نماید در امور اقتصادی مداخله شود این کار را انجام می دهد. بدیعی است دخالت دولت به معنای آن نیست که همواره این مداخله ادامه دارد بلکه پس از رفع و برطرف شدن شرایطی که ایجاب کرده است دولت وارد فعالیت اقتصادی شود، مجدداً میدان را برای سایر بخشها آزاد می گذارد. بنابراین در نظام اسلام هم مالکیت خصوصی و هم مالکیت دولتی به رسمیت شناخته شده­است.

 

تعاریف اقتصاد:

اقتصاد در لغت به معنی «میانه روی و اعتدال» و در اصطلاح علمی است که چگونه امکانات و منابع تولید کمیاب و محدود را به تولید کالا و خدماتی اختصاص دهیم که بتواند بیشترین نیاز و خواسته نامحدود بشر را تأمین کند. به بیانی دقیقتر علم اقتصاد عبارت از مطالعه روشهای تخمین منابع فیزیکی و انسانی کمیاب برای تأمین نیازها و خواسته های نامحدود بشر.

به عبارت کلی، اقتصاد یعنی صرفه جویی و رعایت اعتدال، به معنای حد وسط بودن یعنی نه افراط و نه تفریط، علم ثروت و چگونگی کسب ثروت، بهداشت مادی افراد، یعنی انتخاب بهترین پروژه و مسیر برای زندگی و انتخاب بهترین رفتارهای عقلایی.

اقتصاد یعنی چگونگی استفاده از حداقل منابع برای کسب حداکثر منافع (سود).

 

تقاضا چیست:

 تقاضا عبارت است از مقادیر مختلفی از کالا که مصرف کنندگان در قیمت های مختلف حاضر و قادر به خرید آن طی یک دور زمانی معین هستند یا به عبارتی دیگر مواردی یا کالایی که برای رفع نیاز های مردم است که باعث خرید مردم از آن موارد می شود.

وقتی کسی به کالا و یا به خدمتی نیاز دارد و یا تمایل دارد کالایی را بخرد ممکن است به شیوه ای تمایل خودش را به خریدن آن کالا یا خدمت مطرح نماید. هیچکدام از دو عنصر نیاز یا تمایل و همچنین توانایی برای خریدن کالا یا خدمت موردنظر را نمی توان تقاضا نامید. به عبارت دیگر آنچه در اقتصاد تقاضا نامیده می شود با نیاز و یا میل و همچنین با توانایی خریدن تفاوت دارد.

تقاضا برای یک کالا موقعی وجود دارد که فرد هم تمایل به خرید آن داشته باشد و هم بتواند با پرداخت کردن پول، آن را خریداری کند. وقتی دو عنصر تمایل و توانایی با هم جمع شدند و کالا یا خدمتی تهیه شد می گوییم تقاضا برای آن کالا صورت گرفته است. اگر دقت کرده باشید متوجه شده­اید که برای بسیاری از کالا ها، معمولاً قائده چنین است که وقتی قیمت آنها بالا می رود مردم تقاضای کمتری دارند و برعکس تقاضای مردم برای کالاهایی که قیمت آنها پایین می­آید بیشتر است. این مطلب به معنای آن است که بین قیمت یک کالا یا خدمت و مقدار تقاضا شده از آن معمولاً رابطه معکوسی وجود دارد. نکته قابل توجه آن است که در زمان مورد بررسی نباید از شرکت تقاضای متقاضی کاسته شود و یا به شدت آن افزوده شود.

 

 

دانلود مقاله


ارسال نظر