X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

تغییر فرهنگ سازمانی در پیاده سازی سیستم مکانیزه نت

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

برای پیاده سازی سیستم نت در یک سازمان مسلما توجه به فرهنگ موجود در سازمان یکی از ضروریات است که با توجه به مطالب فوق مسلما تغییر فرهنگ نت سنتی ، که کارکنان سالها با آن کار کرده اند به نت سیستمی و مکانیزه کاری دشوار است که تغییر فرهنگ جزء از طریق درگیر شدن ،‌ تعهد و حمایت فعالانه تمامی اعضای سازمان محقق نخواهد شد .

در ذیل گامهایی که برای تغییر تدریجی فرهنگ یک سازمان لازم است به همراه مثال عملی که اینجانب برای پیاده سا زی سیستم نت در شرکت نفت پاسارگاد انجام داده ام بیان می گردد.

برای پیاده سازی سیستم نت در یک سازمان مسلما توجه به فرهنگ موجود در سازمان یکی از ضروریات است که با توجه به مطالب فوق مسلما تغییر فرهنگ نت سنتی ، که کارکنان سالها با آن کار کرده اند به نت سیستمی و مکانیزه کاری دشوار است که تغییر فرهنگ جزء از طریق درگیر شدن ،‌ تعهد و حمایت فعالانه تمامی اعضای سازمان محقق نخواهد شد .

در ذیل گامهایی که برای تغییر تدریجی فرهنگ یک سازمان لازم است به همراه مثال عملی که اینجانب برای پیاده سا زی سیستم نت در شرکت نفت پاسارگاد انجام داده ام بیان می گردد.

گامهایی که برای تغییر فرهنگ سازمانی می توان به آنها اشاره نمود به شرح ذیل می باشد :

۱- بررسی وضع موجود و تشخیص فرهنگ موجود سازمان : در این مرحله باید وضع موجود کاملا بررسی شود به طوری که مثلا فرایندهای قبلی به یکباره نفی نشود .( در پاسارگاد نیز با توجه به اضافه شدن واحد برنامه ریزی نت در کارخانه ها می بایست تغییراتی در فرایند گردش اطلاعاتی موجود ایجاد می گردید )

۲- تشخیص فرهنگ آتی و توافق برای آن : در این گام کاملا باید مشخص کرد که به چه چیزی خواهیم رسید و برای مدیریت سازمان چشم انداز آینده را بطور دقیق روشن نمود که سیستم جدید چه مزایایی برای آنها دارد و چه مشکلی را از آنها حل خواهد کرد . ( در این مرحله نیز بعد از بررسی شرکت پیشنهاد تغییر در فرم \”درخواست تعمیرات \” ( پرمیت) را ارائه نمودم )

۳- مشخص کردن اقدامات راهبردی : اقدامات خاص ضروری برای ترویج سیستم مطلوب باید معین شود . از کجا باید شروع کرد ؟ چه عاملی میتواند حامی تغییر سیستم جدید باشد؟ چه منابعی باید فراهم گردد؟ کدام فرایندها و نظامهایی باید دوباره طراحی گردند ؟

۴- اجرای آزمایشی تغییرات : در این گام به جهت اینکه به کارکنان اطمینان دهیم که فرصت برطرف کردن اشکالاتی که احتمالا وجود دارد برای آنان محیا می باشد در یک دوره کوتاه تغییرات را در یک بخش و یا همه سازمان بصورت آزمایشی اجرا می کنیم و در این مرحله هرگونه اشکال را پیدا و برطرف خواهیم کرد . ( در این قسمت بعد از تغییرات و اعمال نظرات مختلف در فرم پیشنهادی و پیمودن راه طولانی و سختی برای پیاده سازی یک فرم جدید بعد از تایید مدیریت بصورت آزمایشی به مدت حدود ۴ ماه فرم مزبور جایگزین گشت )

۵- اجرای تغییرات بصورت کامل : پس از پایان دوره آزمایشی در صورت تایید مدیران تغییرات را تمامی سطوح سازمان رسما اجرا خواهیم کرد .( پس از سپری شدن این مدت نیز رسما فرم درخواست تعمیرات در شرکت و همه کارخانجات آن تغییر یافت که خود ایجاد تدریجی فرهنگی نو در سازمان را به همراه داشت )

۶- نهادینه سازی : پس از پیاده سازی تغییرات و ایجاد سیستم جدید می بایست تا مدتی تغییرات بوجود آمده تحت نظر باشد و مرتبا با سرکشی و کنترل از انحراف در تغییرات بوجود آمده جلوگیری کرد .

تغییرات فرهنگی معمولا با تشخیص فرهنگ موجود و سپس ارزیابی اهداف استراتژی آینده شروع می شود . قدمهای موفقیت آمیز کوچک بر قدرت حرکت می افزاید و مقاومت را کاهش می دهد ، زیرا افراد مقابله با تغییرات کوچک را ارزشمند نمی شمرند پس اگر در قدمهای اول بخواهیم مسائل اصلی را تغییر دهیم چون افراد به وضع گذشته عادت دارند بسیار سخت است که با این تغییرات همراهی کنند .

لذا اولین قدم در پیاده سازی سیستم مکانیزه نگهداری و تعمیرات همان گونه که به آن اشاره شد تغییر در فرهنگ سازمان است که حتی با تغییر و یا ایجاد یک فرم جدید در فرایند گردش اطلاعات سازمان (‌که مثال عملی آن نیز بیان شد ) می توان به تدریج این فرهنگ مربوطه را اعمال نمود تا بتوان در قدمهای بعدی وضعیت سازمان را بهبود بخشید .

ارسال نظر