X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

تفکیک گازوئیل از نفت خام

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

نفت خام را پس از آنکه از دل خاک بیرون آوردند با لوله کشی و غیره به پالایشگاه حمل می‌کنند تا در آنجا پالایش و به ترکیبات مفید و قابل استفاده تبدیل شود زیرا نفت خام را به همان صورت اولیه نمی‌توان استفاده کرد. نفت خام مخلوطی از هیدروکربورهای مختلف بوده که در آن مواد سبک مانند بنزین و مواد سنگین مانند قیر وجود دارد که در هم حل شده اند. برای استفاده باید این مواد از هم تفکیک گردند و به این جهت لازم است که عمل تفکیک روی نفت خام انجام گیرد.

تفکیک نفت خام در دو مرحله صورت می‌گیرد: اول تفکیک جزء به جزء همه نفت خام در فشار اتمسفر، و سپس ارسال باقیمانده دیرجوش این مرحله به دستگاه تفکیک دیگری که تحت خلا شدید عمل می‌کند. بنابراین ، نفت خام پس از حرارات در کوره در برج تقطیر اتمسفری به فراورده های زیر تفکیک می شود: گازهای سوختی (که عمدتا شامل متان و اتان است) ، گازهای سبکتر (شامل پروپان ، بوتان وهمچنین متان و اتان است) ، نفتای سبک ، نفتای سنگین ، گازوئیل ، نفت گاز یا گازوئیل و باقیمانده خام برج تقطیر اتمسفری. در برج تقطیر در خلا نیز باقیمانده برج تقطیر اتمسفری به جریان نفت گاز خلا و باقیمانده برج تقطیر در خلا تفکیک می‌شود. نفت گاز سبک ، نفت گاز اتمسفری و نفت گاز خلا را غالبا برای تولید بنزین ، سوخت هواپیما و سوخت دیزل به واحد هیدروکراکینگ یا کراکینگ کاتالیزوری می‌فرستند.

باقیمانده برج خلا را نیز می توان در واحدهای گرانروی شکن ، کک سازی . یا آسفالت زدایی برای تولید نفت کوره سنگین و یا خوراک واحد کراکینگ و یا مواد خام روغن روانسازی پالایش کرد باقیمانده نفت خامهای آسفالتی را می توان برای تولید آسفالت جاده سازی و یا پشت بام ، مورد عملیات پالایش دیگری قرار دارد.

تفکیک گازوئیل از نفت خام

نفت خام را پس از آنکه از دل خاک بیرون آوردند با لوله کشی و غیره به پالایشگاه حمل می‌کنند تا در آنجا پالایش و به ترکیبات مفید و قابل استفاده تبدیل شود زیرا نفت خام را به همان صورت اولیه نمی‌توان استفاده کرد. نفت خام مخلوطی از هیدروکربورهای مختلف بوده که در آن مواد سبک مانند بنزین و مواد سنگین مانند قیر وجود دارد که در هم حل شده اند. برای استفاده باید این مواد از هم تفکیک گردند و به این جهت لازم است که عمل تفکیک روی نفت خام انجام گیرد.

تفکیک نفت خام در دو مرحله صورت می‌گیرد: اول تفکیک جزء به جزء همه نفت خام در فشار اتمسفر، و سپس ارسال باقیمانده دیرجوش این مرحله به دستگاه تفکیک دیگری که تحت خلا شدید عمل می‌کند. بنابراین ، نفت خام پس از حرارات در کوره در برج تقطیر اتمسفری به فراورده های زیر تفکیک می شود: گازهای سوختی (که عمدتا شامل متان و اتان است) ، گازهای سبکتر (شامل پروپان ، بوتان وهمچنین متان و اتان است) ، نفتای سبک ، نفتای سنگین ، گازوئیل ، نفت گاز یا گازوئیل و باقیمانده خام برج تقطیر اتمسفری. در برج تقطیر در خلا نیز باقیمانده برج تقطیر اتمسفری به جریان نفت گاز خلا و باقیمانده برج تقطیر در خلا تفکیک می‌شود. نفت گاز سبک ، نفت گاز اتمسفری و نفت گاز خلا را غالبا برای تولید بنزین ، سوخت هواپیما و سوخت دیزل به واحد هیدروکراکینگ یا کراکینگ کاتالیزوری می‌فرستند.

باقیمانده برج خلا را نیز می توان در واحدهای گرانروی شکن ، کک سازی . یا آسفالت زدایی برای تولید نفت کوره سنگین و یا خوراک واحد کراکینگ و یا مواد خام روغن روانسازی پالایش کرد باقیمانده نفت خامهای آسفالتی را می توان برای تولید آسفالت جاده سازی و یا پشت بام ، مورد عملیات پالایش دیگری قرار دارد.

گازوئیل (کروزن)

گازوئیل یا نفت چراغ که در ایران به طور معمول نفت می‌نامند، مایعی بیرنگ و کمی سنگین تر از بنزین است که بوی مخصوص آن پس از تبخیرشدن از بین می‌رود. گازوئیل از آغاز پیدایش صنعت نفت تا ۵۰ سال ، مهمترین فراورده نفتی بود. نخست بعنوان روغن چراغ بکار می‌رفت و هنوز هم در مواردی برای تولید روشنایی بکار می‌رود. چگالی نفت در حدود ۷۸۰/۰ است که افزایش چگالی آن معرف وجود درصد بیشتری از هیدروکربورهای نفتنی ومعطره است و کیفیت آن بستگی به نوع اجزاء تشکیل دهنده آن و حدود نقطه جوش آن دارد.

مشخصات مهم گازوئیل

نقطه اشتعال

نقطه اشتعال یک مایع نفتی حداقل درجه حرارتی است که ، بخار حاصل از آن در مجاورت شعله برای چند لحظه مشتعل گردد. به عبارت دیگر نقطه اشتعال درجه حرارتی است که در آن درجه حرارت به اندازه کافی بخار تولید می‌شود که با عوامل موجود در مقابل شعله قابل اشتعال گردد. نقطه اشتعال مواد نفتی معرف مقداری مواد سبک موجود در آن است، و بنابراین به کمک آن می توان با درنظر گرفتن حد انفجار ، احتمال انفجار در مخازن نفتی را پیش بینی کرد. نقطه اشتعال گازوئیل نباید از ۱۰۰ درجه فارنهاریت پایین تر باشد. پایین بودن نقطه اشتعال به علت وجود هیدروکربورهای ردیف بنزین می‌باشد که باید در هنگام پالایش همواره کنترل گردد.

 

نقطه دود (SMOKE POINT)

حداکثر طول شعله چراغ فتیله ای استاندارد آزمایشگاهی قبل از دود کردن ، بر حسب میلی‌متر، نقطه دود هیدروکربور نامیده می شود. نقطه دود گازوئیل بستگی به هیدروکربورهای متشکله آن دارد و نقطه دود آن نباید از میلی‌متر کمتر باشد. برای بالابردن نقطه دود هیدروکربورهای معطره آن را به روش استخراج جدا می‌کنند.

مقدارذغال شدن (CHARVAIUE)

این آزمایش برای تعیین مقدار کربن باقی مانده که از سوختن نفت چراغ در ۲۴ سرعت تولید می‌گردد، می‌‌باشد و از روی آن می‌توان مرغوبیت گازوئیل را بررسی کرد. روشهای مختلفی جهت تعیین مقدار کربن حاصل از سوختن گازوئیل وجود دارد که براساس روشهای IP یا ASTM می باشد.

مهمترین خواص دیگر گازوئیل از نظر تجارتی عبارتند از: چگالی ، ارزش حرارتی ، مقدار گوگرد ، بو ، و یسکوزیته و غیره.

تصفیه شیمیایی گازوئیل

برشهای مختلف حاصل از تقطیر نفت خام از جمله: گازوئیل ، نفت کوره ، روغن‌ها و گازوئیل دارای ناخالصیهایی مانند: هیدروکربورهای غیر اشباع ترکیبات اکسیژنه (اسیدهای نفتنی و ترکیبات آسفالتی) ، ترکیبات گوگردی (سولفونه و سولفوره) و ازته و همچنین ناخالص فلزی می‌باشد. این ناخالصیها علاوه بر اینکه از مرغوبیت محصولات می کاهند، باعث خوردگی دستگاهها مورد استفاده می‌گردند. در بسیاری از موارد ، لازم است که این ناخالصیها از محصولات حذف گردند تا به مواد با ویژگی‌های استاندارد و قابل مصرف تبدیل گردند. هدف و روشهای خالص سازی به طبیعت محصول نفتی و کاربرد بعدی آن بستگی دارد.

عمل تصفیه به روشهای مختلف صورت می‌پذیرد که در زیر به تعدادی از آنها اشاره می شود:

تصفیه با سود

این روش بیشتر به منظور شستشوی ترکیبات اسیدی موجود در برش های نفتی به کار گرفته می شود که مهمترین این ترکیبات مرکاپتانها ، هیدروژن سولفوره ، گاز کربنیک تیوفنل ها ، آلکیل فنل ها ، اسید سیانیدریک ، اسیدهای‌چرب و اسیدهای نفتنی می باشند.

 

 

تصفیه با اسید سولفوریک

اسید سولفوریک با هیدروکربورهای آروماتیک ، اولفین‌ها ، ترکیبات اکسیژنه ، اسیدها ، مواد رنگی و سولفوره ترکیب می شود. اسید دکانته شده، به علت داشتن رزین‌ها (حاصل از پلیمریزاسیون در مجاورت اسیدسولفوریک) سیاه رنگ می‌باشد. برای اینکه نفت رنگ زرد نداشته باشد، باید مقدار اسید نیتروی موجود در اسید سولفوریک کمتر از ۱/۰ درصد باشد اغلب جهت حذف ذرات اسیدی اضافی ، عمل شستشو با یک محلول سود و سپس با آب انجام می‌گیرد.

روش دکتر

انواع بنزین و ترکیبات سنگین تر مانند برش نفتا و کروزن را می توان به کمک این روش مورد ترتمان قرار داد. به علت اینکه قسمتی از مواد شیمیایی ، در حین استخراج مصرف می شود، یک روش نیمه رژنراتیو می‌باشد یعنی نصف مواد دوباره احیا می گردد. در این روش از محلول قلیایی پلمبیت سدیم (Na2PbO2) جهت ترتمان استفاده می‌شود.

 

 

روش هیپوکلریت

از هیپوکلریت ، اغلب به عنوان عامل اکسیدکننده، برای کاهش بو و نیز کاهش مقدار مرکاپتانها در برشهای مختلف نفتی ، استفاده می‌شود. این روش می‌تواند، یک روش تکمیلی برای ترتمان برشها با سود باشد.

تصفیه گازوئیل بوسیله انیدرید سولفوره (روش ادلینو\”Edeleanu\”)

با توجه به اینکه انیدرید سولفوره‌ی مایع (SO2) به راحتی هیدرکربورهای اشباع نشده از کربن و ترکیبات آروماتیک را در خود حل می کند، لذا از آن برای جدا کردن ناخالصی های گازوئیل و تصفیه آن استفاده می‌شود. در این روش تصفیه گازوئیل که به روش ادلینو (Edeleanu) معروف است، ابتدا ماده نفتی را از روی یک لایه کلرور سدیم و کلرورکلسیم خشک به نسبت ۲ به ۱ عبور می دهند تا کاملا خشک شود. بعد به وسیله دستگاههای تبادل حرارتی در یک ظرف آهنی تا دمای (۱۰-) درجه سانتگراد سرد میکنند، سپس انیدرید سولفوروی مایع با (۱۰-) درجه سانتیگراد را بدون هم زدن به صورت قطرات خیلی ریز در داخل طشتک بر روی ماده نفتی می‌پاشند. مقدار انیدرید سولفوردی مایع لازم در این عملیات بیش از یک چهارم مقدار مایع نفتی است. مایع داخل طشتک پس از مدتی به دو فاز تبدیل می‌شود که قشر بالایی آن ماده نفتی یا کروزن اشباع از انیدرید سولفورو است. فاز پایینی انیدسولفوردی مایعی است که هیدروکربورهای غیر اشباع سنگین و سایر ناخالصی‌ها را در خود حل کرده است. به وسیله عمل دکانتاسیون ، دوفاز را از هم جدا می‌کنند و آنها را از دستگاههای تبادل حرارتی عبور می‌دهند تا در اثر گرما، انیدریدسولفورو به صورت گاز خارج گردد. گازهای حاصل را بوسیله کمپرسورها می‌مکند و در اثر برودت به مایع تبدیل می‌کند که مجددا از آن در عملیات بعدی استفاده می‌شود. در این عملیات، حدود ۳/۰ درصد انیدرید سولفورو در لایه فوقانی باقی می‌ماند، که به وسیله شستشو با آب از بین می‌رود. از مواد باقی مانده در لایه زیرین، بعد از جداکردن انیدرید، می توان اساس تربالتین و روغنهای سنگین تهیه کرد. در این عملیات ، در حدود ۵/۰ درصد انیدررید سولفورو از بین می‌رود.

موارد کاربرد گازوئیل

  • روشنایی: از کروزن جهت روشنایی و همچنین برای علامت دادن به کمک آتش استفاده می شود چون نقطه اشتعال کروزن بالاتر از ۳۵ درجه است لذا از نظر آتش سوزی خطری ندارد.
  • بعنوان سوخت: کروزن سوخت اغلب تراکتورها و ماشین های مورد استفاده در کشاورزی و همچنین بعنوان منبع نیرو در برخی توربینهای هواپیماها و موتورهای جت هواپیماها می‌باشد.

 

 

تولید گازوئیل از زباله …

خبرنگار دنیای اقتصاد: شهردار کاشان از انجام مذاکرات اولیه با یک شرکت سوئیسی برای ساخت کارخانه تبدیل زباله های شهری به گازوئیل خبر داد.

    مهندس سعید زین ساز توضیح داد: در صورت موافقت شورای اسلامی شهر و نهایی شدن قرارداد شهرداری کاشان با یک شرکت سوئیسی، نتیجه ۳۰ سال تحقیقات دکتر کخ آلمانی در زمینه فرآیند تبدیل زباله (طلای کثیف) به گازوئیل به این شهرستان منتقل می شود.

    وی گفت: در فرآیند فناوری پیچیده تبدیل زباله به گازوئیل پس از تفکیک زباله های شهری و جداسازی فلز و شیشه از آن، با استفاده از پوشش های گیاهی و حیوانی، برگ درختان، براده های نجاری و … توسط یک رآکتور، تبدیل به گازوئیل می شود.
    وی خاطرنشان کرد: علاوه بر گازوئیل، موادی همچون آب مقطر، انرژی گرمایی و الکتریسته نیز در این فرآیند از زباله به دست می آید و باقیمانده این فرآیند خاکستری بدون بو و مواد سمی، سازگار با طبیعت و محیط زیست و تقویت کننده خاک برای زمین های کشاورزی است.

    وی کاهش هزینه های دفن زباله، پیشگیری از آلودگی محیط زیست و سفره های آب زیرزمینی ناشی از نفوذ شیرابه زباله های دفن شده و تامین محیط زیست سالم را از جمله مزایای راه اندازی این کارخانه برشمرد و با تاکید بر دفع سالم و فاقد عوارض بیماری زای زباله های بیمارستانی در این نوع فرآیند، خاطرنشان کرد: بهبود سطح استانداردهای زندگی و کاهش بیماری های ناشی از زباله های عفونی بیمارستانی از دیگر مزایای این طرح به شمار می رود.

    به گفته وی، با تاسیس این کارخانه، علاوه بر کاشان، زباله شهرهای آران و بیدگل، قمصر، نیاسر، برزک، مشکات، نوش آباد و ابوزیدآباد نیز به جای دفن شدن در محیط زیست، در این کارخانه بازیافت خواهد شد.

    شهردار کاشان با اشاره به نتایج سفری که به دعوت شرکت سوئیسی انجام شده، تصریح کرد: براساس توافقات اولیه، شهرداری کاشان برای انتقال این تکنولوژی، تامین زمین، ساختمان، آب و برق و زباله های شهرستان را به مدت ۱۰ سال به عهده گرفته و در اختیار این شرکت سوئیسی قرار خواهد داد و پس از مدت مذکور، این کارخانه بدون پرداخت هیچ گونه هزینه ای، به شهرداری واگذار خواهد شد.

    وی با ذکر این نکته که تاکنون شورای اسلامی شهر کاشان، آمادگی خود را برای شنیدن گزارش سفر اعلام نکرده است، ابراز امیدواری کرد پس از ارائه گزارش سفر، با انجام سفر دوم، مذاکرات بین شهرداری و شرکت سوئیسی برای انتقال این تکنولوژی به کاشان پیگیری شود.

    به گفته وی، آمریکا برای دریافت این تکنولوژی پیشنهاد ۴ میلیارد یوروئی به شرکت سوئیسی داده است.

    بر اساس این گزارش سالانه افزون بر ۱۲۰هزار تن زباله در منطقه کاشان تولید می شود.

ارائه تکنولوژی و خط تولید گازوئیل و دوده صنعتی از بازیافت تایر (لاستیک) فرسوده:
استفاده از تایر فرسوده در صنایع پائین دست آن در جهان رواج زیادی دارد. خط تولـید گازوئیل و دوده صنعتی از جمله تکنولوژی های بروز دنیا می باشد که یکی از راه حل های مناسب برای جمع آوری و استفاده مناسب از تایر فرسوده می باشد.
این تکنولوژی از تکنولوژی های بروز دنیا می باشد که توانائی تبدیل تایر فرسوده به گازوئیل و دوده صنعتی را دارا می باشد. ظرفیت این واحدهای متغیر بوده و از ۱۰ تن در روز تا ۶۰ تن در روز متغیر می باشد.

محصولات تولیدی این خط به قرار زیر می باشد:

  • گازوئیل (Diesel) (45-50%) 
  • دوده صنعتی (۳۵-۳۸%)
  • سیم فلزی (۹-۱۱%) 

 

کاهش گوگرد موجود در گازوئیل تولیدی مطابق با استاندارد‌های جهانی

خبرگزاری فارس: مجری طرح سولفورزدایی عمیق هیدورژنی پژوهشگاه صنعت گفت: طرح کاهش گوگرد موجود در گازوئیل تولیدی کشور مطابق با استانداردهای جهانی با هدف بهره‌وری بهینه از گازوئیل محقق شده است.

ارسال نظر