X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

تقطیر

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

تقطیر :

۱) معمولاً تقطیر ساده در دمای جوش بین  و  انجام می پذیرد علت را توضیح دهید .

جواب :

زیرا بالای  بسیاری از اجسام به طور قابل ملاحظه ای تجزیه میشوند و در دمای جوش زیر  هم نمی توان مایعی را در یک دستگاه بدون هدر رفتن مقداری از آن تقطیر کرد .

۲) بعضی از مایعات درهنگام تقطیر به شدت کف می کنند در این رابطه مثالی بزنید وتوضیح دهید برای برطرف کردن کف چه می توان کرد :

جواب :

 در محلولهای آبی می توان کف کردن ر ابا یک قطره اکتانول یا روغن سیلیکون برطرف کرد درصورتی که کف کردن خیلی شدید باشد ازاستعمال دماسنج صرفنظر کرده در عوض یک لوله موئی از طریق دهانه دوم رابط وارد محلول می کنند ، جریان هوا باعث ترکیدن حبابها میشود.

تقطیر :

۱) معمولاً تقطیر ساده در دمای جوش بین  و  انجام می پذیرد علت را توضیح دهید .

جواب :

زیرا بالای  بسیاری از اجسام به طور قابل ملاحظه ای تجزیه میشوند و در دمای جوش زیر  هم نمی توان مایعی را در یک دستگاه بدون هدر رفتن مقداری از آن تقطیر کرد .

۲) بعضی از مایعات درهنگام تقطیر به شدت کف می کنند در این رابطه مثالی بزنید وتوضیح دهید برای برطرف کردن کف چه می توان کرد :

جواب :

 در محلولهای آبی می توان کف کردن ر ابا یک قطره اکتانول یا روغن سیلیکون برطرف کرد درصورتی که کف کردن خیلی شدید باشد ازاستعمال دماسنج صرفنظر کرده در عوض یک لوله موئی از طریق دهانه دوم رابط وارد محلول می کنند ، جریان هوا باعث ترکیدن حبابها میشود.

۳) توضیح دهید به روش تقطیر ساده کدامیک ازترکیبات زیر را می توان جدا نمود .

الف ) اتانول و کلروفرم             ب ) بنزن تولوئن      

ج ) اتیل استات-تترا کلریدکربن       د ) متیل اورانژ-متانل

مخلوطهای اتانل – کلروفرم و بنزن – تولوئن و اتیل استات و تتراکلرید کربن مخلوطهای آزئوتروپ هستند و نمی توان به روش تقطیر ساده جدا سازی شوند سپس مخلوط متیل اورانژ – منانل کلر ترکیب غیرآزئوتروپ می باشد . و به روش تقطیر ساده قابل جدا سازی است .

۴)  به چه دلیل  بالن تقطیر از تقطیر شونده پر می گردد .

جواب :

اگر فلاسک بیش از دو سوم پرشود خطر پاشیده شدن ماده تقطیر شونده به داخل ماده تقطیر شده وجود دارد ولی اگر کمتر از یک سوم پر شود و به دلیل حجم زیاد باقی مانده بخارات لازم برای پر نمودن فلاسک مقدار زیادی ماده تقطیر شونده بی جهت هدر می رود .

۵– چرا حرارت دادن یک ترکیب آلی در دستگاه تقطیری که تمام اتصالات آن محکم و هیچ راه خروجی ندارد و خطرناک است .

جواب :

چون ضمن حرارت دادن فشار داخل دستگاه زیاد می شود و باعث انفجار
می گردد .

۶ – مزیت استفاده از حمامهای گرم کننده نسبت به حرارت مستقیم چیست ؟

جواب :

گرم کردن مستقیم با جریان الکتریکی یا شعله موجب می شود که در یک نقطه گرمای زیاد تولید می شود بنابراین ثابت نگه داشتن دما و تنظیم آن با مشکل روبه رو می شود و از آن گذشته حرارت دادن مستقیم حلالهای آتشگیر باعث آتش گرفتن حلال می شود به هضم علت از حمامهای گرم کننده استفاده می کنند .

۱-تنظیم و ثابت نگه داشتن دما –2-عدم آتش گرفتن حلالهای آتشگیر ۳- حرارت دادن یکنواخت و عدم ترک خوردن بالن درحین حرارت دادن

۷-حرارت مناسب برای انجام یک تقطیر ساده کامل چگونه باید باشد حرارت مناسب برای انجام یک تقطیر ساده باید به صورت یکنواخت داده شود تا عمل تقطیر را مطمئن سازد .

۸- درعمل تقطیر ساده چه خطاهای باعث میگردد نقطه جوش ماده دقیق و صحیح به دست نیاید .

۱- حرارت ندادن به طور یکنواخت ۲- لحاظ نکردن ضریب تصحیح ترمومتر ۳- عدم قرائت صحیح درجه حرارت ۴- عدم کنترل فشار محیط

 

یک نظر

  1. سهیلا گفته است :
    آبان ۱۰ام, ۱۳۹۱

    چرادرتعیین نقطه ی جوش اتیل استات ازحمام پارافین استفاده میکنیم

ارسال نظر