X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

ثبت لیزری

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

دیسک فشرده از جهاتی شبیه صفحه گرامافون و از جهاتی بسیار متفاوت است . مثلاً،شیارروی گرامافون مارپیچ مداومی است که موقع پخش صفحه از ابتدا تا انتهای آن توسط سوزن گرامافون تعقیب می شود. دیسک فشرده اطلاعات یا موسیقی را روی دایؤه های هم مرکزی با میلیاردها دست انداز به نام رگه (پیت) رمز گذاری  می کند . رگه های توسط لیزر بردیسک حک می شوندو بعداً موقع پخش دیسک آنها باریکه لیزری با هوشی را که به دیسک می تابد قطع و وصل می کنند.

ثبت لیزری

دیسکهای فشرده (CD  ) و دیسکهای ویدئویی فشرده( CDV  )   روشهای جدیدانقلابی برای ذخیره سازی و انتقال صدا ، تصاویرو اطلاعاتند. دراین تکنولوژی از باریکه های لیزر هم برای ثبت یا رمزگذاری اطلاعات روی دیسکهای فشرده وهم جهت (خواندن ) یا بازنواخت اطلاعات ذخیره شده استفاده می شود.

 

CDو   CDV

دیسک فشرده از جهاتی شبیه صفحه گرامافون و از جهاتی بسیار متفاوت است . مثلاً،شیارروی گرامافون مارپیچ مداومی است که موقع پخش صفحه از ابتدا تا انتهای آن توسط سوزن گرامافون تعقیب می شود. دیسک فشرده اطلاعات یا موسیقی را روی دایؤه های هم مرکزی با میلیاردها دست انداز به نام رگه (پیت) رمز گذاری  می کند . رگه های توسط لیزر بردیسک حک می شوندو بعداً موقع پخش دیسک آنها باریکه لیزری با هوشی را که به دیسک می تابد قطع و وصل می کنند.

رگه روی CD   فقط ۰۰۰۰۵/۰ سانتیمتر پهنا و ۰۰۰۰۰۱/۰ سانتیمترعمق دارد.

رگه های ظریف توسط باریکه لیزری نازک و بسیار دقیق(خوانده ) می شوند. چون رگه ها فوق العاده کوچکند، می توانند در فضای کوچکتر شامل اطلاعات بسیار بیشتری باشند .

دردیسک فشرده و یک چهارم  اینچ درداخل شعاع ۳۳ میلیمتری بیشتر از ۲۰,۰۰۰ رداز رگه ها وجوددارد . به این دلیل ، نام فشرده برای C  D  ها اسم با مسمس ای است و اندازه آنها فقط یک ششم اندازه صفحه های گرامافون است . دریک طرف C  D می توان تا ۷۴ دقیقه موسیقی یا اطلاعات ضبط کرد.

مثل ارتباطات راه نوری رگه های روی CD معرف اطلاعات به شکل رمزهای دودویی انأ. برای ثبت اطلاعات ، موسیقی یا تصاویر ویدئویی روی دیسک ، آنها رقمی می شوند. درمورد موسیقی ،صدا با آهنگ ۴۴۱۰۰ مرتبه در ثانیه نمونه برداری  می شود (بیشترازدوبرابر۲۰,۰۰۰ که بالاترین بسامد قابل شنیدن توسط گوش انسان است ) و هرنمونه ۱۶رقم دودویی یا بایت می شود . اگر موسیقی با دو کانال استریو ضبط شود، هرثانیه صدا نمایانگر۴/۱ میلیون بیت اطلاعات روی CDاست . دقت حیرت آور ضبط صدا روی CD به آن دلیل ممکن است که میلیونها  بیت اطلاعات را  می تواند نگهدارد (شکل ۱۱)

شکل ۱۱ خروجی لیزر نیمرسانای موج پیوسته (۴) از آرایش تقسیم کننده منشوری باریکه (۳) می گذارد و به وسیله  مجموعه عدسی (۱) برسطح دیسک درحال حرکت  کانونی می شود . نور بازتابیده از سطح حک شده  که شامل اطلاعات رقمی است توسط دستگاه عدسی (۲) جمع می شود و توسط تقسیم کننده باریکه روی آشکار ساز نوری (۵) باز تابانده می شود .

وقتی که CD پخش می شود، باریکه لیزر از پایین به دیسک می تابدو از لایه شفاف و نازک محافظ روی دیسک می گذاردو روی لایه نازک آلومینیمی باز تابدهنأه  یا سطح سیگنال کانونی می شود . روی سطح که در آنجا بیت ها ثبت شده اند قطر باریکه لیزری فقط ۷/۱ میکرون است . حتی اگر لایه شفاف ؤوی دیسک غبارآلود یا خراشدار باشد ، باریکه لیزری چنان ظریف کانونی می شود که بیشتر این آلایشها بر کیفیت پخش اثری ندارند زیرا آنها کانونی نیستند .

 

 

دانلود کامل تحقیق

ارسال نظر