X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

جمع شدن ۷۰۰ دختر و زن با پیژامه/عکس

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ثبت رکورد تعیین شده توسط مقامات گینس آن بود که تمامی افراد باید پیژامه ای یکدست بپوشند اما اینکه صرفا تمامی آنها پیپامه ای یکدست بپوشند ، الزامی نیست.
رکورد قبلی در شیکاگو آمریکا و با حضور ۶۲۲ نفر با پیژامه های یکدست اتفاق افتاده بود.

تصاویری از جمع شدن ۷۰۰ دختر و زن با پیژامه ای یکدست

تصاویری از جمع شدن ۷۰۰ دختر و زن با پیژامه ای یکدست

ارسال نظر