X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

جمله سازی با سال« تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی»

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

حدود ۹ روز از سال جدید ، یعنی سال حمایت از تولید ملی و کار ایرانی می گذرد ، نگاهی فهرست وار به مصاحبه های مسئولان مختلف در این مدت بیاندازید . بیشتر شبیه جمله سازی است تا رویکردی عملی!

مدت های مدیدی است طرح های حمایتی برای رونق گرفتن تولید ملی در کشور مطرح می شود و در شرایط خاص کنونی نیز از سوی رهبر انقلاب ، به عنوان سال ۱۳۹۱ سال تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام گرفته است .

به گزارش « تابناک » ، اما تا کنون که ۹ روز بیشتر از سال جدید نگذشته است ، مسئولان و بعضا رسانه ها ، تمرکز بر این رویکرد به شدت مورد نیاز در اقتصاد کشور را شعاری کرده اند . به این جمله های خبری دقت کنید:

 

"تولید ملی" تعبیر دیگری از "جهاد اقتصادی" استرونق تولید ملی در سایه جهاد اقتصادی امکان‌پذیر است"تولید ملی" نباید در بیلبوردها باقی بمانداستقلال کشور در گرو حمایت از تولید ملی استجهاد عظیم اقتصادی با محوریت تقویت تولید ملی تداوم می‌یابدگسترش تعاونی‌ها اولویت سال تولید ملی استحمایت از تولید ملی استمرار جهاد اقتصادی استتولید ملی با ارتقای کیفیت توسعه می‌یابدفزونی تولید ملی بستر اشتغال مولد استرونق تولید ملی منجر به اشتغالزایی می‌‌‌شودافزایش تولید ملی موجب تحقق اهداف سند اشتغال کشور می‌شودمجاهدت فعالان عرصه کار و تولید و تلاش در تولید ملی یک ضرورت است

نهادهای فرهنگی تولید ملی را نهادینه کنندتولید ملی معضلات اجتماعی را سامان می‌دهد

این عناوین خبری فقط بخشی از تیتر اخبار مسئولان مختلف کشوری و محلی درباره سال تولید ملی است . گویی که تولید ملی که باید رویکرد عملی مسئولان کشوری در جهت پیشبرد اقتصاد ملی کشور باشد ، برای تعریف و جمله سازی ایجاد شده است .

بر این اساس مصاحبه و سخنرانی و توصیف تولید ملی اتفاقا تنها کاری است که مسئولان نباید انجام بدهند و رسانه ها هم از تنها کسانی که نباید در تعریف و توصیف این رویکرد بپرسند مسئولان هستند .

مسئولان اکنون زمان آن است که بگویند هر کدام در حوزه مسئولیتی خود چه برنامه ریزی برای حمایت از تولید ملی و سرمایه ایرانی خواهند کردو بر اساس همان برنامه در آخر سال مورد ارزیابی قرار گیرند . خوشبختانه یا متاسفانه بودجه سال جاری هم که هنوز در مجلس مورد بررسی قرار نگرفته است . مسئولان اکنون باید به مردم بگویند چه طرح هایی را برای این رویکرد اقتصادی مورد نیاز طراحی کرده اند و تا چه حد این برنامه ها در پایان سال قابل تحقق خواهد بود و استمرار و ادامه آن را در سال های بعدی دنبال کنند .

رسانه و خبرگزار ها نیز لازم است به جای پر کردن صفحات رسانه های خود از توصیف و تعریف تولید ملی ، مسئولان و متولیان را به انجام و پیشبرد طرح حمایت از تولید ملی تشویق کرده و از آن برای افکار عمومی پاسخ بخواهند .

جمله سازی با این مفهوم ، دردی از اقتصاد کشور را دوا نخواهد کرد. با سرعت بسیار این سال هم به پایان خواهد رسید .

 

ارسال نظر