X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

جوشکاری با گاز و برشکاری

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

به هنگام کار با کپسول‎هائی که از گاز پر شده‎اند باید امکان سقوط و ضربه خوردن به کپسو‎ل‎ها را مرتفع نمود.

حمل و نقل توام کپسو‎های اکسیژن و استیلن خواه پر و خواه خالی شده در هر نوع وسیله نقلیه‎ای مجاز نیست.تنها حمل دو کپسول در چرخ دستی مخصوص به طرف محل کار از این امر مستثنی می‎باشد.

جابجا نمودن کپسول‎ها در محل کار در صورتی مجاز است که کمی کپسول را خم کنید. برای جابجا نمودن کپسول‎ها از محلی به محلی دیگر باید از چرخ دستی مخصوص استفاده نمود. بردن کپسول‎ها روی دستان یا شانه مجاز نیست.

همانطور که معمول است در موقع کار ونگهداری کپسول‎ها را باید به صورت عمودی قرار داد. پائین بردن کپسول‎ها از طریق شیر کپسول ممنوع است روشن نمودن کبریت، سیگار کشیدن، روشن کردن آتش و عبور با آتش تا شعاع ۱۰ متری از کپسول‎های اکسیژن واستیلن، ژنراتورهای گازی چاهکهای لجن ممنوع می‎باشد.

جوشکاری با گاز و برشکاری

 

به هنگام کار با کپسول‎هائی که از گاز پر شده‎اند باید امکان سقوط و ضربه خوردن به کپسو‎ل‎ها را مرتفع نمود.

حمل و نقل توام کپسو‎های اکسیژن و استیلن خواه پر و خواه خالی شده در هر نوع وسیله نقلیه‎ای مجاز نیست.تنها حمل دو کپسول در چرخ دستی مخصوص به طرف محل کار از این امر مستثنی می‎باشد.

جابجا نمودن کپسول‎ها در محل کار در صورتی مجاز است که کمی کپسول را خم کنید. برای جابجا نمودن کپسول‎ها از محلی به محلی دیگر باید از چرخ دستی مخصوص استفاده نمود. بردن کپسول‎ها روی دستان یا شانه مجاز نیست.

همانطور که معمول است در موقع کار ونگهداری کپسول‎ها را باید به صورت عمودی قرار داد. پائین بردن کپسول‎ها از طریق شیر کپسول ممنوع است روشن نمودن کبریت، سیگار کشیدن، روشن کردن آتش و عبور با آتش تا شعاع ۱۰ متری از کپسول‎های اکسیژن واستیلن، ژنراتورهای گازی چاهکهای لجن ممنوع می‎باشد.

کپسولهای حاوی گاز را باید از تاثیر تشعشع مستقیم خورشید نیز محافظت نمود. کپسول‎های حاوی اکسیژن را نباید همراه با کاربید وکپسول‎های حاوی استیلن و سایر گازهای قابل اشتعال در یک محل نگهداری نمود.

کپسول‎های خالی را باید جدا از کپسول‎های پر نگهداری نمود.

در موقع نگهداری، حمل و نقل و نگهداری کپسول‎ها باید مواظب بود که روغن و چربی روی آنها نریزید زیرا این امر باعث اشتعال و منفجر شدن آنها می‎گیرد. در مواقعی که کپسول‎ها با روغن و چربی آلوده شده‎اند، استفاده از آنها برای کار ممنوع می‎باشد. در این گونه موارد پرسنل سرویس کننده باید استادکار را مطلع نموده و تدابیری جهت جلوگیری و احتراز از باز شدن شیر کپسول اتخاذ نماید.

کپسول‎هائی که برای پرشدن از گازهای مختلف در نظر گرفته شده‎اند باید دارای رنگهای متمایز و برچسب‎های ذیل باشند.

 

نام گاز

رنگ کپسول

موضوع بر چسب

رنگ بر چسب

اکسیژن

آبی

اکسیژن

سیاه

هیروژن

سبز تیره

هیدروژن

قرمز

استیلن

سفید

استیلن

قرمز

پروپان

قرمز

پروپان

سفید

گاز طبیعی

قرمز

گاز طبیعی

سفید

گازکربنبک

سیاه

گازکربنیک

زرد

 

 

کپسول‎هائی که مورد بهره ‎برداری قرار می‎گیرند، باید از طرف قسمت بازرسی فنی دولت به طور تناوبی (حداقل هر ۵ سال یک بار) بازدید و تائید گردند. بازدیدهای تناوبی باید در کارخانه‎ های کپسول گاز پرکنی یا با موافقت قسمت بازرسی فنی دولت در محلهای آزمایش که مخصوص ای کار سازماندهی شده صورت گیرند. در موقع ارسال کپسول‎هائی که گاز آنها مورد استفاده قرار نگرفته به انبار یا کارخانه، باید روی کپسو‎ل‎ها برچسب    ((احتیاط، حاوی گاز است)) یا رد مواقعی که از گاز آن استفاده شده برچسب ((خالی)) زده شود .

 

 

 

جوشکاری با گاز یا شعله

 

 

جوشکاری با گاز شعله یکی ازاولین روشهای جوشکاری معمول در قطعات آلومینیومی بوده و هنوز هم در کارگاههای کوچک در صنایع ظروف آشپزخانه و دکوراسیون و تعمیرات بکارمیرود.در این روش فلاکس یا روانساز یا تنه کار برای برطرف کردن لایه اکسیدی بکار میرود.

 

مزایا:سادگی فرایند و ارزانی و قابل حمل و نقل بودن وسایل

 

محدوده کاربرد:ورقهای نازک ۸/۰تا ۵/۱میلیمتر

 

محدودیتها:باقی ماندن روانساز لابلای درزها و تسریع خوردگی – سرعت کم –

 

منطقه H.A.Zوسیع است .

 

قطعات بالاتر از ۵/۲میلیمتر را به دلیل عدم تمرکز شعله و افت حرارت بااین روش جوش نمیدهند.

 

 

 

حال می پردازیم به چگونگی تامین حرارت در این فرایند

 

حرارت لازم در این روش از واکنش شیمیایی گاز با اکسیژن بوجود می آید.

 

حرارت توسط جابجایی و تشعشع به کار منتقل می شود.قدرت جابجایی به فشار گاز و قدرت تشعشع به توان چهارم درجه حرارت شعله بستگی دارد. لذا تغببر اندکی در درجه حرارت شعله می تواند میزان حرارت تشعشعی و شدت آنرا بمقدار زیادی تغییر دهد.درجه حرارت شعله به حرارت ناشی از احتراق و حجم اکسیژن لازم برای احتراق و گرمای ویژه و حجم محصول احتراق(گازهای تولید شده) بستگی دارد. اگر از هوا برای احتراق استفاده شود مقدار ازتی کهوارد واکنش سوختن نمی شود قسمتی از حرارت احتراق راجذب کرده و باعث کاهش درجه حرارت شعله می شود.بنابراین تنظیم کامل گاز سوختنی و اکسیژن لازمه ایجاد شعله بادرجه حرارت بالاست. گازهای سوختنی نظیر استیلن یا پروپان یا هیدروژن و گاز طبیعی نیز قابل استفاده است کخمقدار حرارت احتراق و در نتیجه درجه حرارت شعله نیز متفاوت خواهد بود. در عین حال معمولترین گاز سوختنی گاز استیلن است.

 

تجهیزات و وسایل اولیه این روش شاملسیلندر گاز اکسیژن و سیلندر گاز استیلن یا مولدگاز استیلن و رگولاتور تنظیم فشار برای گاز و لوله لاستیکی انتقال دهنده گاز به مشعل و مسعل جوشکاری است.

 

استیلن با فرمول C2H2 و بوی بد در فشار بالا ناپایدار و قابل انفجار است و نگهداری و حمل و نقل آن نیازبه رعایت و مراقبت بالا دارد.فشار گاز در سیلندر حدودpsi 2200است و رگولاتورها این فشار را تا زیر psi 15 پایین می آورند.و به سمت مشعل هدایت می شود.(در فشارهای بالا ایمنی کافی وجود ندارد).توجه به این نکته نیز ضروری است که اگر بیش از ۵مترمکعب در ساعت ازاستیلن استفاده شود از سیلندر استن بیرون خواند زد که خطرناک است.

 

بعضی اوقات از مولدهای استیلن برای تولید گاز استفاده می شود. بر اساس ترکیب سنگ کاربید با آب گاز استیلن تولید میشود.

 

CaC2 + 2 H2O = C2H2 + Ca(OH)2

 

روش تولید گاز با سنگ کاربید به دو نوع کلی تفسیم میشود.

 

۱-روشی که آب بر روی کاربید ریخته میشود.

 

۲-روشی که کاربید با یطح آب تماس حاصل میکند و باکم و زیاد شده فشار گاز سطح آب در مخزن تغییرمی کند.

 

 

 

رگولاتورها(تنظیم کننده های فشار) هم دارای انواع گوناگونی هستند و برای فشارهای مختلف ورودی و خروجی مختلف طراحی شده اند.رگولاتورها دارای دو فشارسنج هستند که یکی فشار داخل مخزن و دیگری فشار گاز خروجی را نشان میدهند. رگولاتورها در دو نوع کلی یک مرحله ای و دومرحله ای تقسیم میشوند که این تقسیم بندی همان مکانیزم تقلیل فشار است. ذکر جزییات دقیق رگولاتورها در اینجا میسر نیست اما اطلاع از فرایند تنظیم فشار برای هر مهندسی لازم است(حتما پیگیر باشید).

 

 

 

کار مشعل آوردن حجم مناسبی از گاز سوختنی و اکسیژن سپس مخلوط کردن آنها و هدایتشان به سوی نازل است تا شعله مورد نظر را ایجاد کند.

 

اجزا مشعل: الف-شیرهای تنظیم گاز سوختنی و اکسیژن ب-دسته مشعل ج-لوله اختلاط د-نازل

 

قابل ذکر اینکه طرحهای مختلفی درقسمت ورودی گاز به لوله اختلاط مشعل وجود دارد تا ماکزیمم حرکت اغتشاشی به مخلوط گازها داده شود و سپس حرکت گاز در ادامه مسیر در ادامه مشعل کندتر شده تا شعله ای آرام بوجود آید.

 

 

 

در انتها یادآور می شود مطالب بسیار زیادی در این خصوص وجود داشت که بدلیل عدم امکان نمایش تصاویر که عمدتا اسکن هم نشده اند بیش از این به شرح و توضیح آنها نپرداختم.از جمله این مطالب شناسایی نوع شعله(از لحاظ قدرت و کاربرد) بود.یا نشان دادن چند نوع رگولاتور از نمای شماتیک و … .

ارسال نظر