X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

حجاب از دیدگاه اسلام

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

چکیده

بی شک، پوشش زن در برابر مردان نامحرم، یکی از ضروریات دین اسلام است که درباره جنبه اسلامی آن نمی توان تردیدی به خود راه داد. در قرآن کریم و روایات وارده از پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین (ع) و نیز در کلمات فقها، به وجوب و کیفیت آن تصریح شده است.

حجاب در ادیان گذشته نیز وجود داشته است، ولی این حکم در دین اسلام بسیار مترقی تر است. زیرا در این دین، از افراد و تفریط هایی که در مورد پوشش زنان در ادیان و اقوام گذشته وجود داشته، اجتناب شده و برای حجاب، حدی متناسب با غرایز انسانی در نظر گرفته شده است، پوشش زن در اسلام به معنای حبس زن در خانه و دوری از شرکت در مسائل اجتماعی نیست، بلکه بدین معناست که زن در معاشرت خود با مردان بدن خود را بپوشاند و به جلوه گری و خود نمایی نپردازد.

حجاب زن و وجود یک محدودیت در رابطه زن و مرد، حکم قرآنی است و حکم قرآنی باید عمل شود زیرا حیا و حجاب زن تدبیری است که زن با نوعی الهام برای گرانبها کردن خود و حفظ موقعیتش در برابر مردان مردان به کار می برد، حجاب به معنای متداول میان ما، که اسمش حجاب اسلامی است، با آزادی مخالفتی ندارد اسلام با آنچه خلاف عفت است مخالفت دارد و ما آنان را دعوت می کنیم به حجاب اسلامی رو آورند و زنان شجاع ما دیگر از بلاهایی که غرب به عنوان تمدن به سرشان آورده است به ستوه آمده اند و با اسلام پناهنده شده اند، حجاب که اسلام قرار داده برای حفظ ارزشهاست. در حقیقت حجاب لطف و عنایتی است از طرف خداوند متعال به زن مسلمان، نه تحمیل و محدودیت و خشونت به همین جهت ایمان و تقوی و خداپرستی زن مسلمان است که صلاحیت همسری برای مرد مسلمان را پیدا می کند.

بی حجابی در ایران توسط رضاخان زمینه سازی، همراه با الهام گرفتن از اقدامات آناتورک آغاز گردید و این اقدامات توسط محمدرضا شاه دنبال شد و در این زمینه خیلی کوشید و آن قدر تبلیغ کرد که مردم باورشان شده بود که کشف حجاب یک نوع آزادی است و حجاب اصلاً بد است.

در صورتی که جمهوری اسلامی از اول اعلام کرد معتقد با وجود حجاب میان زن و مرد است اینک گوشه ای از عوارض شوم بی حجابی را بیان می کنیم: سقوط شخصیت انسانی زن، زنی که خود را در معرض دید دیگران قرار می دهد. می خواهد با تکیه بر زنانگی خویش جایی برای خود در جامعه باز کند. فروپاشی نظام خانواده، اگر در جامعه حجاب به صورت کامل رعایت گردد جوانان به ازدواج روی آورده در غیر این صورت نظام خانواده از هم متلاشی می شود. افزایش التهابات و بیماریهای روانی و کاهش جذابیت زنان، ادعای ما این که فاطمه الزهراء (س) الگوی زن در جامعه اسلامی معرفی گردید این آن الگوی زن اسلامی است دشمنان اسلام می کوشند تا زنان و دختران را از حریم عفاف و جاده سلامت به درآورده و مورد سوء استفاده قرار دهند، در مقابل ، مسلمانان نیز وظایفی دارند و سکوت و بی توجهی در برابر این توطئه خانمان سوز پسندیده نیست.
علت اصلی وضعیت زنان مسلمان، دوری جامعه مسلمانان، از اسلام اصیل است در حالی که اسلام خود ضامن سعادت زن است  و او را نه تنها از انسانیت خود ساقط نکرده بلکه کاملاً برعکس او را بالا آورد و کرامت او را حفظ کرده است و تنها راه چاره برای اینکه زن جایگاه حقیقی خود را دوباره باز یابد این است که به اسلام اصیل بازگردیم و حقوقی که اسلام به او داده به او بدهیم. نه اینکه هواهای نفسانی و عقده های روانی را به نام دین بر او تحمیل کنیم

چکیده

بی شک، پوشش زن در برابر مردان نامحرم، یکی از ضروریات دین اسلام است که درباره جنبه اسلامی آن نمی توان تردیدی به خود راه داد. در قرآن کریم و روایات وارده از پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین (ع) و نیز در کلمات فقها، به وجوب و کیفیت آن تصریح شده است.

حجاب در ادیان گذشته نیز وجود داشته است، ولی این حکم در دین اسلام بسیار مترقی تر است. زیرا در این دین، از افراد و تفریط هایی که در مورد پوشش زنان در ادیان و اقوام گذشته وجود داشته، اجتناب شده و برای حجاب، حدی متناسب با غرایز انسانی در نظر گرفته شده است، پوشش زن در اسلام به معنای حبس زن در خانه و دوری از شرکت در مسائل اجتماعی نیست، بلکه بدین معناست که زن در معاشرت خود با مردان بدن خود را بپوشاند و به جلوه گری و خود نمایی نپردازد.

حجاب زن و وجود یک محدودیت در رابطه زن و مرد، حکم قرآنی است و حکم قرآنی باید عمل شود زیرا حیا و حجاب زن تدبیری است که زن با نوعی الهام برای گرانبها کردن خود و حفظ موقعیتش در برابر مردان مردان به کار می برد، حجاب به معنای متداول میان ما، که اسمش حجاب اسلامی است، با آزادی مخالفتی ندارد اسلام با آنچه خلاف عفت است مخالفت دارد و ما آنان را دعوت می کنیم به حجاب اسلامی رو آورند و زنان شجاع ما دیگر از بلاهایی که غرب به عنوان تمدن به سرشان آورده است به ستوه آمده اند و با اسلام پناهنده شده اند، حجاب که اسلام قرار داده برای حفظ ارزشهاست. در حقیقت حجاب لطف و عنایتی است از طرف خداوند متعال به زن مسلمان، نه تحمیل و محدودیت و خشونت به همین جهت ایمان و تقوی و خداپرستی زن مسلمان است که صلاحیت همسری برای مرد مسلمان را پیدا می کند.

بی حجابی در ایران توسط رضاخان زمینه سازی، همراه با الهام گرفتن از اقدامات آناتورک آغاز گردید و این اقدامات توسط محمدرضا شاه دنبال شد و در این زمینه خیلی کوشید و آن قدر تبلیغ کرد که مردم باورشان شده بود که کشف حجاب یک نوع آزادی است و حجاب اصلاً بد است.

در صورتی که جمهوری اسلامی از اول اعلام کرد معتقد با وجود حجاب میان زن و مرد است اینک گوشه ای از عوارض شوم بی حجابی را بیان می کنیم: سقوط شخصیت انسانی زن، زنی که خود را در معرض دید دیگران قرار می دهد. می خواهد با تکیه بر زنانگی خویش جایی برای خود در جامعه باز کند. فروپاشی نظام خانواده، اگر در جامعه حجاب به صورت کامل رعایت گردد جوانان به ازدواج روی آورده در غیر این صورت نظام خانواده از هم متلاشی می شود. افزایش التهابات و بیماریهای روانی و کاهش جذابیت زنان، ادعای ما این که فاطمه الزهراء (س) الگوی زن در جامعه اسلامی معرفی گردید این آن الگوی زن اسلامی است دشمنان اسلام می کوشند تا زنان و دختران را از حریم عفاف و جاده سلامت به درآورده و مورد سوء استفاده قرار دهند، در مقابل ، مسلمانان نیز وظایفی دارند و سکوت و بی توجهی در برابر این توطئه خانمان سوز پسندیده نیست.

علت اصلی وضعیت زنان مسلمان، دوری جامعه مسلمانان، از اسلام اصیل است در حالی که اسلام خود ضامن سعادت زن است  و او را نه تنها از انسانیت خود ساقط نکرده بلکه کاملاً برعکس او را بالا آورد و کرامت او را حفظ کرده است و تنها راه چاره برای اینکه زن جایگاه حقیقی خود را دوباره باز یابد این است که به اسلام اصیل بازگردیم و حقوقی که اسلام به او داده به او بدهیم. نه اینکه هواهای نفسانی و عقده های روانی را به نام دین بر او تحمیل کنیم.

 

مقدمه

ریشه بیشتر انحرافات دینی و اخلاقی نسل جوان را در بالای افکار و عقاید آنان باید جستجو کرد. فکر این نسل جوان از نظر مذهبی، آنچنانکه باید راهنمایی نشده است و از این نظر فوق العاده نیازمند است، اگر مشکلی در راهنمایی این نسل باشد، بیشتر در فهمیدن زبان و منطق او روبرو شدن با او با منطق و زبان خودش است، در این وقت است که هر کس احساس می کند، این نسل برخلاف آنچه ابتدا بنظر می رسد لجوج نیست آمادگی زیادی برای دریافت حقایق دینی دارد.[۱] لزوم پوشیدگی زن در برابر مرد بیگانه یکی از مسائل مهم اسلامی است در خود قرآن کریم درباره ی این مطلب تصریح شده است در اصل مطلب، از جنبه اسلامی نمی توان تردید کرد.[۲]

شکی نیست که حجاب و پوشش تأثیر زیادی بر روح و روان زن دارد، عفاف و پوشیدگی برای زن همچون سد حفاظی است که در سایه آن از هر ذلت و تحقیری در امان می ماند. دین اسلام با واجب کردن حجاب می خواهد زن بازیچه دست شهوت پرستان نباشد و ارزش او به میزانی تنزل نکند که تنها وسیله ای شود برای اطفاء و شهوت ها، اهمیت حجاب زن از آن جهت است، که نه تنها حافظ اخلاق و تجسم تقوی و عفت در سطح جامعه است، بلکه وجود چنین حکمی در اسلام نوعی احترام گذاردن به زن مسلمان و محفوظ نگهداشتن وی از

نگاه های گناه آلود مردان است.[۳]

 

در مطالب و منابع اسلامی درباره حجاب و بی حجابی مطالب زیادی وجود دارد به عنوان نمونه مساله حجاب از استاد شهید مرتضی مطهری که از دیدگاه ایشان فلسفه حجاب چند چیز است، بعضی از آنها جنبه روانی دارد و بعضی جنبه خانه و خانوادگی و بعضی دیگر جنبه اجتماعی و بعضی مربوط است به بالابردن احترام زن و جلوگیری از ابتذال او.[۴]

و نیز تعدادی از آیات و روایات را به عنوان نمونه برای شما ذکر می کنیم در آیه ۶۰ سوره نور درباره فلسفه حجاب می فرماید:« اگر زنان خود را بپوشانند برای آنها خیر(بهتر) است». و امام علی(ع) در وصیت خود با امام حسن(ع) می فرماید:« زنان را در پرده حجاب نگه دار تا نامحرمان را ننگرند، زیرا که سخت گیری در پوشش عامل سلامت و استواری آنان است.[۵]

ضمناً روش پژوهش که در این تحقیق صورت گرفته است براساس روش توصیفی و استفاده از چندین منبع می باشد به عنوان نمونه مساله حجاب از استاد شهید مرتضی مطهری، پوشش زن در گستره تاریخ از خانم طیبه پارسا و سیمای زن در اسلام از آقای احمد آذری قمی و…

از استاد محترم خانم کهساری که مرا در این امر یاری کردند کمال تقدیر و تشکر را دارم.

 

فصـل اول :  تاریخچه حجاب

حجاب در قوم یهود

مسلم اینست که قبل از اسلام در میان بعضی ملل جهان حجاب وجود داشته است حقیقت اینست که بحثهای تاریخی در اینگونه مسائل بر پایه های محکمی استوار نیست.

حجابی که در قوم یهود معمول بوده است از حجاب اسلامی چنانکه بعداً شرح خواهیم داد بسی مختصر بوده است.[۶]

این لحن ایهام می کند که دستور اسلام سخت بوده ولی دستور ادیان دیگر سختر و به عبارت دیگر اعتراض به همه ادیان وارد است ولی بر اسلام کمتر.

در جلد ۱۱ صفحه ۱۱۲ با توجه به پاسخ های استاد مطهری با نقدهایی بر کتاب مساله حجاب(ترجمه فارسی) می گوید ارتباط عرب با ایران از موجبات رواج حجاب و لواط در قلمرو  اسلام بود عربان از دلفریبی زن بیم داشتند و پیوسته دلباخته آنان بودند و نفوذ طبیعی وی را با تردید معمولی مردان درباره عفاف و فضیلت زن تلافی می کردند عمر با قوم خود گفت: با زنان مشورت کنند و خلاف رأی ایشان رفتار کنند ولی با قرن اول هجری مسلمانان زن را در حجاب نکرده بودند، مردان و زنان با یکدیگر ملاقات می کردند و در کوچه ها پهلو به پهلو
می رفتند و در مسجد با هم نماز می کردند.[۷]

جواهر لعل نهرو نخست وزیر فقید هنر نیز معتقد است که حجاب از ملل غیر مسلمان : روم و ایران با جهان اسلام وارد شد در کتاب (نگاهی به تاریخ اسلام) جلد اول صفحه ۳۲۸ ضمن ستایش از تمدن اسلامی به تغییراتی که بعدها پیدا شد اشاره می کند و از آن جمله
می گوید: یک تغییر بزرگ و تأسف آور نیز تدریجاً روی نمود و آن در وضع زنان بود در میان زنان عرب رسم حجاب و پرده وجود نداشت.[۸]

به عقیده نهرو حجاب هند به واسطه مسلمانان به هند آمده است با هرحال آنچه مسلم است این است که قبل از اسلام حجاب در جهان وجود داشته است و اسلام متکبر آن نیست اما اینکه حدود حجاب اسلامی با حجاب اسلامی با حجابی که در ملل باستانی بود یکی است یا نه و دیگر اینکه علت و فلسفه ای که از نظر اسلام حجاب را لازم می سازد همان علت و فلسفه است که در جاهای دیگر جهان منشأ پدید آمدن حجاب شده است یا نه مطلبی است که در قسمتهای بعدی درباره آنها سخن خواهیم گفت.[۹]

 

فصـل دوم: علت پیدا شدن حجاب

علت پیدا شدن حجاب

علت و فلسفه پیدا شدن حجاب چیست؟ چطور شد که در میان همه یا بعضی ملل باستانی پدید آمد؟ اسلام دینی است که در همه دستورهای خویش فلسفه و منظوری دارد چرا و روی چه مصلحتی حجاب را تأیید و یا تأسیس کرد؟

مخالفان حجاب سعی کردند جریانات ظالمانه ای را با عنوان علت پیدا شدن حجاب ذکر کنند و در این جهت میان حجاب اسلامی و غیر اسلامی فرق نمی گذارند چنین وانمود
می کنند که حجاب اسلامی نیز از همین جریانات ظالمانه سرچشمه می گیرد. در باب علت پیدا شدن حجاب نظریات گوناگونی ابراز شده است و غالباً این علتها برای ظالمانه یا جاهلانه جلوه دادن حجاب ذکر شده است، ما مجموع آنها را ذکر می کنیم. نظریاتی که بدست
آورده ایم بعضی فلسفی بعضی اجتماعی و بعضی اخلاقی و بعضی اقتصادی و بعضی روانی است که ذیلاً ذکر می شود:

۱ـ میل به ریاضت و رهبانیت (ریشه فلسفی)

۲ـ عدم امنیت و عدالت اجتماعی(ریشه اجتماعی)

۳ـ پدر شاهی و تسلط مرد برزن و استثمار نیروی وی در جهت منافع اقتصادی مرد(ریشه اقتصادی).

۴ـ حسادت و خود خواهی مرد(ریشه اخلاقی)

علل نامبرده یا به هیچ وجه تأثیری در پیدا شدن حجاب در هیچ نقطه از جهان نداشته است ولی بی جهت آنها را به نام علت حجاب ذکر کرده اند و یا فرضاً در پدید آمدن بعضی از سیستمهای غیر اسلامی تاثیر داشته است در حجاب اسلامی تاثیر نداشته است یعنی حکمت و فلسفه ای که در اسلام سبب تشریح حجاب شده نبوده است.[۱۰]

 

فصـل سوم :فلسفه پوشش در اسلام

 

واژه حجاب:

کلمه حجاب هم با معنی پوشیدن است و هم با معنی پرده و حجاب، بیشتر استعمالش، با معنی پرده است این کلمه از آن جهت مفهوم پوشش می دهد که پرده وسیله پوشش است و شاید بتوان گفت که به حسب اصل لغت هر پوششی حجاب نیست آن پوشش حجاب نامیده می شود.[۱۱]

استعمال کلمه حجاب در مورد پوشش زن یک اصطلاح نسبتاً جدید است، در قدیم و مخصوصاً در اصطاح فقها کلمه « تستر» که به معنی پوشش است بکار رفته است، وظیفه پوشش که اسلام برای زن مقرر کرده است ، بدین معنی نیست که از خانه بیرون نروند زندانی کردن و حبس کردن زن در اسلام مطرح نیست، پوشش زن در اسلام ، این است که زن، در معاشرت خود با مردان ، بدن خود را بپوشاند و به جلوه گری و خود نمایی بپردازد.[۱۲]

 

سیمای حقیقی مساله حجاب

فلسفه پوشش اسلامی به نظر ما چند چیز است، بعضی از آنها جنبه روانی دارد و بعضی جنبه خانه و خانوادگی و بعضی دیگر، جنبه اجتماعی و بعضی مربوطه است به بالا بردن احترام زن و جلوگیری از ابتذال او.[۱۳]

در اینجا یک مورد از توضیح می دهیم استحکام پیوند خانوادگی، سپس تحقیقات دیگر.

۱ـ پوشش تقویت کننده پیوند خانوادگی

شک نیست که هر چیزی که موجب تحکیم پیوند خانوادگی و سبب صمیمیت رابطه زوجین گردد. برای کانون خانواده مفید است و در ایجاد آن باید حداکثر کوشش مبذول شود و بالعکس هر چیزی که باعث سستی روابط زوجین و دلسردی آنان گردد به حال زندگی زیانمند است و باید با آن مبارزه کرد.

اختصاص یافتن استمتاعات و التداذهای جنسی به محیط خانوادگی و در کادر ازدواج شروع پیوند زن و شوهر را محل می سازد و موجب اتصال بیشتر زوجین با یکدیگر می شود.

فلسفه پوشش و منع کامیابی جنس از غیر همسر مشروع، از نظر اجتماع خانوادگی، این است که همسر قانونی شخص از لحاظ روانی یک نفر رقیب و مزاحم و زندانیان به شمار می رود و در نتیجه کانون خانوادگی براساس دشمنی و نفرت پایه گذاری می شود. علت اینکه جوانان امروز از ازدواج گردانند و هر وقت  با آنان پیشنهاد می شود جواب می دهند که حال زود است: ما هنوز بچه ایم و به عناوین دیگر از زیربار آن شانه خالی می کنند همین است و حالا آنکه در قدیم یکی از شیرین ترین آرزوهای جوانان ازدواج بود. جوانان پیش از آنکه به برکت دنیای اروپا، کالای زن این همه ارزان فراوان گردید شب زفاف را کم از تخت پادشاهی نمی دانستند ازدواج در قدیم پس از یک دوران انتظار و آرزومندی انجام می گرفت و به همین دلیل زوجین یکدیگر را عامل نیک بختی و سعادت خود می دانستند ولی امروز کامجویی های جنسی در غیر کادر ازدواج به حد اعلی فراهم است و دلیلی برای آن اشتیاق ها وجود ندارد معاشرت های آزاد و بی بند و بار پسران و دختران، ازدواج را به صورت یک وظیفه و تکلیف و محدودیت در آورده است که باید آن را با توصیه های اخلاقی و یا احیاناً چنانکه برخی از جراید پیشنهاد می کنند.

با اعمال زور بر جوانان تحمیل کرد. تفاوت آن جامعه که روابط جنسی را محدود
می کنند به محیط خانوادگی و کادر ازدواج قانونی با اجتماعی که روابط آزاد در آن اجازه داده می شود این است که ازدواج در اجتماع اول پایان انتظار و محرومیت و محدودیت است. در سیستم روابط آزاد جنسی، پیمان ازدواج به دوران آزادی دختر و پسر خاتمه می دهد و آنها را ملزم می کند که به یکدیگر وفادار باشند و در سیستم اسلامی به محدودیت و انتظار آنان پایان می بخشد سیستم روابط آزاد اولاً موجب می شود که پسران تا جایی که ممکن است از ازدواج و تشکیل خانواده سرباز زنند و فقط هنگامی که نیروهای جوانی و شور و نشاط آنها رو به ضعف و سستی می نهد، اقدام به ازدواج کنند، در این موقع زن را فقط برای فرزندان زادن و احیاناً برای خدمتکاری و کلفتی بخواهند و ثانیاً پیوند ازدواج های موجود را سست می کند و سبب می گردد به جای اینکه خانواده بر پایه یک عشق استوار باشد و هر یک از زن و شوهر همسر خود را عامل سعادت خود بداند برعکس به چشم رقیب و عامل سلب آزادی و محدودیت ببیند و چنانکه اصطلاح شده است یکدیگر را زندانیان بنامند.[۱۴]

 

فصـل چهارم :ماهیت حجاب اسلامی

اهمیت حجاب اسلامی و جایگاه آن

حفظ حریم و شخصیت زن عفت اوست و اهمیت این مساله تا بدانجاست که امیرالمومنین(ع) با فرزندش توصیه می کند:« اگر بتوانی غیر از خودت کس دیگر تو را نشناسد»

البته رعایت حجاب بدین صورت قابل پیاده شدن نیست. زیرا فاطمه الزهرا (س) و دختر گرامیش زینب(س) و زنان پیامبر اکرم(ص) هم نتوانستند.

آیا شریفه درباره خصوصیات حجاب چنین می گوید:

« یا ایها النبی قل لازواجک و تباتک و نساء المومنین یدنین علیهن من جلابیهن ذلک ادنی ان یعرض فلایوذین»

ای پیامبر به همسران و دخترانت و زنان مومن بگو جلبابها ـ روسری های بلندـ خود را برخویش فرو افکنند.[۱۵]

این کار برای این که از کنیزان و آلودگان ـ شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند، بهتر است.[۱۶]


حجاب از دیدگاه اسلام: حجاب زن حکم قرآنی است.

حجاب زن و وجود یک محدودیت در رابطه زن و مرد، حکم قرآنی است. مربوط با چند خبر واحد وحدیث نیست که بشود خدشه ای در آن وارد کرد، وقتی قرآن، قرار شد وارد بشود، باید حجاب رعایت شود . حالا درست است که در سطح دنیای اسلام یک کسانی بودند که گاهی حرفی را زدند و شعاری دادند. در کشور خودمان هم بوده اند کسانی که یک چیزی را گفته اند از روی بی توجهی که هم می خواهند مسلمان باشند و هم می خواهند یک حکم صریح و روشن قرآن را زیر پا بگذارند. مگر چنین چیزی ممکن است؟ حکم قرآن باید عمل بشود.[۱۷] زیرا حیا و حجاب زن تدبیری است که زن با نوعی الهام، برای گران بها کردن خود و حفظ موقعیتش در برابر مردان به کار می برد: زیرا زن باهوش فطری و حس ویژه خود، دریافته است که با عفت و حجاب، بهتر می تواند مرد را مجذوب خود کند و هر چه متین تر و باوقارتر باشد، بر احترامش افزوده می شود.

لباس، نشانگر حالات روحی، ایمانی و شخصیت افراد است، زنان پوشیده در گوهر عفاف، درونی پاک و اعتقادی قوی دارند و حیا و حجاب را تدبیری برای صیانت از خویش و سلامت جامعه اسلامی می دانند.[۱۸]

اسلام، با حضور محجبانه زنان در اجتماع مخالفتی ندارد و منافاتی بین کار زن و حجاب و مستور بودنش نیم بینند. او می تواند در بیرون از خانه کار کند ولی باید مسائل شرعی را رعایت کند هم چنان که حضرت امام (ره) بارها فرمودند که اگر شئون و مسائل شرعیا رعایت شود، خدمت و کار زن در جامعه مانعی ندارد.[۱۹]

حجاب به معنای متداول میان ما، که اسمش حجاب اسلامی است. با آزادی مخالفتی ندارد اسلام با آنچه خلاف عفت است مخالفت دارد و ما آنان را دعوت می کنیم با حجاب اسلامی رو آورند و زنان شجاع ما دیگر از بلاهایی که غرب به عنوان تمدن به سرشان آورده است. به ستوه آمده اند و به اسلام پناهنده شده اند، حجابی که اسلام قرار داده برای حفظ ارزشهاست البته باید توجه داشته باشید حجابی که اسلام قرار داده است، برای حفظ آن ارزشهای شماست هر چه را که خدا دستور فرموده است چه برای زن و چه برای مرد برای این است که آن ارزشهای واقعی که اینها دارند و ممکن است به واسطه وسوسه های شیطانی یا دستهای فاسد استعمار و اعمال استعمار پایمال شوند اینها این ارزشها زنده بشود.[۲۰]


حجاب از دیدگاه کتاب و سنت

پیامبر اسلام در طی ۲۳ رسالتش، اسلام و تمام احکام و عقایدش را در همان سالهای اول مطرح نکرد، ابتدا به تدریج یک جهان بینی فکری و توحیدی را طرح کرد و تا ۳ سال هیچ کلمه دیگری به آن اضافه ننمود و این اعتقاد ذهنی را اول از نسل خود آغاز نمود تا اینکه سرانجام این فکر به تدریج گسترش پیدا کرد. و در ذهن ما ریشه دواند و آمادگی حاصل گردید و زمینه عمل به احکام فراهم شد اول مساله نماز مطرح گردید که در ابتدا دو رکعت بود کم کم جامعه رشد کرد تا اینکه مساله جهاد مطرح گردید، هر چه آمادگی و زمینه مستعدتر می شد احکام هم به تدریج پیاده می گردید در سال پنجم هجرت و به قولی سال ششم و یا هفتم هجرت بود که آیه حجاب بر پیامبر نازل گردید.[۲۱]

 

لزوم و ارزش حجاب از دیدگاه سنت

پیشوایان و رهبران اسلام که همواره روشنی بخش و هشدار دهنده بودند در مورد پوشش و حجاب زنان نیز به خاطر اهمیت آن بطور موکد دستورات فرموده اند در این زمینه پیامبر بیاناتی دارند از جمله می فرمایند: ۱ـ « زن با عفت و صالح و محجوب مثل کلاغ اعصم می باشد که کسی را قدرت دسترسی به آن نیست.

۲ـ برای زن سزاوار نیست که هنگام بیرون رفتن از خانه اش لباس خود را جمع و فشرده کند.[۲۲]

 

اولویت پوشیدن چادر از دیدگاه قرآن

   در سوره احزاب خداوند متعال به زنان رسول اکرم(ص) امر می فرماید:

« پس آگاه باشید و نازک و نرم با مردان سخن نگویید: مبادا آنکه دلش بیمار ـ هوا و هوس ـ است به طمع افتد بلکه متین و درست و نیکو سخن گویید.»

«درخانه های خود بنشینید و آرام گیرید و مانند دوره ی جاهلیت آراستین  و خود آرایی نکنید».[23]

در سوره نور می فرماید:« زینت خود را ظاهر نکنند مگر آنچه ظاهر است» و در عین حال در جمله بعدی می فرماید: پاهای خود را بر زمین نکوبند تا زینت های دیگری که در پا موجود است معلوم شود. پیدا کردن موجود زیور و یا زینتی در پای زن، اثری در تهیج شهوت ندارد بلکه ظاهراً مقصود از حرمت ایجاد صدا از زیوری است که از پا زدن بر روی زمین تولید
می شود از این جمله و تعبیراتی از این قبیل که در روایات آمده است تحریم آنچه موجب مفسده و تصییح شهوت مردان است بدست می آید. حال این مفسده چه از راه نگاه کردن به گوش و دست و صورتی که مزین به زینت شده باشد بوجود آید و چه از راه نگاه کردن به برآمدگی های بدن و لو پوست پوشیده باشد. بنابراین شلوارهای تنگ و جورابهایی که حجم پا را نشان می دهد و استعمال عطر که طبعاً خاصیت تهییج را داراست و صورت نازک و ظریفی که از نای بیرون می آید، یا از پا زدن به زمین که به کمک خلخال و یا هر زیور دیگری بوجود می آید و یا غنای ـ چرخاندن صدا در گلو ـ زن و مرد که مستلزم تهییج شهوت باشد همه و همه موجب مفسده اند و حرام می باشد. مفسده مزبور ممکن است از راههای دیگری نیز برای اشخاص بوجود آید که مواردی از آنها بدین شرح است.[۲۴]

۱ـ خواندن رمانهای مهیج

۲ـ نگاه کردن به عکس هایی که زن و مرد را تهییج و به مفسده بیاندازد.

۳ـ تماشای فیلم های بد آموز گرچه بازیگران آن زنان ناشناس مسلمان یا حتی غیر مسلمان باشند.

۴ـ شوخی و مزاج کردن با نامحرم

بنابراین شخصیت زن مسلمان باید در حریمی قرار گیرد که مورد تعرض شخص نامحرم حتی در خیال و تصور قرار نگیرد، اگر زن نباید جلوتر از مرد نماز بخواند برای این است که به رکوع رفتن او در نگاه مرد نامحرم خوشایند نیست، از این روست که موسی بن عمران(ع) حاضر نشد پشت سر دفتر شعیب پیامبر(ع) راه برود و فرمود «ما پیامبران الهی به پشت سرزن نامحرم نگاه نمی کنیم» آنچه امروز به حجاب اسلامی معروف شده است که تنها برهنگی بدن را می پوشاند ولی حجم مراکز تهییج شهوت همچنان مشخص است حجاب اسلامی نیست . حجاب اسلامی آن است که شخصیت زن را تعرض مرد نامحرم به هر شکل ممکن حفظ کند. حفظ کیان زن بر عهده ی خود خانمهاست به طوری که صفت زشت تکبر که در مرد مزموم است وجود آن در زن مسلمان مطلوب و پسندیده است زن باید از سخن گفتن زیاد و تعارضات مبتذل و شوخی و مزاح و هر چیزی که سد بین او و مرد را می شکند خودداری کند.

در حقیقت، حجاب لطف و عنایتی است از طرف خداوند متعال به زن مسلمان، نه تحمیل و محدودیت و خشونت، به همین جهت ایمان و تقوا و خداپرستی زن مسلمان است که صلاحیت همسری برای مرد مسلمان را پیدا می کند. زن بی ایمان و بی حجاب قطعاً صلاحیت همسری مرد، مسلمان را ندارد.[۲۵]

 

فصـل پنجم: از چه زمانی بی حجابی به ایران روی آورد؟

در ایران، توسط رضاخان زمینه سازی برای بی حجابی، همراه با الهام گرفتن از اقدامات آناتورک آغاز گردید، که مردم برای اعتراض به آن، در تاریخ ۲۱ تیر ماه ۱۳۱۴، در مسجد گوهرشاد، تحصن کردند و عده زیادی به خاک و خون خفتند. رضاخان با نادیده گرفتن خواسته های مردم مسلمان، در روز ۱۷ دی ماه ۱۳۱۴، به همراه ملکه و شاه دخت های بی حجاب، به طور رسمی در دانشسرای مقدماتی تهران، این را به مرحله اجرا گذاشته و بعد از مدتی با زور نیزه به عملی کردن کشف حجاب پرداخت. این اقدامات توسط محمدرضا شاه نیز دنبال شد، ولی به جز اندکی ناآگاه، قانون حجاب همچنان در کشور حفظ گردید.[۲۶]

 

کشف حجاب یک نوع آزادی است؟

یکی از کارهایی که رضاشاه کرد که دیگر مردم اسلام را به کلی کنار بگذارند همین کشف حجاب بود؟ به عنوان اینکه این لباس ذلت است. کفن است، چادر زنها را گرفت . بهلول که هنوز هم زنده است در مسجد گوهرشاد رفت و مخالف کرد و گفت: مردم از ما هر چه بود گرفتند، که چادر فاطمه زهرا(س) باقی مانده آن را اقلاً می خواهیم حفظ کنیم که آن هم به توپ بستن و آن مخالف و چیزی که خودم از نزدیک شاهد بودم این بود که زنها کشف حجاب بودند و البته خوبهایشان بیرون نمی رفتند و یک عده ای هم یک کلاه گیس درست کرده بودند و در آخر کلامشان دمی داشت که موهایشان را توی آن می گذاشتند و مجبور شدند با آن
می آمدند که خیلی هم بدقیافه بود. یک عده ای آن را هم از سر زنها می کشیدند. مخصوصاً یک کدخدایی در همان بابل و حدود بابل که هنوز هم زنده است و کربلایی و حاجی هم هست: این را خود من می دیدم که می گفت: رضا شاه دستور داده شما چرا با حجاب هستید، و این چادر را از سر زنها می کشید، بعدها هم خود محمدرضا، افتخار می کرد. می گفت:« من افتخار می کنم، فرزند کسی هستم که این چادر اسیری را از سر زنها گرفت».

در این زمینه خیلی کوشید و آن قدر تبلیغ کرد که اصلاً مردم باورشان شده بود که کشف حجاب یک نوع آزادی است. و حجاب اصلاً بد است. عمده چیزی که انسان از نظر ظاهر
می بیند، همین حجاب است که می فهمد مردم مسلمانند و دلیل بر اینکه غیرت دارند و زنهایشان باید در حجاب باشند و این ظاهر را خیلی کوشید از بین ببرد حتی کنار حرم حضرت رضا(ع) می دیدیم زنانی بدون چادر می آمدند، می گفتیم، خانمها خدمت امام رضا هستید،
می گفتند: به شما مربوط نیست و ما هم ترسیدیم حرف بزنیم چون فوری پیرایه می بستند و اسباب زحمت برای ما فراهم می کردند.[۲۷]

 

 

تسلط استکبار بر جوامع بشری از طریق صدور فرهنگ های ناسالم

جمهوری اسلامی از اول اعلام کرد که معتقد به روابط بی بند و بار زن و مرد نیست. معتقد با وجود حجاب میان زن و مرد است . معتقد به روابط اسلامی میان زن و مرد است، و بر این مساله پافشاری کرد . این به نظر بعضی ها یک مسئله فرعی و جزئی است . در حالیکه اشتباه می کنند این بسیار مسئله مهمی است. یکی از مهمترین علل مخالفت شدید و خصمانه دولت های غربی با جمهوری اسلامی حین مسئله است . اگر جمهوری اسلامی همین یک مسئله یک مقداری می آمد اجازه می داد که فرهنگ بی بند و بار غربی در زمینه روابط ناسالم زن و مرد در جامعه تحقق پیدا کند بسیاری از مخالفتهایی که مجامع سیاستمداری و غیر سیاسی غرب با جمهوری اسلامی دارند این مخالفتها کم می شد یا بعضی از بین می رفت . این مسئله حساسی است . شما می بیند در همین کشورها یک روزی بی حجابی را اجبار کردند. در دفاع احدی اعتراض نکرد که چرا بی حجابی را اجبار می کنند. در کشور همسایه ما ترکیه بی حجابی را اجبار کردند و تا همین اواخر هم حتی بعضی از دولتهای ترکیه همین اجبار و الزام را ادامه می دادند که نمونه هایی در همین اواخر دیده شد.

هیچ کس در دنیا اعتراض نکرد و نمی کند . در کشورهای اروپایی که خودشان را پیشرفته
می دانند و مسائل حقوقی بشر و آراء انسان را برای آنان در تبلیغات حائز اهمیت است یعنی فرانسه و انگلیس، اجازه ندادند که چند نفر، زن یا دختر مسلمان با حجاب اسلامی رفت و آمد کنند و به مدارس بروند. اینجا اجبار و الزام را جایز می شمارند و در آن ایراد و عیبی نمی بینند اما جمهوری اسلامی را بخاطر اینکه حجاب را در جامعه الزامی می داند: همه این محافل، مورد اعتراض قرار می دهند.[۲۸]

 

پیامدهای بی حجابی

در یک جامعه لباس هر انسان همچون پر چمن است که ملیت و مذهب ، سنت و فرهنگ او را مشخص و روشن می کند، جوامع مختلف متناسب با بینشی که از هستی دارند و ارزشی که برای زندگی قائلند سبک و اسلوب خاصی برای لباس پوشیدن انتخاب می کنند چرا که لباس پوشیدن نشانی از شئوون انسان است و در هر ملتی رابطه مستقیمی با معنا و تعریف انسان در آن ملت دارد، در تمدن غرب که بینش آنها مادی است و معنویات از آنجا رخت بر بسته است انسان نیز نوعی حیوان محسوب می شود و زندگی انسان در همین چند سال مبرا و خلاصه می شود و دیگر هیچ.

بدیهی است که هدف اصلی تنها « لذت طلبی» است و یکی از چیزهایی که می تواند به انسان لذت بخشد « تن و جسم» انسان است بنابراین در چنین تمدنی پیداست که لباس نیز وسیله ای برای پوشیدن تن نیست، بلکه، آرایش آن است در بینش اسلامی و کشورهای اسلامی، انسان تنها در « تن» خلاصه نشده. بلکه به مراتب والاتر از آن است انسان یک موجود خدا گونه است که هدفش تنها لذت طلبی نبوده بلکه کمال خواهی معنوی است به همین جهت، تفاوت لباس در واقع تفاوت « دو جهان بینی» است و تبدیل و تغییر آن موکول به تغییر و تعویض جهان بینی می باشد از همین رو برداشتن« چادر» و« روسری» زنان و دختران تجدد و غریزه را ناچار به اتخاذ روش و مسلک دیگری نموده، ایشان را در مقابل دین و عقیده و فرهنگ خودی قرار می دهد بنابراین، یکی از پیامدهای سوم بی حجابی به وجود آمدن« عقیده و کینه ای شدید نسبت به دین و اعتقادات مذهبی و نظامی است که حجاب را برای زنان لازم و واجب دانسته است و هدف اصلی و اساسی استکبار جهانی و حکام دست نشانده آنان در کشورهای تحت سلطه از ابداع و اشاعه برهنگی و بی حجابی در بین زنان ناآگاه در همین معنا مفهوم پیدا می کند.[۲۹]

اینک گوشه ای از عوارض شوم بی حجابی را ارائه کرده تا زنان با آگاهی کامل و نه از روی تقلید و بی خبری مسیر خویش را گزینش نمایند:

   
بقیه مطالب در فایل دانلود
  

 

دانلود پایان نامه حجاب از دیدگاه اسلام

 

 

 

فهرست منابع و ماخذ

منبع : پدیدا بزرگترین مرجع علمی ایرانیان

آذری قمی احمد، سیمای زن در نظام اسلامی، قم، انتشارات دارالعلم چاپ اول پاییز ۱۳۷۲٫

الحلو سید مشتاق، زن در اسلام(پرتوی از اندیشه شهید بنت الهدی صدری، انتشارات عابد چاپ اول پاییز ۱۳۷۹٫

پارسا، طیبه، پوشش زن در گستره تار یخ قم احسن الحدیث چاپ اول ۱۳۷۷٫

موسوی حاج سید عباس، حکایت کشف حجاب(بیانات مقام معظم رهبری و امام(ره)، موسسه فرهنگی قدر ولایت مجموعه اول ۱۳۸۰٫

مطهری، مرتضی، مساله حجاب، تهران، صدرا ۱۳۷۰٫

مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران ماهنامه شمیم یاس شماره ۱۰، قم، ۱۳۸۲٫

مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران ماهنامه شمیم یاس شماره ۳۶،قم، ۱۳۸۴٫

مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران ماهنامه شمیم یاس شماره ۴۰،قم،۱۳۸۵٫


۱ـ استاد مرتضی مطهری، مساله حجاب، تهران، صدرا چاپ ۴۳ ص۱۳٫

۲ـ همان .ص۱۴

۳ـ ماهنامه شمیم یاس ، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، قم، ۱۳۸۵، شماره ۴۰ ص۱۴٫

۱ـ استاد مرتضی، مساله حجاب، ص۸۳٫

۲ـ ماهنامه شمیم یاس، شماره ۴۰، ص۱۴٫

۱ـ استاد مرتضی مطهری، مساله حجاب تهران، صدرا، ۱۳۷۵، چاپ ۴۳ ص ۲۲٫

۲ـ همان ص ۲۴٫

۳ـ همان .ص۲۶٫

۱ـ همان .ص۲۶٫

۱ـ همان . ص۳۲ و ۳۱٫

۲ـ همان . ص۷۸٫

۳ـ همان . ص۷*۹٫

۱ـ همان . ص ۸۳٫

۱ـ همان . ص۸۹-۸۸٫

۱ـ سوره احزاب. آیه ۵۹٫

۲ـ احمد آذری قمی سیمای زن در نظام اسلامی قم انتشارات دارالعلم، ۱۳۷۲ ج۱ ص۷۴ و۷۳٫

۳ـ حاج سید عباس، موسوی، حکایت کشف حجاب(بیانات امام ره و مقام معظم رهبری) موسسه فرهنگی قدر ولایت، ۱۳۸۰،چ۱ ص۱۴۲٫

۱ـ ماهنامه شمیم یاس، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران ، قم ۱۳۸۴ شماره ۳۶ ص۸

۲ـ همان . ص۹٫

۳ـ حاج سید عباس، موسوی، حکایت کشف حجاب ج۱، ص۱۴۲٫

۱ـ طیبه، پارسا، پوشش زن در گستره تاریخ، قم احسن الحدیث ۱۳۷۷ ج۱ ، ص ۱۰۷٫

۲ـ همان . ص۱۲۱٫

۱ـ احمد آذری قمی ، سیمای زن در نظام اسلامی ج۱ ص۷۸٫

۱ـ همان . ص۸۰٫

۱ـ همان . ص۸۲٫

۱ـ ماهنامه شمیم یاس، مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم، ۱۳۸۲ شماره دهم ص ۸٫

۱ـ حاج سیدعباس، موسوی، حکایت کشف حجاب،ج ۱، ص۱۳۲٫

۱ـ حاج سید عباس، موسوی، حکایت کشف حجاب(بیانات مقام معظم رهبری و امام ره) ج یک ص ۱۴۵٫

۱ـ طیبه پارسا، پوشش زن در گستره تاریخ . ج یک ۱ ص ۸۲ و ۸۱٫

۱ـ ماهنامه شمیم یاس، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، قم ۱۳۸۲، شماره دهم . ص۱۰ و ۹٫

۱ـ همان جا . ص۱۰٫

۲ـ همان جا . ص ۱۰

۱ـ استاد مرتضی مطهری، مساله حجاب ص۸۸ و ۸۷٫

۲ـ ماهنامه شمیم یاس، شماره دهم ص۱۱٫

۱ـ همان . ص۱۱٫

۲ـ طیبه پارسا، پوشش زن در گستره تاریخ ، ج۱ ص ۹۸٫

۳ـ محمد وحیدی احکام دختران . ص۱۵۶٫

۱ـ حاج سیدعباس موسوی حکایت کشف حجاب، ج۱ ص۱۴۹٫

۱ـ همان ص ۱۴۸٫

۱ـ سید مشتاق الحلو، زن در اسلام (پرتوی از شهید بنت الهدی صدر)، انتشارات عابد پاییز۱۳۷۹،چاپ اول ص۶۲ و۶۱٫

 


ارسال نظر