X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

خاکشیر

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

خاکشیر گیاهی است از خانواده cruci ferae: یک ساله و دو ساله از تیره شب بو به بلندی cm80 قسمت پایین گیاه دارای پوشش کرکی و قسمت بالای گیاه فقط کرک است.برگهای آن دارای بریدگی های عمیق و ۲یا۳بار تقسیم شده است.گل های آن زرد رنگ میوه خورجین دراز به طولmm35-15 و عرضmm1 به حالت راست و در داخل غلاف خورجین دانه ها قرار دارند،تخم آن ریز و کمی دراز ومایل به قرمز یا قرمز تیره است این گیاه به حالت خودرو در باغ ها وصحرا ها می رویند این گیاه در اغلب مناطق چین و در هندوستان،در قسمت هیمالیای معتدله و در ارتفاعاتm 4000-1600دیده می شود در ایران گونه یاد شده در کلاک کرج (بین تهخران وسمنان)،توچال دماوند،لشگرک ودر مناطق شمالی ایران و سایر مناطق دیده می شود.

خاکشیر

نام علمی:sisymbrium Sophia

مشخصات گیاه شناسی:

خاکشیر گیاهی است از خانواده cruci ferae: یک ساله و دو ساله از تیره شب بو به بلندی cm80 قسمت پایین گیاه دارای پوشش کرکی و قسمت بالای گیاه فقط کرک است.برگهای آن دارای بریدگی های عمیق و ۲یا۳بار تقسیم شده است.گل های آن زرد رنگ میوه خورجین دراز به طولmm35-15 و عرضmm1 به حالت راست و در داخل غلاف خورجین دانه ها قرار دارند،تخم آن ریز و کمی دراز ومایل به قرمز یا قرمز تیره است این گیاه به حالت خودرو در باغ ها وصحرا ها می رویند این گیاه در اغلب مناطق چین و در هندوستان،در قسمت هیمالیای معتدله و در ارتفاعاتm 4000-1600دیده می شود در ایران گونه یاد شده در کلاک کرج (بین تهخران وسمنان)،توچال دماوند،لشگرک ودر مناطق شمالی ایران و سایر مناطق دیده می شود.

محل مناسب رویش:

این گیاه در کنار جاده ها و اماکن غیر زراعتی و نسبتا مرطوب می روید.

قسمت مورد استفاده گیاه:

قسمت مورد استفاده گیاه دانه است ولی گاهی از برگ ها و ساقه گلدار آن نیز استفاده می شود این گیاه دارای بریدگی های نامنظم است.

روش کشت:

تکثیر آن به صورت مستقیم است  دانه آنرا در پائیز یا در بهار در زمین می کارند. برای این کار دانه های رسیده را در زمین سبکیlome با بافت خاک و نسبتا مرطوب می پاشند سپس فاصله آنها را به مقدار کافی در نظر می گیرند و یا آنکه کاشتش را در امتداد خطوطی بافواصل معین انجام می دهند و پس فاصله هر گیاه را با گیاه بعدی یا تنک کردن زمین منظم می کنند. رعایت مراقبتهای لازم از قبیل آبیاری،کود دهی و مبارزه با علف هرز باید همیشه انجام شود.

زمان محصول برداری :

برگ و ساقه کامل گلدار آن را از خرداد تا شهریور ماه می چینند و دانه های آن را در مرداد و شهریور ماه محصول برداری می کنند پس از برداشت محصول،خشک کردن دانه ها به ۲صورت انجام می گیرد.

۱-  طبیعی:به طور طبیعی و در محلی از انبار که تهویه بالایی داشته باشد.

۲-  مصنوعی:در حرارت ْ۴۰ تا ْ۵۰ در جه سانتی گراد.

پس از خشک کردن دانه ها را در گونی هایkg50 بسته بندی می کنند و روانه بازار تجارت می شود.

صور داروئی:

جوشانده برگ،مخلوط دانه با آب سرد.

خواص درمانی:

تب بر،برای رفع التهاب پوستی مانند کهیر.برای دفع کرم معده و سنگ کلیه،اشتها آور،بازکننده گرفتگی صدا،از بین برنده مواد زائد اطراف نخاع،از بین برنده اخلاط ریه،دافع جراحات وتصفیه کننده خون،باز کننده رنگ چهره،افزایش دهنده نیروی جنسی،و برای درمان مسمومیت های مضر،بر طرف کننده اسهال و دل پیچه،کاهنده درد معده و سر گیجه.بر طرف کننده غلیان صفرا وعطش حاصل از گرما و سردرد و کهیر،کاهش دهنده شدت سرخک و سرخجه و آبله برای درمان یبوست اطفال.

تذکر:دانه آن در برخی افراد ایجاد سردرد می کند،مصلح آن کتیرا است.

برگ خاکشیر:دم کرده آن قابض است و برای افزایش ویتامین cمفید است.

ترکیبات شیمیایی:

طبیعت آن گرم وتر است و روغن چرب شامل مواد لینولئینک اسید،لینولنیک اسید،اولئینک اسید،اورسیک اسید،پالمتیک اسید،استئاریک اسید است و اسانس روغنی شامل مواد بنزیل،پروپنیل،ایزوتیو،سیانات آلیل،آلیل دی سولفید،ایزوبتوسیانات،آلیل ایزوتیوسیانات را دارا می باشد.

ارسال نظر