X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

خلاقیت در کودکان

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

خلاقیت و یادگیری درکودکان

همه ما اغلب با دیدن کودکانی که رفتار قابل ملاحظه ای دارند، از آنها به عنوان کودکان نابهنجار یاد می کنیم. برخی از معلمان نیز با دیدن چنین دانش آموزانی، بدون ارزیابی هوش و توان خلاقیت او، برخوردهای نادرستی که از خود نشان می دهند. البته این رویه در مورد پدر ومادران چنین فرزندانی هم صادق است. یکی از دوستان می گوید: چند سال پیش در گفت و گو با یکی از پدران مراجعه کننده به کانون اصلاح و تربیت، متوجه شدم که پدری، فرزندش را به خاطر شیطنت، شوخ طبعی، رفتارگاه احمقانه و درنهایت زبل بازی بر زمین کوفته بود، به عبارت دیگر او با این عمل خود، فرزند خلاق خود را ناخواسته به فرزند بزهکار مبدل کرده بود، چون فرزندش پس از این رفتارهای نابهنجار پدر، دچاردگرگونی اساسی شده بود. از آن فرزند خلاق با فکر مثبت دیگر اثری نبود. آیا باید این بار خلاقیت اش را در رفتارهای بزهکارانه دنبال می کرد؟

به راستی شما پدران ومادران مدرسه ها، چقدر با مقوله خلاقیت و ارتباط آن با یادگیری کودکان آشنایی دارید؟ مطلبی را که خانم « نگین برات دستجردی» در این مورد گردآوری کرده است، در ذیل می خوانید.

خلاقیت و یادگیری درکودکان

همه ما اغلب با دیدن کودکانی که رفتار قابل ملاحظه ای دارند، از آنها به عنوان کودکان نابهنجار یاد می کنیم. برخی از معلمان نیز با دیدن چنین دانش آموزانی، بدون ارزیابی هوش و توان خلاقیت او، برخوردهای نادرستی که از خود نشان می دهند. البته این رویه در مورد پدر ومادران چنین فرزندانی هم صادق است. یکی از دوستان می گوید: چند سال پیش در گفت و گو با یکی از پدران مراجعه کننده به کانون اصلاح و تربیت، متوجه شدم که پدری، فرزندش را به خاطر شیطنت، شوخ طبعی، رفتارگاه احمقانه و درنهایت زبل بازی بر زمین کوفته بود، به عبارت دیگر او با این عمل خود، فرزند خلاق خود را ناخواسته به فرزند بزهکار مبدل کرده بود، چون فرزندش پس از این رفتارهای نابهنجار پدر، دچاردگرگونی اساسی شده بود. از آن فرزند خلاق با فکر مثبت دیگر اثری نبود. آیا باید این بار خلاقیت اش را در رفتارهای بزهکارانه دنبال می کرد؟

به راستی شما پدران ومادران مدرسه ها، چقدر با مقوله خلاقیت و ارتباط آن با یادگیری کودکان آشنایی دارید؟ مطلبی را که خانم « نگین برات دستجردی» در این مورد گردآوری کرده است، در ذیل می خوانید.

اگر چه تمدن و فرهنگ بشری نتیجه تلاش همه آدمیان در تمام دوران هاست، اما غنا و عظمت آن را مدیون گروه کوچکی از انسان ها هستیم که کاشف، مخترع، هنرمند یا متفکر نامیده می شوند. از کشف آتش تا اختراع رادیو و سفینه های فضایی، از نقاشی های دیواری در غارها تا آثار هنرمندانی نظیر کمال الملک و پیکاسو و از اولین آثار مکتوب نانوشته ها، سروده های فردوسی و شکسپیر، همه محصول کار و اندیشه جمع کوچکی از بشریت است.

تمدن بشر مرهون اندیشه خلاق آدمی بوده و دوام آن نیز بدون بهره گیری از خلاقیت که عالی ترین عملکرد ذهن انسان محسوب می شود، غیر ممکن خواهد بود، عصاره خلاقیت غیرقابل پیشگویی بودن است.

 

مفهوم خلاقیت و تفکر خلاق از منظر دیگران

نگاهی به منابع معتبر مربوط به خلاقیت، نوآوری و تفکر خلاق نشان می دهد که ریشه این اصطلاح در نوع روش فکری انسان نهفته است. در حقیقت فرد خلاق کسی است که از ذهنی جستجو گر و آفریننده برخوردار باشد. بررسی تعاریف خلاقیت نشان می دهد که عده ای از آنها به ویژگی های شخصی افراد ، بعضی به فرآیند و برخی نیز به نتیجه و محصول خلاقیت پرداخته اد. بنابر تعریفی، خلاقیت توانایی مرزشکنی یا توانایی سفر به فراسوی چهارچوب استانداردهای علمی ـ شغلی ـ حرفه ای و اجتماعی را در بر می گیرد. به عبارتی دیگر خلاقیت هم درک و پذیرش الگوهای قبلی و هم تشکیل  و ابداع الگوهای جدید را در حوزه های مختلف شامل می شود.

« هالپرن» خلاقیت را توانایی شکل دادن به ترکیب تازه ای از نظرات با ایده ها برای رسیدن به یک نیاز یا تحقق یک هدف می داند. از دیدگاه « پرکینز» تفکر خلاق، تفکری است که به نحوی تشکیل شده که منجر به نتایج تازه و خلاق می شود. خلاقیت را می توان با اشاره به چند توانایی ذهنی توصیف کرد که به تولید آثار خلاق منجر می شود.

فرآیند آموزش و یادگیری، می تواند تفکر خلاق را پرورش دهد و افرادی کاوشگر، آفریننده، مشکل گشا، نوآور، مولد و عامل تغییر را تربیت کند.

 

مقدمه

برقراری ارتباط با مخاطب به مقدماتی نیاز دارد که اگر فراهم نشود ارتباط میان خطیب و مخاطب عقیم می ماند و کلام آن طور که باید بر ذهن و جان مخاطب تاثیر می گذارد.

تدریس نیز نوعی برقراری ارتباط با مخاطب محسوب می شود که بی تردید نیازمند مقدماتی است به عقیده روان شناسان ، یکی از مهم ترین مقدمات آن برقراری ارتباط مناسب میان آموزگار و دانش آموز و دانش آموز و فضای آموزشی است.

 

فضا سازی کلاس درس

شیوه ای که برای سازماندهی و فضاسازی کلاس درس با چیدن میزها و صندلی، نیمکت، تخته سیاه، قفسه ی کتاب ها، تجهیزات کمک آموزشی و …. در نظر می گیریم به چند عامل بستگی دارد:

الف) شیوه های تدریس و راهبرد یاددهی ـ یادگیری انتخاب شده .

ب) لوازم و تجهیزاتی که در طول تدریس به آنها نیاز داریم.

ج) افزایش تأثیر آموزش بر دانش آموزان، بسته به مورد درسی.

هر چند در بسیاری از مدرسه ها رایج ترین وسیله برای نشستن« نیمکت» است اما نیمکت فضاسازی کلاس و امکان چیدمان ها متفاوت را با مشکل روبرو می کند و محدودیت فضایی به وجود می آورد. به ویژه اگر لازم باشد نیمکت ها به صورت حلقه ای چیده می شود اما میز و صندلی تک نفره، فضاسازی و امکان چیدمان های متنوع را راحت تر می کند.

در بعضی از کشورها، میز وصندلی یا نیمکت برای نشستن دانش آموزان وجود ندارد و دانش آموزان از زیر انداز برای نشستن استفاده می کند این شیوه هر چند مناسب نیست اما برای فعالیت های فوق برنامه در فضای آزاد مناسب است. چرا که در آن امکان برقراری ارتباط میان آموزگار و دانش آموز بیش تر است . روان شناسان یادگیری معتقدند، در طول یک سال تحصیلی، چیدمان کلاس باید حداقل ماهی یک بار یا دو ماه یک بار تغییر کند. بطور کلی، چهارنوع چیدمان برای فضا سازی کلاس به درس وجود دارد:

الف) چیدمان ردیفی

رایج ترین شیوه های فضا سازی کلاس، چیدمان ردیفی است . در این حالت،تمرکز دانش آموزان روی یک نقطه ی مشخص یا همان مکان ایستادن یا نشستن آموزگار است و پرسش ها، پاسخ ها و نگاه هایشان نیز به طور طبیعی روی این نقطه متمرکز می شوند امکان برقراری ارتباط یا نفر مقابل و کناری، هر چند کم تر است، اما باز هم وجود دارد در این عاملی برای ایجاد سرو صدای اضافی در کلاس است. گرچه شیوه رایج است اما روش چندان مناسبی نیست و در بسیاری از مدرسه های اروپایی و امریکایی منسوخ شده است.

ب) چیدمان دایره ای (حلقه ای) چیدمان مناسب مستطیلی

در این شیوه که ممکن است نیمکت ها یا صندلی ها به صورت دایره ای یا مستطیلی چیده شوند ارتباط دانش آموزان با یکدیگر و با آموزگار بسیار مناسب است . چرا که همگن به طور هم زمان به یک مرکز که همان آموزگار است توجه می کنند . از سوی دیگر می توانند به راحتی با فردی که صحبت می کند خواه آموزگار، خواه یکی از دانش آموزان ارتباط برقرار کنند. هر یک از دانش آموزان نیز درحین صحبت می تواند با افراد دیگر ارتباط کلان برقرار کنند.   

 

منبع : www.padida.ir

 

ارسال نظر