X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

در فراق یار

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

این کتاب مرا باز در شور و حال حسرت آلود زیارت خانه خدا و حرم رسول خدا (ص)فرو برد؛ شور و حال «اشتیاقی» که دیگر امیدی هم به آن نیست. تا به یاد دارم سال‌های دوران جوانی هرگز دل خود از آتش این «اشتیاق» رها نیافتیم اما حتی دوران سیله اختناق که هر روحانی با معرفت و بی‌معرفتی با رغبت و یا حت یاز سر سیری آسان می‌توانست در خط حج قرار بگیرد …… و من نمی‌توانستم! بهتر بگویم: هیچ حمله دار و رئیس کاروانی از تر ساواک و شاه نمی‌توانست و جرات نمی‌کرد نام مرا در فهرست حاجی‌های خود- چه رسد به عنوان روحانی کاروان- بگذرد 

در فراق یار

این کتاب مرا باز در شور و حال حسرت آلود زیارت خانه خدا و حرم رسول خدا (ص)فرو برد؛ شور و حال «اشتیاقی» که دیگر امیدی هم به آن نیست. تا به یاد دارم سال‌های دوران جوانی هرگز دل خود از آتش این «اشتیاق» رها نیافتیم اما حتی دوران سیله اختناق که هر روحانی با معرفت و بی‌معرفتی با رغبت و یا حت یاز سر سیری آسان می‌توانست در خط حج قرار بگیرد …… و من نمی‌توانستم! بهتر بگویم: هیچ حمله دار و رئیس کاروانی از تر ساواک و شاه نمی‌توانست و جرات نمی‌کرد نام مرا در فهرست حاجی‌های خود- چه رسد به عنوان روحانی کاروان- بگذرد بله، حتی در آن دوران سخت هم دلم از امید زیارت کعبه و بوسه زدن بر جای پیامبر(ص) در مکه و مدینه، خالی نمانده بود و این امید اگر چه با حج ده روزه سال ۵۸ که به فصل شهید محلاتی قسمتم شد، برآورده گشت، اما آتش آن « شوق»، «سوزنده تر» و « مشتعل تر» شد. در سال‌های ریاست جمهوری، چشم امید به پس از آن دوران دوخته بوده؛اما امروزه شور و «اشتیاقی» بی سکون و امیدی تقریباً فرومرده…… تنها تسلی  به خواندن این گونه سفر نامه‌ها یا شنیدن آنهاست که خود افزایند «شوق» نیز هست. این کتاب شیرین، موجز، با روح و هوشمندانه نوشته شده است. زیارت قبول              (سید علی خامنه‌ای ۱۰/۱۲/۷۰)

 

لزوم یادگیری مسائل حج

مردم باید دنبال این امر باشند که مسئله ی حج را یاد بگیرند، نه این که ما فقط حج برویم و دیگرهر چه شد شد؛ نه ، این جا غیر از سایر جاهاست.

پیشگیری

لازم است حجاج، مسائل حج را…یاد گیرند تا خدای نخواسته، تخلفاتی حاصل نشود که موجب هدر رفتن زحمات آنان گردد.

عواقب سهل انگاری

…. چه بسا باشد که خدای نخواسته با سهل انگاری، عملتان باطل شود و جبران آن را تا آخر نتوانید بکنید و یا به احرام باقی بمانید.

 

مراتب معنوی حج

مراتب معنوی حج …. حاصل نخواهد شد مگر آن که به دستورات عبادی حج به طور صحیح و شایسته و مو به مو عمل شود. مراتب معنوی حج….. سرمایه‌ی حیات جاودانه است و انسان را به افق توحید و تنزیه، نزدیک می‌نماید.

 

تجارت و معصیت

مبادا این سفر را سفر تجارت قرار بدهید و امور تجاری در این سفر مطرح باشد. اشخاصی که حج می روند هم باید توجه بکنند که خدای نخواسته حجشان مخلوط به معصیت نشود.

 

 

دانلود کامل تحقیق

ارسال نظر