X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

راهنمای کامل مدیریت

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

شغل یا حرفه مطابق با اصول و مقررات نیاز به تدبیر تجربی بالایی دارد تا تجربیاتی را برای مدیران و رهبران طراحی کند  اینها مکلف هستند که در سازمانهایشان تجربیات اخلاقی را تضمین کنند. متاسفانه بیشتر قریب به اتفاق این تدابیر در مورد حرفۀ مطابق با اصول در انتها همه برای فلاسفه، آدمی ها و منتقدهای اجتماعی طراحی شده اند. بنابراین رهبران و مدیران تلاش می کنند تا واقعا خود را قادر به استفاده از این تدبیرها در همه زمینه ها بکنند بیشتر تدبیرها در مورد کار مطابق با اصول و مقررات شامل مباحث احساس گرایی در مورد حرفه ها «کج روی» یا نصیحت و موعظه مداوم در مورد مشغله ها \”کار درست را انجام بده\” می باشد. این تدابیر اغلب به طور ساده سئوالات اخلاقی نظیر «آیا جین از شرکت سرقت کرده است؟

راهنمای کامل مدیریت

مطابق با اصول ها و مقررات : یک نرم افزار اخلاقی برای مدیران:

شغل یا حرفه مطابق با اصول و مقررات نیاز به تدبیر تجربی بالایی دارد تا تجربیاتی را برای مدیران و رهبران طراحی کند  اینها مکلف هستند که در سازمانهایشان تجربیات اخلاقی را تضمین کنند. متاسفانه بیشتر قریب به اتفاق این تدابیر در مورد حرفۀ مطابق با اصول در انتها همه برای فلاسفه، آدمی ها و منتقدهای اجتماعی طراحی شده اند. بنابراین رهبران و مدیران تلاش می کنند تا واقعا خود را قادر به استفاده از این تدبیرها در همه زمینه ها بکنند بیشتر تدبیرها در مورد کار مطابق با اصول و مقررات شامل مباحث احساس گرایی در مورد حرفه ها «کج روی» یا نصیحت و موعظه مداوم در مورد مشغله ها \”کار درست را انجام بده\” می باشد. این تدابیر اغلب به طور ساده سئوالات اخلاقی نظیر «آیا جین از شرکت سرقت کرده است؟ را بررسی می کند دنیای واقعی مدیران و رهبران اغلب ترکیبی از همین موارد است.این راهنما یک راه مستقیم و ابزار تجربی سطح بالایی است که برای کمک به رهبران و مدیران طراحی شده است و به طور جامع و مفصل سستم های مدیریتی مطابق با اصول را در محل کارشان به اجرا در می آورد. سیستم ها با ترکیبی از پیامدهای اخلاقی که میتوانند در واقعیت های روز به روز رهبری و مدیریتی یک سازمان به کار برده شوند به جلو می رود.

 

برای خوانندگان web :

این دفترچه راهنمای آزاد در حدود ۲۰ صفحه می باشد. اگر شما در حال خواندن پوشه یا پرونده ای در دنیای پهناور web هستید. لطفا قبل از اینکه سعی کنید تا به بخش هایی که در زیر لیست شده اند وصل شوید تا زمانیکه پوشه کاملا مملو و سرشار شود صبر کنید. بهترین راه برای استفاده از این کتاب راهنما ممکنه که این باشد تا آنرا پرینت کرده و برای استفاده از مراجع مداوم آن را بیرون بیاورید.کتابخانه مدیریت آزاد اطلاعات مربوط به اخلاقیات و اطلاعات آزاد دیگری را در مورد مدیریت در سطح بالایی فراهم می کند. برای بدست آوردن لیست کاملی از موضوعات کتابخانه این سایت را ببینید.

.http:/www. Management help . org/topics- htm

انکار :

نویسنده، کارتر مک نامارا،MBA و PHD هیچ ضمانت یا دلالت و نه هیچ تعهد و مسئولیت قانونی برای صحت، امل بودن یا مفید بودن هر گونه اطلاعات در این راهنما را به عهده نمی گیرد.

 

 

ابزار دیگری برای تاثیر گذاری اصول اخلاقی:

اگر شما در حال برنامه ریزی القا کردن اصول اخلاقی به میان شرکت تان هستید یا        می خواهید که فرهنگ شرکت خود را تغییر بدهید، پس به توصیۀ Bobkiffin,vice president of external Affairs  در شرکت جانسون و جانسون (J&J) توجه کنید. راهی را که  J&J در سال ۱۹۸۰ در طی یک پیامد اخلاقی دست آویز قرار داده است این است که احتمالا یکی از شایع ترین و بارزترین مثالها از چگونگی موفقیت در پیشبرد کارها عمل به پیامد اخلاقی در کسب و کار می باشد. Kniffin یکی از افراد کلیدی در کمک به دستیابی J&J به این شوریدگی موثر بود. Kniffin گفت که Gredo (یک فرم کد کارهای مطابق و با اصول و مقررات) برای رسیدن J&J به این شوریدگی هیچ کمکی نکرد. بلکه تداوم تفویض های ستیزه جویی یعنی که شرکت به طور  معمول یک کار را برای هر شخص در نظر میگیرد. تا چشم انداز و مشارکت خودش را با (فرم کارهای مطابق با اصول و مقرراتCredo) ) جی اند جی توضیح دهد به اوکمک کردند واقعی بودن نظرخواهی و مشاوره گروه ها به صورت قوی عمل می کند و آنها را به سمت راه مستقیمی به جلو می راند و این بدین معنی است که تفویض های ستیزه جویی را ارزیابی، آسان و سازمان دهی می کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر در زمنیه داوری و مشاوره گروه به سایت منتشر شده ما بروید و کیت طراحی برنامه را مورد ملاحظه قرار دهید:

(consulting. Com/ act –Irn/Ac- pubs. Htm) http://www.authenticity

 

دربارۀ این کتاب راهنمای آزاد:

هدف این کتاب راهنمای آزاد پر کردن فضای عاری از تجربه و دادن اطلاعات اصول اخلاقی واقعی برای رهبران و مدیران می باشد اگر چه ممکن است نادیده داشته باشد یا نداشته باشد.

خواندن این کتاب راهنما در حدود دو ساعت به طول می انجامد. این کتاب بسیار خوب نوشته شده است و جهت دستیابی به مرجع مرحله به مرحله سازمان دهی شده است. این کتاب راهنما آزاد می باشد و به راحتی سازمانها می توانند به آن دسترسی پیدا کنند، بخصوص آنهایی که تدابیر محدودی را در نظر گرفته اند. طبیعت آزاد این جزوه در هیچ جای دیگری نیست و به این معنی نیست که از نظر محتوی کم ارزش باشد و از نظر قیمت ارزش بالایی داشته باشد بلکه تاثیر شگفت آور آن نشان دهندۀ ارزش بالای کتاب        می باشد. نویسنده امیدوار است که در این جزوه بتواند تدابیر مرتبط و پویایی را در خط به خط آن بیان مرده باشد و به طور مداوم بتواند توسعه دهد و تعیین کند چیزهایی را که بخصوص برای مدیران و رهبران لازم می باشد- این مردمان در این  چالش ها با تکنیک های اصول اخلاقی شغلی  در محل کار مکلف شده اند. لطفا نظرات، پیشنهادات یا تجربیات خودتان را در رابطه با این جزوه توسط فرستادن e-mail به کارتر مک ناما را به ما بگویید:

(.http:/www. Managementhelp . org/Contact. Htm)

–        فایل های  جزوه فضای عاری از تجربه اصول اخلاقی حرفه و اطلاعات برای رهبران و مدیران.

–        مقاله روی نیازهای فیلسوف ها، آکادمی ها و منتقدان اجتماعی تمرکز می کند.

–        رهبران ومدیران نیاز بیشتری به اطلاعات تجربیی در مورد اصول اخلاقی مدیریتی دارند.

مدیریت مطابق با اصول و مقررات در محل کار منفعت فوق العاده شگرفی برای رهبران و مدیران دارد  یعنی هم فایده عملی تجربی و هم فایده اخلاقی و معنوی . امروزه این واقعیت به طور تجربی مشاهده شده است که فهمیدن و مدیریت کردن ارزش های متعدد در محل کار بسیار مهم است.

به هر صورت مسئله وجدان های کاری به طور معمول در قلمرو فیلسوف ها، آکادمی ها و منتقدان اجتماعی می باشد تقریبا بیشتر مقالات امروزه در مورد وجدان کاری با نیازهای تجربی رهبران و مدیران هماهنگ نمی باشد.

این افراد در ابتدا در مورد مسائل اخلاقی مدیریتی در محل کار مسئول می باشند. بیشترین نمونه های اصول اخلاقی در حرفه ها که در مقالات امروزه مشاهده می کنیم شامل انواع زیر می باشند. a) فیلسوفانه می باشند و نیاز به تجزیه ها و جهت گیری های گسترده ای می باشند. b) گلچین ادبی می باشند که نیاز به یکپارچه سازی، بازبینی و زمان بسیاری دارند. c) مطالعات حالات هستند که نیاز به حالت های بسیار، وقت زیاد و تجزیه ها و ترکیبات بسیاری دارند و d) روی مسئولیت های اجتماعی تمرکز دارند که شامل نمونه های بسیاری از عملکردهای خوب و بد شرکت ها می باشند. (این فقدان اطلاعات تجربی گناه فیلسوفان، آکادمی ها و منتقدان اجتماعی نیست. مشکل موجود نتیجه درگیری ناکافی مدیران و رهبران در زمینه تصمیم گیری و مقالاتی است که در مورد وجدان های کاری نوشته شده است. بیشتر سرپرست ها ومدیران باید بیشتر د رکارهایشان درگیر باشند.

آنچه که به طور آشکار مفقود شده است چگونگی مدیریت اصول اخلاقی در محل کار می باشد.

اما این نمونه از فقدان مثالهایی که مدیران درمدیریت کردن اصول اخلاقی در محیط کار بهتر نیستند ناشی نمی شود-نیاز به اطلاعات عملی و تجربی بیشتری در مورد مدیریت کردن اصول اخلاقی دارند. این مشکل توسط استارک (stark)  در اثرش با عنوان \”موضوع وجدان های کاری چیست\” خیلی خوب بیان شده بود. این اثر در Harward Business Review  ( در سال ۱۹۹۳ در ماه های می و ژوئن از صفحه ۴۸-۳۸) منتشر شد. بارنر (Barner) در اثرش با عنوان Journal of Business Ethicst) از صفحه ۳۹۹- ۳۹۱) می گوید: زمانی که در مورد جزئیات منفرد برنامه های اصول اخلاقی بیشتر نوشته می شود، بخصوص در مورد کدهای اصول اخلاقی، مقاله در مورد برنامه های اصول اخلاقی بیشتر و بیشتر محدود می شود.

ونگ و بک من (wong,Beckman) می گویند که : محققان ادعا می کنند که مقاله پر است از توافق های محکم برای رهبری گروهی و وجدانی بیشتر و حالت غیر گروهی اصول اخلاقی در برنامه آموزشی مشغل اما چیزی که به طور وضوح و آشکار گم شده و از بین رفته چگونگی قرار دادن هدف های اخلاقی و تئوری های اخلاقی برای عملکرد عملی و تجربی می باشد.

داستان ها در مورد وجدان های (اصول اخلاقی) کار بسیار فراوانند برای مثال : \” اصول اخلاقی به آسانی آنچه را که درست است انجام می دهد\” :

فقدان درگیر شدن مدیران و سرپرست ها در زمینه حرفه علم اخلاق زمینه وسیعی از سر در گمی و نفهمیدن مدیران و سرپرستان در مورد اصول اخلاقی را فراهم آورده است. مک دونالد و دپ در اثرشان با عنوان چه باید کرد؟ یک روش تجربی در رابطه با علم اخلاق (تصمیم  مدیریت ۲۸/۱/۱۹۹۰ از صفحۀ ۱۳-۹)

می گویند که: وقتی بعضی ها موضوعی را در رابطه با علم اخلاق به میان م یآورند آن را به سمت بدبینی، خیر اندیشی، کژ پنداری و خنده سوق می دهند. بسیاری از رهبران و مدیران عقیده دارند که عل اخلاق یک مسئله مذهبی است زیرا به نظر می آید که سطح وسیعی از موعظه را در بر میگیرد. یا آنها عقیده دارند که این مسئله غیر ضروری می باشد زیرا به نظر می آید که صرفا تاکید بر روی این مسئله دارد که خوب انجام دهید.

مقاله اخلاق شناسی اغلب بسیار ساده هست بنابراین بیشتر مدیران و سرپرستان فکر        می کنند که علم اخلاق مسئله بی ربطی می باشد:

استارک (Stark) خاطر نشان می کند که اغلب اخلاق شناسان نوعی از اخلاقیات مطلق را که از بسیاری از مشکلات و سئوالات جاب اجتناب می کنند را پیشرفت و توسعه      می دهد. مطالعات حالاتی که معظل های اخلاقی را بر رسی می کنند اغلب بسیار ساده هستند، هم چنان که در هر زندگی واقعی و موقعیت موجود درست یا غلط هستند برای مثال آیا باید دروغ بگویم، فریب بدهم یا دزدی کنم؟ تقریبا بسیاری از مدیران عقیده دارند که اخلاقیات نامربوط هستند زیرا بسیاری از تربیت های اخلاقی از ترکیبات واقعیت زندگی در هدایت یک سازمان اجتناب و دوری می کنند. باب دان (Bob Dunn) ، سرپرست و رئیس اداره کار سان فرانسیسکو در مسائل مسئولیت های اجتماعی بیان می کند: تصمیمات اخلاقی به این آسانی نیستند که بشود از آنها استفاده کرد. حالا آنها اختلاف بین راست و درست هستند. پرستون تانلی (Preston Townly)  در سخنرانی خود با عنوان اخلاق شناسی در ژانویه ۱۹۹۲ از صفحه (۲۱۱-۲۰۸ ) می گوید که : این مسئله واقعا باید آسان باشد که بین درست و غلط را با استفاده از اعتماد و اتکا بر علم اخلاق یکی را انتخاب کنیم اما فعالیت کاری اغلب این مسئله را می طلبد که ما از بین گزینه ها آن را که نه کاملا درست است یا کاملا غلط است را انتخاب نماییم.

 

 

 

منبع :پدیدا بزرگترین مرجع علمی ایرانیان

ارسال نظر