X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

زن ایرانی مدیر بخش برنامه ریزی هوافضای آمریکا

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

وی مدیریت برنامه های استراتژیک و توسعه سازمانی و همچنین بخش سرمایه گذاری و ابتکارات جدید این سازمان را بر عهده دارند

یک ایرانی مدیر بخش برنامه ریزی فناوری سازمان هوا، فضای آمریکا را برعهده دارد. دکتر آزیتا والی نیا مدیر بخش تحقیق و توسعه علوم اداره اکتشافات ناسا می باشد. وی مدیریت برنامه های استراتژیک و توسعه سازمانی و همچنین بخش سرمایه گذاری و ابتکارات جدید این سازمان را بر عهده دارند. پیش از این دکتر والی نیا به عنوان مدیر فناوری علوم زمینی ناسا خدمت کرده است. وی قبل از پیوستن به ناسا به عنوان پژوهشگر در شورای ملی تحقیقات آمریکا فعالیت نموده است. ایشان دکترای خود را در رشته فیزیک از دانشگاه تگزاس آمریکا دریافت نموده است.

valinia-150h

ارسال نظر