X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

زودرسی پنبه

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

زود رسی در پنبه مزایای زیادی دارد . این مسئله پنبه را قادر می سازد تا در هنگام وجود رطوبت مناسبی و فصل مرطوب رشد کند و قبل از صدمه دیدن توسط آب و هوای نا مساعد چیده شود. زودرسی به تناسب گروههای دیگر در یک الگوی درونی مضاعف کمک می کند . خسارتی که توسط آفات بعدی و آسیب حشرات ایجاد می شود می تواند بوسیله واریته های زودرس کاهش یابد. وارینه های زودرس و سریع میوه در پنبه به منظور جلوگیری از بروز شپشک غوزه تخمدان مدتهای طولانی در آمریکا مورد تحقیق قرار گرفته است. و همچنین از خسارات زیادی که بوسیله کرم صورتی تخمدان بوجود می آید اغلب توسط زودرس پنبه جلوگیری می شود. زودرس و بلوغ یکسان برداشت مکانیکی را تسهیل می کند. وقتی از برداشت کننده مکانیکی استفاده می شود شایسته است در برداشت اول مقدار مشخصی از درصد بلندی در بوته ها مد نظر باشد. اگر پنبه توسط یک دستگاه مکانیکی جمع آوری شود ، همه پنبه ها قبل از برداشت باید بالغ باشند. زودرسی در مناطق مرطوب و آبیاری شده مناسب هست زیرا گیاهان زود رس به بلوغ زودتر می رسند و در استفاده از آبیاری مرقوم به صرفه تر از انواع دیگر هستند.

پیشرفتی که در اصلاح محصولات پنبه ایجاد شده است بامقایسه محصولات نا مقطع و واریته های منسوخ شده با واریته هایی با اصالتی جدید تر سنجیده شده است. در یک امتحان و ازمایش محصول پنبه  سه واریته که در  تولیدات اقتصادی بودند ۱۱۲ کیلو گرم در هر هکتار بیشتر از محصول متوسط ۱۳ واریته این بود که پیشتر بعنوان یک محصول اقتصادی کشت می شد و اکنون منسوخ شده اند.

 

زودرسی

 

زود رسی در پنبه مزایای زیادی دارد . این مسئله پنبه را قادر می سازد تا در هنگام وجود رطوبت مناسبی و فصل مرطوب رشد کند و قبل از صدمه دیدن توسط آب و هوای نا مساعد چیده شود. زودرسی به تناسب گروههای دیگر در یک الگوی درونی مضاعف کمک می کند . خسارتی که توسط آفات بعدی و آسیب حشرات ایجاد می شود می تواند بوسیله واریته های زودرس کاهش یابد. وارینه های زودرس و سریع میوه در پنبه به منظور جلوگیری از بروز شپشک غوزه تخمدان مدتهای طولانی در آمریکا مورد تحقیق قرار گرفته است. و همچنین از خسارات زیادی که بوسیله کرم صورتی تخمدان بوجود می آید اغلب توسط زودرس پنبه جلوگیری می شود. زودرس و بلوغ یکسان برداشت مکانیکی را تسهیل می کند. وقتی از برداشت کننده مکانیکی استفاده می شود شایسته است در برداشت اول مقدار مشخصی از درصد بلندی در بوته ها مد نظر باشد. اگر پنبه توسط یک دستگاه مکانیکی جمع آوری شود ، همه پنبه ها قبل از برداشت باید بالغ باشند. زودرسی در مناطق مرطوب و آبیاری شده مناسب هست زیرا گیاهان زود رس به بلوغ زودتر می رسند و در استفاده از آبیاری مرقوم به صرفه تر از انواع دیگر هستند.

تسریع در بلوغ یک ویژگی نیست که به سادگی سنجیده می شود. تا گیاه هنگامیکه گل دهد وغوزه ایجاد کند در یک دوره زمانه طولانی زودرس تحت عوامل زیر است:

(a به چه زودی کتان شروع به گل دادن کند.

b) به چه سرعتی گل های جدید رشد کند.

c) مدت زمان مورد نیاز برای بلوغ تخمدان چقدر است.

طول این دوره ها در انواع مختلف بسته به شرایط محیطی که پنبه در آن رشد می کند متغیر است . در یک بررسی روی روشهای سنجش زودرس ها در پنبه این مسئله نتیجه گیری شد که وزن دانه پنبه در اولین یا دومین برداشت بعنوان وزن نهایی دانه پنبه تعیین می شود سنجش تحقیقی خوبی از زودرس هست. یک نقش ریختی که بحثی مربوط به بلوغ زودرس است ، تعداد گره های نمو یافته قبل از اینکه اولین انشعاب میوه دهنده رشد کند می باشد.

وظایف و اعمالی که معمولا به زودرس واریته های پنبه مربوط می شود اندازه کوچک گیاه است، اندازه تخمدان و دانه ها و تخمدان ها است که باعث می شود که نزدیک به زمین قرار گیرد. صفت بعدی که برای کشاورز نامناسب است برای جمع آوری محصول ناجور باشد . تحمل سرمای گیاهان دانه دار بلوغ زودرس در آب و هوای ملایم را بالا می برد. همانطور که این آب و هوا اجازه می دهد که دانه پنبه سریعتر به گیاه  کامل تبدیل شود. که این در آب و  هوای استوایی مفید نیست.

 

 

عادت کردن به برداشت ماشینی

 

اندازه غوزه و دهانه نمایش کیفیت برداشت هستند. لازم است که غوزه به اندازه کافی از لحاظ عرض باز بشود  تا به پنبه برای کرکی شدن و چیده شدن توسط دوک در مجموعه هایی به منظور جمع آوری ماشین با یک دوک برداشت کننده اجازه بدهد اما این مسئله هم لازم است که واریته هایی با مقاومت لازم در برابر طوفان را داشنه باشیم تا باعث شوند فیبر ها در جداره سوراخ فرو بروند. و توسط باد و باران قبل از برداشت جدا شوند.

در تگزاس بهبود کیفیت واریته ها با غوزه های بسته ۱۵-۳ درصد از دست رفتگی قبل از برداشت را کاهش می دهد. که گیاه باز نشده با غوزه یکی که در امتداد ساقه اصلی قرار دارند و بالاتر از زمین کاشته شده اند. بهترین موفقیت برای برداشت کننده دوکی شکل می باشد یک دوره سریع و کوتاه میوه دهی اجازه بلوغ بیشتر غوزه را در یک فضای کوتاه زمانی می دهد. یک تمایل ذاتی به ریزش برگ ها بر روی بستر کشت وجود دارد . غوزه ها برای سهولت بیشتر در ریزش برگ که از مواد شیمیایی استفاده می شود  این امر میزان برگ ها وزباله هایی که از دانه پنبه گرفته می شود را کاهش می دهد نمو واریته ها با براکته های کوچک یا برگ ریز و با برگ های صاف بدون کرک در روی سطح دیگر نتیجه می دهد که در تولید پاک کننده های پنبه زیرا میزان کمتر برگ و زایدات براکته ها با قیمانده از کتان وجود دارد.

در دشت های تگزاس غربی و اوکلاهاما، کتان معمولا به روش دو نیم کردن یا جدا کردن غوزه های پیوسته از گیاه کارپل های خشک و دانه های کتان تومط جدا کننده های مکانیکی جدا می شوند صفات واریاته های مناسب برای جدا کردن مکانیکی ، گیاهان کوتاه با انشعابات میوه دهنده کوتاه غوزه هایی که بصورت تنها ظاهر شده اند و در فاصله بالایی از سطح زمین قرار دارند. زود میوه دهی و بلوغ و دانه های کتانی که محکم در درون غوزه در هنگام بلوغ قرار دارند.

بعضی واریته ها در جاهایی که فیبرها را از غوزه ها جدا کنند بعلت چسبیدن به جداره سوراخدار بسیار مشکل است که مواردی به آن عایق طوفان اشاره شده است. استفاده آنها برای موفقیت جدا کننده های نوع برداشت لازم است.

 

 

مقاومت در برابر آفات

خسارات آفات زیادی در رابطه با دانه پنبه وجود دارد . آفاتی که در درجه اول اهمیت قرار دارند خساراتی هستند که بر روی نهال پنبه وارد می شوند مثل ترکیبات نماتدی، فوزاریوم و پژمردگی ورتی سیلیوم. آفات باکتریایی فاسد شدن غوزه ، خسارات دیگر بصورت عمومی تخریبی هستند . ایجاد مقاومت در برابر بیماریهای آفات در اصلاح واریته های مقاوم بیشتر مورد توجه است.

 

بلاهای گیاهان جوان:

 خسارات گیاهان جوان محصولات اصلی پنبه را در آمریکا کاهش می دهد ۵-۲ درصد سالیانه است. ولی در مناطق محلی ممکن است درصد این محصولات ۱۰-۱۵ درصد کاهش دهد. این آفات باعث پوسیدگی و فساد دانه می شود، رطوبت زیاد یا یک آفت که دورادور ساقه گیاهان جوان که معمولا به مواردی منجر به زخم ساقه می شوند. چندین قارچهای خاک شامل ایزوکتونیا ، مولانی، پیتیوم spp قرار می دهد.

پنبه یک نهاال آسیب پذیر ویژه است در برابر آفات وقتی که رشد می کند در سرما و خاک مرطوب ، پیشرفت در اصلاح برای مقاومت در برابر امراض نهال سخت بوده است برای رسیدن به مقصود.

متحمل سرمای افزایش یافته در شروع مرحله رشد و دانه نهال . همراه بامقاومت در برابر امراض نهال های اجازه خواهد داد کاشتن زودتر را در مناطق شمالی آمریکا.

ترکیب فوزاریوم – ویلت نماتد: فوزاریوم سبب می شود بوسیله عادت نداشتن خاک قارچ فوزاریوم آکسیسپوریوم  اف – اس – پی  لوله های آب در گیاهان خراب می شود بوسیله آفات ، علت پژمردن گیاه کشته شده پیش از بلوغ است . آفت همواره با خرابی باعث می شود بوسیله نماتد که مهیا می کند از میان که پژمردگی قارچ داخل می شود از ریشه ها هم نماتد و هم مقاومت پژمردگی نیاز دارند به محافظت وسیع.

اصلاح نبات برای مقاومت شروع شد قبل از سال ۱۹۰۰ بوسیله واریته هایی از گیاهان مقاوم رشد کرد. در خاک ویلت توسط progeny-row در اصلاح این محافظت شده ها عامل حیات و آزمایش اخلاف معرفی شدند به اصلاح پنبه.

 

 

 

منبع :پدیدا بزرگترین مرجع علمی ایرانیان

ارسال نظر