X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

سازمان بهزیستی کشور

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

سازمان بهزیستی کشور از مهمترین نهادهای حمایتی دولتی است که از طریق بودجه عمومی به افراد معلول و محروم جامعه کمک می‌نماید. پس از پیروزی، سازمان بهزیستی کشور از ادغام سازمان‌های خیریه و حمایتی که در این بخش فعالیت می‌کردند، آغاز به کار کرد.
پس از بررسی و مطالعات شهید گرانقدر دکتر محمد علی فیاض‌بخش، سازمان بهزیستی کشور به موجب لایحه قانونی مورخ ۲۴/۴/۱۳۵۹ و در جهت تحقق مفاد اصول سوم، بیست‌ویکم و بیست‌ونهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از ادغام ۱۶ سازمان، نهاد، موسسه و انجمن تشکیل شد تا با اتخاذ تدابیر و ارائه خدمات و حمایت‌های غیربیمه‌ای با حفظ ارزش‌ها و کرامت والای انسانی و تکیه بر مشارکت‌های مردم و همکاری نزدیک سازمان‌های ذیربط، در جهت گسترش خدمات توانبخشی، حمایتی، بازپروری و پیشگیری از معلولیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی و کمک به تأمین حداقل نیازهای اساسی گروه‌های کم درآمد، اقدام نماید.
در تیرماه سال ۱۳۸۳ بر اساس قانون ساختار وزارت رفاه و تأمین اجتماعی سازمان بهزیستی کشور به همراه سازمان های تأمین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش منفک و به زیر مجموعه وزارت تأمین اجتماعی ملحق شد.

معرفی سازمان بهزیستی کشور

 سازمان بهزیستی کشور از مهمترین نهادهای حمایتی دولتی است که از طریق بودجه عمومی به افراد معلول و محروم جامعه کمک می‌نماید. پس از پیروزی، سازمان بهزیستی کشور از ادغام سازمان‌های خیریه و حمایتی که در این بخش فعالیت می‌کردند، آغاز به کار کرد.
پس از بررسی و مطالعات شهید گرانقدر دکتر محمد علی فیاض‌بخش، سازمان بهزیستی کشور به موجب لایحه قانونی مورخ ۲۴/۴/۱۳۵۹ و در جهت تحقق مفاد اصول سوم، بیست‌ویکم و بیست‌ونهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از ادغام ۱۶ سازمان، نهاد، موسسه و انجمن تشکیل شد تا با اتخاذ تدابیر و ارائه خدمات و حمایت‌های غیربیمه‌ای با حفظ ارزش‌ها و کرامت والای انسانی و تکیه بر مشارکت‌های مردم و همکاری نزدیک سازمان‌های ذیربط، در جهت گسترش خدمات توانبخشی، حمایتی، بازپروری و پیشگیری از معلولیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی و کمک به تأمین حداقل نیازهای اساسی گروه‌های کم درآمد، اقدام نماید.
در تیرماه سال ۱۳۸۳ بر اساس قانون ساختار وزارت رفاه و تأمین اجتماعی سازمان بهزیستی کشور به همراه سازمان های تأمین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش منفک و به زیر مجموعه وزارت تأمین اجتماعی ملحق شد.

مبانی حقوقی فعالیت‌های سازمان

۱- قانون  تشکیل سازمان بهزیستی  کشور مصوب  مورخ  25/4/1359شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

۲- قانون انتزاع وظایف مربوط به بهزیستی از وزارت بهداری و بهزیستی و انتقال وظایف وزیر بهداری به وزیر مشاور و رئیس سازمان بهزیستی کشور مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۹مجلس شورای اسلامی

۳- قانون  ادغام واحدهای تربیتی شهرداریهای سراسر کشور در سازمان بهزیستی مصوب ۶/۵/۷۲ مجلس شورای اسلامی

۴- اصلاح قانون تشکیل سازمان بهزیستی  کشور مصوب ۹/۱۱/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی

۵- قانون تامین زنان و کودکان  بی سرپرست مصوب  24/8/1371 مجلس شورای اسلامی

۶- قانون برنامه ۵ ساله چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی  ،‌سیاسی و فرهنگی کشور مصوب ۱۱/۶/۸۲ مجلس شورای اسلامی

۷- ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ مجلس شورای اسلامی

۸- قانون  جامع حمایت از حقوق  معلولان مصوب ۱۶/۲/۸۳ مجلس  شورای اسلامی

۹- آئین نامه اجرائی جزء ۵ بند الف ماده ۱۹۲ قانون  برنامه ۵ ساله سوم مصوب مورخ ۲۸/۲/۸۰ هیأت محترم وزیران در خصوص ساماندهی امور بیماران روانی مزمن

۱۰- آئین نامه  اجرائی جزء ۵ بند الف ماده ۱۹۲ قانون برنامه ۵ ساله سوم  مصوب مورخ ۲۶/۱/۸۳ هیأت وزیران در خصوص ساماندهی امور سالمندان

۱۱- آئین نامه چتر ایمنی رفاه اجتماعی مصوب مورخ۸/۴/۱۳۸۴ هیأت وزیران

۱۳- تبصره های مندرج در قوانین بودجه سنواتی

۱۴- قانون ساختار نظام جامع رفاه وتامین اجتماعی

 امکانات و قابلیتها ، محدودیتها و تنگناهای توسعه بخش

– تعداد حدود ۱۶۰۰ واحد توانبخشی ارائه دهنده خدمات به معلولین ، سالمندان و بیماران روانی مزمن .
– امکان خدمات درمانی به بیماران روانی مزمن در۱۰۳ مرکز درمانی و توانبخشی بهزیستی
– تعداد ۱۲۵ مرکز مشاوره پزشکی ژنتیک برای پیشگیری از معلولیتهای ناشی از اختلالات ژنتیکی
– بیش از ۴۵۰ مجتمع خدمات بهزیستی که ارائه دهنده خدمات اجتماعی در سطح کشور می باشند
– بیش از ۱۵۰۰ مجتمع روستایی که غالباً از محل مشارکتهای مردمی احداث شده اند.
– حدود ۹۹۳۰ مهد کودک دولتی و غیردولتی که ارائه خدمات آموزشی تربیتی و مراقبتی را به کودکان پیش دبستانی انجام می دهند.
– تعداد ۳۹۳ خانه کودکان و نوجوانان ارائه دهنده خدمات تربیتی ، مراقبتی و بهداشتی رفاهی به کودکان بی سرپرست . (دولتی ، خیریه و هیات امنایی)
– تعداد ۱۰ خانه تربیتی خاص کودکان بی سرپرست مشکلات عاطفی_رفتاری
– بیش از ۴۱ مرکز ساماندهی و ۷مهمانسرای سلامت کودکان کار و خیابانی
– تعداد۶۳ مرکز اورژانس اجتماعی که خدمات مشاوره ای ، مددکاری ، روانشناختی و حقوقی به افراد در معرض آسیب و بحرانهای اجتماعی ارائه می دهند .
– تعداد ۳۲ خانه سلامت دختران پناهجو که خدمات بهداشتی ،آموزشی ، تربیتی و رفاهی ارائه می دهند . تعداد ۲۲ مرکز بازپروری اجتماعی زنان آسیب دیده که خدمات بهداشتی ، درمانی ، آموزشی تربیتی و رفاهی ارائه می دهند .
– تـعداد ۳۱ مرکز اسکان مـوقت زنان بی سرپناه در معرض خشونت خانوادگی جهت تامین سلامت آنها در برابر تهدید آسیب های اجتماعی
– تعداد ۸۳ مرکز پیشگیری از طلاق و ارائه دهنده خدمات مشاوره ای مددکاری و حقوقی
– تعداد ۲۷ مرکز اجتماع درمان مدار اعتیاد( TC)
– تعداد ۴۶۵ مرکز درمان (دولتی) و بازتوانی سرپایی وبستری معتادان (دولتی و غیردولتی تحت نظارت)
– تعداد ۳۱۱ مرکز مشاوره حضوری در سراسر کشور
– تعداد ۳۷۰ موسسه غیردولتی فعال در زمینه پیشگیری از اعتیاد و آسیبهای اجتماعی
– تعداد ۹ مرکز گذری DIC برای ارایه سرنگ و سوزن یک بار مصرف و آموزش های زیانکاهی
– تعداد ۲۱۱ مرکز مشاوره تلفنی در ۲۱۱ شهرستان
– تعداد ۵۰۰ موسسه خیریه حمایت از خانواده های نیازمند و زن سرپرست
– تعداد ۶۱ مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی
– تعداد ۲۷۶ موسسه خیریه نگهداری و حمایت ا زکودکان بی سرپرست
– تعداد ۷۶۳۶ روستا مهد و مراکز غیردولتی در سطح کشور
– تعداد۱۳۷ مرکز درمان معتادین
– تعداد۳۷ مرکز درمان بیماران روانی مزمن
– تعداد ۲۴۰ مراکز توانبخشی (انجمن ثبت شده NGO)
– تعداد۱۶۸ مرکز سالمندان
– تعداد ۱۹۲ مرکز فیزیوتراپی
– ساماندهی تعداد ۵۰۰ مؤسسه خیریه و غیردولتی
– تعداد ۲۲۶ موسسه هیات امنایی نگهداری و حمایت ازکودکان بی سرپرست و فاقد سرپرست موثر و با صلاحیت
– تعداد ۲۰۰ مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی (خصوصی)
– تعداد ۵۰ مرکز مشاروه ژنتیک (خصوصی)
– تعداد ۵۰۰ مرکز درمان سرپائی اعتیاد بخش خصوصی
– تیم های در اجتماع محور پیشگیری از اعتیاد(۲۵۰۰ تیم)
– NGO های پیشگیری
– نیروهای انسانی (قراردادی ، مشارکتی ، پیمانکاری ، شرکتی ، طرحی)
– تعداد ۱۰۰موسسه خیریه ثبت شده (NGO) امور آسیب دیدگان اجتماعی

بانک کشاورزی

بانک کشاورزی در بیست و یکم خرداد سال ۱۳۱۲ با عنوان بانک فلاحتی و صنعتی ایران تاسیس شد و اینک با پشتوانه ۷۲ سال تجربه و به عنوان تنها نهاد مالی تخصصی در بخش کشاورزی ایران با تعداد بیش از ۱۸۰۰ شعبه در سراسر کشور، حدود ۷۰ درصد تامین مالی این بخش را انجام می‌دهد. در خلال دهه گذشته این بانک با حضور موثر در بازارهای مالی و با تکیه بر تجهیز منابع کافی در تحقق اهداف و رسالت خویش علی‌الخصوص تامین اعتبارات مورد نیاز بخش کشاورزی مثمر ثمر بوده است.
رشد اعتبارات و سپرده‌های بانک به عنوان دو رکن اساسی در فعالیتهای بانکی نشان از افق روشن و موفقیت‌های چشمگیر این بانک در دستیابی به استانداردهای یک بانک پیشرفته و نوین امروزی است.

بانک کشاورزی در سال ۱۳۸۴ با اعطاء حدود ۵۰هزار میلیارد ریال تسهیلات در بخش کشاورزی از رشد ۳۳ درصدی نسبت به سال ۱۳۸۳ برخوردار بوده است.

بانک کشاورزی با توجه به محدودیت‌های کشور در منابع آب و خاک هر ساله تسهیلات مالی عمده‌ای برای اجرای طرح‌های متنوع آب و خاک پرداخت می‌نماید. از جمله این طرح‌ها می‌توان به طرحهای سدسازی، ایجاد آب‌بندها به منظور بهره‌برداری از آبهای سطحی، اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری‌، تسطیح و زهکشی اراضی، پوشش مسیرهای انتقال آب و آبرسانی اشاره کرد.

به منظور ایجاد تنوع بیشتر در خدمات بانک و پاسخگویی به نیاز فعالان بخش کشاورزی و سایر بخش‌ها در زمینه خدمات ارزی و بین‌المللی و منابع مالی ارزی، در سالهای اخیر بانک تلاش گسترده‌ای در زمینه توسعه خدمات بانکی بین‌المللی به عمل آورده است.
با توجه به اهمیت بانکداری الکترونیک در بانکداری نوین، بانک کشاورزی با هدف ارائه خدمات مطلوب‌تر جهت رسیدن به استانداردهای بانکداری الکترونیک از سال ۱۳۸۰ اجرای طرح عظیم بانکداری الکترونیک خود را با نام مهر (مدیریت هوشمند رایانه‌ای) آغاز نمود. بانک کشاورزی اولین بانکی است که به شبکه تبادل اطلاعاتی بانکی (شبکه شتاب و کلیه دستگاههای خودپرداز بانکهای فعال در کشور بحرین) پیوست. در این راستا بانک کشاورزی تا پایان سال ۱۳۸۵ با نصب ۶۰۰ دستگاه خودپرداز و ۱۰۶۹۷ دستگاه پایانه فروش (POS) تا کنون توانسته است بهترین خدمات را به مشتریان این شبکه عظیم ارائه نماید و برای اولین بار در تاریخ بانکداری ایران نسبت به صدور کارت اعتباری مهر اقدام نموده است. دارندگان این کارت می‌توانند در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مراکز رفاهی که پایانه فروش نصب شده است، بدون پرداخت وجه خرید کنند. در حال حاضر تعداد کارت‌های مهر صادر شده، ۲۲۳۴۲۰۵ عدد و کارتهای اعتباری ۳۲۱۴ عدد و تعداد شعب متمرکز مهر در سراسر ایران حدود ۶۶۹ شعبه و ATM کیوسک ۸۲ دستگاه و حسابهای مفتوحه متمرکز مهر ۲۰۲۸۱۹۳۸ می‌باشد.
بانک کشاورزی به منظور رفاه بیشتر مشتریان از سال ۱۳۷۸ اقدام به نصب و راه‌اندازی سیستم پاسخگویی تلفنی به مشتریان بانک در جهت اطلاع‌رسانی به حسابهای آنان نمود.

به منظور کاهش ازدحام و حضور نامنظم مشتریان در جلوی باجه شعب بانک و در اجرای \”طرح تکریم ارباب رجوع\” این بانک با انجام بررسی‌های کارشناسی و مطالعه تجارب بانکها و موسسات مشابه خارجی، برای اولین بار در نظام بانکی کشور \”سیستم نوبت‌دهی الکترونیکی\” یا \”پذیرش مشتریان\” را در تعدادی از شعب سراسر کشور مورد استفاده قرار داده است. با توجه به نتایج مثبت حاصل از این طرح به زودی سایر شعب بانک به این سیستم مجهز خواهد بود.
بانک کشاورزی با هدف خدمت‌رسانی به مشتریان و مردم عزیز کشورمان، در تاریخ ۲۵/۱۰/۸۲، برای اولین‌بار در کشور اقدام به راه‌اندازی مرکز کارشناسی ۲۴ ساعته بانکی (CALL CENTER) تحت عنوان مرکز ارتباط سبز نمود. این مرکز پاسخگوی کلیه مردم عزیز و کشاورزان و فعالان بخش کشاورزی کشور می‌باشد .
حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز ویژه کشاورزی از سال ۱۳۷۷ به طیف خدمات بانک اضافه شد. این حساب عمدتا برای جذب منابع حاصل از فروش محصولات کشاورزی به ویژه گندم طراحی شده است. ضمن آنکه افتتاح آن برای سایر اقشار نیز امکان‌پذیر است .

از نیمه دوم سال ۱۳۸۱ فعال‌سازی طرح بانک کودک و نوجوان بانک کشاورزی با اهداف آموزش پس‌انداز و تامین آتیه (در چارچوب اهداف کلی بانک) و بانک‌پذیر نمودن آنان آغاز و گسترش آن در سطح تمام شعب تهران بزرگ (فاز اول) و شعب اصلی مدیریت‌ها (فاز دوم) مورد نظر قرار گرفت.
در سال ۱۳۸۲ شعبه نمونه این طرح با طراحی ویژه در تهران افتتاح گردید و به ارائه خدمات به کودکان و نوجوانان مشغول است. همچنین در حال حاضر در کلیه شعب تهران بزرگ باجه مخصوص ارائه خدمات به کودکان و نوجوانان مدنظر گرفته شده است. و در کلیه مراکز استانها و تعدادی از شهرها نیز راه‌اندازی شده است .

از سایر طرح‌ها و خدمات نوین بانک می‌توان به خدمات ویژه برای زنان (طرح ایران، طرح حضرت زینب کبری \’س\’ و …)، حساب سرمایه‌گذاری آتیه، مشارکت در فعالیتهای بورس، طرح ناظرین ویژه و … اشاره نمود.
از جمله وظایف و ماموریتهای مهم بانک صندوق کمک به تولیدکنندگان خسارت‌دیده محصولات کشاورزی و دامی و صندوق بیمه محصولات کشاورزی است.
صندوق کمک به تولیدکنندگان خسارت‌دیده محصولات کشاورزی و دامی با هدف حمایت از فعالیتهای بخش کشاورزی که به شکلهای مختلف در معرض خسارات و صدمات ناشی از بلایای طبیعی قرار دارند، تشکیل گردید. صندوق کمک به تولیدکنندگان خسارت دیده محصولات کشاورزی و دامی، به عنوان یکی از نهادهای حمایتی در بخش کشاورزی، اعتبارات بلاعوض بخشهای آسیب دیده از عوامل مختلف قهری را به تناسب اعتبارات تخصیصی در اختیار خسارت دیدگان بخش قرار داده و یا در بازسازی منابع تولیدی خسارت دیده حسب اعتبارات در اختیار مشارکت مینماید. یکی از اقدامات اساسی صندوق کمک، بررسی و برآورد خسارت وارده به بخش کشاورزی و انعکاس آن به مرجع ذیصلاح جهت تامین اعتبارات مورد نیاز و در نتیجه کمک به بازیابی و حفظ توان تولیدی خسارت دیدگان بخش کشاورزی است.
صندوق بیمه محصولات کشاورزی در طول ۲۳ سال فعالیت مستمر خود، با گسترش پوشش بیمه‌ای در زیر بخش‌های زراعت، باغبانی، دام، طیور، شیلات و منابع طبیعی حمایت‌های موثری از بخش کشاورزی به عمل آورده است .

بخشی از موفقیت‌های بانک
بانک برتر سال ۲۰۰۶
بانک کشاورزی از سوی نشریه بین المللی TheBankerارگان بانکی موسسه تایمز مالی (financialTimes) برای چهارمین سال متوالی، به عنوان بانک برترجمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۰۶ میلادی معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی؛ در آخرین بررسی های به عمل آمده از سوی موسسه بین المللی TheBanker که امسال در ۱۳۸ کشور انجام شد ، بانک کشاورزی جمهوری اسلامی ایران در نظام بانکی کشور به عنوان بانک برتر در سال ۲۰۰۶ میلادی معرفی شد.
این گزارش می افزاید: موسسه مذکور بر اساس شاخص های تخصصی کمی نظیر:بازده سرمایه، بازده دارایی، سودآوری، رشد سود، نسبت هزینه ها به درآمدها، نسبت سود به متوسط سرمایه، رشد دارایی ها و بعضی شاخص های کیفی نظیر توسعه فن آوری، کیفیت خدمات و … هرساله بانک ها را مورد ارزیابی قرار داده و برترین ها را در سطح جهانی، منطقه ای وکشوری معرفی می نماید که بر اساس این ارزیابی درسال۲۰۰۶ میلادی، بانک کشاورزی همانند ۳ سال گذشته به عنوان بانک برتر جمهوری اسلامی ایران معرفی شد.
شایان ذکر است این نشریه از سال ۱۳۰۵ هجری شمسی برابر با سال ۱۹۲۶ میلادی سالانه بانکهای مختلف جهان را مورد ارزیابی قرار می دهد.
بانک کشاورزی رتبه برتر جشنواره پاسخگویی و خدمت‌رسانی را به خود اختصاص داد
در سومین جشنواره خدمت‌رسانی و پاسخگویی که عرصه رقابت داوطلبانه دستگاه‌های دولتی در خدمت‌رسانی با قضاوت مردم است و در راستای لبیک به پیام عالمانه مقام معظم رهبری در خصوص نهادینه‌سازی نهضت خدمت‌رسانی و پاسخگویی برگزار شد از بین ۱۳۷ دستگاه دولتی، ۴۰ دستگاه داوطلب ارزیابی و سنجش شدند. که در این میان و در بین دستگاه‌های تابعه، بانک کشاورزی و شرکت پخش و پالایش و فرآورده‌های نفتی رتبه برتر جشنواره را به خود اختصاص دادند.

 

سازمان هواشناسی

هواشناسی در یک نگاه

 همگام با رشد و خیزش های علمی بشر که بطور عمده پس از انقلاب صنعتی صورت گرفت و انسان پوینده و تلاشگر هر روز طرحی نودر انداخت و دیوارهای جهل را بی وقفه فرو ریخت و علوم همچون شاخه های پر طراوت و جوان در آغاز بهار پنجه در آسمان سایید، علم هواشناسی نیز گسترش یافت و با طی زمان تاثیر انکار ناپذیر خود را بر قلمرو بسیاری از رشته های علوم نمایان ساخت. بکار گیری دانش هواشناسی به عنوان بستر بسیاری از برنامه ریزیهای علمی ـ فنی ـ صنعتی ـ کشاورزی و عمرانی و غیره ضرورت یافت و از آن پس هواشناسی یک علم شد و از پرده انزوا خارج و کاربرد علمی و علمی بیشتر بخود گرفته که همچنان این روند ادامه دارد.

از عمر رسمی این رشته در جهان بیش از یک قرن می گذرد اما قدمت و سابقه حقیقی دانش هواشناسی رشته در اعماق تاریخ علوم داشته و به ابتدای خلقت انسان باز می گردد که در محاصره هوا ، این سیال بی رنگ حیات بخش قرار داشت. باد ـ باران  و دمای هوا و دهها متغیر دیگر هواشناسی انسان را از همان روز ازل در بر گرفت و تا امروز هم انسان از دایره تاثیرات آنها نرهیده است و به جرات میتوان گفت که هیچ رشته ای از علوم تا به این حد به حیات و ممات موجودات کره خاکی اثر گذار و مرتبط نبوده و هیچ متغیری ون هوا که دم و بازدم موجودات زنده را در هر لحظه به زندگی متصل  می نماید ، با اهمیت و در خور توجه نبوده است. با این نگرش بر آن شدیم تا مختصری از تاریخچه هواشناسی ایران را بیان کرده تا بتوانیم در جهت بالا بردن دانش هواشناسی علاقمندان سهمی داشته  باشیم

تاریخچه هواشناسی در ایران

مطالعه و بررسی جو همیشه مورد نظر دانشمندان ایرانی بوده است. از این رو خیلی از دانشمندان نجوم در اثر خود بخشی را به مسائل جوی اختصاص دادند. محمد بن زکریای رازی ، ابن سینا ، حکیم عمر خیام ، ابوریحان بیرونی و انوری شاعر معروف از شخصیها و دانشمندان ایرانی بوده است که پیرامون پدیده های جوی مطالبی در آثار خود به یادگار گذاشته اند. فعالیت های منظم هواشناسی اولین بار با اندازگیری عناصر جوی توسط سفارتخانه های انگلیس و روس درتهران  و مناطق نفت خیز جنوب کشور شروع شد که این اطلاعات صرفا به بایگانی کشور های مربوطه منتقل شده و احتمالا در برنامه های تحقیقاتی آنها مورد استفاده ویژه قرار گرفته است. درس هواشناسی در سال ۱۲۹۸ در برنامه درسی مدرسه برزگران منظور شد که این درس توسط معلمان فرانسوی تدریس می شد و در همان محل اولین سکوی هواشناسی احداث شد که در آن دمای هوا و رطوبت نسبی و میزان بارندگی اندازه گیری می گردید. این ایستگاه  در سال ۱۳۰۸ کامل شد و اکثر عناصر جوی را دیده بانی می کرد. بتدریج در اثر نیاز شدید بخشهای کشاورزی و آبیاری تعدادی ایستگاه نیز بر حسب ضرورت در نقاط مختلف کشور تاسیس شد که مسئولیت آن با بنگاه مستقل آبیاری وابسته به وزارت کشاورزی وقت بود. بعد از جنگ جهانی دوم نیروهای متفقین برای سلامت پرواز هواپیماهای خود یک واحد کوچک هواشناسی دایر کردند ک نیازهای هواشناسی بهش هواپیمائی آنها را تامین می کرد در این زمان بنگاه مستقل ابیاری وزارت کشاورزی اقدام به تربیت یک گروه دیده بان هواشناس نمود که این دیده بانان در سال ۱۳۲۷ فارغ التحصیل در ایستگاههای هواشناسی مشغول به کار شدند. هواپیمائی کشوری نیز به علت نیاز به اطلاعات جوی در فرودگاههای اصلی کشور اقدام به تاسیس ایستگاههای هواشناسی کرد. در اثر نیاز شدید برنامه ریزان به آمار و اطلاعات اقلیمی از نواحی مختلف کشور و ناهماهنگی در تاسیس ایستگاههای هواشناسی که توسط بخشهای مختلف انجام می شد، مسئولان وقت تاسیس یک واحد هواشناسی مستقل در کشور را ضروری دانسته و در سال ۱۳۳۴ شمسی اداره کل هواشناسی کشور وابسته به وزارت راه تاسیس شد. این اداره کل بعد ها به صورت سازمانی مستقل زیر نظر وزارت جنگ قرار گرفت که بعد از انقلاب اسلامی مجداد زیر نظارت وزارت راه و ترابری در آمد. در هنگام تشکیل اداره کل هواشناسی در سال ۱۳۳۴ تمامی ایستگاههای هواشناسی که توسط بخشهای مختلف تاسیس بودند به این اداره کل واگذار شد. ایستگاههای واگذار شده از نوع سینو پتیک ، اقلیم شناسی و بارا ن بودند که هر یک دیده بانی های مربوط بخود را انجام می دادند. در آن زمان تعداد ایستگاههای سینو پتیک ۳۴ و اقلیم شناسی ۱۰۷ و باران سنجی ۱۶۰ بود گسترش ایستگاههای هواشناسی و تو سعه شبکه آن پس از انقلاب اسلامی شتاب بیشتری پیدا کرده در سال ۱۳۳۸ هواشناسی ایران به عنوان یکصدوسومین عضو سازمان هواشناسی جهانی به عضویت این سازمان جهانی در آمد. سازمان هواشناسی کشور قبل از انقلاب بیشتر در خدمت حمل و نقل هوایی و صنعت هواپیمائی بود و به مسائل هواشناسی کاربردی کمتر توجه می شد ولی پس از انقلاب اسلامی و با تعیین کشاورزی به عنوان محور اصلی فعالیتهای اقتصادی کشور ، این سازمان نیز خدمات خود را به سمت کشاورزی به عنوان محور اصلی فعالیت های اقتصادی کشور ، این سازمان نیز خدمات خود را به سمت کشاورزی متوجه کرد و امروزه توسعه ایستگاهها و بهبود سیستم آمار هواشناسی کشور در جهت ارائه خدمات به بخشهای تحقیقاتی کشاورزی ،‌دامداری ، آبیاری و غیره گرایش دارد. امر تحقیقات به عنوان بخشی از فعالیتهای مستمر این سازمان برون استفاده از کامپیوتر و اصلاح روشهای جمع آوری و بایگانی آمار میسر نبوده و لذا از سال ۱۳۶۲ سعی شد با تجهیز مرکز کامپیوتر سازمان به یکی از پیشرفته ترین کامپیوتر های موجود در جهان و با تبریل نقشه ها و گرافها به صورت میکرو فیلم ،موجود این مدارک بتوانند پژوهشگران را در دسترسی سریع به اطلاعات یاری کند. همچنین مراکز تحقیقاتی سازمان با تشویق کارشناسان و محققان هواشناسی توانسته است مجموعه ای از ۱۳۲ اثر از ترجمه و تالیف ارائه نماید که بتدریج چاپ و منتشر می گرددباتوجه‌به‌اهمیت‌ارتباطات‌در هواشناسی،شبکه ایستگاههای سینوپتیک کشور با مجهز شدن به سیستم بیسیم S-S-B (اس ـ‌اس‌ـ بی ) و برقراری خطوط تلکس در مراکز مناطق تقویت شد و کلیه اطلاعات جوی از ۱۶۰ ایستگاه سینو پتیک به طور همزمان ساعت بساعت در مرکز مخابرات تهران جمع آوری می شود و به صورت بلادرنگ و یا به صورت آمار در اختیار مرکز پیش بینی و مرکز خدمات کامپیوتری سازمان قرار می گیرد. کارشناسان مرکز کامپیوتر با توجه به دستورالعملها و استانداردهای بین المللی در چند مرحله کار کنترل کیفی و کمی اطلاعات رسیده را به صورت دستی و کامپیوتری انجام می دهند. و نتایج را روی نوار و دیسک ملاء های کامپیوتری منتقل می‌کنند. مرکز پیش بینی تهران با دریافت اطلاعات ساعت بساعت جوی کلیه کشورهای خاورمیانه ، اروپا و آسیا و جمع آوری همزمان اطلاعات از ایستگاههای هواشناسی سینوپتیک داخل کشور روزانه چندین نقشه هواشناسی در سطوح مختلف جو تهیه و پیش‌بینی های لازم را صادر می کند مرکز اخطاریه های لازم را در مورد وقوع طوفان ، سیل ، سرمای شدید و ناگهانی ، بروز آفات کشاورزی و غیره تهیه می کند. و به سازمانهای و نهادهای ذیربط ارسال می دارد. در کنار فعالیتهای تحقیقاتی سازمان ، مرکز آموزش عالی هواشناسی و علو جو توانسته است در پنج سال گذشته در ۱۴ دوره آموزشی دانشجویان و کارمندان را در سطوح فوق دیپلم ، لیسانس و بالاتر آموزش دهد که این آموزشها چه بصورت باز آموزی و چه بشکل دوره های تخصصی دیپلمه ها و لیسانسیه های تازه استخدام توانسته است در بالا بردن کیفیت علمی امور هواشناسی موثر باشد. از نظر آموزشهای بین المللی و شرکت در سمینارها و اجلاسیه های تخصیصی ، سازمان بسیار فعال بوده و در چند سال اخیر تعداد زیادی از کارشناسان سازمان برای شرکت در دوره های و سمینارهای آموزشی به خارج از کشور مسافرت کرده اند. در این راستا تعداد زیادی از متخصصان هواشناسی تا کنون در دوره های آموزشی که در سایر کشورها توسط سازمان هواشناسی جهانی ترتیب داده شده است شرکت کرده اند.

 

سازمان آب مشهد

تاریخچه شرکت

تعریف

 

آب شرب شهر مشهد از منابع داخلی دشت مشهد تأمین می شود . حدود ۸۵ درصد آن توسط چاههای عمیق که تعدادی از آنها در محدوده شهر و مابقی در خارج محدوده فعلی قرار دارند . تعداد ۵ حلقه چاه آهکی در منطقه پائین دست سد کارده نیز جزو چاههای خارج شهر محسوب می شوند .
علاوه برآن دو سد کارده و طرق و همچنین یک دهنه چشمه آهکی در اندرخ که زیردست سد کارده می باشد تأمین کننده آب شرب مشهد می باشند .
از مجموعه فوق فقط آب سدهای طرق و کارده سالانه حدود ۲۰ میلیون متر مکعب تأمین می شود که توسط دو رشته خط انتقال به طول ۲۵ کیلومتر و ۴۵ کیلومتر به تصفیه خانه های شماره یک منتقل و پس از تصفیه فیزیکی به شبکه توزیع وارد می شود البته قرار است که آب سد طرق از این به بعد در تصفیه خانه شماره ۲ تصفیه و به سیستم توزیع آب شهر داده شود و از ظرفیت خالی تصفیه خانه شماره یک نیز برای آب بنام جدید سطحی استفاده شود .

 

 

تاریخچه شرکت

 

همچون دیگر تشکیلات اداری در ابتدا بصورت مجموعه ای بسیار ساده و کوچک سازماندهی شد تا پاسخگوی نیازهای زمان خود باشد. سپس با توسعه شهر و رشد جمعیت ، این دستگاه خدماتی رشد نموده و به صورت مجموعه کامل و پیچیده امروزی درآمد.
اولین مرکز بنام میاه در سال ۱۳۰۷ در تشکیلات شهرداری با هدف اجاره و تملک قنوات و نگهداری آنها جهت تامین آب شرب آغاز بکار کرد. در سال ۱۳۲۰ به دایره میر آبی تغییر نام پیدا کرد و در سال ۱۳۲۸ این دایره خدماتی با حفر چاه هایی در میدان آب (بیت المقدس) و محله نوغان و احداث شبکه توزیع آب توانست مناطقی از شهر را تحت پوشش دهد. در سال ۱۳۳۷ اول طرح اساسی آبرسانی شهری با حفر ۸ حلقه چاه عمیق در منطقه قاسم آباد مخزنی با حجم ۱۵۰۰۰ متر مکعب، همراه با خط انتقال ۵۰۰ میلی متری بطول ۱۹ کیلومتر آغاز و پس از ۵ سال به بهره برداری رسید.
در سال ۱۳۴۲ اداره تامین و توزیع آب از شهرداری جدا و سازمان مستقلی بنام \”سازمان آب مشهد\” مسئول تامین و توزیع آب شهر شد. در سال ۱۳۵۶ سازمان آب مشهد و اداره کل آبیاری خراسان در هم ادغام شدند و \”شرکت آب منطقه ای خراسان \” بوجود آمد.
در پی اجرای قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب شهری مصوب دیماه ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی، شرکت آب و فاضلاب خراسان در سال ۱۳۷۰ تاسیس گردید و در نهایت در سال ۱۳۷۱ با توجه به حجم کار و پراکندگی شهرهای استان شرکت آب و فاضلاب مشهد تشکیل شد.

 

 

مراحل شش گانه فرآیند تصفیه آب که در صفحه قبل آمد، بصورت نیمه اتوماتیک کنترل می شود و گزارش آنها بوسیله دستگاههای کنترل و اندازه گیری به اتاق کنترل ارسال و به صور مختلف زیر به نمایش در می آیند.
  ● دبی آبهای خام ورودی و تصفیه شده در دستگاههای ثبات به صورت لحظه ای ثبت می شوند.
  ● سیگنالهای علائم در تابلوی میمیک دیافراگم روشن و خاموش بودن دستگاهها را نمایش می دهند.
  ● علائم خطر ، اختلال و هشدار به همراه آژیر خطر در تابلوی سیگنالهای خطر به نمایش در می آیند.

 

 

تاریخچه صنعت آب در ایران

 

بند آب
رودهای ایران غالبا در طول سال کم آب و یا آب ندارند. از این رو در گذشته نهرهای آب و روان آبهایی ساخته شد که آب اضافی بهاره در پشت ابن بندها جمع شود. با کمک جوی، آب را به کشتزارها رسانید. از جمله اقدامات با اهمیت در گذشته، بند امیر در فارس، که توسط عضدالدوله دیلمی در سال ۳۸۰ قمری ساخته شد و بند آب شاهپور یکم پادشاه ساسانی است که آب کارون را با دو مجرای انحرافی از مسیر اصلی برگردانند .

قنات
تامین آب با قنات از ویژگیهای ایران است . قنات مجاری زیرزمینی است که در زیر آبرفتها کنده شده و تا دامنه کوهها می رسد و در فواصل مختلف نیز هواخوری دارد.

آب انبار
در ایران تلاشهای زیادی بعمل می آمد تا آب را به هنگام فروانی ذخیره کنند. تقریبا هر منزل در زیر زمین خود آب انبار داشت و هر وقت نوبت آب فرا می رسید آب انبار و حوض را از آب قنات پر می کردند. گاهی اوقات آب اضافی بهاره قنات وگاهی هم آب چشمه ها را به این آب انبارها می ریختند. از آن جمله می توان از آب انبار عضدالدوله دیلمی در استخر فارس نزدیک تخت جمشید نام برد. نخستین تاسیسات پالایش آ ب در چغازنبیل در ۳۳۰۰ سال پیش ایجاد شد که آب آشامیدنی این شهر را تامین می کرد. با کندن نهر یا کانالی از رود کرخه آب به این بخش می رسید و پس از ورود به استخری به عمق ۵ متر به لحاظ شیب مناسب آن ، بخش قابل توجهی از گل و لای در آن رسوب می کرد.

 

تاریخچه دفع فاضلاب در ایران

 

نظر به اینکه ایرانیان باستان از اثر ویران کننده بارانهای زمستانی و فاضلاب مجموعه های مسکونی آگاه بودند در تخت جمشید شبکه مجاری فاضلاب تعبیه کردند. آنچه از دامنه های کوه رحمت جاری می شد توسط خندقی دفع می گردید. مازاد ظرفیت خندق و نیز آبی که از نهرهای واقع در زیر استحکامات و قسمتهای مسکونی جمع آوری می شد بوسیله مجاری فاضلاب زیرزمینی به خارج روان می گشت.
مثال دیگر سیستم دفع فاضلاب مربوط به ارگ گلی بم می باشد. شبکه فاضلاب این شهر بیشتر به منظور کنترل سیلاب ناشی از رگبارهای تندی بوده که در شرایط اقلیمی آن نواحی بسیار مخرب بوده است. این شبکه فاضلابهای خانگی ساکنین را جمع آوری و منتقل می نموده و رد نهایت به خندقی منتهی می شده و در داخل آن تخلیه می گردیده است.
نمونه ای از کاربرد فاضلاب استفاده از گازهای حاصل از تصفیه فاضلاب است. از آن جمله حمام شیخ بهایی در اصفهان است که منبع انرژی گرمایی خود را از گازهای حاصل از فاضلاب بدست می آورده است.

معرفی سازمان تأمین اجتماعی

سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی است که مأموریت اصلی آن پوشش کارگران مزد و حقوق بگیر (به صورت اجباری) و صاحبان حرف و مشاغل آزاد (به صورت اختیاری) است. جمعیت تحت پوشش این سازمان، شامل حدود ۱/۷ میلیون نفر بیمه شده و نزدیک به یک میلیون نفر مستمری‌بگیر است که با درنظر گرفتن افراد خانواده بیمه‌شدگان، جمعیت تحت پوشش این سازمان برای خدمات درمانی به بیش از ۲۷ میلیون نفر می‌رسد. براساس قانون، سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان عمومی غیردولتی است که بخش عمده منابع مالی آن از محل حق بیمه‌ها (با مشارکت بیمه شده و کارفرما) تأمین می‌شود و متکی به منابع دولتی نیست. به همین دلیل، دارایی‌ها و سرمایه‌های آن متعلق به اقشار تحت پوشش در نسل‌های متوالی است و نمی‌تواند قابل ادغام با هیچ یک از سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا غیردولتی باشد. تکیه‌گاه اصلی این سازمان مشارکت سه‌جانبه کارفرمایان، بیمه‌شدگان و دولت در عرصه‌های مختلف سیاستگذاری، تصمیم‌گیری‌های کلان و تأمین منابع مالی است.
اصول و مبانی بیمه‌گری این سازمان به نحوی تنظیم شده که بین اهداف اصلی آن با اهداف کلان نظام اقتصادی کشور همسویی کامل وجود دارد. از یک سو رونق فعالیت‌های تولیدی و صنعتی موجب افزایش جمعیت تحت پوشش بیمه و تقویت منابع مالی این سازمان می‌شود و از سوی دیگر پوشش بیمه‌ای کارگران به افزایش اطمینان خاطر، ایجاد امنیت روحی و سلامت جسمی و در نهایت ارتقای بهره‌وری نیروی کار منجر می‌گردد. همچنین همه عواملی که فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی را تحت تأثیر قرار دهد بر منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی نیز اثرگذار است. از جمله این عوامل می‌توان به بحران بیکاری، افزایش نرخ سالمندی، بی‌ثباتی در فعالیت‌های اقتصادی، افزایش حوادث و سوانح در کشور و رشد روزافزون هزینه‌های درمان اشاره کرد.
تعهدات این سازمان برابر استانداردهای تعیین شده به وسیله سازمان بین‌المللی کار و سازمان بین‌المللی تأمین اجتماعی تنظیم شده و بالاترین حد این استانداردها را در بر می‌گیرد. چگونگی تحقق این تعهدات و ارایه خدمات به وسیله این سازمان را قانون معین کرده است.
مهمترین تعهدات و خدمات سازمان تأمین اجتماعی برمبنای قانون تأمین اجتماعی و مقررات مربوط به آن، به شرح زیر است:
-‌ حمایت در برابر حوادث، بیماری‌ها و بارداری
-‌ مستمری بازنشستگی
-‌ مستمری از کارافتادگی
-‌ مستمری بازماندگان
-‌ مقرری بیمه بیکاری
– غرامت دستمزد ایام بیماری
-‌ غرامت دستمزد ایام بارداری
-‌ پرداخت هزینه وسایل کمک پزشکی
-‌ کمک هزینه ازدواج
-‌ کمک هزینه کفن و دفن

خانه بهداشت

خانه بهداشت کوچک‌ترین واحد بهداشتی درمانی شبکه‌های بهداشتی درمانی است که در روستاهای کشور وجود دارد.

در هر خانه بهداشت یک یا چند بهورز کار می‌کنند. وظیفه بهورزان ارائه خدمات بهداشتی درمانی به جمعیت تحت پوشش است

 

ارسال نظر