X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

ستارگان دنباله دار

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

دنباله دار هالی :  دنباله دار هالی یک دنباله دار دوره ای ( متشکل از گاز منجمد و غبار ) است . که به دور خورشید می گردد . اولین بار در ۲۴۰ قبل از میلاد در چین ثبت شد . اما ادموند هالی اولین کسی بود که دوره ای بودن آن را تشخیص داد . آخرین بار در ۱۹۸۶ دیده شد و بار دیگر در ۲۰۶۱ مشاهده خواهد شد . دوره تناوب آن ۷۶ سال است وقتی که زمین از مدار هالی ( هر سال دوبار ) می گذرد . رگبار شهاب اتا اکواریدس و اریونیدس اتفاق می افتد .

شومیکرلوی ۹ ( SHOEMAKER-LEVY9 )  :شومیکرلوی ۹ ( SL-9 ) یک دنباله دار با دوره تناوب کوتاه است که توسط زوج کارولین شومیکرو دیوید لوی کشف شد وقتی دنباله دار به مشتری بسیار نزدیک شد نیروهای جاذبه ای مشتری بخشی از آن را از آن جدا کردند و قطعات جدا شده آن در طی ۶ روز در ماه جولای ۱۹۹۴ به مشتری اصابت کردند که اشتعال بزرگ اتمسفر مشتری از زمین دیده می شد .

دنباله دار لینیر COMET LINEAR :دنباله دار لینیر معرفی شده به نام C/1994 ( LINEAR ) دنباله داری بود که وقتی به خورشید نزدیک شده از بین رفت . هسته منجمد دنباله دار وقتی که از نزدیکی خورشید در جولای ۲۰۰۰ عبور میکرد تجزیه شد . گرمای زیاد خورشید و از بین رفتن این دنباله دار مؤثرتر از نیروهای جاذبه ای خورشید بود .


دنباله دار هالی :  دنباله دار هالی یک دنباله دار دوره ای ( متشکل از گاز منجمد و غبار ) است . که به دور خورشید می گردد . اولین بار در ۲۴۰ قبل از میلاد در چین ثبت شد . اما ادموند هالی اولین کسی بود که دوره ای بودن آن را تشخیص داد . آخرین بار در ۱۹۸۶ دیده شد و بار دیگر در ۲۰۶۱ مشاهده خواهد شد . دوره تناوب آن ۷۶ سال است وقتی که زمین از مدار هالی ( هر سال دوبار ) می گذرد . رگبار شهاب اتا اکواریدس و اریونیدس اتفاق می افتد .

شومیکرلوی ۹ ( SHOEMAKER-LEVY9 )  :شومیکرلوی ۹ ( SL-9 ) یک دنباله دار با دوره تناوب کوتاه است که توسط زوج کارولین شومیکرو دیوید لوی کشف شد وقتی دنباله دار به مشتری بسیار نزدیک شد نیروهای جاذبه ای مشتری بخشی از آن را از آن جدا کردند و قطعات جدا شده آن در طی ۶ روز در ماه جولای ۱۹۹۴ به مشتری اصابت کردند که اشتعال بزرگ اتمسفر مشتری از زمین دیده می شد .

دنباله دار لینیر COMET LINEAR :دنباله دار لینیر معرفی شده به نام C/1994 ( LINEAR ) دنباله داری بود که وقتی به خورشید نزدیک شده از بین رفت . هسته منجمد دنباله دار وقتی که از نزدیکی خورشید در جولای ۲۰۰۰ عبور میکرد تجزیه شد . گرمای زیاد خورشید و از بین رفتن این دنباله دار مؤثرتر از نیروهای جاذبه ای خورشید بود .

دنباله دار هال باپ HALE – BOPP COMET:هال باپ ( معرفی شده به نام C/1995 S4 ) یک دنباله دار دوره ای است که به دور خورشید می گردد و برای اولین بار در ۲۳ جولای ۱۹۹۵ مشاهده شد . و توسط دو ستاره شناس آماتور به نامهای آلن هال ( از نیومکزیکو )‌و توماس باپ ( از آریزونا ) کشف شد . این دنباله دار شعاعی در حدود ۴۰ کیلومتر دارد و زمان گردش آن ۴/۱۱ ساعت است و در ۱۹۹۷ برای آخرین بار دیده شده و دیدار بعدی آن در سال ۴۳۷۷ خواهد بود . دوره گردش آن ۲۳۸۰ سال است .

دنباله دار های دیگر

حدود ۶۰۰ دنباله دار تا به امروز مشاهده شده اند و یک دو جین دنباله دار هر سال کشف میشوند اغلب دنباله دارها دوره های بسیار طولانی ( بیشتر از ۲۰۰ سال ) دارند .

چند دنباله دار دیگر

کشف

آخرین مشاهده

دیوار بعدی

دوره سال

Biela

۱۷۷۲

۱۸۵۲

از بین رفته

۶۲/۶

Encke

۱۷۸۶

۱۹۹۷

۲۰۰۰

۲۸/۳

Faye

۱۸۴۳

۱۹۹۱

۱۹۹۹

۳۴/۷

Hale-bopp

۲۳جولای۱۹۹۵

۱۹۹۷

۴۳۷۷

۲۳۸۰

Halley

۲۴۰ قبل از میلاد

۱۹۸۶

۲۰۶۱

۰۰/۷۶

Hyakutake

۳۰ژانویه۱۹۹۶

۱۹۹۶

۳۱۴۹۶

۲۹۵۰۰

Kohoutek

۷مارس۱۹۷۳

۱۹۷۳

۷۶۹۷۳

۷۵۰۰۰

Swift-tuttle

۱۶جولای۱۸۶۲

۱۹۹۲

۲۱۲۶

حدود ۱۳۰

Wild 2/comet81p

۶ژانویه۱۹۷۸

۳۹/۶ سال

منشأ دنباله دارها کجاست

دنباله دارهای بلند دوره : ( دنباله دارهای با دور مدار بیش از ۲۰۰ سال و بیشتر از ۳۰ میلیون سال ) Oort Cloud یک ابر از سنگ و غبار است که احتمالاً یک دنباله با دوره طولانی است که احتمالاً منشأ آن از منظومه شمسی است و نام آن از Oort گرفته شده که اولین کسی بود که وجود آن را در ۱۹۵۰ پیش بینی کرد . یک فرضیه می گوید که oout cloud مسئول خاموشی دوره ای کره زمین است

دنباله دارهای با دوره کوتاه:( دنباله دارهای با دوره مدار زیر ۲۰۰ سال ) قسمتی در آنسوی نپتون وجود دارد که حداقل ۷۰۰۰۰ مدار اجسام کمربند کپلر کوچک در آن است این کمربند از ۳۰ تا ۵۰ A.U.S قرار گرفته و در ۱۹۹۲ کشف شد و ناحیه ای است که در آن فرآیند تشکیل سیاره قبل از تشکیل یک جسم بزرگ متوقف شده است . آنها قدیمی تر از منظومه شمسی هستند و از باقیمانده  دیسک های بهم افزوده ۵/۴ میلیون سال از خیلی قبل هستند .این امکان وجود دارد که کمربند کپلر منشأ دنباله دارهای با دوره کوتاه باشد.کمربند کپلر از نام آلمانی – آمریکایی دنباله دار هالی گرفته شده بود کپلر وجود آن را در ۱۹۵۱ پیشگویی کرد

 

کشف دنباله دار

گروه اعزامی غبارهای ستاره ای ناسا دنباله دار wild 2 را در ۲۰۰۴ ملاقات نموده و  نمونه ای از ذرات دنباله دار را گرفته و به زمین باز خواهد گشت . فضانورد کوچک ( حدود ۷۷۰ پوند ،‌350 کیلوگرم ) در هفتم فوریه ۱۹۹۹ به فضا پرتاب شد و دنباله دار wild 2 را در دوم ژانویه ۲۰۰۴ ملاقات نموده و در ۱۵ ژانویه ۲۰۰۶ و در غرب بوتا در ایالات متحده به زمین باز خواهد گشت . دنباله دار wild2 یک دنباله دار با دوره کوتاه است که توسط ستاره شناس سوئیسی پل ویلد ( paul wild ) در ۶ ژانویه ۱۹۷۸ کشف شد . هسته دنباله دار  حدود ۳ مایل (۵ کیلومتر) است . مدار  wild2 به دور خورشید ۳۹/۶ سال است و مدار بیضوی آن از حدود مدار مریخ تا مدار مشتری است .

گلوله های برفی جهان :یک تئوری بسیار جنجال برانگیز و جدید است که براساس آن دنباله دارها‌ ( متشکل از آب منجمد ) به طور مداوم زمین را بمباران می کنند . این گلوله برفها ( شاید ) با سیستم فرضی ماهواره قطبی مشاهده شوند .در این تئوری دنباله دارهای منجمد در اتمسفر بخار می شوند و بخار آب را به محیط اضافه میکنند .

مقدمه ای بر ستارگان دنباله دار

 

ستاره دنباله دار یک جسم سماوی کوچک یخی است که در مداری به دور خورشید می گردد و از یک هسته ( جامد ، یخی ،‌گاز و غبار ) و هاله گازی ( بخار آب ، دی اکسیدکربن و دیگر گازها ) و یک دنباله طویل ( متشکل از غبار و گازهای یونیزه )‌تشکیل شده است . وقتی که ستاره دنباله دار به خورشید نزدیک می شود . دنباله آن تغییر می کند ، دنباله آن به دلیل باد خورشیدی دورتر از خورشید قرار می گیرد . طول دنباله می تواند تا ۲۵۰ میلیون کیلومتر بر سد و بیشتر از آنچه است که ما می توانیم ببینیم ، ستاره دنباله دار در مدارهای شدیداً مختلف المرکز خود فقط وقتی که نزدیک خورشید است قابل مشاهده است

 

 

قسمت های یک دنباله دار

 

هسته : هسته یک مرکز منجمد است که سر دنباله دار است . و از یخ ،‌گاز و غبار تشکیل شده است هسته بیشترین مقدار جرم توده را دارد اما بسیار کوچک است ( عرض آن حدود یک تا ده کیلومتر یا بیشتر است ) .

هاله : هاله یک توده کروی از گاز است که هسته دنباله دار را احاطه می کند و حدود یک میلیون کیلومتر است و از بخار آب ،‌گاز دی اکسیدکربن ، آمونیاک ، غبار و گازهای طبیعی دیگر که از هسته جامد متصاعد شده هاله و هسته سر یک دنباله دار را تشکیل می دهند .

دنباله یونی : دنباله انباشته ای از گازها ( یونی ) همیشه دورتر از خورشید قرار می گیرد . زیرا بادهای خورشیدی ( طوفانهای یونی با سرعت زیاد از خورشید منشأ می گیرند ) آنها را به عقب می رانند ( گاهی آن را دنباله پلاسمایی نیز می نامند ) . وقتی که دنباله دار به خورشید نزدیک می شود دنباله یونی پشت سر دنباله دار قرار می گیرد وقتی دنباله دار از خورشید دور می شود ،  دنباله ممکن است به طور بیش از ۱۰۰ میلیون کیلومتر برسد .

دنباله غباری : دنباله غباری یک دنباله وسیع و طویل است که از ذرات غبار میکروسکوپی که توسط فوتون های خورشیدی بافر شده ، تشکیل شده است . این دنباله منحنی به آرامی از حرکت دنباله دار ایجاد می شوند و وقتی که دنباله دار از خورشید دور شود . محو می شود .

پوشش هیدروژنی : گاز هیدروژن سرو دنباله دنباله دار را به طول میلیونها مایل ( معمولاً در فاصله بین دنباله یونی و دنباله غباری احاطه کرده . پوشش هیدروژنی به عرض ده میلیون کیلومتر و طول ۱۰۰ میلیون کیلومتر هسته را احاطه کرده است .

و دقتی که دنباله دار به خورشید نزدیک می شود اندازه آن بزرگتر می شود

مدار دنباله دار

دنباله دار در مدارهای شدیداً بیضوی به دور خورشید گردش می کند . سرعت آن در هنگام نزدیک شدن به خورشید بیشتر و وقتی که به دورترین نقطه در مدار برسد کاهش می یابد .

 

دنباله دار فقط وقتی که به خورشید نزدیک است روشن می شود ( به حالت بخار در می آید ) و در دورترین نقطه مدار تاریک است ( کاملاً غیر قابل رؤیت ) بادهای خورشیدی دنباله را به سمت دورتر از خورشید می رانند .

 

عبور از مدار یک دنباله دار :‌ رگبار شهاب یا شهاب باران

گاهی زمین از میان مدار بعضی دنباله دارها می گذرد . در این هنگام ذرات دور دنباله دار ( مثل سنگ ها و … )

 

زمین را بمباران می کنند و در جو زمین مشتعل می شوند .این پدیده را رگبار شهاب می نامند و شهاب های زیادی در زمان نسبتاً کوتاهی در مسیرهای تقریباً موازی به جو زمین برخورد میکنند .

زمان هر رگبار شهاب در هر سال را می توان پیشگویی کرد نام رگبارهای شهاب برگرفته از صورت فلکی منشأ آنها است رگبار شهاب بزرگ جدید ( یک طوفان شهاب ) رگبار لئوفید نوامبر ۱۹۹۹ بود و انتظار می رفت که هزاران شهاب سنگ در هر ساعت داشته باشد .

 

کجا ستاره های دنباله دار سر چشمه گرفتند ؟

 

دوره طولانی ستاره دنباله دار – ( ستاره های دنباله دار یا دوره دورانی حدود بیشتر ۲۰۰ سال و بالای ۳۰ میلیون سال ) ابر ارت یک ابری از گرد غبار که منظومه شمسی را احاطه کرده است این ابر ممکن در جایی که دوره ستارهای دنباله دار منشأ گرفته اند باشد . ابر ارت کسی که زندگی در آن جا در ۱۹۵۰ پیشنهاد کرد نامگذاری شده است . دوره کوتاه ستار دنباله دار ( ستاره های دنباله دار با یک دوره دورانی زیر ۲۰۰ سال ) کوپر بلت یک ناحیه آن سوی نپتون در ابتدای ۷۰۰۰۰ مدار کوچک قرار دارد این کور بند از ۳۰ تا ۵۰ قرار دارد و در سال ۱۹۹۲۰ کشف شده است .

رگبار شهاب

تاریخ تقریبی

حداکثر زمان شهاب باران

زمان تقریبی شهاب باران (ساعت)

سرعت کیلومتر بر ثانیه

منشأ شهاب

کوادرانتیدس

۸ دسامبر-۷ژانویه

۳ ژانویه

۶۰-۴۰

۴۲

ناشناخته

لیدیدس

۲۵-۱۶ آوریل

۲۲ آوریل

۱۵-۱۰

۴۸

تاکر ۱۸۶۱۱

اتااکواریدس

۲۱ آوریل-۱۲ می

۶-۵ می

۵۰-۲۰

۶۶

هالی

دلتا اکواریدس

۱۴ جولای-۱۸ اوت

۲۹-۲۸ جولای

۲۰

۴۱

ناشناخته

پرسیدس

۲۳جولای-۲۲ اوت

۱۲ اوت

۷۵-۵۰

۶۰

سونیت تاتل

اریونیدس

۲۹-۱۵ اکتبر

۲۲-۲۱  اکتبر

۲۵-۲۰

۶۶

هالی

تاوریدس جنوبی

۱۷ سپتامبر-۲۷ نوامبر

۳۰ اکتبر-۷ نوامبر

۱۵-۱۰

X

انک

لئونیدس

۲۰-۱۴ نوامبر

۱۸-۱۷ نوامبر

+++ ۸۰-۱۵

۷۱

تمپل تاتل

جمینیوس

۱۹-۶ دسامبر

۱۴-۱۳ دسامبر

۸۵-۵۰

۳۵

آستروئید ۳۲۰ فاتون

ارسید

۲۵-۱۷ دسامبر

۲۲ دسامبر

۱۵

۳۴

تاتل

 

 

منبع :پدیدا بزرگترین مرجع علمی ایرانیان

 

 

ارسال نظر