X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

شیمی را این گونه ببینیم

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

در مرحله ی اول دانستن مبانی نظری و تئوری این درس مهم بوده، یعنی این که ما باید مفاهیم اولیه ی هر مبحث را به خوبی مطالعه کرده و به آن ها تسلط داشته و دقیقاً آن ها را در ذهن جا دهیم. به طور مثال، مفاهیمی هم چون مول و غلظت و سرعت واکنش در این مرحله قرار می گیرد. تسلط بر این موارد اولیه باعث می شود در صورت گسترش آن ها در قالب های وسیع تر مثلاً شیمی تجزیه و شیمی آلی با مشکلی مواجه نشویم. این مرحله مهم ترین مرحله ی موفقیت در درس شیمی است. این مرحله معمولاً با سرعت کمتری پیش می رود تا این مفاهیم به خوبی در ذهن قرار گیرند.

شیمی را این گونه ببینیم

برای موفقیت در درس های مختلف باید در ابتدا اساس و ریشه و نیز هدف از ارائه ی آن درس (علم) را بدانیم. شیمی جزو درس های علوم پایه است و هدف از آن بیان اشکال و خواص متفاوت مواد و شرح واکنش های مربوط به آن هاست.

مراحل مهم برای رسیدن به موفقیت در این درس:

در مرحله ی اول دانستن مبانی نظری و تئوری این درس مهم بوده، یعنی این که ما باید مفاهیم اولیه ی هر مبحث را به خوبی مطالعه کرده و به آن ها تسلط داشته و دقیقاً آن ها را در ذهن جا دهیم. به طور مثال، مفاهیمی هم چون مول و غلظت و سرعت واکنش در این مرحله قرار می گیرد. تسلط بر این موارد اولیه باعث می شود در صورت گسترش آن ها در قالب های وسیع تر مثلاً شیمی تجزیه و شیمی آلی با مشکلی مواجه نشویم. این مرحله مهم ترین مرحله ی موفقیت در درس شیمی است. این مرحله معمولاً با سرعت کمتری پیش می رود تا این مفاهیم به خوبی در ذهن قرار گیرند.

در مرحله ی دوم، باید توانایی ویژه ای را در به کار بردن مفاهیم اولیه ی شیمی در مباحث مختلف داشته باشیم، در واقع باید نوع و زاویه ی نگاه مان را هدف مند کرده و به هر مبحث به صورت جداگانه و این که هر شاخه از علم شیمی خود به صورت یک علم جداست نگاه کنیم. مثلاً در مورد مبحث سینتیک شیمیایی که بررسی سرعت های واکنش های مختلف شیمیایی ست یا اسید و بازها، باید تمام مفاهیم شاخه ی مربوطه را که در ذهن داریم جمع بندی کرده و منظم و دقیق در اختیار این موضوع قرار دهیم. سرعت این مرحله از مرحله ی قبل کم تر بوده و مطالب در ادامه ی مفاهیم اولیه قرار می گیرند. نظم و دقت در دسته بندی مطالب در این مرحله بسیار اهمیت دارد.

در مرحله ی سوم برای تثبیت نهایی سر فصل های مختلف، تست های مربوط به آن ها را کار کرده و نکات کلیدی مهم در مورد تست زدن را باید به خوبی یاد بگیریم. در این مرحله سرعت و حضور ذهن، لازمه ی موفقیت است. در پایان باید گفت لازمه ی موفقیت نهایی مارست، حرکت آگاهانه و علاقه است.

شیمی: هدف از یادگیری

برای خواندن و یادگیری درس شیمی ابتدا باید هدف از یاد گرفتن این درس مشخص شود. آیا تا به حال به تبلیغات مواد شوینده و پیش رفت آن ها در کارخانه های شان توجه کرده اید؟ یا لباس هایی که می پوشید و … یا این که روزانه از کنار آن ها بسیار عادی و ساده می گذرید. بسیاری از واکنش های جهان هستی حتی سوختن غذا، با تغییرات شیمیایی همراه است. با کمی فکر متوجه می شویم یادگیری شیمی علاوه بر داشتن جذابیت ها، خیلی از نکات و تجربیات مفرح را در اختیار ما می گذارد. پس در مطالعه ی این درس هر چه بیش تر به نکات زیر توجه می کنیم.

۱ ـ هنگام مطالعه حتماً خودکار و برگه داشته باشید (چون اگر هنگام مطالعه از تمامی حواس کمک بگیریم، تمرکز بیشتری خواهیم داشت.) تا نکات مهم یا بسیار مشکل و مطالبی را که زمان زیادی در حافظه ی تان نمی ماند، یادداشت کنید.

۲ ـ مطالب فوق را در وقت های اضافی مطالعه کنید تا سرعت خواندن هنگام مطالعه ی تشریحی بالا رود.

از خواندن و تکرار مطالب به دفعات بسیار زیاد در یک تایم درسی خودداری کنید، چون این کار باعث حفظ درس می شود نه یادگیری آن.

مسائل شیمی را خودتان با خودکار یا مداد، حل کنید و حتماً جواب آخر را به دست آورید. استفاده از ماشین حساب را در ذهن خود ممنوع کنید.

شیمی ۳: مبحث ترمودینامیک

مباحث این چهار هفته:

۱ ـ حالت استاندارد

۲ ـ آنتالپی های مهم

۳ ـ آنتالپی تشکیل، آنتالپی سوختن،آنتالپی تبخیر، آنتالپی ذوب، آنتالپی تسعید، آنتالپی پیوند

توجه خط به خط به کتاب و هم چنین نمودارها و نمونه های حل شده از ویژگی های این بخش از کتاب شیمی ست.

در مورد آنتالپی ها باید ابتدا بر روی ساختارهای مولکولی مطالعه داشته باشید تا بتوانید یگانه، دوگانه یا سه گانه بودن پیوندها را مشخص کنید و بعد با قرار دادن انرژی های متعلق به آن ها آنتالپی آن را به دست آورید.

شیمی ۲: مبحث ترکیب های یونی

این بخش در مورد ترکیبات یونی، نام گذاری و خواص آن هاست.

باید خط به خط این کتاب را مطالعه کنید و زیر نکات مهم خط بکشید. در مورد جدول یون ها نیز می توانید برای به خاطر سپردن نام آنها، از فیش های جعبه ی لایتنر استفاده کنید، زیرا نام گذاری این یون ها از اهمیت زیادی برخوردار است.

باید در شیمی به نحو احسن از حاشیه نویسی استفاده کنید. و تمام جدول ها را به طور دقیق بررسی کرده و مواد را از کوچک به بزرگ از هر نظری که مد نظر است، مرتب کنید.

موارد مهم در این فصل:

۱ ـ فرمول نویسی ۲ ـ ترکیبات یونی ۳ ـ خواص ترکیبات یونی

به شکل ها و توضیحات زیر آن ها توجه کافی داشته باشید.

 


منبع :بزرگترین مرجع علمی ایرانیان پدیدا

 

ارسال نظر