X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

شیمی تر

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

شیمی تر

آزمایشگاه شیمی تر به عنوان اولین آزمایشگاه پژوهشکده و پایه ای ترین بخش آنالیز مواد است که به منظور تجزیه کمی و کیفی و شناسایی مواد مرتبط با آثار تجهیز شده است. در اینجا معمولا\” پس از آماده سازی به روشی خاص برای هر نمونه، برای انجام آنالیز های کمی یا کیفی از محلول ها و معرف های شیمیایی و سایر وسایل آزمایشگاهی مثل کوره، آون، دستگاه تقطیر، سانتریفوژ و… استفاده می شود. این گونه آزمایشات می تواند در ارتباط با نمونه های خاک، ملات ، آجر، سفال، شوره زدگی ها و محصولات خوردگی، و …انجام شود. در مورد نمونه هایی مثل رنگدانه ها به علت کم بودن مقدار آنها آزمایشات بطور معمول با روش تست نقطه ای صورت می گیرد.
ازجمله دستگاه های مورد استفاده در آزمایشگاه شیمی دستگاه طیف سنج شعله ای (Flame photometer) است که برای اندازه گیری درصد پتاسیم و سدیم مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه بر اساس سنجش میزان نور جذب شده توسط دستگاه در حین عبور محلول مجهول از داخل شعله عمل می کند. پس از ذوب قلیایی نمونه، و حل کردن آن با روش های خاص توسط اسیدهای قوی، نمونه سازی انجام می شود. سپس دستگاه را با همان آب مقطری که نمونه سازی انجام شده بود کالیبره کرده و نمونه را برای آنالیز در آن تزریق می کنند. با استفاده از اعداد قرائت شده از روی دستگاه و انجام محاسبات مخصوص در صد سدیم یا پتاسیم اندازه گیری شده قابل ارائه می باشد.

• شیمی تر

آزمایشگاه شیمی تر به عنوان اولین آزمایشگاه پژوهشکده و پایه ای ترین بخش آنالیز مواد است که به منظور تجزیه کمی و کیفی و شناسایی مواد مرتبط با آثار تجهیز شده است. در اینجا معمولا\” پس از آماده سازی به روشی خاص برای هر نمونه، برای انجام آنالیز های کمی یا کیفی از محلول ها و معرف های شیمیایی و سایر وسایل آزمایشگاهی مثل کوره، آون، دستگاه تقطیر، سانتریفوژ و… استفاده می شود. این گونه آزمایشات می تواند در ارتباط با نمونه های خاک، ملات ، آجر، سفال، شوره زدگی ها و محصولات خوردگی، و …انجام شود. در مورد نمونه هایی مثل رنگدانه ها به علت کم بودن مقدار آنها آزمایشات بطور معمول با روش تست نقطه ای صورت می گیرد.
ازجمله دستگاه های مورد استفاده در آزمایشگاه شیمی دستگاه طیف سنج شعله ای (Flame photometer) است که برای اندازه گیری درصد پتاسیم و سدیم مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه بر اساس سنجش میزان نور جذب شده توسط دستگاه در حین عبور محلول مجهول از داخل شعله عمل می کند. پس از ذوب قلیایی نمونه، و حل کردن آن با روش های خاص توسط اسیدهای قوی، نمونه سازی انجام می شود. سپس دستگاه را با همان آب مقطری که نمونه سازی انجام شده بود کالیبره کرده و نمونه را برای آنالیز در آن تزریق می کنند. با استفاده از اعداد قرائت شده از روی دستگاه و انجام محاسبات مخصوص در صد سدیم یا پتاسیم اندازه گیری شده قابل ارائه می باشد.
از دیگر دستگاه های موجود در آزمایشگاه دستگاه اندازه گیری در صد رطوبت است. با این دستگاه میزان در صد رطوبت را می توان بدون وزن کردن، خشک کردن، خنک کردن و تکرار این سه مرحله و بدون محاسبه بطور مستقیم از روی درجه ترازو در عرض چند دقیقه با دقت دو دهم درصد تعیین کرد. موارد کاربرد این دستگاه برای دانه های روغنی، مواد شیمیایی، چرم، فیبر، سرامیک، خاک، رنگ، رزین، کاغذ، پلاستیک، الیاف و غیره است.

• طیف سنجی پراش پرتو ایکس (XRD)

دستگاه پراش پرتو ایکس در سال ۱۳۷۴ در پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار نصب و راه اندازی شد. این دستگاه قابلیت بالایی در آنالیز ترکیبی نمون های سفال، ملات، محصولات خوردگی، رنگدانه ها، آجر، گچ، سرباره و …دارد. برای آنالیز هر نمونه ابتدا به صورت پودر بسیار ریز در آمده و در معرض بمباران پرتوهای اشعه ایکس با طول موج ۱۰۰-۱/۰ آنگستروم است قرار داده می شود. حاصل کار یک دیفراکتوگرام یا الگوی پراش است. هر نمونه بلورین الگوی پراش منحصر بفردی دارد که با مقایسه آن با الگوهای پراش استاندارد نوع ترکیب شناسایی می شود.
میزان نمونه مورد نیاز جهت هر آنالیز بسته به نوع نمونه بین ۵/۰ تا ۳ گرم می باشد تا با توجه به مقدار آن از روش لام یا قرص سازی استفاده شود. نتایج نهایی به صورت کیفی ارایه می گردد.

• طیف سنجی فلورسانس اشعه ایکس (XRF)

طیف سنجی فلوئورسانس پرتو ایکس یک روش آنالیز دستگاهی است که در آن از روش طیف نشری اشعه ایکس. برای تجزیه لایه های سطحی استفاده می شود. این دستگاه توانایی انجام آنالیز عنصری بصورت کیفی و نیمه کمی نمونه های معدنی مانند نمونه های زمین شناسی، کانی ها، سنگها، شیشه، سیمان، سرامیک ها، آلیاژهای فلزی و غیره را دارد. برانگیختگی نمونه در اثر تابش پرتو ایکس موجب انتقال الکترونی در لایه های مختلف اتم می شود که هر انتقال الکترونی همراه با نشر یک خط طیفی پرتو x است. طول موج خطوط طیفی نشر شده مبنای تجزیه کیفی عناصر و شدت پرتوها متناسب با فراوانی یا کمیت عناصر موجود در نمونه است.
ردیابی عناصر از سدیم تا اورانیم با این روش امکان پذیر است، اما دقت آنالیز برای عناصر سنگین بیشتر خواهد بود. یکسان بودن روش آماده سازی نمونه مورد مطالعه و نمونه استاندارد، و یکنواخت و مسطح بودن سطح مورد آزمایش نقش مهمی در دقت و صحت نتایج حاصله دارد.
این روش به عنوان مکمل مطالعات کانی شناسی و متالوگرافی کاربرد زیادی در بررسی های باستان شناسی و حفاظت از آثار دارد که می توان به موارد زیر اشاره کرد.
 • شناسایی کیفی و کمی عناصر موجود در سکه ها
 • شناسایی نوع آلیاژ فلزی در ظروف فلزی مکشوفه
 • شناسایی کیفی و کمی عناصر در نمونه های سنگ، سفال و شیشه ، خاکستر، خشت و غیره

• طیف سنجی پلاسمای جفت شده القایی (ICP)

دستگاه ICP یا پلاسمای جفت شده القایی، یک سیستم آنالیز عنصری است که نوع طیف‌بینی آن، طیف‌بینی نشری و روش اتم‌سازی آن از طریق پلاسما صورت می‌گیرد.
پلاسما، مجموعه‌ای از الکترونها و یونهای مثبت گاز آرگن دارای انرژی بالا و دمایی در حدود ۱۰۰۰۰°k ‌است. این محیط بوسیله امواج رادیویی (RF:Radio Frequency) با توان بالا ایجاد می‌شود. RF با تولید میدان مغناطیسی، الکترونها و یونهای پلاسما را در محیطی مغناطیسی در مسیرهای مدور با شتاب خیلی بالا به حرکت در می‌آورد. اتمهای خنثی آرگن در درون پلاسما در اثر برخورد با ذرات باردار در حال حرکت، یونیزه شده و بدین ترتیب بقای پلاسما ادامه می‌یابد. نمونه از میان یک مجرای باریک مکنده بوسیله جریان آرگن در پلاسما پخش، سپس انرژی الکترونها و یونها به نمونه منتقل و باعث اتمی شدن و برانگیختگی آن می‌شود. بدین ترتیب پرتوهایی با طول موجهای خاص عناصر موجود در محلول منتشر می‌شوند که موقعیت طول موج نشان دهنده نوع عنصر و شدت آن نشان دهنده مقدار عنصر در نمونه است.
دقت اندازه‌گیری عناصر در این سیستم در حد قسمت در بیلیون(ppb) است.
کاربرد این دستگاه در مطالعات و بررسیهای شناخت مواد و فن‌آوریهای کهن عبارتست از:

 • آنالیز کمی و کیفی در محدوه های مختلف، از عناصر با درصد بالا تا عناصر کم مقدار در مواد معدنی و آلی به منظور بررسی فنی آثار

 • تعیین عناصر کم مقدار در کلیه آثار به منظور تعیین منشاء و شناخت اصالت اشیاء

 •  بررسی کمی و کیفی عناصر در محصولات حاصل از فرسایش و خوردگی و هم‌چنین آنالیز بقایای کوره‌های (سرباره‌ها) مکشوفه از محوطه‌های باستانی

 

• کروماتوگرافی گازی و طیف سنجی تبدیل فوریه-مادون قرمز (GC/FT-IR)

این بخش که در سال ۱۳۷۱ در پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی- فرهنگی راه اندازی شد، مجموعه‌ای از دو دستگاه طیف سنجی تبدیل فوریه-مادون قرمز و میکروسکوپ مادون قرمز و یک دستگاه کروماتوگرافی گازی است که به یکدیگر متصل شده‌اند و امکان جداسازی و آنالیز مواد را بطور همزمان فراهم می‌کنند.

طیف سنجی تبدیل فوریه – مادون قرمز، بررسی نواحی و شدت جذب یا عبور پرتوهای مادون قرمز از مواد است که در طول موجهای مختلف این پرتوها صورت می‌گیرد. حاصل این بررسی شناسایی کیفی ماده مورد نظر است. این روش به عنوان یکی از مهمترین و دقیقترین روشهای طیف سنجی برای شناسایی و تعیین ساختار مولکولی مواد آلی مثل: انواع روغن‌ها، چسبها، رزینها، رنگدانه‌ها، الیاف، کنترل کیفیت و درجه خلوص مواد، بررسی واکنشهای کهنگی تسریعی، شناسایی برخی از مواد معدنی مثل کربناتها ،‌ سولفاتها ، فسفاتها و سیلیکاتها محسوب می شود. روش مذکور به عنوان روش میکرو تخریبی در مطالعه آثار شناخته شده است که با حساسیت بسیار زیاد شناسایی نمونه‌ها را در حد چند میکرو گرم یا کمتر ممکن می‌سازد.
در صورت نیاز به بررسیهای نقطه‌ای و یا عدم امکان نمونه برداری از آثار، عمل طیف سنجی می‌تواند توسط میکروسکوپ مادون قرمز صورت گیرد.
کروماتوگرافی گازی یکی از دستگاه های جداسازی مواد است که با تبدیل کردن ماده مورد نظر به بخار یا گاز و عبور آن از یک فاز ساکن اجزاء‌ سازنده‌اش را از یکدیگر جدا می‌کند. حاصل این جداسازی تعیین تعداد و مقدار اجزاء سازنده در هر ماده است. شناسایی هر کدام از این اجزاء می‌تواند توسط دستگاهی مثل FT-IR صورت گیرد. به همین لحاظ با اتصال دو دستگاه کروماتوگرافی و تبدیل فوریه – مادون قرمز ضمن جداسازی اجزاء ترکیبی مواد و خارج شدن هر جزء از دستگاه کروماتوگرافی و برخورد پرتوهای مادون قرمز عمل شناسایی با تهیه و تفسیر طیف مربوطه امکان پذیر می‌گردد. شرط جداسازی یک ماده بوسیله روش کروماتوگرافی گازی آن است که نمونه مورد آزمایش در حین حرارت و تبدیل شدن به گاز تجزیه نشود.

• الکتروشیمیایی و خوردگی

این بخش با داشتن دستگاه‌های الکتروشیمی و پتانسیواستات به مطالعه واکنش‌های اکسیداسیون و احیاء می‌پردازد و میزان تمایل واکنش‌دهنده‌ها را مورد بررسی قرار می‌‌دهد. کاربرد روش‌های الکتروشیمی را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد:
در روش‌های الکتروشیمیایی با اندازه گیری پتانسیل نسبت به یک الکترود استاندارد، ثابت تعادل واکنش‌، ثابت اسید و باز، میزان حلالیت و پتانسیل ‌نقاط هم‌ارزی در سیستم‌های پیچیده قابل محاسبه است و مطالعه و بررسی واکنش‌های تیتراسیون‌ برگشتی در اندازه‌گیری کمی یون‌ها، یدومتری، برومومتری در انداره‌گیری فنل‌ها و مواد آلی غیر‌اشباع و نیز تشکیل کمپلکس در محلول میسر است. استفاده از روش‌های پتانسیومتری با بکارگیری الکترود‌های مختلف و خاص در تعیین غلظت اجزاء محلول(کاتیون،+H، آنیون)، روش الکترو‌ وزن‌سنجی با استفاده از یک سیستم سه الکترودی و پتانسیل ثابت کاتدی(توسط دستگاه پتانسیواستات) در جداسازی و تعیین یون‌هایی با اختلاف پتانسیل کم نسبت به هم، بکارگیری الکترود‌های قطره‌ای جیوه در روش‌های کولومتری در شناسایی یون‌هایی با اختلاف پتانسیل نیم‌موج بیش از ۲/۰ (آثار فلزی، لعاب و …) از دیگر کاربرد‌های روش‌های الکتروشیمی است. از الکتروشیمی در تهیه برخی مواد معدنی با درجه خلوص بالا و نیز ترکیبات آلی نیز استفاده می‌شود. علاوه بر نکات ذکر شده یکی از وظایف این بخش بررسی فرایند‌های خوردگی با استفاده از روش‌های الکتروشیمی است که شامل موارد ذیل است:
 • بررسی طبیعت الکتروشیمیایی خوردگی
 • تأثیر متغیر‌های محیطی بر خوردگی
 • اثر مواد شیمیایی موجود در محیط و غلظت آنها بر میزان و سرعت خوردگی
 • بررسی شرایط رویین شدن فلزات
 • مطالعه روش‌های جلوگیری از خوردگی و ممانعت‌کننده‌های خوردگی

 

•       سنگ شناسی (پتروگرافی)

بررسی های سنگ شناسی برای مشاهده و تجزیه و تحلیل مقاطع نازک نمونه های معدنی نظیر انواع سنگها، سفال و غیره بکار می رود. در این گونه مطالعات لایه بسیار نازکی از نمونه تهیه و کانیهای متشکله آن در زیر میکروسکوپ مورد مطالعه قرار می گیرند.
مطالعات سنگ شناسی برای تشخیص عمومی نوع سنگ، مطالعه سفال با هدف تعیین ساخت و شرایط پخت سفال کاربرد دارد.

•       فلز شناسی (متالوگرافی)

امروزه کاربرد فلز شناسی به منظور بررسی فن آوری در حوزه فلزکاری کهن و سایر مسائل مرتبط یک امر کاملاٌ شناخته شده بشمار می رود. با توجه به اینکه کشور ایران یکی از حوزه های آغاز فلز کاری در جهان محسوب می شود بخش فلز شناسی نقش مهمی در شناخت پدیده مذکور ایفا می کند. این بخش با استفاده از تجهیزات موجود خود توانائی نمونه برداری، آماده سازی و بررسی نمونه های مورد نظر در راستای اهداف پژوهشی ذیر را دارد:

 •       بررسی فرآیند ساخت و تولید اثر.(ریخته گری و…)

 •       بررسی روند عملیات حرارتی نهایی مورد استفاده در اثر،

 •       بررسی دانه بندی،مرز دانه ها ،فازهای تشکیل دهنده و…،

 •       مطالعه و بررسی به روی عیوب ساختاری(ذرات غیر فلزی ریز ترکها و نواقص ثانویه و…)،

 •       مطالعه و بررسی چگوگی اتصالات و الحاقات و پوششهای بکار رفته در ساخت شی.

 •       اندازه گیری ویژگیهای مکانیکی و فیزیکی در فلز یا آلیاژ بکار رفته در ساخت اثر (سختی سنجی ویکرز).

 •       بررسی ریخت شناسی روند تخریب و محصولات ناشی از خوردگی بر روی آثار فلزی.

 •       انجام مستند نگاری از ریز ساختار و فاز های موجود در مقیاس میکروسکوپی.

تجهیزات موجود در بخش فلز شناسی شامل: دستگاه برش دقیق به منظور نمونه برداری از مقاطع نازک فلزی، ،دستگاه پرس گرم، دستگاه آماده سازی نمونه، دستگاه برش نمونه های حجیم، ،دستگاه سختی سنج ویکرز، میکروسکوپ متالورژی است.
علاوه بر موارد اشاره شده این بخش در نظر دارد، به منظور استفاده بهینه از امکانات موجود در نظر است با بهره گیری از نرم افزارهای تخصصی در زمینه متالورژی شرایط انتقال داده های تصویری بدست آمده به رایانه فراهم گردد. پردازش این داده ها، امکان ارزیابی فیزیکی و مکانیکی مقاطع مختلف و ایجاد بستر مناسب جهت مقایسه و نتیجه گیری مستدل به روی نمونه های فلزی را ممکن می‌کند

•       میکروسکوپهای کانفوکال و SPM

بهترین ابزار برای بررسی و مطالعه سطح نمونه ها از لحاظ ریز ساختارها و مشخصات فیزیکی میکروسکوپ ها می باشند. با استفاده از سیستم های میکروسکوپی ضمن بررسی ساختاری نمونه ها اطلاعات زیادی در رابطه با آسیب شناسی و فن شناسی آثار بدست می آید، که با چشم غیر مسلح امکان پذیر نیست.
این بخش در سال ۱۳۷۸ در پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار راه اندازی شده و در حال حاضر شامل سه دستگاه میکروسکوپی است.

 •       میکروسکوپ SPM (Scanning Probe Microscope) که در کمتر از ۲۰ سال در بین علوم مختلف امتیاز ویژه ای کسب کرده است. از مهمترین دلایل تمایز این سیستم، دریافت تصاویری با بزرگ نمایی تا حد یک میلیارد برابر، امکان در یافت تصاویر سه بعدی، محیطی و سطحی با دقت بسیار بالا که تمامی مشخصات سطح نمونه را توسط سیستم های کامپیوتری نشان می دهد. قابلیت توسعه بر اساس کاربرد های مختلف از جمله جداسازی مولکولی، اتمی و تعیین وضوح در حد نانومتر می باشد.

 •       میکروسکوپ TSM (Tandom Scanning Microscope) که نوع پیشرفته و دقیقی از میکروسکوپ نوری است که برای بزرگ نمایی ذرات بصورت هم کانون (کانفوکال) طراحی شده است. در این میکروسکوپ فقط نور منعکس شده از سطح کانون حقیقی از قسمت چشمی عبور کرده، مشاهده و ضبط می شود. تصویر ایجاد شده ویژگی های وضوح و تفکیک را بسیار بهتر از میکروسکوپ های معمولی نشان می دهد. علاوه بر این بدلیل ارتباط این میکروسکوپ با سیستم های کامپیوتری، در یافت تصاویر سه بعدی، محیطی و سطحی با دقت بسیار بالا که تمامی مشخصات سطح نمونه را نشان می دهد امکان پذیر است. همچنین وجود سیستم دیجیتالی امکان اندازه گیری مشخصات سطح نمونه در حد نانومتر را ممکن می سازد.

 •       دستگاه لوپ میکروسکوپی که نوعی میکروسکوپ نوری دو چشمی است که با تابش نور از بیرون بر سطح نمونه کار می کند. این میکروسکوپ با بزرگ نمایی تا ۵۰ برابر قابلیت قرار گیری اشیاء یا نمونه های بزرگ در زیر آنرا دارد می تواند برای نمونه برداریهای میکروسکوپی از آنها مورد استفاده قرار گیرد. و از دیگر کاربردهای آن می توان به مشاهده تغییرات و ضایعات روی آثار و یا تغییرات اتفاق افتاده در آزمایشات نقطه ای که بدلیل کم بودن نمونه تغییرات حاصل از آزمایشات که قابل مشاهده با چشم غیر مسلح نیست اشاره کرد. این سیستم مجهز به دوربین عکاسی است و امکان مشاهده و تصویر برداری در مراحل مختلف کار را در اختیار می گذارد.

 

 

 

 

دانش زیست شناسی از بنیادی‌ترین شاخه‌های علوم است که هم اکنون برای هر گونه آشنایی و آگاهی علمی و منطقی از حیات به این دانش نیاز می‌باشد. بر اساس مطالعات انجام شده، میکروارگانیزم‌ها و قارچ‌ها در فساد مواد غدایی، چوب، کاغذ، سنگواره و بسیاری از ترکیبات طبیعی و مصنوعی دخیل می‌باشند. منبع اصلی قارچها و میکروبها عمدتاٌ خاک است و از طریق اسپورهای هوابر air borne conidia گسترش می‌یابند. این اسپورها به آسانی توسط جریانات هوا و آب جابجا شده و تقریباً در سرتاسر مناطق دنیا حضور پیدا می کنند. از آنجا که شرایط رشد و زیست عوامل قارچی (درگیر فرآیند فساد) در طبیعت بر اساس نوع قارچ می‌تواند متفاوت باشد، پراکندگی این قارچها نیز به همین ترتیب تحت تاثیر قرار گرفته و متفاوت خواهد بود. از طرف دیگر مدیریت کنترل گروههای مختلف قارچها نیز بر حسب نوع قارچ براساس استراتژی‌های مختلف امکان پذیر است.
با توجه به ضرورت انجام بررسی‌های جامع در زمینه تعیین فلور قارچی در اماکن تاریخی و مذهبی و به ویژه کتابخانه ها و آثار باستانی، تجهیز و مقدمات راه اندازی بخش مطالعات بیولوژی در آذر ماه سال ۱۳۸۲ آغاز و در شهریور سال ۱۳۸۳ به پایان رسید. این بخش شامل: مطالعات میکروبیولوژی، قارچ شناسی و ژنتیک (زیست شناسی سلولی_ مولکولی) می‌باشد.
در حال حاضر. این بخش با هدف جداسازی و شناسایی عوامل قارچی آلوده کننده آثار چوبی و بافته ها و بررسی تاثیر آنزیمهای ترشحی آنها در تخریب چوب برنامه ریزی شده ‌است و در نظر دارد با استفاده از تکنیکهای مولکولی PCR – RFLP و تعیین ارتباط اجدادی قارچهای جدا سازی شده در سطح جنس و گونه الگوی پراکندگی قارچها را در سطح فیلوژنیک مشخص سازد.

 

ترمولومینسانس (TLD)

سالیابی به روش ترمولومینسانس بر اساس اندازه گیری میزان انرژی ذخیره شده مواد رادیو اکتیو در بلورهای یک نمونه انجام می شود. برای سفال و سرامیک میزان این انرژی رابطه مستقیم با مدت زمانی که از پخت نمونه و یا عمر آن می گذرد دارد. مقدار نمونه لازم برای سالیابی با این روش حدود ۵۰ تا ۱۰۰ میلی گرم می باشد.
با این روش می توان قدمت اشیاء سفالی، آجر، رسوبات زمین شناسی و سنگهای آتشفشانی را تعیین کرد و با بهره گیری از روشهای آماری قدمت آنها را با خطای بسیار کمی محاسبه نمود.
در کنار استفاده گسترده از این روش برای تعیین قدمت اشیاء و بناها و پژوهش های باستان شناسی، سالهاست که از این روش در مطالعات زمین شناسی و سالیابی رسوبات و سنگهای آتشفشانی نیز استفاده می شود.

 

یک نظر

 1. سید جلال علوی گفته است :
  اردیبهشت ۱۴ام, ۱۳۹۱

  با سلام
  اینجانب با ۱۴ سال تجربه در زمینه انالیز شیمیائی انواع خاک و سنگ سیمان ،گچ و.. روشهای دستگاهی اسپکتروفتومتر جهت اندازه گیری (sio2,al2o3,fe2o3,mno,tio2,p2o5) وفلیم فتومتر (na2o,k2o) وروشهای گراویمتری وتیتر سنجی ۱۲ عنصری اماده همکاری یا مشاوره ،اموزش و…
  تلفن تماس :۰۹۱۲۲۱۴۰۳۲۵
  ۰۲۵۶۵۲۳۱۱۱۳ email:jalal76alavi@gmail.com

ارسال نظر