X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

طرح های آموزشی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

اهداف کوتاه مدت

از جمله مهمترین اهداف کوتاه مدت انجمن آموزش ملی ترکیه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

– سرعت بخشیدن به تلاش برای دوباره سازی (همان‌گونه که دربرنامه ۵ ساله هفتم پیش بینی شده) و ایجاد برنامه‌ریزی آموزشی در سطح استانی

– ادامه برقراری آموزش اجباری به منظور گسترش آن تا ۱۸ سالگی تا ۲۰۰۱

– اگر چه خدمات مشاور‌ه ای برای ارزیابی‌ و هدایت دانش‌آموزان از کلاس چهارم آغاز می‌‌شود, هدایت واقعی را از کلاس نهم به بعد می باید انجام داد.

– فراهم نمودن برنامه‌‌های کلاسی برای دانش‌آموزان معلول تا از برنامه آموزشی مطابق با سطح یادگیریشان بهره مند شوند

– بهبود هم‌کاری بین MEB  و مؤسسات مربوط آموزش عالی و تشدید جریان اطلاع رسانی در این خصوص

– برقراری هم‌کاری موثر و کافی میان وزارتخانه علوم ,دانشگاه‌‌‌ها و دائمی کردن این هم‌کاری‌‌ها از طریق قرار‌های قانونی

– تحقق ایده توسعه آموزش ملی جهت برنامه‌ریزی برای آموزش‌‌ ضمن خدمت و حمایت از تحقیقات آموزشی

طرح های آموزشی

از جمله مهمترین طرحهای آموزشی حال حاضر کشور ترکیه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

۱- طرح فراهم سازی امکانات و ابزار آموزشی

برنامه فوق با هدف بهبود تحصیلی مدارس روستایی غیر مجهز , بسته‌‌های آموزشی را برای تمامی مدارس روستایی در سال تحصیلی۹۹-۱۹۹۸ فراهم می‌‌کند. و در سال تحصیلی ۲۰۰۰-۱۹۹۹ مجموعه ای از کتاب‌های درسی به تمامی مدارس روستایی فرستاده خواهد شد.

۲-  طرح اعطای کمک‌‌های اجتماعی به دانش‌آموزان

از طریق این طرح , برنامه کمک فعلیMEB  حمایت شده و گسترش خواهد یافت تا حضور در مدرسه و طرز عمل دانش‌آموزان کم درآمد بهبود یابد.درحال حاضرMEB روپوش مدرسه ای دانش‌آموزان مدارس حومه و روستایی و دانش‌آموزان فقیر در مدارس طرح ادغام را فراهم می‌‌کند. اینکار با استفاده از مدارس حرفه‌ای زنان و مراکز آموزش بزرگ‌سالان انجام می‌‌شود.

طرح های توسعه آموزشی

از جمله مهمترین طرح های توسعه آموزشی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

۱-  هفتمین طرح ۵ ساله توسعه

اهداف کوتاه مدت 

آموزش در اولویت اول برنامه هفتم با هدف عقب نماندن از تغیرات جهانی است. جمعیت جوان تحصیل کرده بزرگ‌ترین امتیاز ترکیه در دهه اول قرن بیستم با توجه به دو موضوع افزایش توان رقابتی کشور و پیوستن به اتحادیه اروپا خواهد بود. از جمله مهمترین اهداف کوتاه مدت برنامه پنج ساله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

– پرورش شهروندانی آزاد و با اعتماد به نفس و آگاه به مسئولیت‌‌هایشان در قبال جمهوری ترکیه به‌عنوان کشوری آزاد , دمکراتیک و دارای حقوق قانونی برای عصراطلاعات

– بهبود سطح آموزش نیروی کار برای افزایش قدرت رقابتی بین المللی

– طرح و برنامه‌ریزی دوباره برنامه‌‌‌ها و مطالب درسی , تکنیک‌‌‌ها و روش‌‌های آموزشی و پرورشی با روی‌کردی آزاد و مردم سالارانه در مورد استاندارد‌های جهانی

– رسیدن به میزان ثبت نام ۱۶ درصد آموزش پیش دبستانی ، نرخ ۱۰۰ در صدی آموزش ابتدایی , ۷۵ درصدی آموزش متوسطه و ۳۱ درصدی آموزش عالی تا پایان برنامه هفتم

– همسطح کردن تفاوت‌‌های داخل منطقه‌ای در پوشش و کیفیت آموزش و پرورش در تمامی سطوح برای حصول اطمینان از برخورداری همگانی از موقعیت‌‌هاو تسهیلات آموزشی بهتر

– برقرار کردن سیستم موثر ارزیابی‌ و هدایت آموزشی از کلاس ششم تا هشتم

– طرح‌ریزی دوباره در مورد درس دادن به زبا ن خارجی در تمامی سطوح , و گذاشتن تکیه بر ایجاد محیطی که برای بهبود تاثیر گذاری دستور العمل زبان خارجی مفید باشد به جای آنکه دروس به زبان خارجی تدریس شود.

– دوباره سازی آموزش متوسطه تا از تقاضای بالا برای آموزش عالی کاسته شود

– بالا بردن سطح آموزش‌‌های فنی حرفه‌ای غیر رسمی تا سطح استاندارد‌های جهانی

– انتقال به سیستم تعادلی در آموزش فنی حرفه‌ای و تصحیح مطالب درسی متناسب با این سیستم

– برقراری سیستم امتحانی و اعطای گواهینامه هماهنگ با استاندارد‌های تعیین شده مشاغل و تاسیس موسسه استاندارد‌های شغلی

– افزایش منابع تخصیص یافته به آموزش به منظور پرورش نیروی کار با صلاحیت بهتر و افزایش نیروی مولد و هم‌چنین فعال کردن منابع بخش خصوصی و حصول اطمینان از استفاده منطقی از این‌گونه منابع

– حصول اطمینان از افزایش شرکت بخش خصوصی درتلاش برای پرورش نیروی کار با صلاحیت‌‌های مورد نیاز اقتصاد

– در نظر گرفتن اهمیت فراینده سلامتی , آموزش , تحقیقات علمی , جهانگردی و بخش‌‌های حافظ محیط زیست و  تاکید بر پرورش نیروی کار با صلاحیت برای این بخش‌‌‌ها

– برقراری ساختاری انعطاف پذیر در مورد آموزش رسمی تا گروه‌‌های زیادی از جمعیت مهارت‌‌‌ها و دانش‌‌های مورد نیاز خود را از این طریق فراگیرند

– تشویق دانش‌آموزان موفق و با استعداد  به انتخاب شغل معلمی و افزایش تعداد و صلاحیت‌‌های معلمین

– دوباره سازی سیستم تربیت معلم با فراهم نمودن آموزش حرفه‌ای در آموزش آکادمیک بعد از
 فارغ التحصیلی

– افزایش سهم مؤسسات خصوصی در آموزش

– اهمیت دادن به پیشرفت مؤسسات آموزشی تا از فراهم نمودن محیطی مناسب برای رشد توانائی‌های دانش‌آموزان با استعداد و نابغه اطمینان حاصل گردد.

– ر‌‌ها ساختن آموزش عالی از ساختار تمرکزی و کاغذ بازی و ایجاد  محیطی رقابتی در آن

– معرفی ترتیباتی برای حصول اطمینان از شرکت اعضا هیئت علمی دانشگاه‌‌‌ها و رساندن برنامه‌‌‌ها و سیستم‌های آموزشی و پرورشی آن‌‌‌ها به حد استاندارد بین المللی

– گسترش ارتباط دانشگاه و صنعت

– استفاده از فن‌آوری در تمامی سطوح آموزش, گسترش تدریجی آموزش با کمک کامپیوتر و تاکید بر آموزش عمومی و آموزش راه دور

– اتخاذ تدابیر مناسب در ساختار مدیریت مالی و استفاده از ظرفیت‌‌های بخش خصوصی برای حمایت از پیشرفت نرم افزار آموزشی و تبدیل سیستم به حالت خود کفا

۲- طرح پانزدهمین انجمن آموزش ملی

اهداف کوتاه مدت

از جمله مهمترین اهداف کوتاه مدت انجمن آموزش ملی ترکیه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

– سرعت بخشیدن به تلاش برای دوباره سازی (همان‌گونه که دربرنامه ۵ ساله هفتم پیش بینی شده) و ایجاد برنامه‌ریزی آموزشی در سطح استانی

– ادامه برقراری آموزش اجباری به منظور گسترش آن تا ۱۸ سالگی تا ۲۰۰۱

– اگر چه خدمات مشاور‌ه ای برای ارزیابی‌ و هدایت دانش‌آموزان از کلاس چهارم آغاز می‌‌شود, هدایت واقعی را از کلاس نهم به بعد می باید انجام داد.

– فراهم نمودن برنامه‌‌های کلاسی برای دانش‌آموزان معلول تا از برنامه آموزشی مطابق با سطح یادگیریشان بهره مند شوند

– بهبود هم‌کاری بین MEB  و مؤسسات مربوط آموزش عالی و تشدید جریان اطلاع رسانی در این خصوص

– برقراری هم‌کاری موثر و کافی میان وزارتخانه علوم ,دانشگاه‌‌‌ها و دائمی کردن این هم‌کاری‌‌ها از طریق قرار‌های قانونی

– تحقق ایده توسعه آموزش ملی جهت برنامه‌ریزی برای آموزش‌‌ ضمن خدمت و حمایت از تحقیقات آموزشی

– رسمی کردن قانون کارمندی معلمان

– تشویق معلمان به دنبال کردن تحصیلات در کارشناسی ارشد و دکتری

– داخل کردن کلاس‌‌های آموزش غیر رسمی در برنامه‌‌های آموزش عالی تربیت دبیر

– اهمیت دادن به هدایت تحصیلی,سطح بندی دانش‌آموزان در آغاز سال تحصیلی در آموزش ابتدایی و ارزیابی‌میزان پیشرفت تحصیلی آنان

– تصحیح قانون شماره ۳۳۰۸ درباره آموزش فنی حرفه‌ای تا مطابق شرایط امروزه و اصول حقوق کودکان شود و در عین حال روح قانون حفظ شود.

– سرعت بخشیدن به کار تعریف حرف و استاندارد‌های مشاغل براساس تجزیه و تحلیل شغلی

– برقراری سیستم جدید «اعطای گواهینامه» که در سراسر کشور و اتحادیه اروپا معتبر باشد

– تشویق مؤسسات خصوصی آموزش متوسطه برای ارائه برنامه‌‌های حرفه‌ای.

– تاکید بر آموزش زبان خارجی به جای آموزش دادن به زبان خارجی , دادن اهمیت بیشتر به طرز کار زبان خارجی( تغییر کلاس‌‌های زبان از اجباری به انتخابی‌(نه اختیاری)

– افزایش سهم وزارت آموزش ملی از بودجه کل آموزش

 3- طرح اجرایی سالهای ۲۰۰۰- ۱۹۹۷

اهداف کوتاه مدت

از جمله اهداف کوتاه مدت برنامه اجرایی۲۰۰۰- ۱۹۹۷ می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

– گسترش و توسعه آموزش پیش دبستانی و تاسیس مراکز آموزش پیش دبستانی

– دست یابی ‌به نرخ  ثبت نام صد در صد در آموزش ابتدایی

– کاهش اندازه کلاس‌‌‌ها به اندازه استاندارد و تغییر از آموزش دونوبته به یک نوبته

– انجام کار همامنگ با دستگاه حاکم به منظور افزایش میزان ثبت نام در آموزش متوسطه و رساندن آن به ۴۰/۵ درصد که مورد نظر برنامه ۵ ساله هفتم توسعه است

– داشتن حداقل یک معلم مشاور در مدارس آموزش ابتدایی تا سال ۲۰۰۱

– تاسیس آزمایشگاه‌‌‌ها و لوازم استاندارد براساس برنامه‌‌های اجرا شده در زمینه‌‌های جدید شغلی

– تاسیس بخش‌‌های رادیو تلویزیون , روابط عمومی , روزنامه نگاری , چاپ و آگهی در دبیرستآن‌‌های حرفه‌ای ارتباطات آناتولی

– گسترش آموزش حرفه‌ای , تا به تمامی مشاغلی که در بازار کار دارند پوشش داده شود.

– پایان دادن به مشاغل کودکان و افزایش حساسیت در مجامع مربوطه نسبت به مسئله اشتغال کودکان

– اجرا و گسترش طرح مطالب درسی  در مدارس آزمایشی

– پذیرش آموزش حرفه‌ای با توجه به برنامه و طرز اجرا به موازات افزایش آموزش اجباری به ۸ سال

– یکدست کردن آموزش حرفه‌ای

– رسمی کردن قانون هم‌کاری میان مراکز آموزش غیر رسمی

– ارائه برنامه های سوادآموزی به ۲۶۷۵۰۰۰ بزرگ‌سالان از طریق آموزش از راه دور

– فراهم نمودن آموزش‌‌های بعد از سواد آموزی به ۲۶۷۵۰۰۰ بزرگ‌سالان از طریق آموزش از راه دور

– استفاده از بسته های نرم افزاری یکسان در تمامی مراکز آموزش عمومی و مراکز آموزش حرفه‌ای

– افزایش تعداد کارآموزان به ۳۰۰۰۰۰ نفر

– افزلیش تعداد مراکز آموزش عالی

– تامین نیاز خوابگاهی دانشجویان  در مناطق و استآن‌‌هایی که دارای مراکز آموزش عالی هستند

– حصول اطمینان از این‌که دانشجویان آموزش عالی در محیط‌هایی سالم , منظم و مدرن ساکن باشند

– گسترش پوشش بورس تحصیلی

– بهبود وضعیت خوابگاه های دانشجویی

– به روز کردن برنامه‌‌های آموزش کامپیوتر

– افزایش بازده معلمین بوسیله آموزش به کمک کامپیوتر

– اجرای سیستم آموزش با کامپیوتر در تمامی مدارس ابتدایی

– انجام تحقیقات جامع  در مورد نیاز‌های آموزش و پرورش

– حصول اطمینان از این‌که مؤسسات مرکزی و استانی از طریق اینترنت به شبکه‌‌های اطلاعاتی ملی و بین المللی دسترسی یابند

– بالا بردن سطح کتابخانه‌‌های مدارس به سطح استاندارد‌های کنونی

– گسترش طرح سرویس گردشی برای بهبود و دوباره سازی مهمانخانه‌‌های معلمین و مراکز آموزشی و تسهیلات اجتماعی با توجه به کیفیت و کمیت

– پیشرفت بیشتر صلاحیت‌‌های حرفه‌ای معلمین و کادر اداره کننده

– افزایش تعداد دبیرستآن‌‌های تربیت معلم آناتولی

– تاسیس و راه اندازی بخش برنامه‌ریزی نیروی کار

– تربیت کادر و  اداره کنندگان آموزشی

– مشخص نمودن اصول از پیش تعیین شده در حوزه نظارت آموزشی

– برقراری اصول و روش‌‌های عملی در بازرسی مدارس در دنباله روی از دیگر وزارتخانه‌‌‌ها و مؤسسات

۴- طرح آموزش تکمیلی ۲۰۱۰- ۱۹۹۶

اهداف کوتاه مدت

برنامه آموزش تکمیلی۲۰۱۰- ۱۹۹۶ براساس پانزدهمین انجمن آموزش ملی و بر هفتمین برنامه ۵ ساله شامل فعالیت‌‌‌ها و اهداف کوتاه مدت زیر , در افق ۱۵ سال آینده است:

– تکمیل روش‌‌هایی برای اجرای برنامه آموزش ملی و توصیه‌‌های انجمن که با  یکدیگر قرارداد‌های خط مشی آموزش ملی را به روشی جامع می‌‌سازد. ارزیابی ‌اندازه و رشد تعداد دانش‌آموزان و نیاز‌های آموزشی گروه‌‌های مختلف , با در نظر گرفتن این موضوع که ترکیه در حال رشد سریع است و اصولا می‌‌خواهد به اتحادیه اروپا ملحق شود و نیاز آن به نیروی کار متخصص به‌طور مداوم در حال افزایش خواهد بود.

– دستیابی ‌به متوسط اتحادیه اروپا در میزان ثبت نام و  کیفیت تحصیلی تا سال ۲۰۰۵

– داشتن تخمینی واقع گرایانه از منابع مالی مورد انتظار برای به جریان افتادن در بخش آموزش و اتخاذ تدابیر برای حصول اطمینان از استفاده منطقی و موثر از منابع

– فراهم نمودن فضای آموزشی که به دانش‌آموزان ترک حق انتخاب کافی برای آموزش دمکراتیک , به روز , با کیفیت بهتر را بدهد و این کار هم‌راه با ایجاد موقعیت‌‌های مساوی و تسهیلات برای رشد شخصی باشد

 

منبع : پدیدا بزرگترین مرجع علمی ایرانیان

ارسال نظر