X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

حق عضویت در استخر ۱۳ میلیون ناقابل !!!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

حق عضویت: ۳ ماهه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ و ۶ ماهه حدوداً ۳ میلیون و یکساله حدوداً ۷ میلیون بدون عضویت کسی حق ورود ندارد.
استخر بعدی هم در ولنجک قرار دارد که سالی ۱۳ میلیون ناقابل حق عضویت می‌گیرند!!

این روزها که قیمت همه چیز تصاعدی است و در مقابل توان و حیثیت شهروندان در برابر ناملایمات و شرایط ناشی از مشکلات اقتصادی تنزل یافته، هستند افرادی که برای حس خوب زندگی! سالانه ۱۳ میلیون تومان فقط هزینه استخر رفتن شان می شود.
در حالی که مردم برای سیر نگاه داشتن شکم شان مشکلات فروانی دارند و کارگران کارخانه ها بیکار می‌شوند، صاحبان سرمایه‌های باد آورده برای خرج کردن پولشان دغدغه ای ندارند.

13 میلیون تومان برای عضویت در یک استخر

 

13 میلیون تومان برای عضویت در یک استخر

 

13 میلیون تومان برای عضویت در یک استخر

 

13 میلیون تومان برای عضویت در یک استخر

 

13 میلیون تومان برای عضویت در یک استخر

 

13 میلیون تومان برای عضویت در یک استخر

 

13 میلیون تومان برای عضویت در یک استخر

 

13 میلیون تومان برای عضویت در یک استخر

 

13 میلیون تومان برای عضویت در یک استخر

 

13 میلیون تومان برای عضویت در یک استخر

 

13 میلیون تومان برای عضویت در یک استخر
اما برای عضویت در این استخرها فقط پولدار بودن کافی نیست، بلکه اعضا باید شخصیت داشته باشند! و این موضوع نیز با انجام انواع تستها روانشناسی و شخصیت مشخص می‌شود.
در روزهایی که مردم توان پرداخت هزینه های حداقلی حود را ندارند, افرادی که به این مراکز میروند، تا بتوانند روی خوش زندگی را بهتر و بیشتر حس کنند.

آدرس : میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، …… مجموعه حس ….

حق عضویت: ۳ ماهه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ و ۶ ماهه حدوداً ۳ میلیون و یکساله حدوداً ۷ میلیون بدون عضویت کسی حق ورود ندارد.

استخر بعدی هم در ولنجک قرار دارد که سالی ۱۳ میلیون ناقابل حق عضویت می‌گیرند.

ارسال نظر