X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

عمق میدان وضوح در عکاسی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

تعریف :
عمق میدان (depth of field) وضوح تصویر، محدوده خاصی در جلوی دوربین است که اجسام واقع در آن محدوده قابل ثبت شدن هستند و اجسامی که در ارج از این محدوده قرار دارند تصویری مات و محو خواهند داشت. مکان وسعت در این محدوده در شرایط مختلف قابل تغییر است در ضمن عمق میدان در شرایطی که توضیح می دهم افزایش می یابد.
تذکر : عمق وضوح در پشت تصویر به مراتب بیشتر از جلوی آن است.
۱)هر چه فاصله عکس برداری زیادتر شود (صرفنظر از لنز) عمق میدان «زیادتر» می شود. برای مثال عمق میدان عمق جسمی که در فاصله ۲ متری یک لنز ۵۰ میلیمتری با دیافراگم ۸ حدود ۰/۴ متر، در فاصله ۳ متری حدود ۲ متر و در فاصله ۵ متری حدود ۶ متر است.
۲) هرچه روزنه دیافراگم لنز کوچکتر شود (صرفنظر از لنز) عمق میدان:«زیادتر» می شود برای مثال عمق میدان وضوح جسمی در فاصله ۳ متری یک لنز ۵۰ میلیمتری با درجه دیافراگم ۲ حدود ۰/۴متر ، با دیافراگم ۸ نزدیک به ۲ متری با دیافراگم ۱۶ حدود ۵ متر است.
۳) هرچه فاصله کانونی لنز کوتاه تر شود عمق میدان وضوح « زیادتر » می شود. برای مثال عمق میدان وضوح با دیا فراگم ۸ در فاصله ۳ متری یک لنز ۱۳۵ میلیمتری حدود ۰/۲ متر، با همین فاصله و درجه دیافراگم با لنز ۵۰ میلیمتری حدود ۲ متر و با لنز ۲۸ میلیمتری حدود ۸/۵ متر است.

تعریف :
عمق میدان (depth of field) وضوح تصویر، محدوده خاصی در جلوی دوربین است که اجسام واقع در آن محدوده قابل ثبت شدن هستند و اجسامی که در ارج از این محدوده قرار دارند تصویری مات و محو خواهند داشت. مکان وسعت در این محدوده در شرایط مختلف قابل تغییر است در ضمن عمق میدان در شرایطی که توضیح می دهم افزایش می یابد.
تذکر : عمق وضوح در پشت تصویر به مراتب بیشتر از جلوی آن است.
۱)هر چه فاصله عکس برداری زیادتر شود (صرفنظر از لنز) عمق میدان «زیادتر» می شود. برای مثال عمق میدان عمق جسمی که در فاصله ۲ متری یک لنز ۵۰ میلیمتری با دیافراگم ۸ حدود ۰/۴ متر، در فاصله ۳ متری حدود ۲ متر و در فاصله ۵ متری حدود ۶ متر است.
۲) هرچه روزنه دیافراگم لنز کوچکتر شود (صرفنظر از لنز) عمق میدان:«زیادتر» می شود برای مثال عمق میدان وضوح جسمی در فاصله ۳ متری یک لنز ۵۰ میلیمتری با درجه دیافراگم ۲ حدود ۰/۴متر ، با دیافراگم ۸ نزدیک به ۲ متری با دیافراگم ۱۶ حدود ۵ متر است.
۳) هرچه فاصله کانونی لنز کوتاه تر شود عمق میدان وضوح « زیادتر » می شود. برای مثال عمق میدان وضوح با دیا فراگم ۸ در فاصله ۳ متری یک لنز ۱۳۵ میلیمتری حدود ۰/۲ متر، با همین فاصله و درجه دیافراگم با لنز ۵۰ میلیمتری حدود ۲ متر و با لنز ۲۸ میلیمتری حدود ۸/۵ متر است.


روی بدنه اغلب لنزهای عکاسی حلقه ثابتی در کنار حلقه متغیر تنظیم فوکوس وجود دارد که درجه های دیافراگم به صورتی « دو گانه » روی آن حک شده است. این حلقه محدوده تقریبی عمق میدان وضوح هر نقطه ای را که در جلوی دوربین تنظیم کنید، برای درجه های مختلف دیافراگم نشان می دهد.روی اغلب دوربین های تک لنزی انعکاسی دکمه ای در کنار لنز وجود دارد که با فشردن آن دیافراگم بسته شده و عکاس می تواند عمق میدان تصویر را ببیند ولی این عمل برای مکان هائی که نور کم است قابل استفاده نیست.


بهترین راه برای پیدا کردن عمق میدان وضوح تصویر مراجعه به دفترچه هائی است که همراه لنز به مشتری ارائه می شود.اگر دریافت نکردید سرتون کلاه رفته.
عمق میدان از اهمیت ویژه ای در عکاسی برخوردار است .گاهی به دلیل استفاده از بعضی وسایل عکاسی مانند لنزها تله با فاصله کانونی بسیار زیاد عمق میدان فوق العاده محدود می شود و عکاس مجبور می شود تا روزنه دیافراگم را بسیار کوچک کند.
در بعضی اوقات عکاس به خاطر کمبود نور مجبور می شود دیافراگم را تا آنجائی که می تواند باز کند در اینجا بهترین راه استفاده از فیلم حساسیت بالا و یا کم نمودن سرعت شاتر و یا هر دو این ها با هم است.


در اینجا سعی میکنم با ذکر مثال هائی کاربردهای مختلف افزایش و یا کاهش عمق میدان را توضیح دهم
شما برای عکس برداری از مناظر و یا عکس برداری صنعتی حتما باید عمق میدان را آنجائی که می توانید افزایش دهید تا عکس شما همه اجزای سوژه را به طور شفاف نشان دهد.بهترین راه برای این کار کاهش فاصله کانون لنز، افزایش فاصله و افزایش درجه دیافراگم می باشد. البته در صورتی که شما از نور کافی برخوردار نیستید باید از فیلم با حساسیت بالا استفاده کنید.
در صورتی که سوژه از شما دور باشد محدودیت زیادی نخواهید داشت.


عمق میدان پائین بیشتر برای مواردی کاربرد دارد که شما می خواهید روی یک سوژه تاکید داشته باشید و آن را از کل تصویر جدا کنید مثل عکاسی پرتره و یا مواقعی که شما لنزهای ماکرو در اختیار ندارید مجبورید از شی به صورت کاملا ًشفاف عکس بگیرید. البته شما برای عکس گرفتن با عمق پائین بیشتر در نور شدید دچار مشکل خواهید شد که اینجا باید از سرعت شاتر بالا و یا فیلم با حساسیت پائین استفاده کنید.

ارسال نظر